ASPV (středa 7.9.2022)

Asociace sportu pro všechny Hrádek zahajuje pravidelná cvičení od 12. Září cvičí žáci od 18:00 do 19:00 a ženy 1 od 19:00 do 20:00. confidence: 0.94253134727478

22. Září, pak zahajují cvičení ženy dvě od 19:00 do 20:00. confidence: 0.88305300474167

Cvičení rodičů a dětí bude zahájeno od října. Vždy v úterý od 17:00 do 18:00. confidence: 0.92543399333954

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení ASPV (středa 7.9.2022) je na webu města Hrádek.