Proč “Asistent/ka starostky”?

Vím, že se k inzerátu “Asistent/ka starostky” vyjádřilo již několik lidí, někteří písemně a jiní jen ústně. Rád bych se k tomuto inzerátu vyjádřil také, protože jako zastupitel cítím, že se mi to dotýká, a také si myslím, že se to dotýká takřka každého občana Hrádku. Vzhledem k tomu, že se v našem městě nic nezměnilo, tím myslím, že se město nerozrůstá, takže občanů nepřibývá, agendy města jsou stejné, zkrátka nic nového se v Hrádku po volbách nezměnilo, tak proč nový člověk na městském úřadu?

Zasedání zastupitelstva dne 13.12.2018

Asi začneme neoblíbeným tématem a to jsou odměny, které se měsíčně či ročně vyplácí na našem úřadu. Zastupitelstvo si odhlasovalo vyšší odměny, rada má vyšší odměny a místostarostovi se dokonce přidalo o 193% více než měla předchozí místostarostka. Probírat peníze na veřejnosti není moje krevní skupina, ale když už chceme platit nového člověka na našem úřadu, tak proč ne? Pokus o snížení odměn selhal resp. neprošel většinovým hlasováním na zastupitelstvu dne 13.12.2018. Jak je to možné, že si nesnížili zastupitelé plat? Na to je jednoduchá odpověď, protože na zasedání zastupitelstva bylo řečeno, že předchozí platy neodpovídají tomu, jak zastupitelé, radní a místostarosta dělají, jinými slovy vyšší odměny lépe ohodnotí výkon funkcionářů našeho města viz. zvukový záznam. V běžném nestátním prostředí, musíte nejprve předvést co umíte a až poté vám peníze přidají, ale ve státním prostředí je to jiné, například u nás na městě se dopředu ví, že se bude dělat více, a že si ty odměny jednoznačně všichni zaslouží. Nechci se někoho dotknout, protože se určitě najdou zastupitelé, kteří si odměny zaslouží, přesto mají odměny všichni stejné.

Vzhledem k tomu, že všichni dělají více a tím pádem mají vyšší odměny, tak proč potřebuje starostka asistentku? To nedává moc smysl? Předpokládám, že nepřibylo starostce nic nového oproti předchozímu starostovi, tak proč? Bude asistentka nový člověk na úřadu a tím pádem “ukrojí” z rozpočtu města nebo se zmenší stav pracovníků úřadu o jednoho pracovníka, který pracoval pro lidi a tento člověk bude nyní pracovat jen pro paní starostku? Když ubude člověk pro občany našeho města, kdo asi zastane práci, kterou ten dotyčný vykonával? Znamená to, že stávající tým lidí městského úřadu bude mít více práce, aby paní starostka mohla mít práce méně? Jak asi museli být dobří ve své funkci předchozí starostové, když nepotřebovali ke své práci další pomocnou sílu? Vlastně za celou dobu existence městského úřadu nebyla tato pozice potřeba, tak proč je potřeba nyní? Proč místo asistentky nepomůže paní starostce místostarosta a radní, jak se předpokládá z diskuse o odměnách 13.12.2018?

Protože jsem v zastupitelstvu poprvé a krátce, přesto jsem se něco málo naučil a docela se to hodí:

 • Základ města je zastupitelstvo, které v našem městě čítá 15 zastupitelů.
 • Z těchto 15 zastupitelů tvoří 5 zastupitelů radu města, kde jsou tři radní, místostarosta a starostka.
 • Protože nikdo neví všechno, ustavuje si rada města komise, které jí pomáhají v rozhodování.
 • Ze zákona jsou ještě povinné dva výbory v našem městě – kontrolní a finanční, které mají dohlížet na to, aby vše fungovalo správně.
 • Dále máme ještě pracovníky úřadu.

Abychom to převedli na počty lidí, tak rada obce má 5 členů (jeden člen je starostka). Komise mají dle informací města k dnešnímu dni (9.3.2019) celkem 32 členů – někteří jsou členy rady města, zastupitelstva nebo městského úřadu, ale to není důležité, protože všichni členové vykonávají svou funkci dobrovolně a v komisích za to mají, na rozdíl od zastupitelů, radních a místostarosty stejné odměny jako v předchozích letech. Městský úřad má dle stránek 7 pracovníků, nepočítám městskou policii atp., i když starostka přímo řídí i městskou policii.

Důležitým člověkem městského úřadu je tajemník, v našem případě tajemnice, která řídí městský úřad co se týče jeho pracovníků a účastní se všech zasedání rady a zastupitelstva, ze kterých vytváří zápisy (nedělá je paní starostka).

Abychom to shrnuli, tak přeneseně má paní starostka k dispozici až 43 “pracovních pozic”, které pro ni mohou pracovat. Není to tak, že by paní starostka řídila 43 “pracovních pozic”, ale je to rozděleno tak, že některé řídí přímo a jiné nepřímo, pomocí svých spolupracovníků. Je to hodně nebo málo? Některé “pracovní pozice” jsou sdíleny jednou osobou, ale to je jen proto, že daná osoba s tím souhlasila, jinými slovy tato osoba říká, v pohodě zastanu dvě práce. Pokud by taková osoba uvolnila jednu pozici, může na ni nastoupit osoba jiná, ale pořád budeme mít 43 “pracovních pozic”. Někomu může vyjít jiné číslo, protože bude záležet na algoritmu výpočtu, ale určitě se nebudeme lišit o jednotky.

Teď vezmu poslední zápis rady města ze dne 27.2.2019 a ukážeme si rozdělení úkolů dle tohoto zápisu, abychom měli nějakou představu. Na tomto místě je potřeba připomenout, že místostarosta má cca 40% platu starostky, tak počítám s tím, že bude mít stejný poměr úkolů:

Číslo úkoluCelkový počet úkolůKdo úkol řeší
65/18, 67/18, 62/193neurčeno
240/18, 278/18, 39/19, 41/19, 59/19, 60/19, 61/19, 67/19, 68/18, 70/19, 93/19, 95/19, 96/19, 97/19, 98/19, 99/19, 100/19, 101/19, 102/19, 103/1920starostka Sobotková
266/18, 92/192místostarosta Rousek
nenašel jsem žádný úkol0radní Sobotka
nenašel jsem žádný úkol0radní Rychter
nenašel jsem žádný úkol0radní Kotyzová
66/191komisi pro rozvoj města
94/191ředitelce PO ZŠ a MŠ
64/191předsedovi TJ

Teď trochu k úkolům paní starostky, abychom si uvědomili, co má paní starostka za úkoly a mohli lépe pochopit, proč asistenta/asistentku. Vyberu pár úkolů, které mě osobně přijdou jako naprostá zbytečnost, ne ve smyslu zbytečný úkol, ale ve smyslu delegování úkolů na patřičné pracovníky města, rady nebo komise. Některé úkoly jsou dřívější, některé aktuální. Podívejte se sami na pár vybraných úkolů, které by mohl řešit kdokoliv jiný, např. kulturní referent, atd.:

 • 41/19 – trvá – starostce zjistit podmínky zapuštění kontejnerů na separovaný odpad – starostka zjistila, že tyto kontejnery používá město Radotín a Plzeň – podmínky zjistí přímo v Radotíně a Plzni (proč to neřeší například komise pro místní rozvoj nebo komise pro životní prostředí)
 • 61/19 – trvá starostce zajistit dodavatele kontejneru na oděvy (proč to neřeší například komise sociální)
 • 63/19 – splněno – starostce řešit snížení tepla v sále DK s p. Vokounem – snížena teplená křivka (proč to neřešil například kulturní referent)
 • 65/19 – splněno- starostce požádat p. Vaskovou o doplnění žádosti o cenové nabídky na jednotlivé akce v DDM – předloženo a následně objednáno (proč to neřešila například kulturní komise, kde jsou členy jak paní Vasková, tak radní pan Sobotka)
 • 269/18 – trvá – starostce zajistit odstranění nábytku v DPS a zajistit vhodné sezení – bude řešeno na společném jednání s obyvateli DPS 24.1. (proč má starostka řešit odstranění nábytku? Proč to neřeší například komise sociální a bytová nebo pracovník městského úřadu – úkol není z poslední rady, je to jen pro info)
 • 270/18 – trvá – starostce zpracování dotazníku – služby senior taxi (proč to neřeší například komise sociální – úkol není z poslední rady, je to jen pro info)
 • 9/19 – splněno – starostce zjistit využití fb ve městech stejného typu jako Hrádek – podobná města fb nemají, v diskusi se p. Rousek vyjádřil, že zřízení fb podporuje komise pro rozvoj města, p. Richtr navrhl zřízení twittru města, starostka oponovala, že webovky poskytují dostatek informací, ale navrhla aby se této záležitosti podrobněji věnovala komise pro rozvoj města (úkol pro komisi pro místní rozvoj –úkol není z poslední rady, je to jen pro info)
 • … dál už nebudu pokračovat, podívejte se sami.

Paní starostka má samozřejmě i úkoly, které nemůže řešit nikdo jiný, ale díky úkolům, které si myslím, že by měl řešit někdo jiný, asi dost dobře nemůže všechno stíhat.

Leckdo může namítnout, že jsem nikdy nedělal funkci starosty, tak nevím, co to obnáší, což je samozřejmě pravda. Vycházím z toho, že starostka nastoupila do funkce dobrovolně, nikdo jí k tomu nenutil. Vzhledem k tomu, že paní starostka je v zastupitelstvu našeho města přes dvacet let a byla i 2x místostarostku, tak musela vědět, do čeho jde, protože kdo jiný je takto zkušený politik v našem městě než právě stávající starostka? Každý, kdo měnil povolání ví, že pracovat na nové pozici vyžaduje určitý čas na její zvládnutí. Vzhledem k tomu, že paní starostka neměla praxi se “starostováním” (dělala učitelku na základní škole), bude jí trvat trochu déle, než se s funkcí “zžije”, takže odhaduji maximálně rok práce v této funkci, než se stane ve svém oboru “mistrem”. Po této době by měla vyvstat otázka potřeby asistenta/asistentky, protože už bude vše jasné. Potřeba asistenta/asistentky po pěti měsících starostování mi přijde uspěchaná, a leckdo by si mohl myslet, že paní starostka svou funkci nezvládá. A asi to nejdůležitější pro mě je, že vycházím z dlouholeté zkušenosti předchozích starostů a nevím o ničem, co by mé domněnky vyvracelo. Jsem jen člověk a mohu se mýlit, ale co když se nemýlím?

O asistentce jsem se dozvěděl až z www stránek města, takže se na můj názor nikdo neptal a asi už víte proč. Vlastně jsem tu informaci nenašel ani v zápisech rady (k dnešnímu dni 12.3.2019), na zastupitelstvu to také nikdo neprobíral.

Petr Franta
(zastupitel)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>