Zápis dětí (úterý 1.3.2022)

Ředitelství základní a mateřské školy Hrádek vyhlašuje zápis dětí do prvního ročníku základní školy Hrádek pro školní rok 2020-2021 dubna od 13:00 do 17:00 a v pátek 22 dubna od 13:00 do 17:00 k zápisu půjdou děti narozené od 1 září 2015 do 31 srpna 2016 a dále děti kterým byla v loňském roce odložená povinná školní docházka o jeden rok confidence: 0.92053806781769

Sebou Přineste rodný list dítěte doklady o trvalém bydlišti a kartičku zdravotní pojišťovny. confidence: 0.95114988088608

Pokud se z vážných důvodů zákonný zástupce nemůže dostavit k zápisu ve shora uvedeném termínu lze telefonicky dohodnout náhradní termín nejpozději však do 30. Dubna 2022. confidence: 0.93536335229874

Bližší informace vám o zápisu sdělí ředitelka školy. confidence: 0.95114982128143

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Zápis dětí (úterý 1.3.2022) je na webu města Hrádek.