Hlášení 2.6.2020: Informace pro žáky I. i II. stupně

Ředitelka základní a mateřské školy Hrádek informuje rodiče žáků základní školy I. i II. stupně, aby sledovali nové informace, které vydalo Ministerstvo školství informace pro vzdělávání žáků do 30.června 2020 naleznete na webových stránkách školy a města.

Hlášení 2.6.2020: Info o přijetí/nepřijetí do mateřské školy

Základní a mateřská škola Hrádek oznamuje, že rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole u vedoucí učitelky paní Břindové v době od 8 do 12 června od 10:00 do 12:00.

Hlášení 2.6.2020: Volné vstupenky do letního kina pro dárce krve

Oznamujeme dárcům krve s trvalým pobytem v našem městě, kteří bezplatně darovali krev nejméně desetkrát, nebyly vyřazení z evidence dárců krve a chtějí využít možnost volných vstupu na filmová představení do letního kina, aby se dostavili s průkazem dárce na městský úřad, kde jim bude vystavena volná vstupenka podle počtu odběrů.

Hlášení 4.5.2020: Kontejnery na bioodpad

V našem městě byly rozmístěny čtyři nádoby na bioodpad.

Mapa s umístěním kontejnerů na bioodpad.

Stanoviště jsou u dětského hřiště na Hamplově, v ulici Janovské, pod tratí v ulici Rokycanské a u zahrádek v ulici Zahrádkářské.

Do nádob je možno odkládat zbytky zeleniny a ovoce, čajový odpad, kávovou sedlinu, skořápky z vajíček a zbytky potravin pouze rostlinného původu

Dále jsou nádoby určeny pro odpady rostlinného původu jako je posekaná tráva, listí, zbytky rostlin, listy a kořeny zeleniny, plevel, květiny, kousky keřů do velikosti 30 cm, seno, sláma a podobně.

Do nádoby nepatří zbytky jídel, oleje, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a ostatní odpady, jako například papír, plasty, sklo nebo kovy.