Chytrou (SMART) komunikaci brzdí nesmyslné argumenty…

Zamyšlení začnu tím, že v našem městě dlouhodobě vnímám problém s komunikací mezi vedením města, městem (myšleno úřad města) a občany. Je zcela jedno jestli jde o informace provozní, týkající se dění ve městě nebo z oblasti spolkové, sportovní či kulturní. Stále slýchám výtky na to, že se informace k lidem nedostávají.

Na první pohled máme komunikačních kanálů dostatek. Oficiální internetové stránky města, Oficiální facebookové stránky města, na zkoušku máme aplikaci “V Obraze” (což není SMART komunikace), dále máme městský rozhlas, SMS Info kanál a možnost rozesílání informací emailem (to vše je součást varovného systému města) a navíc se jako novinka připravuje vydávání tištěného městského zpravodaje “novin”, které jsou plánovány s dvouměsíční periodicitou.

Proč tedy článek na téma komunikace, nebo ještě lépe na téma chytrá (smart) komunikace?

Z mého pohledu máme mnoho informačních kanálů, ale žádný ucelený systém informování obyvatel, který by uměl všechny kanály spojit do jediného místa. Máme také varovný systém města (což je městský rozhlas a SMS Info kanál), ale ten má minimální dosah. Hovořit o něm, jako o skutečně varovném systému, se také nedá. Městský rozhlas totiž zasáhne pouze ty co ho slyší. Musí tedy být přítomni na území města. Širší dosah má funkce SMS Info kanálu. Dotázal jsem se firmy kolik je v systému registrováno obyvatel. Odpověď byla k červnu 2020 přesně 272 občanů. Což je zlomek obyvatel města. Informace emailem, město nevyužívá vůbec. Je to logické, nemá vlastní databázi emailových kontaktů.

Hlavní zásadou krizové informace je rychlost jejího předání bez jakékoliv prodlevy ke koncovému uživateli, tedy občanovi. Z tohoto pohledu se mi jeví jako zcela nepoužitelné využití internetových a facebookovských stránek. U těchto médií chybí možnost zpětné vazby, kdo informaci obdržel a kdo ne! V rámci předávání krizové informace je to zásadní problém! Utěšovat se pocitem, že díky množství infromačních médií je pro informovanost obyvatel uděláno maximum, je chyba! Z mého pohledu je nutno v tomto směru udělat mnohem více a opakovaně jsem vedení města na tuto skutečnost upozorňoval !

Zasílání provozních informací obyvatelům města stále není vnímáno vedením města Hrádek jako důležitá služba. Což také považuji za chybu. Moderní systémy nabízí možnost cíleně dostat do každé rodiny informace o kultuře, sportu, dění ve městě, o službách a nabídkách našich lékařů, podnikatelů a obchodníků, včetně zpětné vazby. Zároveň je možné obyvatelům obce zpříjemnit život, využítím moderních služeb, jako je placení městských poplatků či e-podatelna. Zapojování občanů do dění pomocí anket a participativních rozpočtů osobně považuji za samozřejmost. Nadstavbou pak je pomoc občanů při řešení černých skládek nebo závad ve městě. Pomoc s hledáním ztracených zvířat a lidí je jako pomyslná třešnička na dortu tohoto systému. Nic z kategorie SMART komunikace se však v našem městě zatím nezavedlo. Výhody moderní komunikace jsme u nás ve městě neměli nikdy možnost vyzkoušet (ve vztahu město/občan), tak máme zřejmě falešný pocit, že nám tyhle služby vlastně nechybí.

Před 6ti lety se Hrádek mohl zařadit mezi obce využívající moderní způsoby komunikace, ale již tehdy návrh Kulturní komise nebyl vedením města vyslyšen. Systém byl asi moc moderní. Po volbách, na podzim 2018 se to nepovedlo znovu. A ani na jaře roku 2020 za výjimečných podmínek nabídky ZDARMA (z důvodu řešení krizového zpravodajství vzhledem k pandemii Covid 19)

Systém “Mobilního rozhlasu” byl naposledy shozen starostkou ze stolu i přesto, že ODS slibovala zavedení SMART komunikace. V dopise zastupitelům v březnu 2020 uvedla: “Vážení zastupitelé, protože nikdo již nereagoval na používání mobilního rozhlasu, předpokládám, že v současné době tuto záležitost řešit nebudeme.”

Skutečnost, však byla následující, 6 zastupitelů se vyjádřilo (v rámci komunikace mezi zastupiteli), že souhlasí s tím, systém na zkoušku zavést, 7 zastupitelů se nevyjádřilo vůbec a dva zaslali svůj negativní postoj.

Starostka, představitelka strany ODS, ve svém předvolebním programu přímo slibuje vytvoření vnitřní informační sítě města nabízející moderní komunikační služby. Proto jsem opakovaně předkládal návrhy týkající se SMART komunikace, jak jsem již zmiňoval. Informoval jsem zastupitele i o nové možnosti tento projekt získat v rámci krizového informovanosti obyvatel doživotně ZDARMA. Je tedy zcela nepochopitelné, že ten kdo slibuje slibuje zavedení SMART komunikace, se pokaždé cíleně postaví proti návrhu tento počin realizovat?! Dokonce ZADARMO. Co to je za logiku? Že by místo činů platilo ono “Slibem nezarmoutíš”?!

S argumenty proti Vás v rámci objektivnosti také seznámím, zasílal je místostarosta Rousek, a radní Richtr.

MUDr. Richtr uvedl, v jeho obsáhlém mailu, teď ho budu parafrázovat, že všichni mají internet, mobil, TV a každé další informační médium je zbytečné. (tato informace je ale zavádějící, “Mobilní rozhlas” řeší hlavně informovanost obce, občanů a jejich problémy, ne plošnou mediální informovanost) V kontrastu s tímto tvrzením je pak jeho pozdější hlasování kdy zvedl ruku pro zavedení nového tištěného média Hrádeckých novin. Zde za 6 čísel tisku zaplatíme uvedených 80.000,- Kč. Tak jak je to s těmi postoji a názory?

Mgr. Rousek posléze zaslal naprosto originální argument, proč nezavést “Mobilní rozhlas”. Uvedl tento nesmysl, cituji: Osobně nerad spolupracuji s firmami, které nezveřejňují účetní závěrky, tak jako od r.2017 firma Neogenia, jež provozuje systém mobilního rozhlasu. ”

Jak moc je jeho výše uvedená argumentace lživá, nebo podjatá nechám na vás. On je totiž čelním představitelem našeho města a nikdy nevystoupil ani nekritizoval POLYGON (což je zájmové sdružení měst a obcí okresu Rokycany pro zneškodňování tuhých komunálních odpadů).

Hrádek je totiž jeho nedílnou součástí a přispívá do “společné” kasy sdružení nemalou částku! Zde mu najednou nevadí spolupracovat s tímto sdružením i přesto, že toto sdružení NIKDY nezveřejnilo účetní uzávěrky a dodnes na portálu Justice.cz nejsou k dispozici? (mimochodem, Neogenia účetní uzávěrky samozřejmě uvedené má)

Systém “Mobilního rozhlasu”, mohlo být řešení společného programového bodu, ze kterého by měli vytěžit nejvíce obyvatelé našeho města. Proč tedy ta neochota tento systém zavést? Z hlediska financí se mi jeví lepší možnost mít jeden kvalitní ucelený systém, než si držet několik téměř nefunkčních systémů. Nasčítáním provozu X systémů, místo jednoho, dojdete totiž k pěkné sumě. A to jsem do toho nezapočetl minimálně dalších 80.000,- Kč/rok, které nás bude stát papírová forma zpravodaje. Tím samozřejmě tento způsob komunikace nezatracuji, vím, že si své čtenáře najde.

Co mě ale opravdu potěšilo je, že o systému “Mobilního rozhlasu” byl publikován článek v prestižním časopise Forbes. A já se nedivím, tento systém využívá již 1000 samospráv a finanční investice se jen hrnou, viz článek https://forbes.cz/pale-fire-capital-chce-z-mobilniho-rozhlasu-udelat-globalni-vec-nyni-v-nem-kupuje-majoritu/

1000 samospráv správně pochopilo jak efektivně a moderně komunikovat se svými občany, jak nevyhazovat peníze z oken za množství různých informačních cest.

Na jednu stranu je zde radost, že řešení “Mobilního rozhlasu”, je neskutečně kreativní a úspěšně se rozvíjí, ale na druhou stranu nic z toho nemůžeme nabídnout našim občanům. Což byla má priorita.

Zatímco “Mobilní rozhlas” se bude podílet na vzniku celoevropských standardů pro SMART komunikaci. My máme dodnes v našem městě problémy s krizovou i zcela běžnou komunikací.

Bylo více nasloucháno nesmyslným argumentům proč to nejde. Což je cílem. Proto nezbývá než vydržet. Třeba budou v dalším zastupitelstvu sedět lidé, kteří raději budou konstruktivně řešit, jak co udělat lépe, než vymýšlet argumenty proč to udělat nepůjde!

David Redl, zastupitel

Chlubit se cizím peřím = připisovat sám sobě snahy někoho jiného!

Je říjen 2020 a máme zpět uzavření obchodů, restaurací a dalších služeb!

Podobně tomu bylo na jaře tohoto roku. A obdobně jako na jaře nás nepříjemně zasáhla i tato druhá vlna šířící se epidemie COVID 19. Uvědomil jsem si, že tento rok jsme vystavováni velkým zkouškám a zcela novým situacím. Na každého z nás důsledky všemožných opatření dopadají jinak. Ale není asi nikdo, kdo by nebyl touto situací zasažen vůbec.

Vnímal jsem jarní vlnu epidemie jako šanci na znovunastolení určité pospolitosti, vzájemné empatie, respektu a spolupráce. Mnoho lidí, svým způsobem, pomáhalo druhým. Byl jsem z toho nadšený. I díky své práci jsem pocítil jak umí být lidé solidární a úžasní. Vnímal jsem vůči té podpoře lidí velký pocit zodpovědnosti, a to je zavazující. Stejný pocit zodpovědnosti vnímám i jako zastupitel. Proto jsem chtěl pomoci v rámci svých možností.

Otázka tedy zněla, jak lze jednoduše pomoci v rámci města? Napadlo mě řešení které by mělo být jednoduché, rychlé a účelné. Odpustit nájemné jsem považoval za rychlou a systémovou pomoc podnikatelům, kteří jsou navázání pronájmy na město. Jedno hlasování by nestálo nic než čas. A ztráta sumy za odpuštěné nájmy by město na kolena rozhodně také nepoložila…

Jeden příklad za všechny pronájmy je Hrádecká pivnice, nájemce platí městu nájem za prostory a energie. Na jaře, v době “nejtvrdších” vládních opatření, byla činnost nájemci ze dne na den ukončena. Podnikání z hodiny na hodinu zastaveno. Zaměstnanci bez práce, nájemce bez zdroje příjmu. Ale smluvní vztah se plnit musí. Nájemné běželo. Energie potřebná, třeba na uchování zboží také. Každému z podnikatelů vyvstala otázka z čeho vše zaplatit?! Samozřejmě to není jen o městské pivnici, subjektů podnikajících v nebytových prostorech města je mnohem víc!

Nejdříve jsem hledal, jestli rada města neučinila nějaký zásadní krok pomoci vůči těm, kteří to nyní potřebují. Naši podnikatelé svými daněmi plní městskou pokladnu a v takto těžkých chvílích by pomoc rozhodně nevypadala jako laciné populistické gesto. Domníval jsem se, že odpuštění nájmu vyšle pomyslný vzkaz: “Vaše město si vás váží. Vaši zastupitelé si vás váží. Vážíme si toho co děláte a společně vám chceme dokázat, že vás v našem městě potřebujeme i nadále a uděláme maximum abysme vám pomohli tyto těžké chvíle zvládnout.” Proto jsem již na dubnovém zasedání zastupitelstva města Hrádek navrhl pro tyto podnikatele odpuštění nájmu.

Odpověď starostky raději odcituji (neřeší se odpuštění nájmů, ale pouze oddálení plateb):

Upozornila zastupitele na usnesení RM, které řeší odklad nájmu na základě žádosti subjektu o odložení platby nájemného za využívání prostor města do 30.9.2020. Následně bude rozhodnuto o řešení platby i v souvislosti s řešení v rámci celé ekonomiky (v době řešení RM nebyl dostupný jasný právní názor k této problematice a tento se stále vyvíjí).“ Takže jsem nepochodil…

Vy co se orientujete ve veřejné správě chápete, že jsou to jen řeči. A výmluvy! Kdo chce pomáhat najde způsob, kdo nechce, hledá důvod. S tím jak se hledají důvody u nás máme zkušenost, například Mudr. Starková je toho zářným příkladem, slova chceme pomáhat vyzněla naprázdno.

Když se chce, věci jdou dělat i jednoduše. Zastupitelé se mohli dohodnout a odhlasovat odpuštění nájmu rovnou, s okamžitou platností. Postiženým podnikatelům by to jistě udělalo radost, odpadla by jim jedna existenční starost a ulehčilo situaci! Ale to se nestalo.

Od té doby se do června vůbec nic nezměnilo. Rada neučinila žádný vstřícný krok vůči našim podnikatelům. Pouze znovu projednala odložení plateb za nájemné. Využil jsem tedy své možnosti a 21.6.2020 zaslal návrh na programový bod jednání zastupitelstva města, s názvem: Odpuštění nájmu podnikatelům v souvislosti s pandemií COVID – 19.V rámci zasedání zastupitelstva byl návrh usnesení, dne 25.6.2020, projednán.

Naivně jsem věřil, že chuť pomáhat máme v nelehké době všichni. Věděl jsem, že odpuštění nájmu není taková položka, která by městský rozpočet položila na lopatky. Opíral jsem svou domněnku i o fakt, že pokud město na návrh místostarosty je ochotno vynaložit nesmyslné peníze jako například ty za zpracování statického posudku skály v přírodním divadle (mimochodem skály v přírodním divadle nejsou ani v majetku města, a posudek nestál zrovna málo!), tak zastupitelé rádi podpoří i ty, co podnikají v našem městě a jsou pro nás důležití! Můj požadavek proto zazněl již podruhé. Nebyla to tedy pro zastupitele novinka.

Navrhl jsem zcela konkrétní způsob pomoci a předložil následující usnesení:

Zastupitelstvo města Město Hrádek schvaluje odpuštění nájmu od 1. dubna 2020 do 31. srpna 2020 (a to je na dobu 5 měsíců) všem, kteří v době omezujících vládních nařízení v souvislosti s pandemií COVID 19 vykonávali podnikatelskou činnost na vlastní IČO a využívají pronájmu prostor k tomuto podnikání od Města Hrádek na základě řádné smlouvy a zároveň prokazatelně došlo ke 100 % přerušení jejich podnikatelské činnosti v daném prostoru na základě jednotlivých vládních opatření.”

A výsledek?? Níže uvedení zastupitelé svým hlasováním podnikatele nepodpořili. Rozhodli tak o tom, že nájem se odpouštět nebude!

Vy víte komu jste dali ve volbách svůj hlas, proto uvedu jmenovitě kdo jak hlasoval…

Tajemník má v zápisech bordel proto zjistíte, že zápis o hlasování mu početně nevychází. Ale ověřovatelé nic nenamítají, kontrolní výbor také ne. Tak proč se tím trápit, že? Budu se tedy držet toho co určitě vím.

Pro: 4 (Redl a Franta, další dvě jména jsou nejistá, byl to Sobotka, Rychlá nebo Hůza?)

Proti: 2 (Pech, Richtr)

Zdrželi se: 6 (Hejlová, Janečka, Kotyzová, Rousek, Šístek, Sobotková)

Omluveni: 2 (Beranová, Špetková)

Zde vidíte důsledky opakujících se chyb tajemníka. Veřejná listina zápisu je nepřesná! Zde jde konkrétně o záznam hlasování jednoho zastupitele. Ale díky této nepřesnosti, nebo lenosti, vypsat všechna jména hlasujících zastupitelů je v podstatě velkou neznámou kdo hlasoval PRO. O mně a Petrovi Frantovi vím, ale z uvedených tří zastupitelů se lze jen domýšlet, kteří dva skutečně zvedli ruku pro.

Teď když píšu tyto řádky je až tragikomické, že jsem si v hlavě tehdy připravoval článek o tom, že těžká doba umí lidi spojovat a že jsem rád, že mohu zastupitelům poděkovat. Ale hlasování mě vrátilo zpět do reality.

!!! NESTALO SE NIC VÝJIMEČNÉHO ZACHOVALI SE STEJNĚ JAKO VŽDY !!!

Nevěříte? Vše má totiž pokračování. Vzpomínáte si ještě na pohádku “O zlé lavičce” zde na Hrádeckém zpravodaji? Situace se opakuje, ne poprvé, a určitě ne naposledy.

Sbírání politických bodů a nápadů druhých vypadá totiž přesně takto:

Na jednání rady města 29.9.2020 naleznete bod programu:

Odložení placení nájmů podnikatele, který požádali o odpuštění dle usnesení rady města č. RM 141/20, čj. žádosti 963/2020/MUHR.

Návrh usnesení: Rada města Hrádek schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Hrádek a žadatelem ***, IČ 0456931 (žádost čj 963/2020/MUHR). Smluvní strany se dohodly na změně části II. bodu 5 a 6, kdy z důvodu nouzového stavu kvůli coronavirové pandemii dojde k prominutí nájemného a dodávky tepla za měsíc duben, květen, červen 2020. Dále se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v části II. bodu 5 a 6 kdy dojde ke snížení nájemného a dodávky tepla o 50 % za měsíce červenec, srpen a září 2020.

Mimochodem uvedené IČO je také tajemníkův bordel, protože v tomto formátu je uvedené IČO neplatné a nenajdete jej v živnostenském rejstříku. Ověřovatelům a všem kontrolním orgánům města je to opět jedno.

Výsledek hlasování: Pro: 4 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Radní Richtr který byl proti mému návrhu usnesení je nyní omluven.

Sobotková, Rousek, Sobotka, Kotyzová, kteří se u mého návrhu zdrželi jsou najednou PRO. Gratuluji!

Nepřesnosti v zápisech už hodnotit nehodlám protože nevadí starostce, ani kontrolním orgánům. Když jsem se pokusil na chyby upozornit dopadlo to jak jsem předpoládal, ten kdo chyby udělal je nepřizná, ale pěkně moderně to otočí proti tomu kdo na chyby upozornil.

Pokud se vrátím k samotným usnesením, za povšimnutí spíš stojí, že v zápise Rady města naleznete ještě dvě usnesení o odpuštění nájmu (opírající se o usnesení 7i/19RM/20). Jednou pro podnikatele s platným IČO a žádostí, a podruhé pro podnikatele bez uvedení IČO (což nechápu), jen s číslem žádosti. Moje otázka na město bude logicky znít, zda se pomohlo podnikatelům systémově, nebo zda se využilo pouze toho, že si o odložení nájmu požádal jen někdo?!

Připomíná mi to situaci, když zastupitel Franta navrhl dát MUDr. Starkové dar 60.000,- Kč za mnohaletou péči o dětské pacienty u nás ve městě, ale místostarosta “rafinovaně” navrhl, že lepší by bylo se jít zeptat, zda MUDr. Starková dar vůbec chce! Zároveň také navrhl, zeptat se paní doktorky, jakou výši daru by si asi tak představovala. Ve vedení města sedí zkrátka mistři v pomáhání a vyjednávání.

Když se nepomáhá systematicky, ale pouze se vyčkalo na došlé žádosti, nepřijde mi to jako férová pomoc. Pomoc města pro podnikatele podnikající v nebytových prostorách v majetku města má být pro všechny stejná. Dokonce i pro ty co si z jakéhokoliv důvodu o odpuštění nájmu nepožádali!

Nyní když čtete tyto řádky dopadla na všechny opět nejtvrdší opatření vlády. Opakovaně budu žádat o pomoc podnikatelům a subjektům města. Domnívám se, že na prosincovém zasedání mě díky tomuto článku radní buď předběhnou, nebo budou hlasovat proti, aby s tím na některém z dalších jednání mohli přijít sami.

Způsob chování členů Rady města a koaličních zastupitelů je již předvídatelný, ale uvědomuji si, že z toho vůbec nejsem zklamaný. Naopak. Mám jen jeden hlas a přitom další mnou navržený bod je schválen i když hlavním cílem radních bylo přivlastnit si nápad a udělat si na něm své politické PR. K tomu vedly veškeré obstrukce ohledně mého návrhu. Pro mě je však důležité že jsem dosáhl cíle. Článek jsem napsal jako ukázku toho jak naše koalice sbírá zásluhy a uznání. Mějte na paměti, že každá mince má vždy svůj rub a líc. Proto je důležité si informace ověřovat.

David Redl, zastupitel

V nouzi poznáš …

Co uděláte, když vás soused poprvé požádá o pomoc, o kterou nikdy předtím nežádal? Když “ten soused” má skutečné problémy, které mu způsobil COVID-19 a vy mu můžete pomoci jen tím, že na něj nebudete tlačit s termínem, který jste si ani sami nevymysleli? Řeknete mu, že počkáte o pár měsíců déle, protože vás to nic nestojí, nebo si do toho souseda “kopnete”? Záleží Vám na sousedských vztazích?

Před napsáním tohoto článku jsem měl zcela jasno, jak by se asi každý zachoval, ale dnes už v tom jasno nemám. Odpověď se asi bude lišit člověk od člověka nebo soused od souseda.

Já osobně mám super sousedy a nedokážu si představit, že by mi někdo z nich požádal o pomoc a já bych jim odmítl pomoci, tím spíš, když mi to nebude nic stát…

Protože zde píši jako zastupitel, tak se s vámi podělím o svůj pohled na to, jak je možné se na jednu věc dívat dvěma různými pohledy a podle toho také činit.

Rád bych zde poukázal na rozhodnutí některých zastupitelů a radních, které mě nejdou do hlavy. Respektuji názor všech dalších čtrnácti zastupitelů, ale pouze tehdy, pokud jejich rozhodnutí jsou podložena důkazy. Pokud to tak není, tak mám velké pochyby.

Pan ředitel, který má na starosti ocelárnu v naší “fabrice”, požádal naše město o pomoc. Ještě upřesním, že požádal naše město o pomoc vůbec poprvé, protože nikdy předtím neměli takové problémy jako nyní po krizi ohledně COVID-19.

Co chtěl tak moc po našem městě, že mu rada města odmítla vyhovět a následně mu nepomohla ani většina zastupitelů? Pan ředitel “fabriky” pouze potřeboval posunout termín realizace třetí a čtvrté etapy odhlučnění, protože kvůli COVID-19 se ocelárna dostala do finančních problémů a firma, která realizaci odhlučnění provádí, měla zakázáno pracovat mimo své pracoviště až do konce června. Díky těmto problémům vychází realizace třetí etapy na zimu a to prý není možné (dává mi to smysl). Takže město by to nestálo vůbec NIC! Šlo jen o to vydat stanovisko, kde by rada města vyjádřila souhlas s posunutím realizace odhlučnění o pár měsíců, nic víc nic míň.

Jak řekl jeden občan našeho města na zasedání zastupitelstva dne 25.6.2020: “Je morálně obhajitelné vyjít této žádosti vstříc.”. Na této větě od tohoto člověka je však zajímavý jeden poměrně důležitý fakt. Tento občan si oficiálně stěžoval na hluk z “fabriky” a také dodal, že od začátku realizace odhlučnění v roce 2016 se hluk o hodně snížil. Jen pro informaci došlo k opláštění ocelárny (první a druhá etapa) a chybí jen odhlučnění odsávání (třetí a čtvrtá etapa).

Asi je normální se zeptat, proč se rada města rozhodla tak, že žádost zamítla? Co v tom bylo? Že by se nerozhodovali “jen tak”?

Oficiálním důvodem je, že si lidé v našem městě stěžují na hluk z ocelárny. Tento důvod je pochopitelný, ale má to několik ALE. Na dotaz Davida Redla, zdali mohou doložit, kolik přišlo na město stížností na hluk z ocelárny a o kolik přesně se jedná lidí, bylo odpovězeno paní starostkou, že žádná stížnost oficiálně na město nepřišla, a že to bylo řešeno hlavně osobně a telefonicky se skoro třiceti lidmi. Po mých zkušenostech práce v zastupitelstvu vím, jak se zachází s pravdou v našem městě, takže paní starostce nevěřím. Je to odpověď typu “jedna paní povídala”, nic z toho co tvrdí paní starostka si nemohu ověřit, takže tomu nevěřím. Je to jen obhajoba rozhodnutí, které udělala rada, aby se ukázalo, že vlastně vystupují za občany. Ale za které?

Velmi vtipná argumentace se odehrála během rozhovoru mezi radním Richtrem a ředitelem “fabriky” během zasedání zastupitelstva. Radní Richter vysvětlil panu řediteli, že rozhodnutí rady bylo na základě rozhodnutí hygienické stanice, která vydala nesouhlasné stanovisko a tudíž se přiklonili k tomuto stanovisku. Vtipné je, že to bylo přesně naopak, jak podotkl pan ředit, protože rozhodnutí rady bylo o den dříve, než bylo rozhodnutí hygienické stanice. Když tohle slyšíte a vidíte na vlastní oči, tak se musíte ptát, na základě čeho vlastně rozhodli?

Na zasedání zastupitelstva byl jen jeden občan, který si stěžoval oficiálně na “fabriku” a ten byl ochoten úlevu “fabrice” udělit. Ti občané, které měla na mysli naše paní starostka na zastupitelstvu nebyli. Je to náhoda, že nikdo z těch třiceti lidí na zasedání zastupitelstva nebyl?

Ještě uvedu další pochybnosti. Na město přišla stížnost na hluk z firmy Borgers, kterou si samozřejmě řeší občané sami, stejně jako to je s “fabrikou”. Vtipné je, že paní starostka chodila před pár měsíci v ulici Učňovská a ptala se lidí, jak hluk vnímají a prý neměla žádnou negativní odezvu. To znamená, že si pravděpodobně nestěžoval nikdo ani na hluk z ocelárny, protože kdyby to tak bylo, tak by to bylo určitě písemně zaneseno.

Dalším příkladem je to, že v souvislosti s hlukem z firmy Borgers naše město přiznalo, že nemá na měření hluku žádný přístroj, aby si mohlo ověřit/změřit, jak to z hlukem vlastně je. Jak je tedy možné, že teď ví, že ocelárna dělá takový hluk, díky kterému se musela žádost o pomoc zamítnout, i když to město nemůže změřit?

Oslovil někdo lidi ve městě, kteří si na hluk stěžovali, zdali by ocelárně pár měsíců počkali? Město nejsou jen občané, ale také firmy, které zde podnikají a lidé, kteří sem dojíždějí za prací. Mělo by se to řešit se všemi a ne, aby někdo zastupoval sám sebe.

Ptal jsem se před zasedáním zastupitelstva toho jediného občana, který se na zasedání zastupitelstva dostavil, zdali ho někdo z města kontaktoval a ptal se ho na názor ohledně posunu termínu odhlučnění. No, co myslíte? Jasně, že neptal.

Tento občan na zastupitelstvu vystoupil a řekl, že když si stěžoval na hluk z “fabriky” před několika lety a požadoval pomoc města, tak mu nikdo z těch, co tam sedí v zastupitelstvu i dnes, nepomohl a vše musel řešit sám. Dnes, když se tento problém řeší a není to zásluhou města, tak se vedení města bije do prsou a říká my jsme tady pro lidi a chceme jim pomoc. Tak tohle je učebnicový příklad populismu vedení našeho města, který snad musí praštit každého do očí. Například paní starostka Sobotková je krásný příklad toho, že tam seděla tenkrát i dnes.

Je docela hnusné, že 1.6.2020 zasedala komise našeho města pro životní prostředí, kde její předseda pan Sobotka informoval přítomné o tom, že rada města vydá nesouhlasné stanovisko (ze zápisu této komise), přestože 3.6.2020, tedy o dva dny po tomto vyjádření, byl na jednání rady města pozván ředitel “fabriky”, aby své požadavky dovysvětlil. Proč ho tam zvali, když už věděli, že ho pošlou k šípku? Takové jednání umí snad jen rada našeho města. Zamítnutí žádosti pak bylo jen formalitou. Rada města vydala stanovisko, že nesouhlasí s prodloužení realizace odhlučnění, čímž si kopla do pana ředitele a následně to udělala i většina zastupitelů na jednání zastupitelstva.

Teď vám uvedu dva příklady, jak sami sobě vycházejí radní a zastupitelé vstříc, protože je zasáhla krize kolem COVID-19, i když já to považuji jen za výmluvy a v porovnání s žádostí pana ředitele i za výsměch.

Když paní starostka Sobotková představila na zastupitelstvu města 30.4.2020 “Strategický plán rozvoje města”, který se podle ní tvořil rok a čtvrt a měl se schvalovat zastupitelstvem, tak nám paní starostka vysvětlila, že ho nestihla veřejnosti předložit, protože do toho zasáhl COVID-19. Když jsem tuhle blbost slyšel, tak jsem si říkal, že to snad ani není možné, ale jak zjišťuji, tak u nás ve městě je možné vše. Nešlo to zveřejnit dopředu – víte, že existuje internet? Proč se jednotlivé kapitoly dokumentu neřešili z občany průběžně? Proč se to nedalo včas připomínkovat občanům? Proč do dokumentu nebyly zapojeny komise, které město platí? Už chápete ten nesmysl, že díky COVID-19 se něco nemohlo, když problém s COVID-19 trval jen pár týdnů, ale dokument se strategickým plánem se tvořil přes rok?

Předseda finančního výboru Richtr předložil na zastupitelstvu posun plánu kontrol finančního výboru kvůli COVID-19, protože se prý nemohly dělat plánované kontroly. Všichni ví, že se dá dělat kontrola dokumentu vzdáleně a zdarma. Vzhledem k tomu, že i jedna taková vzdálená kontrola proběhla na našem úřadě, nemůže být pochyb o tom, že by to někdo z přítomných nevěděl. Pro mě je to jen další výmluva na COVID-19.

Jak paní starostce Sobotkové, tak panu Richterovi zastupitelstvo schválilo oba návrhy. Zkrátka kapři si rybník nevypustí.

Je to jen můj názor, ale díky zkušenostem, které mám, se již nějak nemohu na vedení tohoto města dívat tak, že se snaží pomoci lidem, protože mám pocit, že se snaží pomoci jen sami sobě …

Petr Franta, zastupitel

Kvalita vody v Hrádku II. Místo ověřitelných faktů výmysly!

V článku “Kvalita vody v Hrádku? Většině lidí vyhovuje, tvrdí vedení města!” jsem se věnoval skutečnosti, kdy se vedení města nepostavilo za své obyvatele, nebojovalo za systémové řešení nadměrně tvrdé vody v Hrádku, ale podpořilo vodohospodářskou společnost a ušetřilo jí svým postojem nemalé peníze! A ty občane, zaplať si své problémy s vodou ze svého.

Jelikož chci být objektivní, slíbil jsem vám v článku, že se zeptám na skutečnost, kdy místostarosta se starostkou argumentovali na valné hromadě vodohospodářského sdružení slovy: “části obyvatel tvrdost vody vyhovuje!!”.

Osobně bych si nikdy nedovolil něco podobného tvrdit pokud bych pro dané tvrzení neměl podklady. Ale zvykl jsem si, že naše vedení rozhodně si s tím rozhodně hlavu nedělá. Ptát se proč to dělají je zbytečné, odpověď by zřejmě zněla “jen tak”!

Snažím se informace vždy ověřovat, pokud vás napadne otázka proč, tak nemusím ani dlouze vzpomínat, abych vám uvedl jeden příklad z mnoha. Na zastupitelstvu 25.6.2020, kde se zastupitel Franta snažil změnit nesouhlasný postoj Rady města (jednalo se o povolením odkladu dokončení odhlučňovací stěny jedné z hal v objektu Železáren) došlo k názorové výměně zastupitelů. Ani já jsem nesouhlasil s rozhodnutím Rady města a tak jsem také vyjádřil svůj postoj a ptal se na argumenty proč se Rada rozhodla tak, jak se rozhodla. Starostka postoj Rady města obhajovala tvrzením, že má od obyvatel stížnosti na hluk z objektu Železáren a jelikož hájí jejich zájmy, radní zamítli odklad dokončení odhlučnění.

Upřímně, já továrnu neslyším, a to od ní bydlím opravdu jen pár stovek metrů. Tvrzení starostky mě natolik zaujalo, že jsem vznesl dotaz, zda mohu obdržet informaci kolik lidí si stěžovalo a zda mohu obdržet kopie stížností. Odpověď kterou jsem dostal mě zarazila. Stížnosti starostka musela z hlavy odhadnout, “prý možná tak třicet” a kopie stížností dostat nemohu, protože ani jedna stížnost neexistuje. V zápise ze Zastupitelstva města se o mém vyjádření k situaci nedočtete, ani o dotazech, které jsem vznesl, nehodí se! Nedočtete se ani odpověď starostky. Vše skončilo po úpravách tajemníka uschováno pod textem “Do diskuse se zapojili – zast. Rychlá, Hůza, Redl, Janečka, Rousek”, na audiozáznamu to zaznamenáno je, ale o jeho vydání si již musíte požádat. Sázka vedení, na nezájem Vás obyvatel, je evidentní.

Ve výčtu neověřitelných tvrzení, které radní produkují bych mohl pokračovat, ale tento článek není primárně o skutečnosti, že si vedení argumenty vymýšlí. Byl to jen příklad toho, proč je třeba si informace ověřovat.

Vrátím se tedy ke kvalitě vody a splnění slibu, že vás seznámím se zněním odpovědi, jak je to s tvrzením, že části obyvatel tvrdost vody vyhovuje. Zaslal jsem tedy na město dne 7.9.2020 dotaz s níže uvedeným textem, cituji:

Na základě Vámi poskytnuté odpovědi na můj dotaz ohledně kvality vody a jejího řešení jsem se dočetl i argumentaci vedení města, že části obyvatel stávající tvrdost vody vyhovuje.

  • Rád bych požádal o kopii místního šetření, na základě kterého bude evidentní o jak velkou část obyvatel se jedná, které vyhovuje současná tvrdost vody. Vzhledem k argumentaci věřím, že existuje takto zpracovaný dotazník.”

Odpověď, pro mě už překvapující není, opakovaně dochází k tomu, že vedení něco tvrdí, ale…

Skutečnost je taková, že NEEXISTUJE ŽÁDNÝ DOKUMENT (místní šetření), na základě kterého by vedení mohlo argumentovat na valné hromadě vodohospodářského sdružení tak jak argumentovalo !!! Odpověď od vedení města samozřejmě přikládám v plném znění jako důkaz.

Volby prý jsou o důvěře, kterou vyjadřujete lidem, které volíte. Jde tedy o to, zda věříte nebo jste ochotni věřit všemu co je vám sdělováno, nebo zda jste ochotni si informace ověřovat. Na závěr si dovolím jeden trefný citát Stephena Kinga „Důvěra nevinného je lhářův nejmocnější nástroj.“

David Redl
zastupitel

Tajemník od slova tajemný? U nás ve městě ano!

Občané si v komunálních volbách volí kdo je bude zastupovat, řídit město, hospodařit s jejich penězi a také vše mohou kontrolovat. Obyvatelé města mají být seznámeni se vším co vedení města dělá. Nikdo jim toto právo nesmí znesnadňovat a informace znepřístupňovat. Pokud se tak děje, přesto se každý z Vás může obrátit se svým dotazem na úřad města. S největší pravděpodobností obdržíte dopis podepsaný šéfem úřadu. Tato funkce se jmenuje tajemník města a není to volená funkce, tajemníka si vybírá starosta.

U nás na Městském úřadu v Hrádku je tajemníkem Ing. Jiří Drnec, občan našeho města. Na základě osobních zkušeností, si myslím, že náš TAJEMNÍK si název své funkce vyložil tak, že má být TAJEMNÝ a jeho hlavní úkol je informace skrývat, nebo jinak znesnadňovat jejich dostupnost.

SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ A ODPOVÍDÁNÍ NA DOTAZY, PAN TAJEMNÍK NEMÁ ZROVNA V LÁSCE. PARADOXNĚ NEJVÍCE ČASU VĚNUJE VYMÝŠLENÍ JAK ODPOVĚDĚT CO NEJTAJEMNĚJI, NEJKOMPLIKOVANĚJI, NEJDRÁŽ NEBO VŮBEC. NEJLÉPE VŠAK POSLEDNÍ DEN ZÁKONNÉHO TERMÍNU.

S arogancí sobě vlastní si vytvořil unikátní způsob tajemné komunikace. Pohřbil běžný úřední projev a nahradil jej paskvilem, který je vidět jen u nás. Je to takový hrádecký unikát. V Hrádku máme zkrátka jeden unikát vedle druhého. Jeden vymýšlí pivo pro píče, druhý odpověď-neodpověď. Vše dělá schválně a cíleně. O tom mě již několikrát přesvědčil. On sám se tím také netají. Před “svými lidmi” to dává k lepšímu a baví se tím.

Morální hodnoty, jsou pro někoho bohužel jen slovo. Před nástupem do své funkce to byl totiž člověk, který na zasedáních městského úřadu bojoval za zveřejňování zápisů Rady města, bojoval za maximální přesnost zápisů zastupitelstva a také za pořizování audiovizuálních nahrávek z těchto jednání. Zároveň to byl člověk, který díky své aktivní komunikaci s městským úřadem kritizoval skutečnost jakým způsobem mu úřad odpovídal.

A dnes? Tajemník Ing. Drnec dělá vše, a ještě mnohem víc, z toho co dříve kritizoval ! Dovedl k naprosté dokonalosti neuvádění, strohost a nedostupnost informací. (Zápisy Rady města, nebo Zastupitelstva města) Navíc často balancuje na hraně toho co může a nemůže. Korigovat by ho měla díky svému postavení starostka, ale té to buď vyhovuje, nebo je jí to jedno. Opakovaně tedy musí chování našeho tajemníka korigovat samotný Krajský úřad. A díky za to, že tato možnost existuje! Náš tajemník by se, díky svému egu, vymkl kontrole úplně.

O konkrétní zkušenosti se vzájemnou komunikací, s panem tajemným tajemníkem se s vámi klidně podělím příště. Na nesmysly ovlivňující hlavně Vás občany je totiž třeba poukázat!!! Vzájemná komunikace s tajemníkem je jedna z věcí, ale on se podílí na tvorbě zápisů a uschováváním informací před obyvateli, což je věc druhá a pro mě naprosto nepřijatelná. Jen díky Vám jsem získal mandát zastupitele, přijal s tím spojenou zodpovědnost a složil slib zastupitele, který zní: ​ “Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů”.

Politické hry a rošády však rozdělili vedení našeho města na vládnoucí koalici, na ty co si nechtějí ve vedení nikoho naštvat a na dva opoziční zastupitele. Vzhledem k tomu, že náš tajemník je raději loajální než nestranný, dělá vše proto, aby se svým způsobem zavděčil těm, kteří jsou nyní u moci. Přispívá tím co umí nejlépe, zdlouhavou, tajemnou a komplikovanou komunikací. Nikdy jsem nebyl zastupitelem pouze na jednáních zastupitelstva a tak potřebuji mnoho informací. Ty se ke mně, díky své pozici opozičního zastupitele, normální cestou nedostanou. Musím se na ně cíleně ptát. Náš tajemník se pak seberealizuje v rámci ztrpčování naší komunikace. Možná si neuvědomuje, že ještě minimálně dva roky se této vzájemné činnosti budeme intenzivně věnovat. Přizpůsobit se komunikaci úředníka je snadné. Může tedy vše stále vyřizovat jako doposud, dětinsky, hloupě, složitě a protrahovaně. Nebo se může začít chovat dle Etického kodexu úředníka ve veřejné správě a ulehčit si svou práci. Otázkou zůstává jak moc vítězí tajemníkovo vlastní ego nad profesionalitou vykonávané funkce.

Ještě přemýšlím na tím, zda se za dva roky dočkám dalšího obratu v chování a morálních postojích našeho tajemníka, pokud v komunálních volbách uspěje někdo jiný než ti co ve vedení sedí nyní? Uvidíme…

David Redl, zastupitel

Kvalita vody v Hrádku? Většině lidí vyhovuje, tvrdí vedení města!

Dlouhodobě vnímám, osobně, i díky vašim reakcím, že kvalita vody v našem městě se v posledních letech významně zhoršila. Jde především o jeden její parametr, tvrdost. Je to totiž jediný parametr, u kterého není stanoveno zákonnou normou pevné rozmezí. Tvrdost vody tedy není zákonem nikterak limitována. A to i přes samotný fakt, že nadměrná tvrdost vody přináší běžným spotřebitelům nemalé problémy. A tomu jsme vystaveni i my v Hrádku.

Problematika tvrdosti vody v našem městě je proto poměrně zásadní téma. Již 13.12.2018 na jednání nového zastupitelstva jsem otevřel tuto otázku a vznesl dotaz na starostku ohledně kvality vody a možných kroků vedoucích k nápravě současného stavu. Podotkl jsem, že voda je příliš tvrdá! Její odpověď zněla: “kvalitu vody budu řešit s Vodohospodářským sdružením Rokycanska (dále jen VSR)”

Uplynuly téměř dva roky a tak jsem se rozhodl zeptat na kroky, které vedení města podniklo v rámci řešení této problematiky, protože jsem nevnímal žádnou změnu. Dopis s dotazem a odpovědí od vedení města najdete v příloze tohoto článku.

Ze zápisu jednání Valné hromady VSR jsem se však dozvěděl rozpor mezi slibem a skutečností. Starostka Mgr. Sobotková a místostarosta Mgr. Rousek za své občany nebojovali!! Z této informace jsem osobně rozčarován a zklamán. Zápis z jednání také raději přikládám k nahlédnutí a konkrétní pasáž jsem vyznačil, aby bylo každému jasno jak se “bojuje za své občany”

Z mého pohledu za nás nebojovali, ani neřešili problematiku, ale shodli se na jednání Valné hromady VSR, že pokud má někdo problém se současnou tvrdostí vody v našem městě, musí si zařídit úpravu vody sám na vlastní náklady. Protože, dle tvrzení starostky a místostarosty, cituji: “části obyvatel tvrdost vody vyhovuje!!” Nevím, o jaká data se opírá jejich vyjádření, protože jsem nezaznamenal žádné šetření mezi obyvateli. Nebo snad byl někdo z Vás osloven s možností vyjádřit se k dané problematice?! (Abych nikomu nekřivdil, zeptám se přímo vedení města a také se s Vámi podělím o odpověď)

Nemění to však zcela nic na skutečnosti, že je rozhodnuto! Naše vedení se zřejmě na základě osobní domněnky rozhodlo více podpořit Vodohospodářské sdružení Rokycanska místo svých občanů. K rozhodnutí našich zástupců na valné hromadě stačil jediný argument VSR a to, že centrální úprava vody by byla velmi nákladná. Byla totiž vyřčena domněnka o nejasném výsledku úpravy (tato domněnka je v zápise VSR podložena pouhou slovní zmínkou s odkazem na nějakou zpracovanou studii) Jedná se o nás, o vodu, kterou si platíme, užíváme, pijeme, ale upřímně, zná někdo z vás obsah a výsledek této studie?

Pokud shrnu obdržené informace, tak vedení našeho města se nás nezastalo, spíše se rozhodli ušetřit VSR nějaké ty peníze. Pro sdružení je úprava tvrdosti vody totiž moc drahá, tak bude lepší, když si úpravu vody uhradíme sami milí spoluobčané!!!

A tak nám obyvatelům města Hrádek cena vody roste ať chceme nebo ne … K základní ceně vody za vodné a stočné si totiž musíme připočíst dokoupení drahého zařízení na změkčování vody, pokud se tak rozhodneme a poneseme si samozřejmě i náklady na jeho pravidelné udržování. Nebo zařízení nepořídíme, ale beztak si do všech nákladů na kubík vody musíme promítnou krom výše zmíněného i platby za servis nebo výměny poškozených zařízení (karmy, bojlery, pračky, vodovodní baterie, topné spirály a jiné el. spotřebiče) na jejichž zanášení a ničení se nadměrná tvrdost vody samozřejmě podílí tou největší měrou.

Ptáme se tedy sám sebe, co lze udělat více z postu zastupitele, než vznášet dotazy a podněty tak, aby se problémy občanů řešily?! Asi vám dojde, že víc už toho opravdu dělat nelze. Tím, že vnímate problémy spoluobčanů, přenášíte je na jednání zastupitelstva a apelujete na vedení doufáte, že docílíte změny. Očekáváte, že ti co jsou u moci (u nás koaliční uskupení), jsou zastupitelé hlavně Vás občanů. Těžko jim tedy radit, jen doufáte, že chtějí naslouchat a řešit problémy ve prospěch obyvatel našeho města… Osobně mně není příjemné pozorovat, a být součástí opačného dění. Každý si samozřejmě udělejte vlastní názor. Pokud z vašeho pohledu vedení udělalo maximum a je pravdou, že většině obyvatel našeho města současná tvrdost vody vyhovuje, pak je vše zcela v pořádku.

Přílohy:

David Redl, zastupitel

Placené audiozáznamy ze zasedání zastupitelstva

Na to, abychom získali audiozáznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.6.2020 jsme museli zaplatit na městském úřadě částku 778,- Kč. Ano, čtete správně 778,- Kč za to, co bylo ještě nedávno zcela zdarma.

Občan Hrádku musí zaplatit městskému úřadu, který je placen z našich daní za to, aby si mohl poslechnou audiozáznam s informacemi o našem městě.

Někteří vámi zvolení zastupitelé se usnesli (usnesení 12a/3ZM/20), že lidi v našem městě již nebudou mít přístup ke všem informacím, a pokud je budou chtít, tak si je budou muset od městského úřadu koupit. Zdali toto rozhodnutí bylo či nebylo správné si posuďte sami.

Na tomto rozhodnutí je zajímavé několik věcí:

Na jedné straně zastupitelé odhlasují, že plat místostarosty vyjde naše město na takřka jeden milion korun za čtyřleté volební období, ale běžný občan si musí za audiozáznam zaplatit skoro 800,- Kč. Myslíte si, že částka cca. 800,- Kč je pro město tak vysoká, aby se audiozáznamy nemohly zveřejňovat zdarma? Z mého pohledu je to nepoměr, kdy na jedné straně jsme schopni zaplatit jednomu zvolenému zastupiteli plat přes dvacet tisíc čístého z rozpočtu města, abychom na druhé straně do toho samého rozpočtu dostaly skoro 800,- za to, že chcete být informováni o dění v našem městě. Samozřejmě pan místostarosta pobírá plat za práci, kterou odvádí pro město. Zdali je částka adekvátní k odvedené práci si zkuste dohledat sami. 

Částka 778,- Kč naše město rozhodně nezachrání, když má na účtech navíc desítky milionů korun, takže proč si má občan informace kupovat? Z mého pohledu je částka za audiozáznam dostatečně vysoká na to, aby si běžný občan našeho města o informace nežádal, což je asi dle mého názoru ten správný účel, nebo vás napadá něco jiného?

Asi poslední zajímavostí je, že částku za anonymizaci audiozáznamu vypočítal náš pan tajemník, který byl velký kritik předchozího vedení města. On byl také jeden z těch, kteří bojovali za to, aby se zveřejňovaly audiozáznamy ze zasedání zastupitelstva. Dnes, když pan tajemník dostal funkci od stávajícího vedení města, tak je to právě on, který vám vystaví cenu za informace, které by měly být dle mého názoru zdarma. Například pan tajemník využívá audiozáznam při psaní zápisu ze zastupitelstva, takže se s audiozáznamem pracuje a anonymizace audiozáznamem nemůže být tím pádem tak pracná, jak se nám snaží pan tajemník namluvit. Pan tajemník samozřejmě nerozhodl o tom, že se audiozáznamy mají či nemají nabízet na internetu, ale rozhodně jsem se nikde nedočetl, že by obhajoval svůj názor z předchozích let za jejich zveřejnění, za který bojoval před nástupem do své funkce. Místo toho vypočítal cenu, za kterou je úřad ochotný audiozáznam prodat nám občanům. Bohužel asi nebudete mít možnost si již porovnat verzi originální s verzí anonymizovanou úřadem, ale už teď vám musí být jasné, že se dozvíte jen to, co úřad uzná za vhodné. Dle mého názoru jsou zbytečně anonymizována pouze jména nebo spíš příjmení, která zazněla na zastupitelstvu, i když by se anonymizovat nemusely, ale je potřeba vykázat nějakou činnost při anonymizaci, aby se dala cena za audiozáznam pro občany našeho města alespoň nějak obhájit.

Audiozáznam ze zasedání zastupitelstva jsem zaplatil ze svého platu zastupitele, abyste vy, kdo o audiozáznam budete mít zájem, jste si ho moli zdarma stáhnout a poslechnout.

Petr Franta, zastupitel

Nové dotace města Hrádek přidělávají práci a zvyšují administrativní zátěž

Nevadí mi dělat práci, která dává smysl a která přináší lidem něco pozitivního. Co se týče nových dotačních titulů našeho města, nejsem si zde vůbec jistý zda přináší něco pozitivního. Domnívám se, že dotační tituly byly špatně uchopeny, zkrátka jsme zkopírovali vzor ze špatného města. Já se klidně přikláním ke vzoru ze zmiňovaných Strašic, kde se údajně naše město inspirovalo podle tvrzení paní starostky, ale nakonec bylo vše úplně jinak, jak je u nás dobrým zvykem. Zasvěcení ví, že jsem kritikem současného systému od samého počátku. Ale ještě jednou se k tomuto tématu vrátím. 

Podnětem pro to, abych napsal tento článek je náš pan tajemník.

Důvod proč píšu tento článek je, že náš pan tajemník má následující názor na podávání dotací a shrnul to na zastupitelstvu města do tří bodů:

  1. Je to o prioritách
  2. Je to o kapacitách, kdo dotace zpracovává a vyhodnocuje
  3. Je to o efektivnosti, poměr vynaložené práce vůči výši získaných peněz

Zásadní je pak informace tajemníka na konci jeho “minuty slávy”, kdy hovoří k zastupitelům a vysvětluje že NĚKDO musí vyhodnotit, zda se z podávání žádostí o dotace nezblázní s tím, že efekt bude minimální a vynaložená práce tak bude kontraproduktivní.

Přemýšlím, kde se stala chyba? Tajemník, je člověk, který by měl hájit veřejné zájmy a myslím si, podle toho jak shrnul svůj názor na dotace, že bude obhajovat jednoduchá a administrativně málo náročná řešení. Pan tajemník během svých “minutek slávy”, vysvětloval proč musí být zavedeny nové dotační programy, proč zrovna tímto způsobem a v tomto rozsahu. Ale nikde od něj nezaznělo, že vše musí být co nejjednodušší, aby se z toho ve spolcích a organizacích, členové podávající dotace, nezbláznili !

Mé zamyšlení je tedy zcela logické, přemýšlím, zda veškeré úsilí a změna celé té úřednické a administrativní mašinérie není v rozporu s tím, jak naše město samo přistupuje k vypsaným dotačním titulům?

Pokud aplikuji zásady pana tajemníka na spolky tak:

1) Je to o prioritách…

Jen s tím rozdílem, že spolky jsou závislé na dotacích. A nemohou si vybírat. Nemají státem garantované příjmy se kterými by hospodařili, na činnost si vybírají příspěvky a veškerou činnost dělají pro sebe i pro druhé dobrovolně bez nároku na jakoukoliv odměnu. Tudíž každý spolek, chce-li přežít (příspěvky nikdy nepokryjí náklady) musí žádat své město o pomoc formou dotace. Takže u spolků jsou dotace od svého města vždy priorita č. 1 a nemohou si dovolit vybírat zda je zvýšená administrativní zátěž za 10 tis. zatíží či nikolv !!

2) Je to o kapacitách kdo bude zpracovávat a vyhodnocovat…

Ve spolcích nejsou placení úředníci a tak neplacený, člen spolku, si ke svému běžnému životu přibral v dobré víře ještě život spolkový. Jak známo spolkový život není jen o aktivitách uvnitř spolku, ale hlavně je to mnoho práce navenek, pro spoluobčany. To vše nad rámec veškerých osobních starostí. Pokud je tedy vypsán městem Hrádek dotační titul, musí se vždy nějaký “nadšenec” zhostit této zodpovědnosti od vypsání až po vyúčtování. Kolik je ochotných lidí tuto činnost dělat si asi umíte představit. Když už se někdo ochotný najde, myslel jsem si, že je pro město důležité, aby podání žádosti o dotaci svým spolkům maximálně ulehčilo. Ale spletl jsem se, opak je pravdou.

Mezi spolkem a městem je ale obrovský rozdíl !! Město má své peníze jisté každý rok, a tak si placený úředník “může dovolit” , nepochopitelně, prohlásit za celé vedení města to co prohlásil náš pan tajemník. Vybírá si, zda nějakou žádost o dotaci podá, či nikoliv, aby toho nebylo moc a aby se z toho nezbláznil…Jemu totiž nejde o existenční přežití, ale o práci navíc, a ta ho evidentně zatěžuje !!

A co spolky? No, odpověď se dle činů vedení města nabízí. Městu rozhodně nevadí, že spolky zbytečně zatěžují.

Názorný příklad jsou zahrádkáři. Dříve požádali na svou roční činnost o jednu dotaci a dostali co potřebovali, a dnes? Všichni věděli o co jde a kam peníze jdou. Na zhruba stejné peníze musí tento rok podat žádosti dvě. Asi vás napadne, že zřejmě půjde o závratné částky, ale pletete se, jde o 14.500,- Kč !!! Stejnou “pakárnu” zažijí ještě u vyúčtování to musí také podat 2x a vše pečlivě (dle účelu) rozdělit, aby náhodou po kontrole nemuseli dotaci vracet !!! Vedení města samozřejmě ví, že věkový průměr členů ZO ČZS v našem městě, troufnu si odhadnout, bude 60+. Ale ani to město nezohlednilo. Navrhoval jsem městu, ať zůstaneme u jednoho programu, ale vedení města je jeden program prostě málo. Jedná se tedy o krok správným směrem? Já tvrdím, že ne, ale jistě se najde mnoho příznivců současného vedení, kteří v tom vidí obrovský přínos.

Kdybych šel v příkladech dále, tak z jedné žádosti před rokem se nyní stalo toto:

Pionýr 3x žádost, Myslivci 2x žádost, Senioři 2x žádost, TJ Hrádek 2x žádost

3) Je to o efektivnosti, poměr vynaložené práce vůči výši získaných peněz

Jak vyhodnotíte efektivnost žádosti například u zahrádkářů? U Pionýrů, Myslivců a dalších i vzhledem k bodům výše? Jde jim o přežití, takže musí, nemají žádnou možnost výběru a ani možnost porovnávat efektivnost s administrativní zátěží. Prostě musí !! Někdo z členů si prostě sedne večer po práci k PC a bude vyplňovat žádosti dle programů, a začne… Dříve jedna, dnes musí pečlivě rozlišovat dle účelu každého programu, aby mu žádost nebyla vrácena nebo dokonce nepřijata. Za mě je to tedy zbytečné přidělávání práce a administrativy. Zároveň si myslím, že je to i ztráta obrovského množství času nad výrobou (tedy kopírováním) dotačních programů s výsledným efektem, který je pro mě rozporuplný. Pro získání stejné nebo nižší finanční částky od města musíte podniknout mnohem více úřednických kroků, než kdykoliv dříve. Apeloval jsem na zdravý selský rozum zastupitelů, ale bohužel…

Myšlenku změny v rámci dotační podpory nezatracuji, ale se způsobem jakým byla zbytečně a narychlo provedena bez předchozí konzultace se spolky, nesouhlasím. Výsledek kterého se dosáhlo považuji za nešťastný. Dnes to snad vidí i ostatní a doufám že se v tomto roce vše změní. 

Když se chce hledá se způsob, ale zde se nechtělo a hledal se pouze důvod, to pochopil asi každý…

A závěr? Od zbytečné zátěže spolků jsem se dostal až k faktu proč město nežádá o více dotací! Pokud si to volně přeložím, tak to znamená: nám se žádat nechce, je to moc práce. Ale když už město vytvoří nové dotační programy, tak to znamená, připravte se, nebude to tak jednoduché jako dřív! 

Město si totiž prostřednictvím svého tajemníka dovolilo občanům na zasedání Zastupitelstva sdělit, že nemají zájem o dostupné dotace, které by mohly ušetřit našemu městskému rozpočtu nemalou částku, protože by se z toho mohli zbláznit. Ono to bude ale spíš tak, že si vybírají dotace, které souvisí pouze s nápadem někoho z vedení.

Na zasedání zastupitelstva jsem se totiž ptal na cca 6 dotačních titulů, které jsem dohledal, naše město je mohlo využít, ale nevyužilo. Zajímal jsem se například proč nepodali žádost o dotaci na podporu lékařské péče v našem městě, když si dali tu práci a podali žádost o dotaci na kompostery. V rámci svého vystoupení jsem dále nahlas uvažoval, jaké má město tedy priority? Starostka zavzpomínala na to, že podala (později upravila na “podali” – tak nevím kdo je pověřen podáváním žádostí) celkem asi 4 dotace. Místostarosta Rousek ještě označil moji otázku “zda je pro město větší priorita získat dotaci na kompostery než na podporu lékařské péče?”, za účelovou manipulaci. Nepochopil jsem ho, ale domnívám se, že v rámci politikaření mohlo jít z jeho pohledu o ztrátu politických bodů. Tato reakce už opravdu mluví za vše !! Obyčejný dotaz je účelová manipulace !!

Našel jsem i žádost se kterou jsem město seznámil, a která by našim hasičům mohla přinést cca 60 tis ! Že by tyto finance hasiči určitě smysluplně využili je jasné, protože i bez žádosti město ze svého rozpočtu vynaložilo prostředky na nákup nového vybavení. Osobně vždy podpořím vybavení pro hasiče, policisty i záchranáře, a proto mi o to víc mrzí, že nedošlo k podání žádosti, jen z toho důvodu, že by někoho podání žádosti mohlo zatížit. Vyplývá mi z toho jediné, žádat o 60 tis. je neefektivní.

Město musí umět pracovat se svými prostředky jako řádný hospodář, a podávání žádostí o dotace je možnost jak našemu městskému rozpočtu ušetřit, ale bohužel u nás je to limitováno novým, mě nepochopitelným,  faktorem. Dle tajemníka města Hrádek: “NĚKDO musí vyhodnotit, aby se z dotací člověk nezbláznil” . Zvláštní přístup

Shrnuto a podtrženo, spolky jsou administrativně více zatíženy, ale nikomu z vedení to nevadí. Mohl by ten NĚKDO poradit i vedení města, že jejich současné dotační programy také přidělávají zbytečně práci, ale bohužel spolky si nemohou dovolit ji neudělat?!

Kdo je vlastně ten tajemný NĚKDO, kterého zmiňoval tajemník, známe jeho identitu? Pracuje pro město a pro občany?

David Redl
zastupitel

Stydím se za starostku Sobotkovou

Napsat tento článek bylo pro mě opravdu velmi těžké, protože mi nejde do hlavy, jak moc zloby, přetvářky a lhaní se skrývá v člověku, který se tváří jako nejvyšší představitel našeho města. Ano čtete dobře, protože zde píši o paní starostce Sobotkové.

Jak si mohu dovolit něco takového napsat? Až si přečtete text tohoto článku do konce, tak si sami odpovězte, zdali patříte do skupiny, která se mnou souhlasí, či nesouhlasí, anebo patříte do skupiny lidí, které je to jedno.

Asi všichni víte, že paní doktorka Starková se rozhodla v letošním roce ukončit svou dlouholetou praxi pediatričky na plný úvazek. Po takřka padesátileté praxi v našem městě paní doktorka asi čekala od města jiný přístup než ten, který se jí dostal, a který si rozhodně nezasloužila. Pravděpodobně se s paní doktorkou ještě budeme moci v ordinaci setkat, ale už to bude jen velmi výjimečně. Většina z nás i našich dětí prošla ordinací paní doktorky Starkové. Již jsem to psal, ale budu rád, pokud to zazní ještě jednou. Velmi si vážím práce paní doktorky Starkové i jí samotné, proto jsem se snažil jí pomoci v jejím působení v našem městě.

Trocha historie pro oživení paměti. Paní doktorka Starková požádala o finanční pomoc naše město ke konci roku 2018. Protože reakce rady města byla vlažná nebo spíše záporná, tak jsem se rozhodl požádal o finanční pomoc pro paní doktorku Starkovou na zasedání zastupitelstva na jaře 2019, která nebyla na zastupiteli přijata, protože se nenašlo dost hlasů pro podporu paní doktorky. Na základě tohoto hlasování se strhla lavina nevole mezi lidmi, která dala podnět vzniku petice na podporu paní doktorky. Nerad bych zde vyzdvihoval pouze svůj přínos, protože to co dokázala petice na podporu paní doktorky resp. vlna solidarity s paní doktorkou, která se díky tomu zvedla, pomohla paní doktorce víc než bych dokázal já sám.

V létě 2019 se podařilo odsouhlasit finanční příspěvek pro paní doktorku se skřípěním zubů některých zastupitelů, kteří tomu nebyli příliš nakloněni. Byl to úspěch, ale mělo to pokračování. Paní doktorka měla chuť i v roce 2020 stále pracovat v našem městě, proto na tom samém zastupitelstvu dostala paní starostka úkol, aby dohodla na rok 2020 nějakou finanční podporu pro paní doktorku Starkovou, aby se jí ulehčilo v platbě nájemného v roce 2020.

Na podzim 2019 jsem se dočetl ze zápisu rady města, že paní starostka Sobotková vyjednávala slevu s paní doktorkou Starkovou a ta nabídku na levnější nájem odmítla, čímž přišla o možnou finanční podporu v roce 2020. Když jsem si to přečetl, tak mi to nebylo jasné, proč by to paní doktorka udělala, a proto jsem si došel za paní doktorkou, abych se jí zeptal nato, co se vlastně stalo. To co jsem se dozvěděl jsem popsal v článku “Nájemné MUDr. Starkové”, ale to jsem ještě nevěl vše. K článku se strhla velká diskuse, protože jsem asi “ťal” do živého. Protože si potřebuji informace ověřit a jednání zúčastněných mi nedávalo smysl, požádal jsem si o kopie smlouvy, kterou odmítla paní doktorka Starková a o dokument, který dokládá předání této smlouvy paní doktorce. Jinými slovy jsem chtěl vědět, jak byla smlouva postavená, když jí paní doktorka, dle slov paní starostky Sobotkové odmítla, a také mi zajímal doklad o předání této smlouvy, abych věděl, kolik času měla paní doktorka na prostudování návrhu smlouvy o levnějším nájmu. Vzhledem k tomu, že má paní doktorka právníka doma, předpokládal jsem, že to s ním probrala a vše si mohla dostatečně rozmyslet, a proto mi nedávalo smysl, proč by odmítla slevu na levnější nájemné.

Nedokážete si představit, jak jsem byl překvapený, když jsem se dozvěděl, že návrh smlouvy pro paní doktorku s levnějším nájmem ani dokument dokládající předání této smlouvy neexistuje!

Ještě jednou, pro Vás co nevěříte vlastním očím stejně tak, jako tomu pořád nemůžu uvěřit ani já. Paní doktorka nikdy nemohla dostat žádnou smlouvu do ruky, protože nikdy žádná smlouva neexistovala! Byl to výmysl paní starostky Sobotkové, která tuto informaci předala radě města a díky tomu se tato informace dostala do zápisu rady města a tím i na veřejnost.

Umíte si někdo představit, jak musí být uvnitř člověk zlý, aby tohle provedl člověku, který je cca. o dvacet let starší a na sklonku své profesní kariéry? Jak moc musíte nemít rád člověka, o kterém veřejně prohlásíte, že odmítl nabízenou slevu i přestože žádná sleva nikdy neexistovala? Musíte moc dobře vědět, jak se asi lidé začnou na paní doktorku Starkovou dívat, když se dozví, že odmítla slevu na nájemném, protože to asi pro ní bylo málo. Díky tomuto veřejnému útoku proti paní doktorce Starkové ze strany paní starostky Sobotkové jsem ztratil veškeré zábrany, abych veřejně napsal to, co si o tom myslím já. Také jsem tím ztratil poslední iluze o tom, kdo vede naše město.

To, co udělala paní starostka Sobotková paní doktorce Starkové přesně vyjadřuje naprostou neprofesionalitu a nekompetentnost paní starostky. To jsem napsal velmi slušně, protože jsem měl na jazyku úplně jiná slova, která se do tohoto článku nehodí. Můžeme se bavit o tom, jaké kroky by měl udělat politik po tom, co tohle provedl, ale vzhledem k tomu, co se děje u nás ve městě a díky nastolené politické kultuře nepředpokládám, že se něco stane. Také jsem přesvědčen o tom, že to muselo vědět více lidí, ale hlavní roli v této smutné a podlé hře hrála paní starostka.

Jaké to je, když Vám starostka lže do očí jsem se přesvědčil osobně na jednání zastupitelstva, když jsem se ptal paní starostky na to, jak proběhlo předání (neexistující) smlouvy paní doktorce. Paní starostka bez mrknutí oka řekla, že (neexistující) smlouvu položila paní doktorce na stůl a ta (neexistující) smlouvu okamžitě odmítla. Když se z odstupem několika měsíců dozvíte, že Vám během zasedání zastupitelstva lže paní starostka přímo do očí a ještě se rozčiluje, když Vás zajímají detaily, abyste měli jasno, tak si uvědomíte, co je vlastně paní starostka za člověka.

Není to poprvé co paní starostka tvrdila něco co není pravda a dnes už jsem přesvědčený, že to nebylo ani naposledy.

Asi čtrnáct dní po “vyjednávání” s paní starostkou kontaktovala paní doktorka město a chtěla přistoupit na levnější nájem, ale už se paní doktorce z města nikdo neozval, což už dnes chápu, když smlouva neexistovala. Už jen ten přístup k paní doktorce, že se jí na její žádost nikdo neozve, ani aby jí řekli, že má smůlu, zkrátka nic. V době, kdy jsem ještě netušil, že smlouva neexistuje jsem se na to ptal během jednání zastupitelstva, protože mi zajímalo, z jakého důvodu se paní doktorce nikdo neozval. Během mých dotazů na paní starostku jsem se také dozvěděl, že (neexistující) smlouva byla časově omezená do konce srpna. Lež za lží! Do diskuse vstoupil pan tajemník Drnec a řekl, že k podpisu (neexistující) smlouvy musí být dva. Protože se paní doktorka ozvala, že má o smlouvu zájem, tak to bylo v době, kdy druhá strana zájem ztratila. Tím měl asi na mysli pan tajemník paní doktorku jako jednu stranu a město za stranu druhou. Takže pan tajemník Drnec, který by měl zastupovat úřad a nás občany, podpořil paní starostku ve lži. Myslíte si, že pan tajemník Drnec nevěděl, že smlouva neexistuje? Pokud to pan tajemník nevěděl a zastává se paní starostky jen proto, že mu určuje plat, pak by bylo vhodnější, aby se spíše zdržel ve svém názoru než, aby podporoval to, co není pravda. Čím dál více mi dává smysl to, proč si paní starostka vybrala k sobě právě našeho pana tajemníka Drnce. Odpověď proč nikdo paní doktorce nedokázal odpovědět, jsem se nakonec nedozvěděl ani od starostky ani od tajemníka. Dnes už mi to ani netrápí, protože si na to dokáži odpovědět sám, jen slušně mi to moc nejde.

I přestože se paní doktorka Starková ozvala, že na zlevněné nájemné přistoupí, nikde se o tomto kroku paní doktorky nedočtete. Proč? Protože je důležitá pouze informace, že paní doktorka smlouvu odmítla, přestože žádná smlouva nikdy neexistovala. Takto vypadá pravda v podání řídícího ansámblu našeho města.

Ještě jedna maličkost, která mě zasáhla byl výrok pana zastupitele Hůzi, který na zasedání zastupitelstva dne 6.2.2020 prohlásil, že nás paní doktorka Starková “prodala”, protože její praxi převezme Rokycanská nemocnice a může se stát, že bychom v budoucnu mohli přijít o pediatrickou ambulanci v našem městě. Pane zastupiteli Hůzo, uvědomte si, že když se hlasovalo na jaře 2019 o podpoře paní doktorky Starkové, tak vy jste pro paní doktorku ruku nezvedl. Neudělal jste nic pro to, aby paní doktorka v našem městě ještě nějakou dobu zůstala a našlo se nějaké rozumnější řešení. Je jednoduché ukázat prstem na paní doktorku, ale co mohla paní doktorka udělat více při takto diletantské práci paní starostky? Díky práci paní starostky se paní doktorka rozhodla tak, jak se rozhodla a já se jí nedivím a asi nikdo, kdo by se vžil do její kůže.

Nechci, aby si někdo myslel o paní doktorce to, o co se snažila naše paní starostka. Nechci, aby si ostatní lidé, kteří pracují v našem městě mysleli, že se na ně město vykašle tak, jako na paní doktorku Starkovou. Je potřeba si uvědomit, že starostka Sobotková není město Hrádek. Město Hrádek jsme my občané, ona a jí podobní jsou jen namyšlení politici, kteří si přivlastňují to, co jim nikdy nepatřilo a nikdy patřit nebude.

Petr Franta, zastupitel

PS: Vzhledem k tomu, že web Hrádecký zpravodaj byl probírán na podnět vedení města s právníkem a mě už bylo také vyhrožováno za mé názory právníkem, tak jsem zvědavý, co přijde teď, protože si za svým názorem rozhodně stojím.

Digitalizace města aneb buďmě občanům blíž…

Vážení spoluobčané,

předkládám vedení města další z řady návrhů, které by bylo dobré zařadit do Strategického plánu města. Doba pokročila, většina z nás je pracovně hodně vytížena a tak se hodí každá každá maličkost, která by nám ušetřila trochu času. Myslím si, že chození na úřady, ať už kvůli vyřizování dokumentů, nebo kvůli platbám je jedna z činností, kterou si každý z nás rád odpustí. Pokud je to totiž možné, jistě by vše raději vyřídil z pohodlí domova. V návrhu se na tuto problematiku zaměřuji a mou snahou je předložit vedení návrh, který by vedl naše město k maximální digitalizaci služeb.

Vnímám podporu digitalizace a snahu o modernizaci i na úřadě. Kupují se programy, které pomáhají s vedením zápisů rady a zastupitelstva, kupují se Geo programy umožňující snadný přehled o našem městě, kupují se inventarizační programy, a tak věřím, že po usnadnění práce na úřadě přijde řada i na Vás na občany, a vedení napře síly k tomu Vám poskytnout služby, které Vám například online pomohou zaplatit popelnice či jiné poplatky, a vyřídíte online i agendu týkající se třeba kácení stromů nebo cokoliv jiného…

No a dostáváme se i k tomu nejdůležitějšímu co ovlivňuje život ve městě každého jednoho z nás, a to jsou jednání Zastupitelstva města. Vím, že dění ve městě Vám není lhostejné, ale upřímně, kdo z Vás je ochotný trávit 4-5 hodin na samotném jednání. Až na pár obyvatel je to něco, co si každý z Vás umí odpustit. Ale vím z vlastní zkušenosti, že online přenos ze zasedání se Vám líbil a ohlasy to mělo pozitivní, tak proč se nevydat touto cestou?! Zájem občanů o dění ve městě se zvýší, a nové interaktivní možnosti být součástí jednání na dálku, ať jste kdekoliv, nebo pomocí mobilních telefonů jistě ocení většina. Součástí by mohla být i interaktivní forma pokládání dotazů do diskuze. Ale to již předbíhám, a jistě by to muselo být spojeno i se změnou frekvence jednání, tak aby jednání zastupitelstva byla kratší a občan tak dostal více prostoru k diskuzi.

Doufám tedy, že město bude myslet i na to jak vyjít vstříc co největšímu počtu obyvatel a cesta digitalizace a online přenosů je ta nejlepší cesta být občanům nejblíže.

David Redl
zastupitel