Ořez větví (pondělí 25.10.2021)

ČEZ distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemku přesně vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ distribuce nebo na něž zasahuje ochranné pásmo na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu. confidence: 0.91993576288223

Nebude-li zásah proveden do 15. Listopadu tohoto roku. Je pracovník pověřený společností ČEZ oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu bližší informace jsou na úřední desce a na webových stránkách města. confidence: 0.93048667907715

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Ořez větví (pondělí 25.10.2021) je na webu města Hrádek.