Oznámení dárcům krve (Středa 8.6.2022)

Oznamujeme dárcům krve s trvalým pobytem v našem městě, kteří bezplatně darovali krev. Nejméně desetkrát nebyly vyřazení z evidence dárců krve a chtějí využít možnost volných vstupu na filmová představení do letního kina, aby se dostavili s průkazem dárce na městský úřad. Hrádek kancelář 101, kde jim bude vystavena volná vstupenka podle počtu odběru. confidence: 0.92606556415558

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Oznámení dárcům krve (Středa 8.6.2022) je na webu města Hrádek.