Podivnost 3: Jak se zachází s penězi nás všech

V článku “Podivnost 2: Jak moc bude jednou drahá voda v našem městě?” jsem upozorňoval na to, že věřím tomu, že se voda u nás od roku 2026 zdraží díky tomu, jak hlasovali zastupitelé. Proč jsem o tom přesvědčen, vysvětlím v následujícím textu.

U nás ve městě vyhlásili výběrové řízení, které bylo postaveno tak, že má dva požadavky – zpracování projektu a cenu. Výběrové řízení vyhrála firma, která skončila druhá v pořadí a je dražší než faktický vítěz o 273 028,- Kč. Jak je možné, že vyhrála firma, která skončila jako druhá v pořadí a ještě je o tolik peněz dražší než faktický vítěz? Protože se vedení města zachtělo! Náhodou ta vítězná firma je “ta” firma, která bude i budoucím realizátorem požadavků na údržbu vodovodní a odpadní struktury v našem městě viz předchozí článek o vodě “Podivnost 2: Jak moc bude jednou drahá voda v našem městě?”. Snad už jsem dostatečně vysvětlil, proč jsem přesvědčený, že v budoucnu bude naše voda dražší než by musela být.

Protože jsem se nechtěl spokojit s tím, že se v našem městě vyhazují zbytečně statisíce, tak jsem požádal kontrolní výbor o pomoc. Protože mi kontrolní výbor jako obvykle poslal k šípku, tak jsem se obrátil na samotné zastupitelstvo, aby tento úkol zadalo kontrolnímu výboru, který by prošetřil, jak je možné, že se u nás ve městě vyhazují peníze nás všech. Dle očekávání se zastupitelé shodli, že je v pořádku utratit navíc 273 028,- Kč. Proč ne, když to nejde z jejich kapes. Předsedou výběrové komise byl radní pan Sobotka (dříve ODS / nyní Jsme Hrádek pod ODS). No, a když výběrová komise včele s panem Sobotkou vybrala toho druhého v pořadí, jako vítěze, tak rada zbytek schválila v čele s paní Sobotkovou (dříve ODS / nyní Jsme Hrádek pod ODS). Takový rodinný podnik.

Pokud jste někdy požadovali od našeho města nějakou maličkost a dozvěděli jste se, že na to nejsou peníze, tak věřte, že peníze jsou, ale ne pro vás.

Uvedu vám další příklad.

V našem městě jsme získali dotaci na výsadbu stromů, kterou získala firma Šístek bez výběrového řízení. Proč?

Nedalo mi to a zeptal jsem se přímo na městě, aby mi své rozhodnutí zdůvodnili. Dostal jsem odpověď od tajemníka Drnce, který mi napsal, že je město s firmou Šístek dlouhodobě spokojeno. Proto mu asi byla automaticky přidělena zakázka na výsadbu stromů.

Když už mi pan tajemník Drnec napsal, jak jsou s firmou Šístek spokojeni, tak to musí firma Šístek odvádět pro město dobrou práci. Vzhledem ke zkušenostem, které mám, jsem si chtěl informaci tajemníka Drnce ověřit. Zeptal jsem se proto Městského úřadu, kolik bylo firmě Šístek přiděleno zakázek a v jaké hodnotě za roky 2018, 2019 a 2020, doba kdy jsem v zastupitelstvu a dotaz jsem poslal na začátku roku 2021. Na odpověď jsem čekal skoro sedm měsíců a po urgencích a stížnostech přímo paní starostce jsem se dozvěděl od paní starostky Sobotkové, že firma Šístek, za požadované roky neudělala pro naše město nic. Ani jednu jedinou zakázku! Jak je tedy možné, že mi tajemník Drnec napíše, že jsou s firmou spokojení, ale fima nic neudělala? Jak je vidět, tak náš tajemník hájí zájmy vedení města, místo toho aby si zachoval status nestranného úředníka.

Teď si trochu povzdychnu: Zlatá paní Feureislová (předchůdkyně pana tajemníka Drnce).

I toto jsem chtěl po kontrolním výboru zkontrolovat a jak jsem předpokládal, nikdo se tím nezabýval.

Proč byla vybrána firma Šístek mi na jednom zastupitelstvu sdělila paní starostka Sobotková. Zdůvodnila to tím, že nebylo v podmínkách dotace, že se má dělat na tuto zakázku výběrové řízení, takže si mohou zakázku přidělit komu chtějí. Jaká je to náhoda, že pan Šístek (dříve ODS / nyní Jsme Hrádek pod ODS) je shodou okolností znovu na kandidátce s paní Sobotkovou.

Je dobré být na kandidátce “Jsme Hrádek” pod ODS spolu s paní starostkou Sobotkovou a aktivně ji podporovat, protože z toho plynou benefity. Ruka ruku myje nebo koho chleba jíš, toho píseň zpívej?

Dnes, když čtu seznam kandidátů na kandidátní listině “Jsme Hrádek” pod ODS nebo “Společně pro Hrádek” pod TOP 09, tak se musím ptát, komu bylo co slíbeno, a kdo asi dostane další zakázku bez výběrového řízení?

Mám více takových podivných zakázek, ale tyhle dvě jsou pro mě naprosto ukázkové, jak by to fungovat nemělo. Jsou to i vaše peníze, proto se vás musím zeptat: Vám to nevadí, jak se s nimi zachází?

Petr Franta, zastupitel

Tohle opravdu chcete? II.

17.7.2022 jsem jako zastupitel našeho města požádal Městský úřad v Hrádku o informace, na základě kterých byl zveřejněn text ohledně varování před lidmi, kteří nechávají podepisovat petice “a využívají k podpisu lživé informace” viz článek Tohle opravdu chcete?

Zajímalo mě:

 • Jedná se o další oficiální stránku Města Hrádek na stránkách Facebook.com?
 • Pokud se nejedná o oficiální stránky města Hrádek, žádám vás tímto:
  • o nahlášení této stránky jako závadné viz pravidla facebookové komunity, aby nemohli lidé v našem městě nabýt falešný dojem, že se jedná o oficiální stanovisko Městského úřadu v Hrádku.
  • Přispívají na tuto stránku oficiálně pracovníci Městského úřadu v Hrádku?
 • Pokud se jedná o oficiální stránky, tak bych vás chtěl požádat o následující informace:
  • Kdo konkrétně rozhodl o zveřejnění textu viz snímek obrazovky níže?
  • Rád bych obdržel podklady, na základě kterých byl text vytvořen a dokládá pravost tvrzení uvedeného v textu.
  • Kdo text, viz snímek obrazovky níže, zveřejnil?
  • Kdo má oprávnění na této stránce, viz snímek obrazovky níže, tyto informace zveřejňovat?

Odpověď jsem měl obdržet do 30 dnů, ale nestalo se tak, proto jsem zaslal stížnost paní starostce Sobotkové, od které jsem dosud neobdržel odpověď.

Až 29.8.2022 jsem obdržel odpověď od tajemníka Městského úřadu v Hrádku Ing. Drnce, kde mi ani na jednu z mých otázek neodpověděl! Místo toho jsem obdržel na dvou stranách A4 vykopírovaný text znění zákona a pod tímto textem jsem dostal následující odpověď:

Z výše uvedeného vyplývá, že zastupitelstvu není vyhrazeno rozhodovat o činnostech, kterých se týká předložená žádost o informaci.

Tímto bych chtěl ukázat, že odeslání této jedné věty trvalo našemu úřadu pod taktovkou paní starostky Sobotkové a pana tajemníka Drnce přesně 43 dnů. To, že jsem nedostal dle zákona odpověď do 30 dnů a nikdo se mi za to neomluvil naprosto svědčí o aroganci, s jakou svůj úřad zastávají.

Pan tajemník Drnec si hraje na právníka, ale jen tehdy, pokud se ho někdo na něco zeptá. Jak je možné, že poučuje druhé, na co se mohou ptát, ale u něj samotného to neplatí? Copak neví, že se má dle zákona odpovědět do 30 dnů? Neví, že právo sepisovat jakoukoliv petici je nám dáno na ústavní úrovni Listinou základních práv a svobod v čl 18, kde je zaručeno petiční právo, které je následně provedeno zákonem o petičním právu. Náhoda? Petice nesmí zasahovat do nezávislosti soudu a vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou, což fiktivní petice o výstavbě v našem městě, určitě není. Jak je možné, že mě tajemník Drnec poučuje o tom, že nemám, podle jeho výkladu zákona právo na to, abych se dozvěděl, kdo stojí v našem městě za porušování petičního práva a tím šíření strachu u lidí, kteří se sbíráním podpisů na petici ničeho nedopouštějí? Jak je možné, že on, který je v čele tohoto úřadu nezajistí, aby se tyto praktiky neděly?

Na základě těchto informací jsem přesvědčen o tom, že pokud se jedná o oficiální stránky Městského úřadu, pod vedením naší paní starostky Sobotkové a pana tajemníka Drnce, nejsou objektivní a nestranné, ale naopak jsou účelově zkreslené až lživé.

Jak můžete věřit něčemu, co si nemůžete ověřit? Jak víte, že to byly petice kvůli výstavbě? Jak víte, že petice obsahují lživé informace? Když si ani jako zastupitel našeho města nemohu ověřit informace, které jsou anonymně vypouštěny ze stránek FB, které kryje Městský úřad svým přístupem? Kdo to může udělat? Bůh?

Pokud jsem jako zastupitel neobdržel požadované informace oficiální cestou, tak jsem přesvědčený, že nikdo jiný oficiálně tyto informace nemá.

Proto bych vás rád všechny, nejen ty, kteří jste podpořili svým statusem tvrzení na FB stránkách města o tom, že byly předkládány k podpisu petice proti výstavbě v našem městě a využívají se k tomuto podpisu lživé informace, zdali byste mi poskytli ověřitelný důkaz toho, že se text zveřejněný na FB stránkách města zakládá na pravdě. Obrátit se na vás je jediná možnost, jak se dobrat pravdy, když mi Městský úřad odmítá odpovědět na mé otázky.

Ověřitelné důkazy samozřejmě zpracuji a anonymizované zveřejním.

Děkuji

Petr Franta, zastupitel

Společné prohlášení k urážkám kandidátů “Srdcem pro Hrádek” a “Pro Hrádečáky”

Byli jsme veřejně nařknutí z toho, že lžeme ohledně sebraných podpisů na petiční listy kandidátů “Srdcem pro Hrádek” a “Pro Hrádečáky”. Konkrétně, že se nám nepodařilo nasbírat dostatečný počet podpisů, a současně jsme si museli koupit podepsanou kandidátní listinu od jiných politických uskupení. Co vede člověka k tomu, že je ochoten veřejně lhát a urážet. Je to asi mnohem jednodušší, než si informace ověřit. Nikdo se nás neptal na to, kolik jsme nasbírali podpisů, nebo z jakého důvodu jsme petiční listy nepředali Městskému úřadu v Hrádku. Nemusíme ukazovat na ty, kterým jsou tyto lži prospěšné, a kdo nejvíce získá z toho, že by lidé těmto lžím uvěřili. Jsme rádi, že lidé, kteří takto veřejně lžou nebo zveřejňují tyto lživé informace, nejsou našimi podporovateli, a současně doufáme, že to tak i zůstane.

Podařilo se nám nasbírat na peticích dostatečný počet podpisů pro obě kandidátky. Bylo potřeba něco málo přes 190 podpisů, ale nám se podařilo nasbírat mnohem více než jsme potřebovali. Samozřejmě, že petiční archy máme u sebe a předložíme je na vyzvání orgánům, které se budou zabývat podaným trestním oznámením pro pomluvu. Ti co lžou musí nést následky svých činů.

Během sbírání podpisů pro naše kandidátky, jsme narazili na lidi, kteří měli strach z toho, že by se jim za vyjádření souhlasu s naší kandidátkou mohl někdo mstít. Kdo by se jim mohl mstít je zřejmé, protože to může udělat jen ten, kdo má tu možnost.

Hlavním důvodem je nedůvěra ve vedení našeho města včetně tajemníka Městského úřadu, který by byl zodpovědný za předané petiční archy a my jsme nechtěli riskovat, že se jména lidí podepsaných na peticích dostanou do rukou někoho jiného.

Proto jsme se rozhodli, oslovit polická sdružení, která by nám posvětila kandidátní listiny svým podpisem a my tím mohli ochránit lidi, kteří nám petice podepsali. Do poslední chvíle jsme netušili, zdali vše dobře dopadne, ale nakonec se nám to podařilo.

Za podepsanou kandidátní listinu jsme nic neplatili. Naopak jsme se seznámili s fantastickými lidmi, kteří pro nás měli pochopení a pomohli stovkám podobných kandidátních uskupení dostat se do komunálních voleb. Všechny tyto lidi spojovalo jedno společné – šikana ze strany těch, co jim vládnou a šíří strach mezi lidmi.

Věříme, že jsme udělali správnou věc a ochránili tím soukromí lidi, kteří nám vyjádřili svou podporu. Velmi si vážíme každého podpisu, za kterým je osobní statečnost podepsaného člověka i těch, kteří nám pomáhali podpisy sbírat, protože bez nich bychom se ani nedozvěděli o strachu, který se v našem městě mezi lidmi šíří.

Ještě jednou díky vám všem.

David Redl za kandidátku “Srdcem pro Hrádek”
Petr Franta za kandidátku “Pro Hrádečáky”

Podivnost 2: Jak moc bude jednou drahá voda v našem městě?

Jako v našem městě nevlastníme veřejné osvětlení, nemáme vlastní sběrný dvůr ani technické služby, tak dle mého názoru ztratíme i vliv nad tím, kolik budeme platit za vodné a stočné.

Od roku 2026 budeme platit podle nového modelu, který byl schválen na prvním zastupitelstvu roku 2022. Již nyní je rozhodnuto, že jsme se spojili se soukromou firmou, která nám bude pomáhat se správou kolem vodovodní sítě a administrativy kolem ní.

Možná se vám rok 2026 zdá příliš vzdálený, proto vás asi napadne, proč se už začátkem roku 2022 musela schválit smlouva, která řeší vodní hospodářství v našem městě od roku 2026? Proč se nepočkalo pár měsíců, aby si nově zvolené zastupitelstvo schválilo to, co jednou bude muset realizovat?

O co vlastně jde? Jde o to, že spolek obcí se spojí s jednou soukromou firmou, která se bude starat o naší vodu a vše s ní spojené. Protože dojde k majetkovému provázání, stane se s firmy jediný dodavatel těchto služeb a tím pádem také jediná firma, která si bude určovat ceny svých služeb. Je to docela terno pro takovou firmu.

Jaký je cíl soukromé firmy? Já myslím, že je to generování zisku. Jaký je cíl soukromé zahraniční firmy? Já myslím, že je to generování zisku a odvod tohoto zisku do zahraničí. Souhlasíte? Pokud ano, tak naše peníze budou končit ve Francii.

Informace na https://pravdaovode.cz/ vám pomůže leště lépe porozumnět tomu, co se u nás děje.

To co mi asi nejvíce zaráží je, že rozhodnutí zastupitelstva ovlivní naprosto všechny, kteří používají městskou vodu a městské odpady, takže skoro všechny lidi našeho města. Takto zásadní rozhodnutí vůbec nebylo předem konzultováno s veřejností. Veřejnost včetně zastupitelů se tuto informaci dozvěděli dle zákona deset dnů před jednáním zastupitelstva. Deset dnů máte na to, abyste se rozhodli, jak to bude od roku 2026 napořád.

Víte, že byl předložen pouze jeden jediný návrh a žádná jiná alternativa nebyla vypracována?

Kdo myslíte, že platil vypracování tohoto návrhu?

Pokud existuje pouze jedna možnost, pro koho je nejvýhodnější?

Paní starostka Sobotková, místostarosta Rousek včetně tajemníka Drnec byli nejhlasitějšími zastánci uzavření nové smlouvy a tlak, z jejich strany, byl enormní.

Zastupitel Hůza měl výborně připravenou řeč, kterou všem přítomným vysvětlil úskalí, které mohou nastat z tohoto rozhodnutí. Myslím si, že byl připraven mnohem lépe než starostka Sobotková, nebo místostarosta Rousek, ale bohužel jeho argumenty nepadly na úrodnou půdu. Chtěl bych tímto zastupiteli Hůzovi poděkovat za jeho připravenost k tomuto bodu, protože dokázal naprosto do detailů popsat jak stávající, tak hlavně budouci stav, který vzejde ze schváleného usnesení. Nikdo nemůže říct, že by o něčem nevěděl.

Já jsem zavolal na sokolovsko, kde si obce udělali vodohospodářské sdružení a zbavili se firmy, se kterou jsme se mi naopak spojili. Vysvětlili mi, že přes složitější začátek se jim podařilo vše zvládnout a díky tomu dávají práci místním firmám a lidem. Proto se také region lépe rozvíjí, protože peníze neodtékají do zahraničí, ale končí u místních firem. Lidé, kteří pracovali pro zahraniční firmu, se s jejím odchodem ze sokolovska do Francie neodstěhovali, místo toho našli práci v novém sdružení, čímž nové sdružení získalo i požadované know how: https://www.vodasok.cz/.

Zkuste se zamyslete nad tím, proč se u nás schválilo to, co jinde nechtějí? Když se dnes dívám na stoupající ceny energií a neschopnost státu s tím něco dělat, tak se musím podívat do historie, kdy se stát v čele s ODS rozhodl privatizovat plyn a vše kolem něj do soukromých rukou a podobně to udělal i s elektrikou. Dnes nám soukromé firmy diktují podmínky, které musíme akceptovat. Nevidíte v tom podobnost s naší vodou?

Kdo a jak hlasoval o naší vodě:

Pro byli: 

 • Beranová Kateřina (Společně pro Hrádek/pod TOP 09)
 • Hejlová Jitka (KSČM)
 • Pech Václav (KSČM)
 • Rousek Tomáš (Společně pro Hrádek/pod TOP 09)
 • Rychlá Květa (ODS nově Jsme Hrádek/pod ODS)
 • Sobotka Pavel (ODS nově Jsme Hrádek/pod ODS)
 • Sobotková Marcela (ODS nově Jsme Hrádek/pod ODS)
 • Šístek Václav (ODS nově Jsme Hrádek/pod ODS)
 • Richtr Patrik (Občané Hrádku nově Jsme Hrádek/pod ODS)
 • Špetková Jitka (Společně pro Hrádek)

Proti byli:

 • Franta Petr (Občané Hrádku nově Pro Hrádečáky/pod NEZ)
 • Hůza Josef (Občané Hrádku nově KSČM)
 • Janečka Josef (KSČM)
 • David Redl (SPD nově Srdcem pro Hrádek/pod ZSP)

Informace ze zápisu Zápis z jednání Zastupitelstva města Hrádek č. 1 ze dne 24.2.2022.

Pod článkem přikládám další nesrovnalosti, které řeší někteří zastupitelé v Rokycanech a možná i dalších obcích.

V naší obci je asi nejvíce zasvěceným zastupitel Josef Hůza, který se snaží podnikat další kroky, ke zmaření tohoto záměru. Nevím, jak moc je, či není úspěšný, ale nedělat nic by bylo mnohem horší. Díky mu za to!

Petr Franta, zastupitel


Zde je otevřený dopis, který v našem městě dostali všichni zastupitelé.

V Rokycanech 18.6.2022

Otevřený dopis zástupcům Města Rokycany ve Vodohospodářském sdružení Rokycanska

Jmenovitě

Václav Kočí předseda VSR

Ing. Jaroslav Mráz

Ing. Ondřej Weis

Dr. Petr Špelina

Vážení

V souvislosti s Vámi navrhovaným a prosazovaným modelem provozu vodovodu a kanalizací v Rokycanech a vstupu města Rokycan do připravované společnosti Vodárenská Rokycanská s.r.o. na vás, zejména na zástupce Města Rokycany ve VSR, mám tyto otázky:

1) V roce 2019 jste se spolupodíleli na změně stanov VSR. Tato změna tomuto subjektu umožnila např. koupi provozní společnosti REVOS Rokycany, či získání úvěru ve výši 32 mil. Kč.

Ptám se:

Zda a kdy jste předložili ke schválení orgánům Města Rokycany (Rada města, Zastupitelstvo města) záměr a podobu změny stanov VSR, která později umožnila tyto kroky a kdy Vám tyto orgány zamýšlenou změnu schválily.

Případně, zda jste radu města a zastupitelstvo alespoň informovali, případně kdy?

A pokud jste o schválení změny stanov ve společnosti VSR nepožádali žádný orgán Města Rokycany, ani jej o této změně oficiálně neinformovali, a tyto změny jste přijali bez vědomí Města Rokycany, jež zastupujete, máte k dispozici nezávislý právní rozbor, či přinejmenším stanovisko právního odboru Města Rokycany, který by Vám tento postup umožnil?

2) Ing. Petr Pösinger, je jednatelem soukromé společnosti VOSRok a současně jednatelem společnosti REVOS, kterou vlastní sdružení obcí VSR.

Ptám se:

Jaké je stanovisko k tomu, že je ve střetu zájmů a může ovlivňovat obcemi spoluvlastněnou společnost REVOS ve prospěch soukromého VOSroku?

Jak jste se vypořádali se zákazem jednatele být členem jiné společnosti? Případně kdo dal s tímto souhlas a jak??????

Jaké pojistné a kontrolní mechanizmy jste ve sdružení obcí VSR vytvořili, abyste tato rizika co nejvíce omezili?

Byla uzavřena smlouva o výkonu funkce? Kdo a kdy ji schvaloval?

Byla schválena koncepce podnikatelské činnosti společnosti REVOS (včetně jednacího řádu pro jednatele), tak jak to předpokládá společenská smlouva?

3) V roce 2020 VSR, kde zastupujete naše město, koupilo společnost REVOS. Na tuto koupi byl čerpán úvěr ve výši 32 mil. Kč.

Jde bezesporu o velký obchod a Město Rokycany zprostředkovaně tímto krokem převzalo finanční závazek a odpovědnost za řádné řízení společnosti REVOS.

Ptám se:

Předložili jste orgánům Města Rokycany ke schválení jak vzetí úvěru 32 mil Kč, tak nákup společnosti REVOS?

Pokud ano, kdy byly projednány a schváleny?

Jestliže jste pouze informovali, byly alespoň vzaty na vědomí? A kdy?

Požádali jste příslušné odbory Městského úřadu Rokycany o zhodnocení těchto kroků z hlediska přínosu a jejich případných finančních a jiných rizik? Kdy a jaká byla jejich stanoviska?

Informovali jste orgány Města Rokycany, že budeme kupovat společnost, která provozuje vodovody a kanalizace jiných obcí na Rokycansku?

4) V roce 2021 firma REVOS s jednatelem ing. Pösingerem v čele, prodala pozemky v katastru města Rokycany. Jde o pozemek p.č. 3801 k.ú. Rokycany, tedy bývalou čistírnu odpadních vod z nemocnice na břehu Holoubkovského (po našem Boreckého) potoka, naproti Skautské louce. O tento pozemek již před tímto prodejem žádal Odbor rozvoje města, protože je v místě připravovaných opatření proti povodním. Přesto byl prodán soukromému zájemci.

Ptám se:

Kdo schvaloval prodej tohoto pozemku ve VSR?

Požadovali zástupci Města Rokycany na jednání VSR, případně jednali s panem Pösingerem o tom, aby tento pozemky byl přednostně nabídnut Městu Rokycany? Jaká byla jejich stanoviska?

A pokud jste tak nečinili, proč?

Jaký je Váš postoj k tomu, že tímto prodejem se v tomto místě zkomplikovala realizace protipovodňových opatření?

Jak se stavíte k argumentu pana starosty Kočího, jež zazněl na jednání zastupitelstva, že si jej můžeme kdykoli koupit zpátky?

Otázka přímo na pana starostu Kočího:

Máte případný odkup tohoto pozemku se současným majitelem předjednán? Cena bude stejná? O kolik se případně navýší?

5) Druhý pozemek sousedí s čistírnou odpadních vod. Jde o pozemek p.č. 297/18 k.ú. Rokycany. Pozemek byl prodán za cenu cca 1.131,- Kč za 1m. V roce 2018 byla v areálu čističky ve vlastnictví Města Rokycany prověřována možnost realizace „Zařízení pro zneškodňování kapalných odpadů“. K tomuto záměru byl dán ze strany města souhlas. Investorem byla společnost Veolia. V tomto zařízení bude možno likvidovat 30 tun ředidel, kyselin, olejů a podobného za jednu pracovní směnu.

V čem je pro Město Rokycany a také pro VSR výhodný prodej pozemku sousedícího s naší čističkou a ležící uvnitř areálu společnosti REVOS soukromé firmě?

Byl tento prodej projednán a schválen radou či zastupitelstvem města?

Případně byl tento prodej schválen v orgánech VSR?

Existuje nějaká koncepce prodeje pozemků společnosti REVOS? Pokud ano, kdo ji schvaluje? Pokud ne, má jednatel společnosti nějaké omezení při prodeji majetku REVOS?

Byl oznámen a řešen střet zájmů pana Pösingera, který podepisoval smlouvu za prodávajícího, společnosti REVOS, a zároveň za kupujícího, tedy společnost VOSrok ve vlastnictví Veolia?

Jak byla řešena výše kupní ceny s ohledem na možný způsob jeho využití?

Kdo stanovil prodejní cenu?

Proč byla u komerčního pozemku takto nízká cena, když stavební pozemek pro rodinné domy v Rokycanech stojí násobně více?

Byl zpracován nezávislý znalecký posudek? Jak bylo oceněno věcné břemeno?

Byl tento záměr konzultován s příslušnými odbory městského úřadu?

6) Připravovaná společnost Vodárenská Rokycanská bude od firmy Veolia kupovat majetkový podíl na společnosti VOSrok.

Proč společnost REVOS, vlastněná námi, prodává pozemky firmě, od které je budeme minimálně částečně kupovat zpět jako součást provozní společnosti VosRok?

Nebude pozemek v době odkupu zhodnocen stavebním záměrem společnosti Veolie, tedy několikanásobně dražší?

Nebude cena obvyklá tohoto pozemku navyšovat cenu podílu?

Jak a kým byla zhodnocena rizika „laciného prodeje a drahého nákupu“?

7) Navrhovaný model provozu je nutné dle posledního jednání výkonného výboru VSR schválit nejpozději do 30.06.2022. Důvodem je údajně zákon o zadávání veřejných zakázek – tzv. obratové kritérium.

Kým a kde byl předložen právní rozbor nutnosti schválení záměru do tohoto termínu?

Kým byl zpracováván postup pro splnění obratového kritéria? Nechalo si Město Rokycany zpracovat nezávislý právní rozbor této problematiky?

Je opravdu nutné záměr provozování schválit na základě takto nedostatečných a nepřipravených podkladů?

Opravdu je nutné ve všech obcích schválit záměr do 30.06.2022, když založení

společnosti bez účasti Města Rokycany bude nutné opětovně projednat na zastupitelstvech ostatních obcí?

Vysvětlivky:

VSR – Vodohospodářské sdružení Rokycanska, – sdružení měst a obcí Rokycany, Hrádek, Mirošov, Strašice, Dobřív, Kamenný Újezd, Litohlavy, Svojkovice. jednotlivé

VOSRok – Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o., vlastněná v současné době 100% firmou Veolie. V současnosti provozuje vodovody a kanalizace pro obce sdružené ve VSR. Toto provozování vyhrála ve výběrovém řízení (Původně firma VOSS – Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. Poté co v Sokolově již nepokračuje, změnila se na VOSRok).

REVOS ROKYCANY s.r.o. Tato společnost provozovala a provozuje vodohospodářskou infrastrukturu obcí Zbiroh a Holoubkov. Sídlí v Rokycanech v Sedláčkově ulici. V současnosti vlastněná sdružením obcí VSR.

Dan Šatra, Jaroslav Straka

Zastupitelé Města Rokycany

Podivnost 1: Podraz na občany

Poslední dobou se na sociálních sítích objevilo několik článků reagujících na politické dění v našem městě, ve kterých se používají argumenty, které vyvolávají obrovské emoce mezi diskutujícími. Je těžké diskutovat mezi lidmi, kteří jsou jako zarytí fotbaloví fanoušci dvou znepřátelených týmů, pro které neexistuje žádný argument, který by tu druhou stranou mohl přesvědčit. Pokud se s tímto faktem smíříte, tak se vám uleví, protože přestanete mít potřebu se s někým přít nebo ho přesvědčovat, protože je to jen ztráta času. Do dnes jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni, že země je placatá a neexistuje argument, který by je přesvědčil.

Protože přemlouvání nemá smysl, tak zde budu přinášet pouze informace, které mám k dispozici, a na základě kterých budou vznikat články o podivnostech. Jak s informacemi naložíte, je jen a jen na vás. Myslím si, že kdo chce volit v komunálních volbách 2022, měl by mít pro svou volbu dostatek podkladů, aby se mohl v dané chvíli správně rozhodnout. Důsledky své volby si stejně ponesete sami a nikdo to za vás nepřevezme. Naopak si myslím, že existují lidé, kteří jsou schopni samostatně přemýšlet a uvažovat. Právě pro tyto lidi přináším svůj pohled na politické dění v našem městě. Není nic jednoduššího než si informace ověřit nebo si sehnat vlastní. Je to obecná vlastnost, díky které se můžete dobrat pravdy, tedy alespoň té vaší.

Osobně jsem přesvědčen o tom, že od paní starostky Sobotkové a lidí kolem ní nemohu čekat nic dobrého. Já paní starostku chválit nebudu, protože o chvále na paní starostku si můžete přečíst sami v občasníku Hrádecké noviny, kde se paní starostka dokáže pochválit sama a mě nebo nikoho jiného k tomu nepotřebuje.

Jsme demokratická společnost, teda chtěli bychom být, byť to tak v dnešní době již moc nevypadá. To by mělo znamenat, že jsme připraveni vést diskusi i na témata, která se nám nelíbí nebo která jsou nám nepříjemná. Ze strany paní starostky a zbytku vedení města bych očekával, že právě této diskusi budou naklonění.

Mám na vás otázku: “Jak dokážete na zasedání zastupitelstva města prosadit něco, co jste si usmysleli bez toho, aby vám do toho někdo kecal?” Než vám dám názornou ukázku, jak se to dá udělat, tak bych ještě rád připomněl, abyste si přečetli několik posledních sloupků v Hrádeckých novinách o tom, jak paní starostka píše, že ráda pracuje pro město a občany v něm žijící a další bláboly, kterým já nevěřím a mám k tomu dost důvodů, které jsem již několikrát zmínil a přidám další.

V našem městě se snažíme realizovat projekt bytových jednotek v bývalé restauraci Džbánek. Protože okolo budovy bývalého Džbánku bydlí lidé, kteří nejsou s tím, jak je projekt navržen, spokojeni, tak požadovali po městu (vedení města) změny projektu, aby si mohli lépe ochránit své soukromí a lépe se sžili s novými sousedy. Je pro mě pochopitelné, že když mi má za plotem vyrůst bytový dům, tak chci vědět přesně o všem, co mi v budoucnu naruší soukromí. Osobně považuji soukromí za jedno z nejdůležitějších, co v životě máme, proto si ho většina z nás pečlivě chrání. Koho by překvapilo, že si sousedi, kterých se to týká, přejí, aby se mohli k projektu vyjadřovat a ohlídali si právě to své soukromí, které by mohlo být narušeno.

Zde je odpověď na moji otázku, jak se to dělá u nás ve městě. 

Svoláte zastupitelstvo města, kde předem nezveřejníte všechny body programu, o kterých se bude hlasovat. Jak asi musí být velká náhoda, že jeden z bodů, který se zrovna týká schválení změn projektu bytového domu vypadl z programu zasedání zastupitelstva, který se musí zveřejnit deset dní před tímto zasedáním zastupitelstva. Dělá se to proto, aby se nejen zastupitelé, ale i občané mohli vyjádřit k projednávaným bodům. Protože nechcete, aby vám na zastupitelstvo přišli lidi, kterých se to týká, protože by mohli mít jiný názor a tím by se schválení změn projektu mohlo oddálit, tak tuto informaci nezveřejníte a nikomu nic neřeknete. Během schvalování programu na vlastním jednání zastupitelstva, pak vystoupí paní starostka Sobotková s tím, že by ráda přidala ještě jeden bod programu a to je zase čirou náhodou bod, který říká, že se bude hlasovat o změnách projektu bytového domu bývalého Džbánku. Pořád ještě nevíte o co se jedná, bod se přidá na program, protože to může být něco důležitého.

Když přišlo na projednávání bodu změny projektu bytového domu bývalého Džbánku, tak se  zastupitel Janečka zeptal, zdali byli informováni lidé, kteří bydlí v sousedství a přímo se jich tato změna projektu dotýká? Odpověď paní starostky byla, že NE! Dále paní starostka vysvětlila, že je to takhle rychlejší, že kdyby tam byli lidi, tak by se to třeba neschválilo. Z mého pohledu udělala starostka spolu s dalším zastupiteli neskutečnej podraz a ještě se v Hrádeckých novinách pochlubí, že změna projektu byla schválena, ale lidi, kterých se to přímo týká o tomto nevěděli, takže se k tomu nemohli vyjádřit. O nás bez nás.

Tento postup je právně správný a je pouze na vás, abyste se starali o to, co se kolem vás děje. Očividně to za vás nikdo neudělá.

Pro schválení změn hlasovali:

 • Beranová Kateřina (Společně pro Hrádek/pod TOP 09)
 • Hejlová Jitka (KSČM)
 • Hůza Josef (Občané Hrádku nově KSČM)
 • Janečka Josef (KSČM)
 • Kotyzová Dana (Občané Hrádku nově Společně pro Hrádek/pod TOP 09)
 • Richtr Patrik (Občané Hrádku nově Jsme Hrádek/pod ODS)
 • Rousek Tomáš (Společně pro Hrádek/pod TOP 09)
 • Rychlá Květa (ODS nově Jsme Hrádek/pod ODS)
 • Sobotka Pavel (ODS nově Jsme Hrádek/pod ODS)
 • Sobotková Marcela (ODS nově Jsme Hrádek/pod ODS)
 • Šístek Václav (ODS nově Jsme Hrádek/pod ODS)

Zdržel se:

 • Petr Franta (Občané Hrádku nově Pro Hrádečáky/pod NEZ)

(Zápis zasedání číslo 2 – Zastupitelstva města Hrádek konané dne 28. 4. 2022 v sále domu kultury Hrádek od 17:00 hod. – bod číslo 8. Návrh projektu domu čp 8 Hutnická ulice)

Jen malé zamyšlení, takové “co kdyby”. Představte si, že jste ve vedení města a shodou okolností vlastníte třeba ve středu města pozemky (pole), na kterých chcete něco stavět. Jak uděláte, abyste schválili váš návrh projektu bez lidí, kterých se to týká a pořád do něčeho mluví? Představte si, že by na nějakém pozemku chtělo vedení města udělat třeba nějaké vyšší domy pro více lidí, aby naše město mělo co nejvíce obyvatel. Třeba proto, aby se zvedl přísun peněz do městského rozpočtu a tím pádem i zvýšil plat starostky nebo starosty, který je daný tabulkami a zrovna je tam hranice na 3000 obyvatel a my jsme kousek pod tímto limitem. Samozřejmě, že se jedná jen o spekulaci, protože vedení města by určitě nic takového neudělalo. Nebo se mýlím?

Nechci vám radit, ale opravdu zvažte, koho chcete mít za zastupitele, abyste se jednou nedivili, jako už se diví lidé v okolí budovy bývalého Džbánku. Mluvte se svými zastupiteli, starejte se o to, co děje kolem vás. Pokud si myslíte, že to za vás “někdo” udělá, tak pak nebuďte překvapení, že to “někdo” neudělal.

Petr Franta, zastupitel