Stromky (pondělí 3.1.2022)

Vánoční stromky je možné odkládat ve sběrném dvoře a na místě určené k odkládání větví u dětského hřiště na hamplovi. confidence: 0.92151165008545

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Stromky (pondělí 3.1.2022) je na webu města Hrádek.