Senioři (pondělí 5.9.2022)

Členská schůze klubu seniorů města Hrádek, na kterou Je zvána i Hrádecká veřejnost se koná ve středu 7. Září od 14 hodin v sále domu kultury na úvod schůze se uskuteční přednáška bakalářky Kateřiny brožíkové na téma vliv současné situace na psychiku člověka a jak se s ní vyrovnat poté budou následovat bližší informace k výletu do Prahy a kde lžím akcím klubu. confidence: 0.9338139295578

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Senioři (pondělí 5.9.2022) je na webu města Hrádek.