Klub seniorů – výstavka (Pátek 1.4.2022)

Výtvarný kroužek žen v klubu seniorů města Hrádek dílnička zve hrádecku veřejnost na prodejní velikonoční výstavku svých výrobků, která se koná v klubu seniorů v úterý 5. Dubna a ve středu 6. Dubna vždy od 9 do 17 hodin. confidence: 0.9188569188118

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Klub seniorů – výstavka (Pátek 1.4.2022) je na webu města Hrádek.