Ořez větví (pátek 21.10.2022)

ČEZ distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemku přesně vede nadzemní elektrické vedení na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. confidence: 0.94089460372925

Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu. confidence: 0.95114982128143

Nebude-li zásah proveden do 15. Listopadu je pracovník společnosti ČEZ oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. confidence: 0.94982898235321

Více informací včetně videonávodu najdete na internetových stránkách ČEZ, Distribuce CZ ořezy. confidence: 0.91459804773331

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Ořez větví (pátek 21.10.2022) je na webu města Hrádek.