Ukládání odpadu (čtvrtek 3.11.2022)

Opakovaně. Upozorňujeme občany, aby do nádob na separovaný odpad a bioodpad odkládali pouze odpad do těchto nádob určený. confidence: 0.92072796821594

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Ukládání odpadu (čtvrtek 3.11.2022) je na webu města Hrádek.