Důchodci KOVO (pátek 16.9.2022)

Klub důchodců Kovo železáren Hrádek zve své členy na členskou schůzi, která se koná ve středu 21. Září od 14 hodin v klubovně domu kultury se zajímavou přednáškou péče o nemocné rodinné příslušníky, zároveň bude vybíráno vstupné pro přihlášené členy do Velkého divadla v Plzni na den 27. Září a rozdány vstupenky. confidence: 0.92839938402176

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Důchodci KOVO (pátek 16.9.2022) je na webu města Hrádek.