Veřejné projednávání (pondělí 8.11.2021)

Zveme občany na veřejné projednávání prověřovací studie záměru revitalizace rekreačního areálu bývalé koupaliště v Hrádku, které se uskuteční v sále domu kultury 18. Listopadu od 17:00 za dodržení platných protiepidemických opatření. confidence: 0.88511198759079

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Veřejné projednávání (pondělí 8.11.2021) je na webu města Hrádek.