Obnova lesoparku Hrádek

Obdržel jsem z městského úřadu plán na obnovu lesoparku, tak bych vás s ním chtěl seznámit, abyste věděli, co se bude v lesoparku dít v následující době a abyste si udělali představu, jak moc se lesopark zmnění oproti tomu, jak ho známe dnes.

Zde je informace z města:

Plocha zeleně o výměře cca 10 000 m2 na západní straně Hrádku podél komunikace III/11724. Jedná se převážně o smíšený porost s převahou dubů, dopiněných javory, lipami a břízami. Jehličnany jsou zastoupeny převážné smrkem, borovicí a modřínem. Spodní patro tvoří listnaté keře – tavolníky, ptačí zoby, pámelníky, pustoryly.

Z hlediska zdravotního stavu a vitality jsou v nejlepší kondici duby. Jehličnany jsou poškozeny zejména vlivem působení posledních suchých a horkých let, v nejhorším stavu je smrková skupina.

S ohledem na zachování funkce lesoparku, kterou je zejména ochrana sídliště od komunikace i vzhledem k budoucímu obchvatu a ochrana před převládajícími západními větry, je potřeba provést zásahy v podobě kácení neperspektivních dřevin.

I. etapa: zima 2018 – 2019 (prosinec — únor)

 • zvedání korun – prosvětlení cílových dřevin
 • kácení náletových dřevin, dřevin s nízkou vitalitou (do 80 cm obvodu ve výšce 1,3m – bez povolení)
 • zmlazení keřových skupin (zejména středové části lesíku)

II. etapa: 2019 – 2020

 • označení převážně jehličnatých dřevin s nízkou vitalitou, náklonem, špatným zdravotním stavem, v blízkosti chodníků
 • vyřízení povolení, odporažení označené zeleně – lesnická firma, prodej dřeva – pokrytí části nákladů
 • ošetření poškozených stromů po kácení
 • frézování případně vytrhání pařezů

III. etapa: 2020 – 2021

 • hrubé urovnání terénu
 • dovoz a rozvoz ornice
 • založení trávníku

IV. etapa: 2021 – 2022

 • oprava obslužných komunikací – rozšíření (o 1m), vyasfaltování
 • osvětlení komunikací
 • nový městský mobiliář (lavičky, koše, herní prvky, šachový stůl, …)
 • výsadba stínomilných trvalek a keřů

ŽBC Hrádek v roce 1986

Je to zvláštní pocit, sledovat tohle video, během kterého si některé záběry promítnete v hlavě a srovnáte s realitou dnešních dnů, samozřejmě, pokud si to ještě pamatujete 🙂

Video je z roku 1986 a je primárně o “fabrice”, ale na videu objevíte i další místa v našem městě nebo místa s ním spojená, takže to není jen pro skalní příznivce oceli.

Video se k nám dostalo od stávajících zaměstnanců železáren, kterým bychom tímto chtěli moc poděkovat a současně se o něj podělíme s vámi.

Dokument o ŽBC Hrádek z roku 1986

Studie nakládání s komunálními odpady města Hrádek

Město Hrádek si nachalo zpracovat studii na nakládání s komunálními odpody v našem městě s názvem Studie nakládání s komunálními odpady města Hrádek.

Protože jsem přesvědčen o tom, že víc hlav víc ví, tak budu rád, pokud si tuto studii také přečtete a budeteli mít jakékoliv připomínky či postřehy, tak mi je zašlete, abych je mohl předat dál, jakmile se o studii budeme bavit.

Petr Franta, člen zastupitelstva

Studie rekonstrukce bývalé restaurace Džbánek

Město Hrádek si nachalo zpracovat studii na rekonstrukce bývalé restaurace Džbánek s názvem Studie rekonstrukce domu Hutnická č. 8, Hrádek – rekonstrukce na bytové jednotky (Džbánek).

Rád bych vám touto cestou poskytl pár náhledů této studie. Raději ještě jednou upozorním, že se jedná o studii a ne o konečný projekt, takže může dojít ke změnám, ale jako prvotní info je to dostačující.

Analýza průjezdnosti směr z Mirošova ul. Čtrnáctka

Ti co jezdí kolem ulice Chlická po obchvatu si mohli všimnout, že během července a září bylo postaveno zařízení pro minitorování provozu v této kritické části, kde dodržují rychlost 50 km/h jen skalní příznivci dopravních předpisů.

Zařízení naměřilo zajímavé hodnoty, které zpracovala firma Gemos dopravní systémy a.s. a pokud chcete vědět, kolik vozidel překročilo povolenou rychlost nebo kolik vozidel v tomto měřeném období projelo, tak se podívejte do přiložených souborů.

Statistiky nechalo vypracovat Město Hrádek

Pronájem kiosku v přírodním divadle na léto 2020

Dnes (6.4.2020) byl vyvěšen na úřední desce záměr města o pronájmu “Kiosek v přírodním divadle v Hrádku”.

Musím se přiznat, že jsem zvědavý s jakou nabídkovou cenou se budou zájemmci o kiosek ucházet.

Doufám, že se někdo z místních přihlásí a tím pádem nebude vedení našeho města samo nuceno hledat někoho, kdo by si byl kiosek pronajal za 1,- Kč.

Vzhledem k výzvě můžete nabídnout jakoukoliv cenu, kterou jste ochotni platil od 1,- až …

Nezapomeňte však, že termín pro podání žádosti je stanoven do 24. dubna 2020 do 12 hodin.

Zdroj: Město Hrádek

Přerušení dodávky elektřiny 18.6.2019

Dne 18.6.2019 od 7:30 do 16:30 je plánovaná odstávka dodávky elektřiny viz. níže.

UliceČíslo domu nebo parcelní číslo
Hrádek255, 300/p300/50, 300/p300/51, 300/p300/52, 73/E, parc.č. 300/39, parc.č. 310/1
Hutnická117, 126, 133, 149, 178, 18, 190, 2, 20, 209, 220, 23, 238, 239, 240, 256, 268, 274, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 45, 47, 5, 53, 59, 6, 8, 9, parc.č. 23/1
Květinová123, 127, 134, 142, 156, 245, 282, 55, 56
Luční248, 249, 250, 251, 252, 254, parc.č. 300/61
Na ovčíně10, 11, 137, 144, 19, 24, 25, 275, 279, 34
Polní148, 228, 237, 244, 247, 324/p324/6, 54, parc.č. 478, parc.č. 548
Požárníků194, 39
Spojovací120, 132
Stavební37
U lomu188, parc.č. 544
ZahrádkářskáR, 13/13R, 138, 14/14R, 15/15R, 16/16R, 17, 179, 18/18R, 180, 21/21Z, 22/22R, 24/24R, 259, 31/31E 20R, 37/37Z 35Z, 39/33R, 4, E26, E27, E29, E30, E31, E32, E34, E36, E47, E49, E51, E53, E54, E55, E56, E57, E63, parc.č. 300/22, parc.č. 300/33, parc.č. 300/48
Valcířská35

Zdroj: http://www.mestohradek-ro.cz/assets/File.ashx?id_org=4730&id_dokumenty=62035

Školka, nápad, kterým se prezentuje vedení města. Ale jak je to doopravdy?

Vnuknutí myšlenky řešit problémy uzavření školky na 7 týdnů bylo prosté.

Oslovilo mě několik maminek s tím, že mám také dítě ve školce. A ptalo se mi, zda se mi líbí, že má školka zavřeno 7 týdnů. Okamžitě jsem se rozhodl pomoci, ale zároveň se snažím být objektivní, nesoudím jen dle jednoho názoru a tak jsem se rozhodl na danou problematiku podívat z více úhlů.

 1. chci znát názor co největšího počtu rodičů dětí, které školku navštěvují
 2. chci znát způsob provozu a možnosti dalších zařízení
 3. chci informovat zastupitelstvo o problematice a hledat řešení situace

Neříkám, že tak jak to dělám, je návod na ideální řešení, ale poskytuje mi to možnost, zpracovat si podklady k jednání. A zároveň poskytnout informace i těm, kteří budou hlasovat o případných změnách.

No, a zde bych normálně chválil snahu města vyhovět a pomoci, kdyby vše opět nepřišlo tak nějak překotně. To je takový hrádecký styl nového vedení. Když nemám nápad, tak alespoň využiji nápad někoho jiného a rychle ho zrealizuji a zveřejním jako své zásluhy pro blaho obyvatel. Říkám tomu “politicko-záslužný” styl. Výsledek je nyní ušit horkou jehlou a může to být i kontraproduktivní… Což dále vysvětlím.

Proč tedy máte z výše uvedeného pocit, že nejsem rád, že dochází ke změně?! Omyl, jsem rád. Ale…

Snaha vedení města, je tu očividně jen proto, že se snaží přijít s řešením jako první. To, že jsem se jako zastupitel rozhodl rodinám s malými dětmi pomoci, přišel jako první s touto aktivitou, a chci o tomto problému jednat na zastupitelstvu, je totiž ten motor proč je nutné vše domluvit s předstihem a z programu to zřejmě vyškrtneme. Očekávám spojení: Proč? Proto…

Zveřejnění informace o vyřešeném problému najdete ode dneška na stránkách města i s vysvětlením, jak škola na základě průzkumů došla s vedením města k rozhodnutí prodloužit otevírací dobu školky v době prázdnin, přikládám zde: http://www.mestohradek-ro.cz/assets/File.ashx?id_org=4730&id_dokumenty=62100

Tato informace totiž přichází přesně den poté, co jsem na radu města zaslal své body, které chci zařadit na program jednání zastupitelstva. Bod, který jsem požadoval zařadit se jmenuje: Mateřská škola – změna prázdninového provozu, výsledky ankety + usnesení

Tak nějak se nám v podobné formě opět opakuje situace, která byla popsána v “Pohádce o zlé lavičce”, kdo nečetl, stojí to za to, odkaz na tento článek kolegy zastupitele Petra Franty vám nabízím zde: https://hradecky-zpravodaj.cz/2019/05/02/pohadka-o-zle-lavicce/

Nechápu totiž, proč se vedení nezajímalo a nejednalo o tomto problému mnohem dříve než oficiálně školka zveřejnila informace o uzavření školky na 7 týdnů. A proč se tedy veškerý zájem odstartoval až vznikem ankety, kde jsem se zajímal o názory rodičů na toto avizované uzavření a další detaily. Podotýkám, vše anonymně.

Nyní máme situaci, kdy bylo rychle domluveno, že školka bude mít zavřeno prvních a posledních 14 dnů o prázdninách. Také vím o tom, že byl proveden průzkum učitelkami mateřské školky, kdo má zájem o umístění dítěte do školky o prázdninách. Ale zde jsem moc zvědavý na výsledky. Tento průzkum byl totiž proveden cca 5 týdnů před prázdninami a cca 20 dnů po mé anketě. Rozhodnuto bylo bez jednání a podkladů.

Z logiky věci se ale obávám, že pokud je nejdříve rodičům oznámeno, že školka uzavře provoz na 7 týdnů, a teprve po dalších šesti týdnech přijde informace o tom, že do školky mohou děti o dva týdny navíc s tím, že začnu zjišťovat zájem, odpověď bude předvídatelná. Rodiče si již zajistili hlídání na 7 týdnů a tedy zájem bude minimální. Zbyde tedy hrstka zájemců, co svou situaci opravdu nemohou vyřešit jinak.

A pokud je zájemců málo, co se stane? Někdo dělal zbytečný rozruch, o prázdninách chodilo málo dětí, a tak se vrátíme k původnímu systému. A zde je ten kontraproduktivní důsledek!

Překotná snaha rychle přispěchat s řešením se tedy ve finále obrátí proti samotné snaze něco změnit. Osobně jsem chtěl docílit toho, aby každý z rodičů mohl dopředu, s jistotou, počítat se zajištěním služeb předškolního zařízení v rozsahu, který právě vyjde z potřeb rodičů. Další službou pak bude dohoda mezi školkami v okolí, které budou moci zajišťovat ideální zastupitelnost.

Ale to se musí připravit dopředu. Takže jsem rád, že se ledy hnuly, jak píše jeden z respondentů, ale rád bych, aby vše bylo vyřešeno logicky s jasným výstupem pro rodiče třeba již na začátku školního roku.

Argumenty o táborech atd. neberu. Jde totiž o další faktory jako je věk dítěte, finanční možnosti rodičů, zajištění případné dopravy, buď do náhradní školky, nebo na místo tábora. Zkrátka ne všichni mají stejné možnosti. Třeba auto.

Názory rodičů jsou jasné, viz. obrázky grafů 1-9

Sečteno a shrnuto, rodiče mají problém s uzavřením školky. Důvody v grafech najdete také. A pokud se mohou rodiče vystřídat v péči o dítě tak, že si vezmou dovolenou odděleně, nezbyde jim samozřejmě žádná na společně trávený čas. A to skoro ani jeden týden. Ač je nám vštěpováno, rodina je základ státu, tak je děláno minimum pro ulehčení života rodičů s dětmi. Takže porodnost máme takovou jakou máme. A to neotvírám otázku zaměstnavatel – dovolená – matka od rodiny.

Poznámky, v nezměněné podobě, tak, jak jsem je obdržel. Každý jednotlivý text je názorem respondenta z anonymního dotazníku, ne mým osobním názorem.

V dotazníku byla ještě jedna možnost se vyjádřit:

Vyjádření ostatních předškolních zařízení v našem regionu a blízkém okolí?

Dotázal jsem se shodně 10ti školek na následující informace:

 1. Kolik týdnů bude vaše předškolní zařízení uzavřeno o letních prázdninách
 2. Jakým způsobem je zajištěna možnost péče o děti v době, kdy bude školka uzavřena.
 3. Termín uzavření školky právě u vás byl stanoven na základě průzkumu a snaze vyjít vstříc potřebám rodičů, nebo se jedná o nařízení zřizovatele?

Výsledek byl jednoznačný: Samozřejmě snaha se včas informovat u rodičů o případný zájem, než je vyřčen verdikt o uzavření na X týdnů. Snaha vyjít rodičům vstříc byla prvořadá.

Co říci závěrem?

Vyhodnocením a diskuzí nad problémem bychom dospěli k závěru, že vedení města jako zřizovatel ZŠ a MŠ Hrádek by se mělo snažit maximálně vyjít vstříc potřebám rodičů a zajistit jim služby v rámci předškolního zařízení tak, aby na pracující rodiče připadlo zajištění hlídání v době školních prázdnin na cca 3 – 4 týdny. Tyto týdny bez provozu by měla Mateřská škola k dispozici pro své provozní potřeby k přípravě na další školní rok a k čerpání dovolených svých zaměstnanců.

Každý z nás zná přísloví “Chlubit se cizím peřím…” Co myslíte, pasuje to i na tuhle situaci?

David Redl, zastupitel