Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem (Pátek 10.12.2021)

Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem proběhne ve středu 15:12 od 18:00 online přímý přenos. Hlavní části bude odvysílán z Českého rozhlasu. Plzeň odkud bude udává společný tón. A tak příslušných koled lidé budou vyzýváni, aby se svým zpěvem připojili při poslechu vysílání Českého rozhlasu. Plzeň nebo živě přenášené mu video Stream na internetu, ani za této situace nebude upřena možnost získat pamětní list. confidence: 0.92042821645737

Pro tento účel. Je zprovozněn webový portál www zpíváme koledy tečka cz. Kde je možné jednoduchým způsobem vygenerovat pamětní list s unikátním pořadovým číslem, který lze následně vytisknout nebo uložit. confidence: 0.93418657779694

Tyto údaje současně poslouží jako statistika. Kolik lidí a z jakých oblasti se k akci letos připojí? confidence: 0.95114988088608

Počty se budou zveřejňovat v průběhu přímého přenosu. confidence: 0.95114982128143

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem (Pátek 10.12.2021) je na webu města Hrádek.