Komunitní kompostér (středa 20.4.2022)

Před bytovým domem 119 vchod a byl umístěn komunitní kompostér, kde mohou občané ukládat bioodpad. Co lze kompostovat je uvedeno na letáku na kompostéru a podrobnější informace jsou na webových stránkách města. confidence: 0.94405627250671

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Komunitní kompostér (středa 20.4.2022) je na webu města Hrádek.