Velikonoční přání

Přeji Vám krásné prožití Velikonočních svátků.

Věřím, že nouzový stav přináší nejen některá omezení, ale naopak nás v tomto velikonočním čase může posunout mnohem dále, protože jsme více s našimi rodinami, máme čas se zamyslet nad věcmi kolem nás, ale hlavně si uvědomit, že vždy může přijít něco z hůry, s čím jsme nikdo nepočítal, nikdo se na to nemohl připravit a nikdo z nás to nemohl ovlivnit.

Ne vždy dokážeme řídit svůj osud. Prostě se některé věci v životě stanou, ale výhodou nás lidí je, že jsem schopni se přizpůsobyt, bojovat a nakonec i zvítězit.

Užijet si tento výjímečný čas Velikonoc v této výjímečné době, který nás nachvilku přibrzdil v našem běhu životem.

Petr Franta, zastupitel

Hlášení 7.4.2020: Otevření sběrného dvora

Upozorňujeme občany, že Ministerstvo zdravotnictví rozšířilo výjimky z mimořádného opatření na provozovny sběrných dvorů.

Sběrný dvůr v Hrádku bude otevřen ve čtvrtek 9. dubna od 13 do 17 hodin, v sobotu 11. dubna bude zavřeno a od úterý 14. dubna bude zahájen normální provoz dle otevíracích hodin.

Upozorňujeme občany, při návštěvě sběrného dvora na dodržování přísných hygienických pravidel, a v případě porušení těchto pravidel bude sběrný dvůr obsluhou uzavřen.

Děkujeme za pochopení.  

Hlášení 3.4.2020: nakládání s odpadem

Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky rukavice a kapesníky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného odpadu.

Žádné odpady neodkládejte mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakažení ani v nařízené karanténě, nakládejte se svými odpady jako doposud, to znamená třiďte odpady, tak jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní netřídí, hrozil by přenos infekce.

Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle v případě do dvou slabších pytlů.

Po naplnění, nejpozději však do 24 hodin, pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Vážení spoluobčané všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro vás zajišťují nakládání s odpady.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Hlášení 27.3.2020: redukce spojů regionální dopravy

Vzhledem k výrazně nižšímu počtu cestujících v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem jsou České dráhy nuceny realizovat redukci spojů regionální dopravy.

V Plzeňském kraji dochází k 30. březnu na většině tratí ke zrušení vybraných spojů.

Bližší informace se dozvíte na webových stránkách Českých drah nebo na stránkách města.

Hlášení 27.3.2020: donáška potravin, léků a základních hygienických potřeb

Město Hrádek poskytuje službu donášku potravin, léků a základních hygienických potřeb.

Donášku mohou využít osoby zdravotně znevýhodněné, lidé v karanténě a senioři nad 70 let.

Své požadavky je možnost sdělit telefonicky na městský úřad.

Telefon 702 024 860 v pondělí, středu a pátek od 8:00 do 10:00.

Donáška se uskuteční tentýž den odpoledne. 

Hlášení 27.3.2020: úřední hodiny městského úřadu

Dle doporučení ministerstva vnitra pro fungování úřadu v souvislosti s usnesením vlády jsou stanovený úřední hodiny Městského úřadu v Hrádku, takto:

matrika a pokladna bude otevřena v pondělí a ve středu od 10:00 do 11:00 a od 13:30 do 14:30 hodin.

Pokladna a matrika budou do 9. dubna vyřizovat pouze neodkladné záležitosti vždy po telefonické dohodě a pouze s osobami bez známek respirační onemocnění. Vstup bude pouze s rouškou nebo respirátorem.

Dle uvedeného doporučení, žádáme občany o omezení osobních kontaktu se zaměstnanci úřadu a nahrazení písemným elektronickým či telefonním kontaktem.

K písemnému kontaktu využívejte schránku umístěnou vlevo od dveří Městského úřadu k elektronickému kontaktu mailovou schránku či datovou schránku.

K telefonickém kontaktu, využijte telefonní číslo podatelny 377 531 320.

Provozní doba Městského úřadu bude po dobu nouzového stavu omezená na nezbytně nutnou dobu pro fungování úřadu.

Dementi bez zakrytých úst a nosu

Jak jsem již psal, tak mám obrovskou radost, že drtivá většina lidí v našem městě pochopila, že zakrýváním úst a nosu chrání ostatní před možnou nákazou, čímž vyjadřují svůj respekt k nám ostatním. My pak děláme totéž, abychom se vzájemně ochránili. Díky všem, kteří takto jednoduchou věc pochopili.

Bohužel jsem dnes dopoledne (22.3.2020) potkal u nás v Hrádku dementa bez zakrytých úst a nosu. Slyšel jsem i od jiných lidí, že se pořád najdou dementi, kteří ještě nepochopili vážnost situace.

Chtěl bych říct všem těm dementům, kteří nás ostatní ignorují a nerspektují v této situaci, že je chápu, protože když má někdo v palici jen tu hnědou hmotu, kterou mi ostatní produkujeme ze zadní části těla, tak to ani pochopit nemůžou.

Petr Franta, zastupitel