O mateřštině…

„Jazyk jest vědomí národa, jest jeho duch v nejvyšším svém zjevení, jest čarovně mocný svazek, jenž dítě k matce, bratra k bratru, rodinu k rodině víže a je všechny spojuje v národ“.

P. J. Šafařík

O mateřštině… název článku jsem si nevybrala náhodně. Stejně tak výběr citátu byl cílený. Mateřský, čili rodný jazyk je vždy jen jeden, pokud odhlédneme od výjimek, které nakonec potvrzují pravidlo. K mateřskému jazyku se váží naše první slova, první říkadla, rýmovačky, pohádky. Budeme-li mít štěstí, vyslovíme v něm i slova poslední…

Kupodivu 🙂 mým mateřským jazykem je čeština, vše co jsem výše popsala, v ní pro mne bylo poprvé a o slovech posledních zatím nepřemýšlím. Co mne ovšem v poslední době přivádí ke stále častějšímu zamyšlení je „čeština“, která na nás útočí ze všech stran, média nevyjímaje. Pochopitelně i zde platí pravidlo výjimky, chápu, že moderátor v soukromé televizi, či rádiu mluví jiným jazykem, než moderátor ve veřejnoprávních médiích. Nevadí mi hovorová čeština, nakonec striktní spisovný český jazyk by někde působil zcela nepatřičně.

Tak co mi vlastně vadí… špatná shoda s přísudkem, chybné skloňování. Možná i malá slovní zásoba, vždyť náš jazyk oplývá bohatostí, malebností, tak proč toho nevyužít. Vím, že se jazyk vyvíjí, nakonec některé archaismy z konce devatenáctého století nás určitě dobře pobaví, občas je lze použít pro ozvláštnění vyprávění, ale abychom je běžně používali, je nemyslitelné. Vše se vyvíjí, jazyk tedy není výjimkou.

Tak kde je chyba… není to snadné. Bylo by jednoduché odsoudit rodiče, kteří na vycházce s dítětem více času věnují mobilním telefonům než hraní a vyprávění si s potomkem. Jenže co když se o to intenzivněji věnují dítěti doma, nemám právo soudit. Bylo by jednoduché napsat, že klesá úroveň školství a nakonec i ta média…

Myslím si, že od všeho trochu. Jsem knihomol, od dětství jsem byla knihami obdarovávána, členkou místní knihovny jsem od svých šesti let, tak vím, že tady je jedna z cest.

Škola… kdysi jsem někde četla: „Krásná je paní učitelka, která učí děti český jazyk milovat, ne znát!“ Přestože vím, že je gramatika důležitá, tak s citací souhlasím. Pokud máme štěstí a dostane se nám učitele, který nás naučí jakýkoliv předmět především milovat, dostaví se touha daný předmět i znát!

Je vidět, že navzdory pokroku a vývoji se cesty moc nemění, je to stále jen na nás a v nás.

Tak nám všem přeji setkání s „krásnými učiteli a učitelkami“… a obavy, jakým směrem kráčí naše mateřština, budou liché.

S pozdravem Ilona Tytlová

P. S.

Pokud si chcete užít hrátek s českým jazykem, doporučuji vám knihu Leo Rostena, Pan Kaplan má stále třídu rád, kterou do češtiny převedl Antonín Přidal… věřím, že ten v životě potkal nejednu „krásnou paní učitelku“.

Video: Reakce předsedy TJ na prohlášení města

Nejde to jinak, Město Hrádek napsalo prohlášení k finanční podpoře sportu směrem k TJ, kterou schválili, ale doposud neposlali. Takže moje reakce je zde, dejte mi prosím 30 minut vašeho času a poslechněte si video do samotného konce a pokud cítíte, že se děje něco co nemá, sdílejte prosím všem známým.

Tohle není můj boj, ale je to pomsta radních za činnost kontrolního výboru, nebo snaha o zisk lukrativních pozemků. A nebo oboje. A TJ samozřejmě tento jejich mocenský nátlak nemůže ustát. Ale dochází k prodeji areálu. Budu mluvit asi za všechny členy TJ, my areál máme rádi a rozhodnutí valné hromady TJ bylo přijato, protože jsme k němu byly donuceni. Ale bolí nás to všechny.

Mimochodem, po nás chtějí žádost, kterou mají, ale kiosek dostane člověk, který ani nereagoval na výběrové řízení zasláním žádosti. Dotyčné byl zřejmě vnucen, když chybí žádost. Od nového nájemce totiž žádost nemají, dají mu vše za 1,- Kč a město ještě nájemci pro jistotu zadarmo vyrobí i reklamy.

Takže někdo musí dodávat žádosti podle toho jak si město pískne a někde nemusí mít žádost žádnou. Asi je to opravdu o kamarádství. Zvláštní. 
A zdroj informace? Včera jsem mluvil s místostarostou a ten mi řekl, že žádná žádost od nájemce kiosku není ani písemná, ani elektronická. Prý vše vyjednal ústně. Super!!

David Redl, zastupitel a předseda TJ

Reakce předsedy TJ Hrádek

Vyjádření města k dotacím pro sport: http://www.mestohradek-ro.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=4730&id=62260&p1=1413

Moudří dokáží zkrotit svůj jazyk

Zúčastnila jsem se zasedání zastupitelstva města a byla jsem průběhem jednání velice překvapena. Japonský spisovatel a romanopisec Haruki Murakami řekl „Kritizovat chyby cizích, neznámých lidí je snadné a příjemné.“ Já to tak nevidím. Pravdou je, že kritizovat umíme všichni bez problémů úplně všechno a všechny, a nikdo z nás se to nijak zvlášť učit nemusí. Já to mám dokonce v popisu práce a musím konstatovat, že je to někdy pěkná dřina.

Vždy je nutné se na to podívat z několika úhlů. Buď jste osoba, která kritizuje, nebo jste osoba, která je kritizována, či jste osoba, která sleduje kritizujícího a kritizovaného.

Role třetí, kdy jste jako pozorovatel, tak ta bývá jednoduchá. Na zasedání zastupitelstva jsem byla jako pozorovatel, ale toto představení místního zastupitelstva bylo velice náročné. Bohužel nevím, jak nazvat to, co se odehrávalo na prknech místního sálu domu kultury, zda to byla komedie, či tragédie. Sledovala jsem, jak si šestnáct lidí (patnáct zastupitelů a tajemník, kde je předpoklad, že by měl být nestranným) vyměňovalo názory, občas přišel dotaz, či komentář od občanů. Proudily emoce a jejich jazyky se měnily v meče, které se snažily probodnout své nepřátele a způsobit tím co nejhlubší rány. Ty rány se mohou hojit dlouho a uvidíme, zda se někdy zahojí. Bohužel kritika nebyla jen vzájemná, ale i vůči osobám, které na jednání nebyly přítomny, a tedy se nemohou bránit. Dokázali by to říct tito zastupitelé daným osobám z očí do očí? Pravdou je, že tam byli i tací, kteří za celou dobu ani nepromluvili. Nevím, zda neměli co říct, nebo nebyli na zasedání připraveni. Toť otázka.

Budu-li osobou první, tedy kritizující: měla by má kritika být upřímná, tak bych zastupitelům sdělila jedno indiánské přísloví: „Vyřčené slovo a vystřelený šíp nelze vrátit.

Važte svá slova, protože nejste na divadle, ale jste Ti, kteří dostali důvěru lidí a snažte se to dělat tak, aby bylo patrné, že to děláte pro tyto lidi!

Děkuji všem zastupitelům za tuto zajímavou zkušenost.

Jitka Frantová

Díky vám …

Jak se všeobecně mluví o naší uspěchané době, kdy jeden nehledí na druhého a každý se stará jen sám o sebe, tak se čas od času objeví světlý okamžik, který nám ukáže, že to není tak úplně pravda. Napíši vám, o několika těchto okamžicích, které jste vykouzlili vy, občané našeho města.

Být zastupitelem je obrovská zodpovědnost vůči všem lidem našeho města, ne jenom těm, kteří vám dali hlas ve volbách, ale úplně všem, i když se nikdy všem nemůžete zavděčit, a to ani nemám v úmyslu. Ti co vám dali hlas ve volbách, vám tím dali i svou důvěru, kterou doufají, že nezklamete. Jako zastupiteli se mi stává, že můj názor se poněkud liší od názoru, který zastává koalice, a tím pádem je tento názor většinou umlčen. Uvědomil jsem si, že stačí strašně málo na to, aby se názor vedení města, nebo lépe řečeno vládnoucího uskupení, dal změnit.

Stačí pouze sdělit veřejně své obavy nebo názor na danou věc. Vy občané, kterým není daná věc lhostejná se ozvete, a tím dáte najevo svou vůli, která dokáže pohnout i s těmi, kteří vám nechtějí naslouchat.

První díky vám.
Poprvé jsem zjistil jakou máte sílu, když mělo dojít ke zrušení zastávky Chylická (u lesíka). To, že vedení města chtělo zastávku zrušit a tvrdilo, že ke zrušení nedojde, protože to je v “jednání”, bylo jen mazání medu kolem huby. Zveřejněním této informace se zvedla vlna odporu a výsledkem sice je, že se zrušily zastávky dvě (Chylická a Hamlov), ale zůstal zachován alespoň počet linek, které dnes bohužel jezdí a budou jezdit přes centrum města.

Druhé díky vám.
Na tomto, co teď napíši, tak nemám žádnou zásluhu, ale i tak je pro mě důležitý způsob, jak se daná věc prosadila, tudíž je to i mé díky vám. Mám na mysli zachování částečného provozu mateřské školy, kde jste opět vy lidé dokázali svými hlasy “pohnout skálou”.

Třetí díky vám.
Přemístění lavičky je dalším důkazem toho, že pokud se lidé nevzdají, tak se domohou svého. Pokud čtete zápisy z města, tak někdy stačí podnět jednoho občana, aby se okamžitě dala do pohybu celá rada města v čele se starostkou a právníkem, kteří se tomuto občanovi snaží pomoci. Na druhé straně vidíte smutný příběh lidí, kteří mají problém a místo pomocné ruky musí přeskakovat klacky, které jim házejí ti, které si zvolili. Doteď mi není jasné, proč se takovou prkotinou musíme zabývat na zastupitelstvu a nelze lidem vyhovět okamžitě.

Čtvrté díky vám.
Pomoc paní doktorce Starkové je dalším a asi nejviditelnějším projevem vaší občanské nespokojenosti. To jakou rychlostí se městu dostalo veřejné odpovědi na “jejích” zamítavé stanovisko, že paní doktorce pomáhat nechtějí, bylo úžasné. Myslím si, že více než město pomohlo paní doktorce vaše solidárnost a podpora, která jí bude jistě dodávat sílu do dalších let její úžasné práce.

Páté a další díky vám.
Věřím že brzy přijde…

Jsem na vás pyšný a ještě jednou vám všem děkuji, že nejste lhostejní a jdete příkladem i nám zastupitelům, kteří se stále máme co učit.

Petr Franta, zastupitel

Přerušení dodávky elektřiny 21.6.2019

Dne 21.6.2019 od 9:30 do 11:00 je plánovaná odstávka dodávky elektřiny viz. níže.

Ulice Číslo domu nebo parcelní číslo
Bouchalka parc.č. 151/2
Nová Huť p146/1, 267/267 BOUCHA, parc.č. 166/1, parc.č. 145/16
Za mostem 18, 225, 26, 36, E15

Zdroj: https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/anonymous/vyhledani-odstavek

Přerušení dodávky elektřiny 18.6.2019

Dne 18.6.2019 od 7:30 do 16:30 je plánovaná odstávka dodávky elektřiny viz. níže.

UliceČíslo domu nebo parcelní číslo
Hrádek255, 300/p300/50, 300/p300/51, 300/p300/52, 73/E, parc.č. 300/39, parc.č. 310/1
Hutnická117, 126, 133, 149, 178, 18, 190, 2, 20, 209, 220, 23, 238, 239, 240, 256, 268, 274, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 45, 47, 5, 53, 59, 6, 8, 9, parc.č. 23/1
Květinová123, 127, 134, 142, 156, 245, 282, 55, 56
Luční248, 249, 250, 251, 252, 254, parc.č. 300/61
Na ovčíně10, 11, 137, 144, 19, 24, 25, 275, 279, 34
Polní148, 228, 237, 244, 247, 324/p324/6, 54, parc.č. 478, parc.č. 548
Požárníků194, 39
Spojovací120, 132
Stavební37
U lomu188, parc.č. 544
ZahrádkářskáR, 13/13R, 138, 14/14R, 15/15R, 16/16R, 17, 179, 18/18R, 180, 21/21Z, 22/22R, 24/24R, 259, 31/31E 20R, 37/37Z 35Z, 39/33R, 4, E26, E27, E29, E30, E31, E32, E34, E36, E47, E49, E51, E53, E54, E55, E56, E57, E63, parc.č. 300/22, parc.č. 300/33, parc.č. 300/48
Valcířská35

Zdroj: http://www.mestohradek-ro.cz/assets/File.ashx?id_org=4730&id_dokumenty=62035