Obnova lesoparku Hrádek

Obdržel jsem z městského úřadu plán na obnovu lesoparku, tak bych vás s ním chtěl seznámit, abyste věděli, co se bude v lesoparku dít v následující době a abyste si udělali představu, jak moc se lesopark zmnění oproti tomu, jak ho známe dnes.

Zde je informace z města:

Plocha zeleně o výměře cca 10 000 m2 na západní straně Hrádku podél komunikace III/11724. Jedná se převážně o smíšený porost s převahou dubů, dopiněných javory, lipami a břízami. Jehličnany jsou zastoupeny převážné smrkem, borovicí a modřínem. Spodní patro tvoří listnaté keře – tavolníky, ptačí zoby, pámelníky, pustoryly.

Z hlediska zdravotního stavu a vitality jsou v nejlepší kondici duby. Jehličnany jsou poškozeny zejména vlivem působení posledních suchých a horkých let, v nejhorším stavu je smrková skupina.

S ohledem na zachování funkce lesoparku, kterou je zejména ochrana sídliště od komunikace i vzhledem k budoucímu obchvatu a ochrana před převládajícími západními větry, je potřeba provést zásahy v podobě kácení neperspektivních dřevin.

I. etapa: zima 2018 – 2019 (prosinec — únor)

 • zvedání korun – prosvětlení cílových dřevin
 • kácení náletových dřevin, dřevin s nízkou vitalitou (do 80 cm obvodu ve výšce 1,3m – bez povolení)
 • zmlazení keřových skupin (zejména středové části lesíku)

II. etapa: 2019 – 2020

 • označení převážně jehličnatých dřevin s nízkou vitalitou, náklonem, špatným zdravotním stavem, v blízkosti chodníků
 • vyřízení povolení, odporažení označené zeleně – lesnická firma, prodej dřeva – pokrytí části nákladů
 • ošetření poškozených stromů po kácení
 • frézování případně vytrhání pařezů

III. etapa: 2020 – 2021

 • hrubé urovnání terénu
 • dovoz a rozvoz ornice
 • založení trávníku

IV. etapa: 2021 – 2022

 • oprava obslužných komunikací – rozšíření (o 1m), vyasfaltování
 • osvětlení komunikací
 • nový městský mobiliář (lavičky, koše, herní prvky, šachový stůl, …)
 • výsadba stínomilných trvalek a keřů