Zpívání koled (čtvrtek 9.12.2021)

Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem proběhne ve středu 15. Prosince od 18:00 online přímý přenos. Hlavní části bude odvysílán z Českého rozhlasu. Plzeň, odkud bude udáván společný tón. A tak příslušných koled lidé budou vyzýváni, aby se svým zpěvem připojili při poslechu vysílání Českého rozhlasu. Plzeň nebo k živě přenášené mu video streamu na internetu. confidence: 0.92665487527847

Ani za této situace nebude nikomu upřena možnost získat pamětní list pro tento účel. Je zprovozněn speciální webový portál. Www zpíváme koledy cz. Kde je možné jednoduchým způsobem vygenerovat pamětní list s unikátním pořadovým číslem, který lze následně vytisknout nebo uložit tyto údaje současně poslouží jako statistika. Kolik lidí a z jakých oblasti se k akci letos připojí počty se budou zveřejňovat v průběhu přímého přenosu. confidence: 0.93749737739563

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Zpívání koled (čtvrtek 9.12.2021) je na webu města Hrádek.