Harmonogram pro komunální volby 2022

TermínÚkolKdo zajišťuje
19.07.2022 do 16:00 hodtermín přihlášení (nejzazší termín podání kandidátky – do komunálních voleb)Zmocněnci → obecní úřad v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory tj Hrádek u Rokycan
19.07. – 25.07.2022přezkoumání kandidátních listin, případně následná výzva k odstranění závad na kandidátní listiněObecní případně Krajský úřad
V případě, že registrující úřad zjistí nedostatky (kandidátní listina nemá zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje), vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce nebo nezávislého kandidáta nejpozději 27. července 2022, aby závady odstranili do 1. srpna 2022.
25.07.2022 do 16:00 hodposlední den pro doplňování dalších kandidátů do kandidátních listin a změnu jejich pořadíZmocněnci
01.08.2022 do 16:00 hodposlední termín pro odstranění případných závad na kandidátní listiněZmocněnci
06.08.2022rozhodnutí úřadu o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci nebo odmítnutí kandidátní listinyObecní úřad
Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se může každá volební strana, která podala kandidátní listinu pro volby do daného zastupitelstva obce, do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u příslušného krajského soudu. V případě, že došlo ke škrtnutí kandidáta, může se rovněž i tento kandidát domáhat ochrany u příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního.Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu.
15.08.2022delegace členů do okrskových volebních komisíZmocněnci
24.08.2022termín delegací do OVK (poslední termín) do 16:00 hodZmocněnci
02.09.2022nejzazší termín pro první zasedání okrskových volebních komisíObecní a městské úřady
21.09.2022 do 14:00nejzazší termín pro odvolání či odstoupení kandidátaKandidáti, republikový výbor, Zmocněnci
23.-24.9.2022volbyČSÚ

Tohle opravdu chcete?

V poslední době sleduji, že se náš systém, který si říká demokratický, pomalu obrací zpět k systému, který jsme tady již měli před listopadem 1989. Všimli jste si, kolik lidí je najednou označováno různými značkami jako je dezinformátor, troll, ruský šváb a podobně? Jak se lidé u moci snaží komukoliv s jiným názorem ublížit a veřejně ho zostudit před ostatními lidmi, aby z něj udělali toho nejhoršího. Na člověka, který je takto veřejně označen, je pak pohlíženo jako na nějaký divný odpad naší společnosti a jeho názory jsou brány s nálepkou, která mu byla veřejně přidělena od lidí, kteří jsou často sami tím nejhorším, co v naší společnosti vzniklo.

Pokud si myslíte, že se to děje jen ve vrcholné politice, tak vás vyvedu z omylu, protože tohle svinstvo se děje i na úrovni politiky našeho města.

Kdo je schopen se na věc podívat nestranně a bez zaujetí? Dokážete se na informaci podívat jen jako na informaci a nedívat se na ni podle toho, kdo ji řekl? Věříte takzvaným autoritám, že by vám nelhaly? Věříte, že vám televize nelže? Věříte, že vám rozhlas nelže? Věříte, že vám internet nelže? Věříte, že vám stránka https://www.facebook.com/mestoHradek nelže?

Jak můžete vyjádřit veřejně svůj názor a pokusit se, aby vám další lidé se stejným názorem vyjádřili podporu? Už jenom to, že jste se rozhodli k tomuto kroku, je z mého pohledu heroický počin. Už teď vím, po tom, co jsem sháněl lidi na kandidátku do podzimních voleb, že není tak jednoduché sehnat člověka, který je ochotný vystoupit z vlastní komfortní zóny a jít s kůží na trh. Ne každý člověk má žaludek na to, aby se kvůli svému názoru nebo přesvědčení nechal vláčet svinstvem od lidí, kteří již dávno dosáhli morálního dna a jsou šťastni, že to bahno můžou házet na lidi kolem sebe, kteří nesdílí jejich nadšení.

Abych dlouho nechodit okolo horké kaše. Příklad z našeho města, o kterém se psalo na stránkách https://www.facebook.com/mestoHradek, je jasným signálem zvrácenosti lidského myšlení lidí v našem městě. Zatím nevím, kdo takovou špínu napsal, proto jsem požádal Městský úřad v Hrádku, aby mi odpověděl na to, kdo stojí za zveřejněným textem. Pokusím se vám vysvětlit, proč já osobně považuji text za naprostou špínu, kterou nemohl napsat nikdo, kdo by byl nakloněn lidem v našem městě a jejich názorům.

V textu na stránce https://www.facebook.com/mestoHradek je uvedeno “Bohužel Vás musíme seznámit s upozorněním občanů, že městem obcházejí osoby s peticí proti výstavbě v lokalitě Hrádek střed II. a využívají k podpisu lživé informace, že v lokalitě je rozhodnuto o výstavbě velkých bytových domů. Informaci tímto vyvracíme a zveme občany k účasti na veřejném projednávání studie Hrádek střed II., které se uskuteční v září. …”. Pod tímto textem se ten, kdo to napsal, nebyl schopen ani podepsat a já se tomu ani nedivím.

Já jsem si text přeložil do svého jazyka, kterým to čtu po zkušenostech čtyř let v zastupitelstvu města:

Ve městě je udavač nebo udavači, kteří hlásí každou podezřelou aktivitu jdoucí proti zájmům vedení města. Nesnesou, že by mohl mít někdo jiný názor a rádi by za tepla informaci, kterou si ve své hlavě nějak vyhodnotili předali někomu, komu mohou vlézt do zadnice. Tím, že se jim podaří vyšplhat mezi něčí půlky, získají do budoucna jisté výhody, které by se jim mohly hodit proti ostatním lidem, které nemají rádi. Volby se blíží a je třeba se přidat na vítěznou stranu. Příjemce této zprávy nelení a urychleně vydá prohlášení o tom, že ti, kterých se bojí, využívají “lživé” informace. Není důležité, že to není pravda, důležité je zastavit revoltu, potlačit jiný názor a ublížit všem kteří to dělají dnes a tímto exemplárním příkladem dát najevo všem, které by mohlo napadnout něco podobného do budoucna. Hlavně, aby se to už neopakovalo. Nálepka člověka s peticí, který podává lživé informace funguje jak má a všichni tihle novodobí normalizátoři si mohou mnout ruce, jak se jim daří utvářet davy bez vlastního názoru.

Petice je vyjádření názoru skupinou lidí, kterým petice slouží jako nástroj k tomu, aby byli vyslyšeni a mohli tak prosazovat svůj názor. Jak si může dovolit někdo, kdo se tváří, že vystupuje za město Hrádek, zakazovat lidem v našem městě vyjadřovat vlastní názor? Kdo si dovolil pod hlavičkou města Hrádek nařknou lidi chodících s peticí, že využívají lživé informace? Takto dokáže ubližovat jen ten, kdo dosáhl morálního dna a neštítí se jakéhokoliv svinstva. Pak se k němu v diskusi přidají i další, kteří by na ně poslali policii! Vidíte to morální dno lidí kolem nás? Kde se berou ti nadlidi? Kde se najednou berou ti novodobí normalizátoři, kteří by vás okamžitě nechali vyšetřovat jen proto, že máte jiný názor?

Tohle opravdu chcete?

Pokud by se opravdu jednalo o petici ohledně výstavby v Hrádku, tak petice měla normálně proběhnout. Tím myslím, že se měly zjistit požadavky na petici uvedené a na základě těchto informací mělo proběhnout jednání. Veřejně by se k petici mohl kdokoliv vyjádřit a zastupitelé svým hlasováním by učinili potřebné rozhodnutí. Městský úřad by se předem neměl vyjadřovat k ničemu, protože by měl zůstat nestranný, a tudíž by neměl upřednostňovat jednu stranu před druhou, proto si myslím, že stránka https://www.facebook.com/mestoHradek není oficiální stránka našeho města. Nevím o tom, že by se Městský úřad takto někdy v minulosti vyjadřoval. Pravděpodobnější je, že se jedná o účelovou stránku zřízenou někým, kdo prahne po moci a potřebuje mít tuto stránku k ovlivnění a manipulaci lidí. Podal jsem podnět Městskému úřadu v Hrádku, aby stránku nahlásil, pokud se nejedná o oficiální stránku města Hrádek, a tím došlo k jejímu zrušení nebo přejmenování tak, aby nemohlo dojít k záměně se stránkou oficiální a tím i k matení lidí.

Na ústavní úrovni je Vám Listinou základních práv a svobod v čl 18 zaručeno petiční právo v České republice, které je následně provedeno zákonem o petičním právu. Peticí nesmíte zasahovat do nezávislosti soudu a vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.
Přeložíme-li si znění práva do řeči nás pozemšťanů. Kdokoliv a kdekoliv chce vyjádřit svou žádost, návrh nebo stížnost může využít petici a chrání ho právo. Nikdo Vám v tom nemůže bránit a nikdo Vás za to nemůže potrestat natož na Vás posílat policii!

Vzhledem k tomu, že ve městě finišoval sběr podpisů na petici pro podzimní volby, tak já osobně jsem přesvědčen, že text byl zveřejněn záměrně, aby se nepodařilo sehnat dostatek podpisů. Ryba smrdí od hlavy.

Potřebujete ještě další důkaz? Co potřebujete k tomu, abyste viděli věci tak, jak jsou?

Do voleb mám připravenou sérii článků, které vám možná ještě více otevřou oči, pokud již teď nevidíte jasně.

Petr Franta, zastupitel

Změna ANO – volby 2022

Máme obrovskou radost, protože dnes 18. 7. 2022 dopoledne jsme podali na Městském úřadě v Hrádku dvě kandidátní listiny pro podzimní volby, které se uskuteční dne 23. a 24. září 2022 za Srdcem pro Hrádek a Pro Hrádečáky.

Díky vám všem, kteří jste nás podpořili. Už nyní je to pro nás závazek do budoucnosti. Velmi si toho vážíme a doufáme, že k volbám přijdete a vyjádříte tím svůj postoj k dění v našem městě.

Petr Franta, zastupitel

Ukázka výcviku psů pro pionýrský tábor

13. 7. 2022 Kynologický klub Hrádek se prezentoval na ukázce výcviku psů pro pionýrský tábor ve Spáleném mlýně na břehu řeky Berounky. Nadšení děti nebralo konce, ale museli jsme se vejít do časového plánu a programu ,včetně slavnostního dekorování dětí. Těšíme se na další běh a možnost prezentovat naší činnost, před vesměs dětí z Hrádku 🙂

A.Najdenov – předseda
www.zkohradek.estranky.cz

Společné prohlášení sdružení nezávislých kandidátů Srdcem pro Hrádek a Pro Hrádečáky

Chtěli bychom tímto požádat občany našeho města, kteří stejně jako my vnímají, že je potřeba změna ve vedení našeho města, zda by nám podepsali petice pro naše sdružení nezávislých kandidátů.

Bez těchto petic by se naše sdružení nezávislých kandidátů Srdcem pro Hrádek a Pro Hrádečáky nemohlo účastnit podzimních voleb do zastupitelstva města. Potřebujeme minimálně 191 podpisů občanů našeho města, kteří zde mají trvalé bydliště a v den voleb jim musí být 18 let.

Pokud byste byli ochotni nás podpořit svým podpisem, napište do komentáře pod článek den a čas, kde bychom se mohli sejít a my za Vámi rádi přijdeme. Pokud byste chtěli přijít Vy za námi, tak se zastavte u Zmrzlinového domečku (https://mapy.cz/s/kocudesena), kde bude možné petice podepsat.

Vzhledem k tomu, že se obě sdružení předem dohodla na spolupráci, bude mít každý u sebe obě petice pro obě sdružení.

Věříme, že jsme Vás za poslední čtyři roky informovali o všem, co nám na stávajícím vedení města vadí a co vše bychom chtěli změnit. Pokud máte podobné smýšlení jako my, tak budeme velmi rádi pokud nás podpoříte Vaším podpisem v naší petici a na podzim svůj postoj vyjádříte hlasovacím lístkem. Volby do zastupitelstva se uskuteční 23. a 24. 9. 2022.

Za sdružení nezávislých kandidátů Srdcem pro Hrádek Mgr. David Redl a za sdružení nezávislých kandidátů Pro Hrádečáky Petr Franta