Dárci krve (středa 11.5.2022)

Oznamujeme dárcům krve trvalým pobytem v našem městě, kteří bezplatně darovali krev. Nejméně desetkrát nebyly vyřazení z evidence dárců a chtějí využít možnost volných vstupu na filmová představení do letního kina, aby se dostavili s průkazem dárce na městský úřad, kde jim bude vystavena volná vstupenka podle počtu odběru. confidence: 0.93677526712418

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Dárci krve (středa 11.5.2022) je na webu města Hrádek.