Zápis dětí do MŠ (středa 20.4.2022)

Zápis dětí do Mateřské školy v Hrádku pro školní rok 2020 2008 května od 9:00 do 12:00 a ve čtvrtek 5. Května od 9:00 do 12:00 zapsány budou děti, které k31 srpnu 2022 dovrší věk tří let děti mladší tří let nemají na přijetí do Mateřské školy právní nárok a budou přijímány v případě volné kapacity školy v průběhu školního roku. confidence: 0.94232910871506

Potřebné formuláře je možné vytisknout z webových stránek školy nebo vyzvednout osobně v mateřské škole, Bližší informace naleznete na webových stránkách školy ZŠ hradek.cz. confidence: 0.9271827340126

Pro ukrajinské děti proběhne zápis 26. Června od 10:00 do 12:00. confidence: 0.8870410323143

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Zápis dětí do MŠ (středa 20.4.2022) je na webu města Hrádek.