1.stupeň povodňové aktivity (čtvrtek 13.5.2021)

Povodí Klabavy byl překročen první stupeň povodňové aktivity kvůli přetrvávajícímu dešti očekáváme další Vzestup hladiny řeky. Doporučujeme občanům, aby se vyvarovali jízdy na kole a pohybu na cyklostezce kolem vodního toku Klabavy na území Hrádku z důvodu možnosti vylití vody z břehů a z důvodu velkého množství vody stahující ho se spojí snížená stabilita stromů v podmáčené půdě. confidence: 0.924545109272

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení 1.stupeň povodňové aktivity (čtvrtek 13.5.2021) je na webu města Hrádek.