Lávka (středa 22.6.2022)

Upozorňujeme občany, že byla zahájena rekonstrukce pěší lávky přes řeku klabavu v ulici hutnicka pro chodce je zřízen koridor na mostě a provoz je řízen výstražnými světly žádáme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu omezení a respektovali značení pro bezpečnost a plynulost provozu. confidence: 0.91932713985443

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Lávka (středa 22.6.2022) je na webu města Hrádek.