Pohádka o písaři a rychlé dvorní dámě

Na našem malém hrádečku si jednoho dne postěžovala královna, během sezení u kulatého stolu, že dva z rytířů dělají pro království pouze pár dnů před tím, než zasednou u kulatého stolu a tím pádem neodvádějí pravidelně svou práci.

Oba rytíři věděli, že královna mluví ze své vlastní dlouholeté zkušenosti, proto se rozhodli, že svou práci budou dělat jinak. Pokud budou rytíři více pro království pracovat, více se toho dozví a budou tak více ku prospěchu celému království. Důležité pro ně bylo, aby nezapomněli na ty, díky kterým se stali rytíři.

Aby ti dva rytíři mohli lépe komunikovat s hrádkem, tak si pořídili několik poštovních holubů, čímž se zrychlila komunikace mezi hrádkem a jejich obydlím. Tímto okamžikem začali na hrádek posílat své dotazy, podněty či návrhy, aby mohli dostát svému rytířskému slibu – pracovat pro království.

Jak čas plynul stalo se něco, s čím tito rytíři vůbec nepočítali. Písař na hradě začal chodit za královnou, a čím dál častěji si stěžoval, že má díky těmto dvěma rytířům stále více práce. Musí dokonce dvakrát týdně dolévat inkoust do kalamáře, co každý den seřezávat brk na psaní a od pečetidla se mu udělal mozol. Královna byla čím dál více nešťastná z písařova nářku. No jen si to představte, když za vámi den co den písař chodí s nářkem, kolik mu ti rytíři přidělávají práce, jak je to všechno složité, že potřebuje k sobě dalšího písaře, aby sobě ulevil a tak dále a tak dále. Samo sebou to královna dlouho nevydržela a svěřila se svým nejbližším oddaným poddaným se svou starostí ohledně písařova nářku a požádala je o pomoc.

Naštěstí byla v blízkosti královny její věrná dvorní dáma, která vždy jako první přispěchala s pomocí, proto se jí říkalo rychlá dvorní dáma. Ta když slyšela, že její oblíbená královna potřebuje pomoc, tak nelenila a s rychlostí sobě vlastní se pustila do řešení tohoto, pro královnu, zapeklitého problému. Slíbila královně, že celou záležitost rychle vyřeší.

Jednoho dne, když rytíři znovu zasedli u kulatého stolu, se tato rychlá dvorní dáma rychle ujala slova a vystoupila proti těmto dvěma rytířům. Řekla jim: “Vy dva pracujete moc a to se v našem království nesmí! Musíte pochopit, že takhle nikdo pracovat nemůže, to se prostě nedělá. Na hrádku tím všechny zatěžujete a písař kvůli vám bude potřebovat pomocníka. Bylo by dobré, abyste pracovali méně, protože o svůj žold stejně nepřijdete, i kdyby jste nepracovali vůbec.” Přidal se i další věrný z královniny družiny rytíř “Píč”, který si postěžoval, že musí na hrádku každý den v šest hodin ráno odchytávat poštovní holuby se vzkazy od oněch dvou rytířů. Byl by asi raději, kdyby mu tam létali pečení holubi, ale to ti dva rytíři určitě posílat nebudou.

video: Podobná situace na jiném zastupitelstvu.

Ti dva rytíři seděli u kulatého stolu a nevěřícně kroutili hlavou. “Co máme vlastně dělat?”, říkali si. Královně se nelíbí, když děláme pro království málo. Písaři se zase nelíbí, že děláme moc. Rychlá dvorní dáma dělá všechno pro to, aby se zavděčila královně, takže té se ti dva rytíři nezavděčí nikdy.

Samozřejmě, že se rytíři zachovali tak, jak jim praví jejich rytířská čest. Nenechají si do své práce kecat od nikoho, kdo dělá svou práci jen proto, aby se zavděčil královně nebo těm, kteří královně žalují a ukazují prstem na ty, co se jim nelíbí. Správný rytíř je zde pro svůj lid a pokud svou práci dělá špatně, tak mu to lid za pár dní spočítá, ale rozhodně jim nebude žádná rychlá dvorní dáma, písař nebo kdokoliv jiný diktovat, jak se mají o svůj rytířský úřad starat.

Petr Franta, zastupitel

PS: Audio verzi pohádky poskytne na vyžádání městský úřad v Hrádku. Konkrétně si musíte napsat o audio záznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.2.2021. Jak na to, je popsáno na této stránce.

Blažena Svobodová je lhářka

Přemýšlím, jak vnímáte situace, když někdo někoho veřejně obviní ze lži. Z osobní zkušenosti mám ověřeno, že lidé často věří obvinění bez toho, aniž by si ověřili důkazy pro tato tvrzení. A jak se zachovat, když vyjde najevo pravda a ten, kdo obvinil někoho ze lži je sám usvědčen z toho, že je lhář?! Já mám jasno, když někdo vědomě lže, musí očekávat, že když vyjde pravda najevo, bude zveřejněna.

Lež, jakákoliv, je amorální. Lež, ve spojení s křivým obviněním, je horší o podstatu snahy vědomě ublížit. Z mého pohledu, a na poměry velikosti našeho města, se to u nás děje poměrně často.

Tento konkrétní příklad se týká nově pořízeného vánočního osvětlení v našem městě.

Fakta:

 1. Město instalovalo vánoční osvětlení na našem náměstí ve stylu, který X let nedoznal změn.
 2. Na facebookovské Hrádecké skupině 21.11.2020 občané vznesli dotaz na starostku, nebo na někoho s městem spojeného ohledně další světelné výzdoby města.
https://www.facebook.com/groups/Iris.Mazourova/permalink/2848281542058173
 1. Jelikož starostka neodpověděla a nereagoval ani “nikdo s městem spojený”, vyčkal jsem několi dnů, konkrétně do 23.11.2020, a zeptal se, zda, občany vznesený podnět, mohu začít oficiálně řešit jako zastupitel.
 1. 25.11.2020 jsem odeslal oficiální žádost na město s dotazem kam se podělo původní vánoční osvětlení pořizované před X lety, a také jsem vznesl požadavek na pořízení nového vánočního osvětlení tak, jak zaznělo v návrhu od našich občanů.
 1. Dne 2.12.2020 dochází v našem městě k instalaci nové světelné vánoční výzdoby v ulici 1. Máje a u vánočního stromečku na náměstí. A zároveň je na stejné facebookovské skupině poděkováno městu.

Zde by mohl celý příběh skončit… Ale to by nebylo ono. Za tento počin musí přijít odplata! Přesně tak, jak je u nás ve městě zvykem.

Dne 3.12.2020 se na téže facebookovské Hrádecké skupině vyjadřuje k mé osobě zaměstnanec úřadu, Blažena Svobodová (knihovnice), a tvrdí občanům, teď budu parafrázovat, že po mých 5 minutách slávy bych mohl poděkovat hlavně těm, kteří na pořízení výzdoby měli skutečně zásluhu.

https://www.facebook.com/groups/Iris.Mazourova/permalink/2856861371200190

Zde tedy zareaguji. Blaženo Svobodová, musím ti vysvětlit, že veškerá výzdoba se pořizuje z peněz města, tudíž z peněz občanů! Každý, kdo disponuje s penězi města na úřadě, od starostky počínaje, přes Radu města až po Zastupitelstvo města konče, nakládá s majetkem, který mu nepatří !!! Je mu pouze svěřen do péče, díky důvěře, kterou obyvatelé vyjádřili jednotlivým zastupitelům ve volbách. Požadavek na pořízení dalšího vánočního osvětlení vznesli občané a nákup byl uhrazen z rozpočtu města, tudíž poděkování patří především občanům! Je skvělé, že se nebáli ozvat !!!

Dále pak Blažena Svobodová pokračuje již ve LŽÍCH, kdy tvrdí, že VÝZDOBA BYLA OBJEDNANÁ (to, že ještě není k dispozici, omlouvá tvrzením, že v téhle době nejde nic jako mávnutím proutku), dále pak uvádí další LEŽ, ŽE JSEM BYL INFORMOVÁN, ŽE JSOU OSVĚTLENÍ OBJEDNANÁ A ŽE SE PŘIPRAVUJE JEJICH INSTALACE !!!

https://www.facebook.com/groups/Iris.Mazourova/permalink/2856861371200190

Dozvěděl jsem se, že mnoho lidí jejímu tvrzení uvěřilo, protože Blažena Svobodová je přeci zaměstnanec úřadu a tak musí na 100% vědět, jak to doopravdy je !!! Tvrzení by to mohlo být logické, ale… Z těch důvěřivých se zřejmě nikdo nezamyslel nad tím, proč, i přes konkrétní dotaz na starostku nebo na někoho z úřadu, nebylo občanům na zmíněný dotaz zodpovězeno. Mohlo přeci ten den v odpovědi na dotaz zaznít, že výzdoba je již objednaná a že ještě není k dispozici, protože v této době nejde nic jako mávnutím proutku. Bylo by vše vyřešené…

Ale já vám povím, proč nikdo neodpověděl.

Protože všechna veřejná tvrzení Blaženy Svobodové, která pronesla, jsou LEŽ !!!

Dne 4.12.2020 jsem tedy samozřejmě vznesl dotaz na město, kde jsem požadoval odpověď, zda jsem byl skutečně informován o tom, že osvětlení je objednané a že se připravuje jejich instalace. Také jsem požadoval kopii faktury a kopii objednávky tohoto osvětlení.

Jedná se o jednoduchý administrativní úkon, který by každý jiný úřad vyřešil obratem, ale u nás to tak nefunguje. Došlo k tomu, co jsem očekával, průtahy, získávání času, a místo odpovědí přicházejí pouze otázky na mou osobu, proč informace chci, jak s nimi naložím atd.. Jelikož náš tajemník, Ing. Jiří Drnec je jeden z těch, co znal pravdu, je nanejvýš jasné, že vše dělal s vědomím maximálně oddálit zaslání mnou požadované informace. Tajemník úřadu tedy věděl o lži, ale zároveň si uvědomoval, že zastupiteli nemůže odmítnout odpověď. Komu se chtěl zavděčit svým prapodivným počínáním, ví jen on sám.

Závěrem budu pouze parafrázovat odpovědi starostky na moje dotazy. Co z nich vyplývá, je zřejmé. Ing. Jiří Drnec si sice dal práci s oddálením zveřejnění této informace o dva měsíce (nesmyslným dopisováním, které starostka považuje za adekvátní), ale to nic nemění na tom, že vánoční svátky 2020 pro mě získaly pachuť lží a intrik, bez kterých se u nás ve městě bohužel neobejde ani nákup vánočního osvětlení.

Z odpovědi starostky na mé dotazy vyplývá následující:

 • NIKDY JSEM NEOBDRŽEL INFORMACI, ŽE OSVĚTLENÍ JSOU OBJEDNANÁ A ŽE SE PŘIPRAVUJE JEJICH INSTALACE. ZVEŘEJNĚNÁ TVRZENÍ BLAŽENY SVOBODOVÉ BYLA TEDY LEŽ.
 • OBJEDNÁVKA VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ BYLA VYSTAVENA AŽ 25.11.2020, TUDÍŽ V DEN, KDY NA MĚSTO DORAZILA MOJE OFICIÁLNÍ ŽÁDOST, A PŘESNĚ 2 DNY POTÉ, CO JSEM ZAČAL VŠE ŘEŠIT NA ZÁKLADĚ PODNĚTU OBČANŮ. TVRZENÍ, ŽE VŠE JIŽ BYLO OBJEDNANÉ, BYLA TAKÉ LEŽ.
 • OBJEDNÁVKA ZA CCA 100 TIS. KČ, BYLA, DLE MÉHO NÁZORU, VYŘÍZENA FIRMOU DECOLED s.r.o. V REKORDNĚ KRÁTKÉM ČASE  (25.11. objednáno, dne 2.12. bylo již ve městě instalováno – tzn. vše vyřízeno za 4 pracovní dny), LŽÍ BYLO TEDY I TVRZENÍ ŽE V DNEŠNÍ DOBĚ NEJDE NIC JAKO MÁVNUTÍM PROUTKU !

Omluvu za zveřejněné lži od Blaženy Svobodové neočekávám, mohla totiž přijít už dávno, ale do dnešního dne nepřišla. To o charakteru hovoří vše. Osobně bych považoval za normální omluvit se, když zjistíte, že jste o někom zveřejnili lež. Každému se může stát, že zveřejnil mylné informace, které obdržel, ale neověřil si je a tím někoho poškodil. Ale to je dnes již jedno a svědčí to spíše o úmyslu než o nevědomém chování. A to po svých negativních zkušenostech rozhodně nehodlám tolerovat !

Ale hrátky s pravdou v tomto případě předvedlo i město samotné. V příspěvku na své facebookovské stránce Města Hrádek se pyšní informací o investicích do vánoční výzdoby v roce minulém a informuje občany o pokračujících investicích v roce letošním.

Pokud se na základě zveřejněné oficiální informace konkrétně zeptáte na to, kde je uvedena zmínka o plánovaných investicích na vánoční osvětlení, 2020 dostanete odpověď (viz obrázek níže), která vám sdělí, “přeložím”, že informace o pokračujících investicích je hodně upravená pravda. Nákup světel totiž nebyl uváděn v žádném dokumentu města (plán investic). Nešlo tedy o žádnou plánovanou investici, ale o akutní objednávku, která přišla právě na základě ohlasu vás občanů…

David Redl, zastupitel

Zastupitel města, kdo je zlý a kdo dobrý?

Nikomu z nás se nestane, že se ráno probudí a je z něj najednou bez jakékoliv příčiny zastupitel svého města, nebo chcete-li jinak, komunální politik. Zastupitel je totiž zástupce svých voličů (sousedů, spoluobčanů), který získal důvěru a hlasy, aby skrze něj byly prosazovány změny, které mají zajistit v obci (městě či vesnici), kde všichni společně žijí, nejlepší možné podmínky. Zkrátka má se snažit, aby všem bylo v jejich obci co nejlépe.

Takhle to vnímám já. Také vnímám, že v komunální politice na malých obcích se mají zastupitelé chovat jinak, než na státní úrovni, už jen díky tomu, že jsme sousedé a téměř si “vidíme do talíře”.

O úspěch ve volbách usilují strany a nezávislá občanská sdružení. Jsou složená z jmen našich sousedů, nebo více či méně známých tváří obyvatel naší obce. Kandidáty ze svého okolí většinou známe, ať už podle obličeje, nebo podle jména, ale nejlepší variantou je, pokud je známe podle jejich činů a práce. Je fakt, že někdy volíme i někoho koho vůbec neznáme. Nicméně tady začíná výběr!

Programy na malých městech jsou jasné, jsou to běžné potřeby obyvatel. Klasické politické programy asi nikoho moc neoslní. Jsem ale přesvědčen, že všichni obyvatelé by jistě ocenili společný konsensus (společný postoj či shoda) bez toho, aby se koukalo na to kdo je z jaké strany či sdružení. Ale to se neděje.

Po zvolení má každý zastupitel svůj jeden unikátní hlas, svůj jedinečný názor, postoj, právě pro který byl třeba zvolen. Po volbách pak vnímám dohodu některých zastupitelů na společném způsobu hlasování jako podvod na občany. Tato dohoda se vytváří za jediným účelem, užívat si 4 roky moci po svém. Zda takto získanou moc využíjí ku prospěchu obce nebo ne ukáže samozřejmě jen čas. V zastupitelstvu o 15ti členech jako je tomu u nás, má tuto moc 8 domluvených lidí.

Takto se ze zbytku zastupitelů (7 osob) vytváří počátek dvou typů zastupitelů, ti co se loajálně přidají a ti co si zachovali své názory a postoje. Ale ti, co si zachovají své názory jsou z možnosti cokoliv ovlivnit “politicky vyšachováni”. To není postesk, ale nahlas vyslovený fakt. Vše je o dohodách a o tom na jakou stranu se kdo chce přiklonit. Osobní a morální zodpovědnost vůči svým voličům je tedy na každém jednom zastupiteli. Takhle, uměle, se na malých městech vytáří opozice a také řeči o tom, že některý zastupitel je “zlý”

Jak jsem zmiňoval, zastupitelem se nikdo neprobudí, většinou vás někdo z nějakého pro něj jasného důvodu osloví v období příprav na komunální či jiné volby a baví se s vámi o tom zda byste chtěli kandidovat a v lepším případě se s vámi dělí o informace jaká by byla vaše role v této funkci a co je cílem této práce. V horším případě se stanete jen jménem na jeho kandidátce, buď proto, že máte povolání nebo jméno co na kandidátce získává hlasy (horší varianta – čistý kalkul) a nebo proto, že chcete tomu kdo vás oslovil pomoci, ale víte, že nechcete nic pro město dělat. Nemáte to zapotřebí, svých starostí máte dost (což je běžný argument).

Osobně jsem se s touto situací setkal poprvé již v roce 1994. Tehdy jsem byl osloven bývalým starostou panem Perlíkem a objevil se tak na kandidátce po boku některých jmen, která znáte v zastupitelstvu dodnes. Tehdy mě překvapil získaný počet hlasů a to, že jsem byl do zastupitelstva zvolen. Na kandidátce bylo tehdy totiž mnoho vzdělanějších a zkušenějších kandidátů, než jsem byl já ve svých 22ti letech. Bylo to tedy překvapení, ale překvapení hodně zavazující.

Když člověk získá důvěru, mám to nastavené tak, že ji nechci zklamat. Nápady jsem předkládal, ale dodnes si pamatuji, že uspěl jen jeden. Ale i ten potěšil. A odnesl jsem si poznatek, že moje zkušenosti ve 22ti letech nemohly být natolik přínosné. Možná jsem pomohl tehdejšímu vedení poskytnout alespoň nějakou zpětnou vazbu jiné generace. Demokracie byla v roce 1994 “stále v plenkách” každý se s ní teprve seznamoval. Bylo 4 roky po revoluci a stále byl každý zvyklý na to, že ho někdo řídí a organizuje mu život, bylo to totiž zažité.

Čas nelze zastavit, žijete a sbíráte životní zkušenosti. Dostanete se do věku, kdy máte rodinu, práci, postavení možná jste někde aktivně činní v rámci komunitní činnosti. Politiku vnímáte jen z TV či z médií. A nemáte chuť si někde přidělávat starosti tím, že se budete aktivně do čehokoliv zapojovat. Ale vnímáte, že takto nemůžete nic změnit. I přesto, že vás některé věci štvou a máte již zkušenosti abyste si své názory a nápady dokázali obhájit a případně prosadit.

Pak přijde náhoda a životní zlom. A další zkušenosti. Bohužel z velké části negativní.

V mém případě se tak stalo v roce 2018 rovnou dvakrát, vlastně třikrát. Byl jsem osloven současnou poslankyní České Republiky, že si všimla mých aktivit ohledně TJ Hrádek a snahy o revitalizaci areálu a zlepšení sportovních podmínek v našem městě. Naše město prý zná a ráda by nějakým způsobem pomohla. Byl jsem tehdy nesmírně potěšen, nikdo vaše snahy v rámci TJ většinou ani neocení. Vše je bráno jako samozřejmost nebo možná jako povinnost. Já nikdy tuhle funkci nechtěl a když už jsem byl zvolen, přijal jsem ji s pokorou a respektem. Věděl jsem, že to bude hlavně o práci a ne o nějakém uznání nebo poděkování. Také jsem měl pocit, že jsem ve věku, kdy za všechny roky v TJ, z dob kdy jsem byl sám dítě, mohu TJ také něco vrátit. Proto jsem byl oslovením paní poslankyně velmi překvapen, potěšen a spolupráci samozřejmě s nadšením uvítal.

Všechna naše další setkání a společná práce vedla nakonec k sepsání žádosti o dotační grant na celkovou revitalizaci sportovního areálu TJ Hrádek, který měl velkou šanci na úspěch, díky kvalitně zpracovanému projektu a tehdy prosazované podpoře. Všichni okolo se snažili pomoci, nejtěžší úkol nakonec bylo získat podporu od vlastního města. Což opravdu nečekáte. Podmínky tehdy byly stanoveny na 20% finanční spoluúčast v rámci projektu, což by znamenalo, pokud by byl grant schválen, uvolnit z rozpočtu města cca 3 mil korun. My bysme však získali dalších 15 mil. dotace navíc na celkovou revitalizaci chátrajícího areálu. Celkem jsme mohli počítat s realizací prací v areálu za celkových 18 mil. Kč, pokud by vše bylo schváleno.

Postoj tehdejšího vedení, ale i mnoha současných zastupitelů byl negativní. Možná si někteří vzpomenete na petici a přesvědčovací akce ze strany mé a celé TJ, kterými jsem se snažil všechny přesvědčit. Ale nedařilo se. Argumenty ani fakta bohužel nepomohly. Zbylo jediné, zeptat se vás, občanů zda chcete v Hrádku lepší podmínky pro sport a volné chvíle s rodinou a dětmi. Zjistil jsem totiž, že vy občané našeho města máte tu největší sílu, jen ji nevyužíváte! Sepsal jsem tedy petici. Tento způsob upozornění na to, že lidi chtějí změnu pomohl. Zastupitelé nakonec finance na Zastupitelstvu města odsouhlasili, ale bohužel již pozdě, náš projekt termínově přepadl do druhého kola schvalování dotací a to se již nakonec pro změny na ministerstvu školství a tělovýchovy neuskutečnilo. Tímto přišla vniveč mnohaměsíční intenzivní práce a snaha všech o změnu. Vše jsem tak považoval za uzavřené, ale odnesl jsem si první nepříjemný poznatek, jít proti vedení města je něco co se nedělá a každý kdo to udělá to musí pocítit. I přesto, že jste použili jen ty prostředky, které vám naše země umožňuje. Okamžitou reakcí vedení města, byla výpověď z pozemku, který jsem si od města před 2 roky pronajal. Do té doby vše fungovalo normálně a bez problémů. Samozřejmě jsem se bránil. Město ale v rámci “odvety” přistoupilo k soudnímu sporu, který nakonec dopadl v můj prospěch, ale zjištění reality bylo tvrdé a já nechápal co jsem udělal špatně. Bylo to o tom, že jsem díky lidem docílil změnu názoru?

Říkal jsem si, že snad ne, tehdy měl starosta totiž “v šuplíku” projekt za 12 milionů na výstavbu umělého hřiště, který chtěl realizovat. Jedno umělé hřiště, mělo stát cca 12 mil. místo 3 mil. spoluúčasti na dotaci! Navíc výstavba umělého hřiště byla v rámci revitalizace zahrnuta také, tak proč ta zloba a “msta”? Jsem přesvědčen, že to byla reakce na petici a neposlušnost.

Petice o více jak 800 podpisech naštvala zastupitele? Proč? Je to přeci legitimní způsob jak dát věci do pohybu a přesvědčit vedení, že to není jen moje aktivita, ale že změnu chce víc lidí.

Když po pár letech prožijete podobnou situaci znovu při projednávání petice ohledně Mudr. Starkové a vnímáte u vedení podobné nálady, a cítíte stejnou zlobu, uvědomíte si, že se nic nezměnilo. Když lidé chtějí něco jiného než vymyslí radní je zle. Proč jiný názor nebo vůle obyvatel tak strašně rozčiluje vedení našeho města?

Každý problém má vždy dvě možnosti řešení. V tomto případě to je buď se na všechno vykašlat a zklamat lidi kteří vám věří, a nebo se problému postavit čelem a pokusit se o změnu.

A zde znovu zasahuje osud. Podzim 2018 , volby do senátu ČR za obvod Rokycany. Nikdy jsem nebyl politik, nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany a stále nejsem, a nikdy by mě nenapadlo, že jednou večer zvednete telefon a dostanete nabídku na možnost stát se jedním z uchazečů o post kandidáta na kandidátní listinu obvodu Rokycany. Dvakrát jsem odmítl. Kvůli své práci, kvůli rodině, kvůli tomu že se nepovažuji za politika. Ale argumenty, že když chce člověk věci ovlivňovat musí proto sám něco udělat mě přesvědčily. Řekl jsem si, že zkusím být Hrádku či TJ prospěšný i jinak, kdyby to vyšlo. Martyrium toho co vše se děje než se stanete opravdovým kandidátem nebudu popisovat, kdo to nezažil nepochopí, ale nakonec jsem uspěl a kandidátem se opravdu stal. Už to byl pro mě mega úspěch. Neznámý a z malého města, bez větších ambicí překonat mnohem známější tváře pohybující se ve světě politiky roky. Konečné sečtení výsledných hlasů po volbách bylo pro mě opět velkým překvapením, získal jsem přes 4300 hlasů. Dobojováno. Senátor může být jen jeden o zbylé pořadí zde vůbec nejde. Další zkušenost za mnou. To, že člověk neskončil jako outsider na posledních místech vlastně udělá vnitřně velkou radost. Stejně tak jako pozdější oslovení zda bych přijal kandidaturu do Europarlamentu. To jsem odmítl rovnou. Odloučení od rodiny by pro mě byl tak zásadní problém, že jsem s odmítnutím vůbec naváhal. Ale zase! To co člověk myslí dobře a dělá to s pocitem, že může svému městu pomoci, někteří vnímají zcela opačně. Asi je to podle pravidla podle sebe soudím tebe, když je známé o jaké lidi šlo, ale to je na svědomí každého jednoho. Já jsem stále stejný, názory i postoji.

I podruhé vše bylo o náhodách. Stejná paní poslankyně, která mě navrhla do seznamu uchazečů a posléze přímo na kandidáta do senátu řekla totiž jednu zásadní věc: “V hospodách, na facebooku ani blbými řečmi na ulici či u televize se nikdy nic nezmění! a pokračovala: “Pokud ti jde o skutečnou změnu, musíš přijmout zodpovědnost za své činy, musíš vystoupit z anonymity a veřejně se postavit za své nápady a pracovat na tom je zkusit prosadit do praxe. Pokud máš rád vaše město, jako komunální politik toho můžeš ovlivnit hodně!” Zároveň mně nabídla možnost kandidovat v našem městě jestli si seženu k sobě lidi, kteří se se mnou na změnách budu chtít aktivně podílet. Uvědomil jsem si vyřčenou pravdu, nechci být stejným kecalem u piva! Až se jednou ohlédnu za svým životem, chci si říct, něco jsem pro změnu udělal. Dostal důvěru a snažil se. Lidé jsou různí a tak jsem věděl, že nemůžete být po vůli všem, nicméně jsem byl rozhodnut přesvědčit každého prací a to se snažím dělat doposud.

Po komunálních volbách 2018 jsem se skutečně stal zastupitelem. Zúčastnil se také prvního a zároveň posledního povolebního jednání. Bylo to jednání, kde se dopředu domlouvá co bude. Takové to jednání před samotnou volbou nových představitelů města na ustavujícím zasedání Zastupitelstva našeho města. Když se ve velké politice projednává rozpočet, myslím si, že se tomu slangově říká “porcování medvěda”. Chování naší koalice na tomto jednání bych přirovnal právě výrazem “porcování medvěda”, protože nám oznámili jak naporcovali funkce a svou moc. Zaznělo dokonce, že co se v Radě města “upeče” to Zastupitelstvo schválí. V našem městě se účastnilo voleb 5 subjektů a každý má svého zástupce v Zastupitelstvu města. Můj návrh zněl, že by bylo dobré a spravedlivé, kdyby se Rada města skládala právě ze zástupců všech pěti stran a sdružení tak, aby v Radě města zaznívaly názory všech. Rada města stejně své výsledky hlasování a veškerá doporučení předkládá zastupitelům. Předpokládal jsem, že ti by svým nezávislým hlasováním (podle toho tak jak to každý vnitřně cítí s čím souhlasí a nesouhlasí) tyto návrhy korigovali a doplňovali o své názory a připomínky. Ale názor koalice zněl jasně, a odpověď ještě jasněji. NE ! My jsme volby vyhráli a domluvili se kdo ve městě bude vládnout. Zbytek už znáte funguje to tak doteď.

Právě tímto postojem a jednáním vytvořila současná vládní koalice našeho města svou OPOZICI! Přesně v duchu velkých měst a vrcholné politiky!! Ani já, a myslím si, že mohu říct, že asi ani Petr Franta neměl po svém zvolení v úmyslu se stát opozičním či “zlým” zastupitelem. Chtěli jsme pracovat pro město Naše současná role byla vytvořena dohodou koalice a “vyšachováním” v rámci politické hry. Ale i to je demokracie. Já to respektuji a podle toho přistupuji ke své práci zastupitele, věnuji se činnosti, která souvisí s prací opozice. Z řad občanů jsem vše vnímal, ve zpětné vazbě, jako podvod na ně samotné. Vím, že lidi očekávali, že 15 lidí potáhne za jeden provaz ve snaze dělat město lepším, nebo že bych to špatně vnímal?

Dobrý či zlý je otázka jak od Hamleta. V Hrádku opozice nikdy nefungovala jako opozice. Za dobu kdy jsem aktivně vnímal komunální politiku našeho města jsem poznal jediného opozičního zastupitele, který se nebál promluvit, zjišťovat si informace a stál si za svým názorem a postoji. Byl to pan RNDr. Jiří Branka, bohužel byl na to sám.

Nyní v opravdové opozici fungují dva zastupitelé. Zbytek je složen z vládnoucí koalice a zastupitelů, kteří chtějí mít svůj klid. Za 1600 Kč měsíčně (pokud zároveň pracujete jako člen komise) zvedají ruku možná tak, aby nikoho nenaštvali. Do hlav jim člověk nevidí. Třeba by uměli odůvodnit svá hlasování. Ale dost pochybuji. Často totiž ignorují fakta, sdělené informace nebo nechtějí přemýšlet nad tím zda to co se tvrdí je skutečně pravda. Nepovažují to zřejmě za důležité. Také připravenost zastupitele na jednání zastupitelstva města je individuální záležitost. Každý se připravuje dle svého, někdo poctivě, někdo vůbec i to hovoří o přístupu ke své funkci. Jak se kdo připravuje na jednání lze snadno vypozorovat, podle toho pak vypadá i hlasování…

Pro některé platí dříve zažité, “že je dobré být za dobře s vedením než mít vlastní názor”. Takhle mají totiž svůj klid. Po vlastních zkušenostech se jim ani nedivím. Ale stále je to o svědomí a charakteru. Většina obyvatel města se stala svědky toho, že za veřejný (nehodící se) názor můžete být kdokoliv popotahován. Třeba policií. Tenhle fakt vás asi umí “nahlodat…” Sice se všechno zaonačí tak, aby to vypadalo, že s městem to nic společného nemá, ale fakta stejně nakonec ukázala že tam spojitosti jsou. Kdo další by za těchto podmínek chtěl být opozicí? Nikdo.

Navíc mnoho těch co jsou v zastupitelstvu již léta mají své důvody nevyčnívat a být “hodný”. Prostě když z městkého rozpočtu máte zajištěný roční příjem pro svou firmu nebo firmu svých blízkých, z principu věci budete “kámoš”. A nejde jen o tyhle vazby. Asi si každý vzpomene na rčení “koho chleba jíš toho píseň zpívej” jak a u koho to v našem městě platí si pozorný občan vydedukuje sám.

K čemu to vede a co to znamená? Vnímám co mi říkají lidé, jste ti ZLÍ, jdete proti městu, kdyby jste nedělali to co děláte, vedení by udělalo mnohem víc. Takto vzniká zlý a hodný zastupitel! Ale je to opravdu tak? Zamyslete se, opravdu jedním hlasem mohu ovlivnit to, kolik toho město udělá, či to kolik peněz utratí, kolik máme asistentek, nebo zaměstnanců úřadu, nebo zda se koupí nový automobil? Ne, to opravdu jedním hlasem neovlivníte…

 • Za dva roky jsem pouze svědkem toho, že vedení úřadu se stává čím dál tím méně transparentní. Proč?
 • Vnímám, že určité informace se dostávají jen k určitým lidem, ne ke všem zastupitelům stejně. Natož k občanům. Proč?
 • Vnímám, že jsou sdělovány informace, které se dále buď nedají ověřit, nebo se ve výsledku dozvím, že informace veřejně sdělená a šířená není pravda. Proč?

Co se za těmito kroky má skrýt? Přeci když někdo něco dělá dobře, nemusíte se s tím tajit a cokoliv schovávat! Naopak!! Ale hlasování o tom dělat vše více transparentně podpoří pouze dva hlasy. Proč?

Jako opoziční zastupitel se tedy musím ptát, jinak se k informacím nedostanu. Ptát se musím oficiálně. Jako opoziční zastupitel se snažím pracovat, navrhuji a předkládám protinávrhy. Ale kolik si myslíte, že jich koalice schválí, když jste vlastně ten “nepřítel” v jejich očích? Jako opoziční zastupitel kontroluji, protože vím a dokladuji, že Kontrolní výbor neplní svou funkci. Ale opět to nikoho netrápí. Je to tak zřejmě v pořádku, protože vysvětlením tohoto stavu je popis toho co výbor musí a nemusí místo zamyšlení nad chybou. Doplnění kontrolního výboru na 5 členů s hlasovací převahou koaličních členů bylo totiž dalším politickým tahem. Kontrolní výbor, z logiky věci, byl vždy prací opozičních stran, proč je u nás v rukou koalice? Přijde na to někdo?

Kapitola sama pro sebe a vrchol povolebního “ledovce” je pak nový tajemník našeho úřadu, dříve člověk, který ač nebyl zastupitelem měl na tehdejší vedení města řadu připomínek, stížností a rád si s vedením a samotným starostou Perlíkem často dopisoval.

Tehdy jsem zaznamenal, že vedením byl označován jako “prudil”. Tak tento prudil se měl stát nezávislým tajemníkem úřadu města Hrádek. Ale stal se tajemníkem, který je zcela závislý na vládnoucí koalici. Na jednáních zastupitelstva města pak často přemýšlím jak moc se asi líbí paní starostce to, že žije ve stínu svého tajemníka. Pojem nezávislost je z mého pohledu tajemníkovi zcela cizí. Dnes už vím, že to není jen z mého pohledu. Otázka by mohla také znít proč? Ale u úředníka je mi to jedno, ten není volený lidmi, nemusel bojovat o důvěru, je to zaměstnanec, má pracovní smlouvu. Měl by se chovat jako profesionál, ale to mu nejde a starostka jeho chování toleruje. Na toto téma by se dalo popsat X dalších stránek, ale článek není o tajemníkovi.

Město funguje jen díky svým obyvatelům a jejich daním. Zastupitel byl svým zvolením povolán mimo jiné k tomu, aby nakládal s majetkem, který mu nepatří. Musí přísně oddělit veřejný a soukromý zájem. Otázkou pak zůstane, jak to vnímáte vy. Hodnocení jak je kdo důvěryhodný zůstává také jen na vás, buď dáte na řeči, nebo si sami zjistíte fakta.

Já už si informace vždy ověřuji. A výsledky mě přesvědčují, o tom, že to je dobře! Vedení města stále pokračuje v opatřeních, která znesnadňují běžnou transparentnost správy města. Audiozáznamy, nic neříkající texty záznamu jednání uvedené v zápisech, atd. Vlastní obyvatelé nemají nárok znát jak se doopravdy na jednáních zastupitelstva města jedná? Kdo, jak a s čím na jednáních vystoupí? Jaké jsou pokládány otázky, a jaké jsou odpovědi? Jaké argumenty během jednání zaznívají? Možná je to právě proto, že některým právě zvoleným zastupitelům se to hodí. Nemají touhu zvyšovat vlastní důvěru svým přístupem k výkonu funkce.

Být v zastupitelstvu třeba 26 let, by měl být důkaz toho, že svou práci děláte dobře. Ale může to být i důkaz toho, že pouze ovládáte umění loajálnosti. Rozřešení této otázky je spíše na vás, vy musíte vědět koho a proč volíte. Vy jste ta síla, která rozhoduje o tom, kdo spravuje vaše město, vaše peníze a zda se k vám chová dostatečně zodpovědně a důvěryhodně. Pokud ano, právem získává váš hlas a vaši podporu i v dalších volbách. Účty, za své činy v rámci své funkce, se skládají občanům. Pokud bude vedení města vědět, že Vás to nezajímá, budou dělat vše proto, abyste se dozvěděli ještě méně než doposud. Nevěříte?

Stále se přesvědčuji o tom, že někteří zastupitelé si stále neuvědomují fakt, že v důsledku hlasování může být rozhodnutím zastupitelstva způsobena škoda. Zastupitel ji může způsobit nechtěně svým vadným hlasováním, třeba jen kvůli neznalosti nebo nezjištění si všech potřebných informací o dané problematice. Nebo prostě jen hlasoval “automaticky s davem”. To vás ale nezbavuje zodpovědnosti a existuje trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku, který je pak nemilým důsledkem tohoto nezodpovědného jednání. Nedbalostní forma je tedy nebezpečná a představuje pro zastupitele značné riziko. Kolik si myslíte že na to, u nás ve městě, myslí zastupitelů?

Na závěr si vypůjčím slova jednoho sociálního psychologa který tvrdí, že nejvíce destruktivním schématem poslední doby je IGNOROVÁNÍ reality a nenávist vůči FAKTŮM. Žiji s vámi na našem malém městě a plně si uvědomuji význam tohto sdělení. Jak se tedy postavit k otázce kdo je “dobrý” či “zlý” zastupitel? Za dva roky to bude důležité téma. Budete muset vybírat z dalších kandidátů. Nebo se stanete sami kandidáty, pokud budete chtít něco změnit. Půjdete “se svou vlastní kůží na trh”. Čeká vás rozhodnutí jak budete pracovat. Do voleb se nechodí s vědomím toho, že vás za vaši práci někdo bude nálepkovat “zlý” či “hodný” zastupitel. Ti co nejsou “politici” jdou do voleb většinou s tím, že chtějí měnit věci k lepšímu. Za 4 roky občané vystaví vysvědčení za Vaše postoje, názory a snahy proměnit sliby v činy. Tohle je třeba mít stále na mysli. Síla obyvatel je, že mohou svými rozhodnutími a veřejným názorem činit změny. Přemýšlejte nad tím.

David Redl, zastupitel

Hrádek se pyšní úspěchy, vedení města o tom neví!

Mám obrovskou radost z toho co jsem mohl sledovat v TV a jsem na to náležitě pyšný.

O čem že to píšu? Pro ty, kterým by to náhodou uniklo, Hrádek, i když se to na první pohled nezdá, je slavný a to díky našim rodákům !

Tentokrát nás proslavil hokej! Vnímám to poměrně intenzivně, i když se pohybuji kolem jiných sportů. Vím jak je totiž těžké dopracovat se na tak vrcholovou úroveň na jakou se dostali “naši kluci”, dovolím si napsat naši kluci, protože je znám od malička a i když jsem je nesledoval celou dobu jejich profesionální kariéry přesto jsem vnímal jak jejich “hvězdy” začínají zářit!

Úspěchy kluků by jistě nepřišly, pokud by se jim nedostávalo péče a podpory od svých rodičů. Protože právě oni jsou ti, co vkládají do svých dětí čas i nemalé finance, aby jim pomohli plnit jejich sny.

Hokej a kluci, to je spojení, které se vybaví asi každému, ale je třeba si uvědomit, že v hokeji nezáří jen mužské hvězdy, ale Hrádek má dokonce zastoupení v reprezentaci ČR i co se týče žen. A to už je co říct!! Asi každý tuší, koho zmiňuji a je jasné, že jablko nepadlo daleko od hokejového stromu. Adéla Hanzlíková je další úspěšnou hokejistkou z rodiny Hanzlíků!

Začínám mít pomalu dojem, že jsme líheň úspěšných hokejistů. Máme dokonce i “svého” olympijského vítěze, rodáka, Jardu Špačka, který z Nagana dovezl zlato.

Napsání článku mají na svědomí naši reprezentanti ČR – Honza Bednář, Martin Lang a Filip Přikryl. Mnoho z nás tyto naše hrádecké reprezentanty vidělo v TV. Nebudu pak daleko od pravdy, když si troufnu napsat, že nemálo z nás u toho cítilo určitou hrdost, buď na to že je zná osobně, nebo na to že jsou právě z našeho města!

V tomto kontextu si nelze nevšimnout, že tyto úspěchy zatím vedení města doteď nechalo zcela bez povšimnutí.

Co tím vším chci sdělit?! Naše město by mělo být pyšné na každého, kdo něco dokázal, kdo nás reprezentuje a dělá našemu městu dobré jméno. Divím se, že do dnešního dne jsem nikde nezaznamenal jedinou reakci, kohokoliv, z vedení města, zmínku či poděkování za tyto současné úspěchy. Ispirovat se mohli i na facebookovské Hrádecké skupině, kde se o těchto úspěších veřejně diskutuje. Opakovat, že čtení Hrádecké skupiny je pod drobnohledem úřadu je zbytečné, to už všichni ví. I přes to všechno poděkování nepřišlo, přitom věřím, že by kluky určitě potěšilo.

Považuji za naprosto úžasné, že mezi občany se stále najdou lidé co umí upozornit na to co je vnitřně trápí a myslí si, že by se s tím mělo něco udělat. Tentokrát zvedla telefon Jana Petříčková a starostku na to upozornila. V podstatě to udělala za nás za všechny. Minimálně za ty, kteří to vnímají stejně. Za to jí patří můj dík, a asi nejen můj. Věřím totiž, že kdyby se vedení zeptalo lidí ve městě, zda klukům poděkovat, troufám si odhadnout, že by se našlo jen pár těch co odpoví, že ne.

Nyní je už jen na vedení města jak kluky překvapí a co udělá proto, aby věděli, že jejich město je na ně pyšné a že si váží jejich úspěchů… A ještě doufám, že materiály do kroniky jsou již v tuto chvíli nasbírány, protože tenhle úspěch tam chybět rozhodně nesmí !!!

David Redl, zastupitel

Prodej pozemku města 17.12.2020

Dopředu chci napsat, že podat žádost o odkoupení pozemku města je právo, které má každý a já ho nechci rozporovat. Stejně tak, má právo zastupitelstvo tento pozemek neprodat.

Vracím se k zasedání zastupitelstva konaného dne 17.12.2020.

V podkladech na zasedání zastupitelstva byl návrh na prodej pozemku. Nebudu zde rozepisovat, kdo si o něj požádal, ale jak se postavilo zastupitelstvo k jeho prodeji.

V roce 2018, ke konci volebního období schválila rada města prodej pozemku. Tento pozemek se dostal až po dvou letech na program jednání zastupitelstva, protože se potřebovaly vyřídit všechny náležitosti spojené s prodejem.

Omáčku už máme za sebou a teď přejdu k vlastnímu jednání zastupitelstva.

K projednávanému bodu jsem vystoupil s tím, že jsem proti prodeji pozemku. Důvody jsou jednoduché.

 • Za prvé je pozemek v těsné blízkosti budov, které jsou majetkem města a prodejem tohoto pozemku bychom si nemohli postavit ani lešení na vlastním pozemku v případě opravy budovy.
 • Druhý důvod je ten, že nebudu prodávat pozemek, když nevím, zdali se mi nebude za deset let hodit. Já už v té době v zastupitelstvu nebudu a ti co přijdou po mě to jistě ocení.
 • Třetí důvod je ten, že jsem obecně proti bezdůvodnému prodeji pozemků města, když lze pozemek dlouhodobě pronajmout.
 • Čtvrtý důvod je, že cena prodávaného pozemku byla kolem devíti tisíc korun, takže v době, kdy budeme investovat přes 35 milionů korun není devět tisíc to, co město zachrání nebo mu nějak pomůže.

Přednesl jsem své argumenty a pak měly přijít ty, co podporují prodej majetku.

Během projednání tohoto bodu se zeptal zastupitel Šístek paní starostky, zdali by se mohl podívat do nákresu plánu, na kterém je vyznačeno, co by se mělo prodávat. Je vtipné, že zastupitel přijde na zastupitelstvo a ani neví, o čem se bude hlasovat. Jakmile si zastupitel Šístek prohlédl nákres, tak se mi zeptal, zdali jsem to vůbec viděl, že je to jen taková nudle. Zastupiteli Šístkovi jsem sdělil, že jsem si byl pozemek prohlédnout a mám ho i vyfocený a na rozdíl od něj, který si to zjistil teprve před pěti minutami na papíře formátu A4. Pro mě rozhodně není žádný pozemek města pouhá nudle! Stejný výraz “nudle” pro prodávaný pozemek měl i zastupitel Pech, takže jsem zjistil, že máme novou měrnou jednotku v našem městě: 1 nudle = 36 m2. Další vtip je ten, že právě zastupitel Šístek byl v roce 2018 jeden z radních, kteří rozhodli o prodeji tohoto pozemku. Tak to už mi hlava nebere. Přitom se rozhodli radní pozemek prodat 10.10.2018, tedy v době, když už bylo po nových volbách a byly známy výsledky těchto voleb.

Druhý šok mi uštědřila paní starostka Sobotková, která prohlásila, že se prodávaly strategičtější pozemky za menší peníze. Tímto asi chtěla zlehčit vlastní prodej pozemku, protože jinak nechápu, proč by to říkala. Paní starostka Sobotková přesně ví o čem mluví, když sedí v zastupitelstvu už čtvrt století a musela být (pokud byla přítomna) takřka u všech prodejů městského majetku, které byly větší nebo strategičtější za méně peněz.

Tajemník Drnec se také vložil do diskuse a prohlásil na mou adresu, že musím přesvědčit své kolegy zastupitele, aby se pozemek neprodal a gestem ukázal na ostatní zastupitele. Proč to prohlásil netuším. Vlastně vůbec netuším, proč mi to sdělil, ale jak ho znám, tak měl svou potřebu něco sdělit doufajíc, že stejně nemám šanci zvrátit hlasování.

První překvapení, které jsem nečekal, bylo vystoupení radního pana doktora Richtera, který sám upozornil na to, že před rokem jsme hlasovali o jiné žádosti na prodej pozemku a tehdy se pozemek neprodal, takže bychom měli mít podobný přístup ke všem občanům našeho města.

Překvapení druhé bylo, že se pozemek opravdu neprodal. Pro prodej pozemku bylo nakonec jen šest zastupitelů: Pech, Šístek, Sobotková, Rousek, Kotyzová a Beranová, od kterých jsem neslyšel žádný rozumný argument pro prodej městského pozemku velikosti “jedné nudle”, přitom všichni hlasovali opačně před rokem na to samé téma. Pan Rousek, který měl před rokem a půl proslov o tom, jak by se pozemky města prodávat neměly, letos svůj proslov vynechal. Být to zastupitelé, kterým jsem dal svůj hlas, tak bych se jich zeptal, proč se rozhodují tak jak se rozhodují? Máte na to právo, pokud vás to zajímá a věřím, že vám rádi zodpoví důvody, které jsem se já nedozvěděl.

Petr Franta, zastupitel

Rozpočet a lži…

Vážení spoluobčané, před nedávnem jsem vás požádal o spolupráci ohledně podnětů co byste v našem městě chtěli, co by se vám líbilo a přitom je nutné s tím počítat při sestavování rozpočtu města na rok 2021. Měl jsem obrovskou radost z vaší aktivity. Všechny vámi vznesené náměty jsem sepsal a obratem odeslal na město. Je tedy slušnost vás seznámit s výsledky společné aktivity. 17.12.2020 proběhlo totiž  Zastupitelstvo města. Rozpočet na rok 2021 se schválil, ale bez toho aby byl použit byť jeden z vašich návrhů.

Upřímně, kdybych už tehdy věděl, že výzva města je jen divadélko jak si získat politické plusové body, rozhodně bych vás s žádnou žádostí nezatěžoval. Když budete číst dál, vysvětlím proč.

U nás ve městě demokratické principy fungují tak, že se domluvilo 8 zastupitelů z 15ti a v rámci koalice nás od podzimu roku 2018 přesvědčují, že se budou realizovat nápady pouze z jejich hlav. Jsou zřejmě přesvědčeni, že jejich nápady jsou ty nejlepší. Takže k nám dorazila móda velkých měst. Jenže ať chcete nebo ne, my jsme pořád větší vesnice (a to myslím v tom nejlepším slova smyslu) a stále si téměř vidíme do talíře. Takže u nás by to mělo fungovat stále na principu volby z nejlepších nápadů, a ne na principu dokazování moci s tím, že nápady koalice jsou víc než nápady zastupitelů mimo koalici. Podíváte-li se na výsledky hlasování snadno se dopočítáte oněch osmi jmen.

Dovolím si to tvrdit, protože 20. září 2020 jsem se na vás obrátil na facebookovské Hrádecké skupině (která má 1500 členů) zda byste neměli nějaké náměty do rozpočtu města. ( ZDE )  Nápad oslovit vás vznikl v reakci na jednání Rady města která se konala dne 19. srpna 2020. Netušil jsem, že o jeden den předběhnu oficiální výzvu vedení města, kdy se 21. září 2020 obrátili na jednotlivé subjekty se žádostí o sdělení požadavků na rozpočet pro rok 2021. Po zajištění nutných provozních a neodkladných investičních akcí jsou pro mě osobně, nejdůležitější obyvatelé a jejich přání. Svým dotazem na FCB skupině jsem se utvrdil v tom, že máte zájem se podílet na tom co se ve městě děje!!! Rychlost odezvy Vašich odpovědí byla blesková.

Proto jsem mohl již 22. září 2020 odeslat na vedení města dokument s názvem “Návrh na zařazení do rozpočtu města Hrádek 2021”, kde jsem shrnul všechny vaše požadavky. Návrhy to byly zajímavé a velmi podnětné. Věřil jsem, že je společným cílem všech zastupitelů, vycházet vstříc přání občanů a dokázat tak, že jejich nápady bereme vážně.

Ale zde začala politická hra, kterou nenávidím. Vedení města obdrželo dopis pouhý jeden den po vyhlášení oficiální výzvy na spoluvytváření návrhu rozpočtu. V důvodové zprávě rozpočtu 2021 jste se mohli, mimo jiné, seznámit i s harmonogramem prací, kdy konečný termín finální podoby návrhu rozpočtu na rok 2021 byl stanoven na 25.11.2020

Finanční výbor (poradní orgán zastupitelstva, u nás spíše Rady města) se k návrhu rozpočtu prvně vyjádřil ve svém zápisu č. 5/2020 dne 24.10.2020, kdy byl seznámen s návrhem rozpočtu dle vize tajemníka města Ing. Drnce. V tu dobu již tajemník věděl, že jsem na město zaslal “Návrhy na zařazení do rozpočtu”! Na schůzce Finanční výbor žádný z mých zaslaných návrhů neprojednával. Pouze se přiklonil k sestavení vyrovnaného rozpočtu. Dále se Finanční výbor svým usnesením rozhodl vrátit k práci na sestavování rozpočtu na schůzce7.11.2020. Schůzka se ale  nakonec konala až 19.11.2020.

Na této schůzce Finanční výbor překvapivě odsouhlasil návrh rozpočtu kdy naše město předpokládá ztrátu cca 14 mil. Ještě 24.10.2020 se sice přikláněli k návrhu vyrovnaného rozpočtu, ale o měsíc později jim již nevadí odhlasovat návrh se ztrátou vyšší než 14.000.000,- Kč

Ale to podstatné je, že návrhy od vás, které jsem vedení zaslal Finanční výbor projednal 19.11.2020 a v zápise doslovně uvedl: “FV považuje některé návrhy Mgr. Davida Redla za přínosné. Některé z návrhů jsou již zařazeny ve střednědobém návrhu rozpočtu. (zajímalo by mě které? pozn. autora) Detailně se však návrhem nezabýval, protože ho obdržel v době, kdy byl návrh rozpočtu již vytvořen. Z časového hlediska a finanční zátěže výdajové strany rozpočtu nedoporučuje nové návrhy do rozpočtu 2021 zařazovat.”

Nemůže to sedět ani mě, a asi ani vám. Chronologicky: 20.9. jsem zveřejnil osobní výzvu občanům, 21.9. zveřejňuje výzvu město, 22.9. město obdrželo mé návrhy do rozdpočtu 2021, FV se sešel dvakrát a to 24.10.2020 kde není ani zmínka o návrzích, ale ještě jednali o vyrovnaném rozpočtu, a 19.11.2020 kde už najednou byla ztráta 14 mil. a navíc konstatují, že jsem návrh poslal pozdě! Nebo snad konstatují máme tady bordel a návrhy do rozpočtu nám někdo předložil pozdě?

Vyvstávají tedy dvě otázky:

První: Pokud opravu někdo předložil návrhy pozdě, kdo je zodpovědný za tento úřední bordel. Na to se samozřejmě ještě zeptám.

Druhá je mnohem závažnější: Opravdu vám nevadí, že vedení města a domluvených 8 zastupitelů bude zcela ignorovat náměty, které přijdou od obyvatel města? Od obyvatel, kteří dali zvoleným lidem důvěru a svůj hlas, aby je jako zastupitelé zastupovali?

Vyzývají ke spolupráci, ale zároveň ví, že krom jejich návrhů stejně nic jiného v rozpočtu nebude. Je to taková ta smutná a nenáviděná hra SLIBEM NEZARMOUTÍŠ.

Vám všem co jste se podíleli na námětech chci napsat, že vám moc děkuji! To že to nevyšlo není o špatných nápadech, nebo o vás, ani o Covidu, není to ani o nutných úsporách, které se hodí jako argument, ale je to jen o demonstraci moci osmi lidí. Evidentně tedy nejde o vás a vaše nápady, ale o to, aby hlasováním prošlo jen to s čím přijde “koalice”.

V době kdy si všichni utahují opasky, a opatrně nakládají s každou naspořenou korunou má Hrádek ztrátový rozpočet téměř 14 milionů, nepamatuji si, že by jsme kdy takový rozpočet měli. Ale důležité je naoko projevit i snahu někde ušetřit. No, a kdepak se dá nejvíce ušetřit? Zní to neuvěřitelně, ale šetření dopadlo na spolky. V loňském roce 2020 bylo na činnost všech spolků vyčleněno cca 800 tis. Kč, v letošním roce, kdy půjde o přežití a samotnou existenci spolků tuto částku snížili, aby ušetřilii cca 300 tis. Je rozhodnuto, spolky musí podržet městský rozpočet.

Závěrem, musím říct, že jsem zklamaný z “divadla” kolem rozpočtu. A to nemyslím jen zmíněné návrhy. Kdyby jednali na rovinu, vzal bych vše asi lépe, než lži a přesvědčování druhých o tom, že návrhy, které jsem díky Vám zaslal, dostaly pozdě!!! Návrh do rozpočtu byla z mé strany aktivita, kdy jsem chtěl občanům vyjít vstříc, vnímám totiž, že mezi lidmi je mnoho dobrých nápadů. Ale snahu vystřídalo další zklamání, a to když se ze zápisů dočtete lži. Každá další zjištěná lež ve mě totiž utvrzuje pocit, že u současného vedení si musím vše ověřovat. Moji důvěru totiž už ztratili.

David Redl, zastupitel

Investice v našem městě přes 35 milionů korun

Na posledním zasedání zastupitelstva dne 17.12.2020 se stalo něco, co z mého pohledu nemá obdoby. Schválil se v našem městě schodkový rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023, který v součtu přináší investice přes 35 milionů korun.

Ještě nikdy (já si to nepamatuji) v našem městě nedošlo k tomu, že by se během tří let investovala tak obrovská částka. Takovou změnu musí pocítí úplně každý občan v našem městě, protože 35 milionů je částka, která musí být sakra vidět. Mimochodem běžný příjem našeho města je mezi 50 až 60 miliony za rok a v příštích letech se výdaje zvednou navíc o 35 mil. korun, které jsou naspořeny na účtu města (nastřádané v předchozích letech).

Dle očekávání budou investice vypadat takto:

RokČástka v mil. Kč
202114,28
202213,20
20238,00
Celkem35,48

Je pro mne smutným faktem, že já přesně nevím, jak tyto peníze budou investovány. Jak nemůže zastupitel přesně vědět, za co budou vynaloženy tyto peníze, když je to právě on, kdo schvaluje, že se tyto investice použijí? Na to je jednoduchá odpověď, prostě nejsem jeden z těch vyvolených, kdo má naprosto přesné informace. Když jsem se podíval do podkladů na jednání zastupitelstva, které jsou zveřejněny 10 dnů před jednáním zastupitelstva, tedy pokud je dobrá konstelace hvězd, tak tam jsem se o tom, kam přesně půjde přes 35 mil. korun, nedočetl.

Jako zastupitel mám možnost se před projednávaným bodem zeptat na cokoliv k tématu, což jsem i udělal, ale nebyl jsem schopen si z odpovědí poskládat onu 35 milionovou investici, tak jsem se rozhodl takto navržený rozpočet nepodpořit. Samozřejmě jsem zaslal dotaz na městský úřad, aby mi přesně rozepsali, jak budou peníze investovány, protože mě zajímá, co se za tak obrovským množstvím peněz skrývá. Aby to nevypadalo, že jsem se nedotazoval před jednáním zastupitelstva, tak jsem si o tyto informace ohledně rozpočtu žádal již 12.10.2020, ale bohužel to dodnes přesně nevím. Vy máte možnost se také zeptat, pokud vás to zajímá, buď městského úřadu nebo svých zastupitelů, které jste zvolili.

Když si vzpomenu, jak nám podklady na rozpočet připravovala paní Hrdličková, předchůdkyně pana Drnce, tak musím zatlačit slzu v oku, protože jí pan Drnec, který to po ní převzal jí nesahá v tomto směru ani po kotníky. Paní Hrdličková nám připravila podklady pro schvalování rozpočtu tak, že byl rozpočet rozepsaný do všech detailů a my jsme přesně věděli, kam má jaká částka jít. No nenaděláme nic, časy se mění …

Vzhledem k tomu, že bylo schváleno vše, co bylo navrženo, tak zastupitelé, kteří hlasovali pro takto navržený rozpočet včetně plánovaných investic, museli mít dostatečné informace, za co bude oněch 35 mil. Kč utraceno, protože kdyby to nevěděli, tak určitě nebudou hlasovat pro.

Uvidíme do čeho přesně budou tyto peníze investovány a jak moc to pocítí každý z nás. Jen doufám, že nebude naplněno přísloví po nás potopa, protože za dva roky budou další volby a kdo ví, kolik zůstane v kase města…

Petr Franta, zastupitel

Veřejné finance jen pro někoho?

Abych hned v úvodu vysvětlil nadpis článku tak je nutné si vysvětlit, že město jako takové si nevytváří zisky vlastní činností, město získává finance rozdělováním státních peněz získaných výběrem daní, tudíž město má jistotu každoročních finančních příjmů díky tomu, že každý jeden pracující či podnikající člověk generuje zisky a z těch odvádí daně. Město tedy hospodaří z našich peněz. A k těmto penězům se musí chovat jako správný hospodář. A každý občan města má právo to kontrolovat.

Byl to hodně zjednodušený úvod, který Vám měl připomenout, že vše co se na městě kupuje je z Vašich peněz. Pokud má nákup (čehokoliv) občanům přinést jakýkoliv benefit považuji to za správné, ale pokud se z peněz kupují věci, které si přivlastní jen jedna osoba, nebo jen vybraná část osob, je něco špatně!

Stejně tak je to i s nákupem nové aplikace UZOB (Usnesení Zastupitelstva a Rady Obce), která je určena pro občany, zastupitele a úředníka vytvářejícího zápisy z jednání Rady města a Zastupitelstva města. V našem případě je to v drtivé většině případů Ing. Jiří Drnec, který sedí na postu tajemníka úřadu.

Dne 1 července 2020 jsem informoval veřejnost, že Město Hrádek pořídilo 24.4.2020 aplikaci UZOB.cz, která má být přínosem pro všechny ( https://uzob.cz/navody/UZOb-letak.pdf ):

 • Občané v této aplikaci mají možnost v uživatelsky příjemné a efektivní podobě procházet/fulltextově vyhledávat jednotlivá usnesení.
 • Zastupitelé se mohou z jednoho místa (kdykoli a odkudkoli) dostat ke všem potřebným informacím pro svou práci. Mají vše na jednom místě, materiály k pracovní poradě, pozvánky, zápisy a výpisy usnesení. Také mohou jednoduše hledat v přijatých usneseních vč. jmenného zaznamenání hlasování.
 • Zapisovatelé ocení značně eliminovánou práci při vytváření veškeré dokumentace kolem zasedání.

Zapisovatel je u nás již zmíněný Ing. Drnec. Aplikace UZOB se s největší pravděpodobností pořizovala právě na jeho popud. Zápisy z jednání se i dnes poměrně často, na jiných úřadech měst, provádí prostým zápisem do Wordu. Předchůdkyně Ing. Drnce to více jak 24 let zvládala bravurně a bez problémů. Náklady na pořizování zápisů byly tehdy téměř nulové.

Oproti tomu aplikace UZOB.cz nás nyní stála (a tedy každého z vás, a vašich daní!):

 • 13.500,- Kč za pořízení licence produktu
 • 2.500,- Kč za vložení 9 ks přijatých usnesení ze zasedání Zastupitelstva a Rady obce
 • 6 000,- Kč nás budou stát každý rok služby technické podpory

Výdaj z rozpočtu města, na pořízení zmíněné aplikace, se musí samozřejmě odůvodnit. Jak jej odůvodnil náš tajemník se mohu jen domnívat, ale základem bude zřejmě propagační info přímo od vývojářů této aplikace.

O to víc mě zaráží, že na ostatní informace vývojářů není brán vůbec zřetel! Osobně jsem technofil a mám rád zavádění nových IT technologií. Obzvlášť když vím, že přinesou zlepšení a usnadnění práce. Aplikace byla vymyšlena tak, aby přinesla cílovým skupinám (občan/zastupitel/úředník) usnadnění práce. A aby nešlo o vyhazování peněz z okna musí být naplno využit veškerý potenciál a možnosti UZOB aplikace.

Napsal jsem si tedy již 1.7.2020 na město o informace, kdy bude aplikace přístupná občanům a zároveň požádal o přidělení osobního přístupu pro zastupitele. Tento dopis byl zveřejněn i na Facebooku v Hrádecké skupině.

Od 1.7.2020 do dnešního dne 29.11.2020 jsem si opakovaně dopisoval s vedením města protože je mi přístup stále odpírán. A občanům také! Požadoval jsem udělení přístupu pro zastupitele, chtěl jsem znát termín, kdy bude aplikace zpřístupněna zastupitelům, chtěl jsem také vědět proč je užívání umožněno pouze tajemníkovi, a proč občané za své peníze nemohou být informováni o možnostech UZOB. Na otázku jaké opodstatnění má odmítavý přístup vedení města, jsem pak již odpověď nedostal.

Absurdní argumenty použité v odpovědích na mé dotazy:

 • Aplikace UZOB je ve zkušebním provozu…
  (zkušební provoz je dle smlouvy 2 týdny, uvedenou odpověď jsem obdržel 12 týdnů po pořízení aplikace !)
 • Termín kdy bude program UZOB zpřístupněn nebyl stanoven…
  (laicky přeloženo, nemusí být zpřístupněn nikdy !)
 • Nejdříve bude program zpřístupněn Radě…
  (proč nejdříve, a pouze, Radě? Občan či zastupitel jsou něco méně? Nechápu… !)
 • V současné době nejsou krácena práva na informace zastupitelů ani občanů…
  (není umožněn přístup do aplikace pořízené z veřejných prostředků, uschovány jsou audiozáznamy, zápisy jsou minimalistické, umně jsou vypuštěny v zápisech názory které se nehodí, ale pravda je, že zákon porušen není… Na vše se dá koukat z více úhlů…)

Práce zastupitele je odpovědná, pokud ji chcete dělat dobře, musíte mít k dispozici mnoho informací a musíte se orientovat v usneseních a zápisech. Od nákupu aplikace jsem si sliboval zjednodušení práce, ale netušil jsem, že zastupitelé jsou méně než úředník, tedy krom Rady města, která si aplikaci samozřejmě zpřístupnila.

No, a pak je zde občan, o toho u nás ve městě nejde asi vůbec. Jak si jinak vysvětlit situaci když je občanovi odpírána možnost využívat aplikaci, která je koupena z jeho daní a má mu umožnit snadno a jednoduše dohledat čísla usnesení, dohledat si jednotlivé zastupitele a jejich vystoupení na zasedáních. Nebo si jednoduše zkontrolovat kdo ze zastupitelů, kteří od Vás dostali hlas v komunálních volbách, jak hlasuje k daným tématům.

Nebyl bych tak usilovný v nátlaku na vedení, aby byla aplikace UZOB zpřístupněna všem, kdybych věděl, že na našich nových stránkách města funguje fulltextové vyhledávání. Že jsou dokumenty zveřejňovány ve strojově čitelném formátu PDF atd. Ale právo na fultextové prohledávání městského webu je nám jaksi také odepřeno.

Ale to je zase na jiný článek a příběh o jiném zastupiteli ve vedení města. Krom vymýšlení “piva pro píče” by se mohl zabývat i praktickými věcmi jako je zavedení fungujícího fulltextového vyhledávání na městských internetových stránkách. Také by mohl dostat “velký dobrý” nápad vyslat nejvyššího úředníka města někam na školení, aby věděl jak se pracuje s úředními dokumenty a vytváří strojově čitelné PDF scany.

Touto formou se s Vámi dělím o část zkušeností s komunikací mezi vedením města a zastupitelem. Snažím se využívat post zastupitele k hájení zájmů vás občanů. Využívám toho co je v mých možnostech. Ale nad mé možnosti je překonat nesmyslné argumentace a aroganci moci !

Závěrem je dobré si uvědomit, že jsou věci, které město dělat musí a je jedno kdo bude sedět na postu starosty nebo zastupitelů! Tím jsou práce zajišťující běžný chod města, zimní/letní údržba, opravy a udržování infrastruktury, opravy chodníků, cest či dětských hřišť atd. Jsou to běžné práce a nejsou ničím výjimečné, i když se tak předkládají. A pak jsou maličkosti, které jsou nad rámec toho co musí být zajištěno. Zmíněné maličkosti mají přinášet občanům něco navíc. A tím je třeba i možnost užívání aplikace UZOB. Ale v Hrádku je vše asi nějak jinak. Veřejné finance jsou u nás zřejmě jen pro někoho…

Dvaid Redl, zastupitel

Chytrou (SMART) komunikaci brzdí nesmyslné argumenty…

Zamyšlení začnu tím, že v našem městě dlouhodobě vnímám problém s komunikací mezi vedením města, městem (myšleno úřad města) a občany. Je zcela jedno jestli jde o informace provozní, týkající se dění ve městě nebo z oblasti spolkové, sportovní či kulturní. Stále slýchám výtky na to, že se informace k lidem nedostávají.

Na první pohled máme komunikačních kanálů dostatek. Oficiální internetové stránky města, Oficiální facebookové stránky města, na zkoušku máme aplikaci “V Obraze” (což není SMART komunikace), dále máme městský rozhlas, SMS Info kanál a možnost rozesílání informací emailem (to vše je součást varovného systému města) a navíc se jako novinka připravuje vydávání tištěného městského zpravodaje “novin”, které jsou plánovány s dvouměsíční periodicitou.

Proč tedy článek na téma komunikace, nebo ještě lépe na téma chytrá (smart) komunikace?

Z mého pohledu máme mnoho informačních kanálů, ale žádný ucelený systém informování obyvatel, který by uměl všechny kanály spojit do jediného místa. Máme také varovný systém města (což je městský rozhlas a SMS Info kanál), ale ten má minimální dosah. Hovořit o něm, jako o skutečně varovném systému, se také nedá. Městský rozhlas totiž zasáhne pouze ty co ho slyší. Musí tedy být přítomni na území města. Širší dosah má funkce SMS Info kanálu. Dotázal jsem se firmy kolik je v systému registrováno obyvatel. Odpověď byla k červnu 2020 přesně 272 občanů. Což je zlomek obyvatel města. Informace emailem, město nevyužívá vůbec. Je to logické, nemá vlastní databázi emailových kontaktů.

Hlavní zásadou krizové informace je rychlost jejího předání bez jakékoliv prodlevy ke koncovému uživateli, tedy občanovi. Z tohoto pohledu se mi jeví jako zcela nepoužitelné využití internetových a facebookovských stránek. U těchto médií chybí možnost zpětné vazby, kdo informaci obdržel a kdo ne! V rámci předávání krizové informace je to zásadní problém! Utěšovat se pocitem, že díky množství infromačních médií je pro informovanost obyvatel uděláno maximum, je chyba! Z mého pohledu je nutno v tomto směru udělat mnohem více a opakovaně jsem vedení města na tuto skutečnost upozorňoval !

Zasílání provozních informací obyvatelům města stále není vnímáno vedením města Hrádek jako důležitá služba. Což také považuji za chybu. Moderní systémy nabízí možnost cíleně dostat do každé rodiny informace o kultuře, sportu, dění ve městě, o službách a nabídkách našich lékařů, podnikatelů a obchodníků, včetně zpětné vazby. Zároveň je možné obyvatelům obce zpříjemnit život, využítím moderních služeb, jako je placení městských poplatků či e-podatelna. Zapojování občanů do dění pomocí anket a participativních rozpočtů osobně považuji za samozřejmost. Nadstavbou pak je pomoc občanů při řešení černých skládek nebo závad ve městě. Pomoc s hledáním ztracených zvířat a lidí je jako pomyslná třešnička na dortu tohoto systému. Nic z kategorie SMART komunikace se však v našem městě zatím nezavedlo. Výhody moderní komunikace jsme u nás ve městě neměli nikdy možnost vyzkoušet (ve vztahu město/občan), tak máme zřejmě falešný pocit, že nám tyhle služby vlastně nechybí.

Před 6ti lety se Hrádek mohl zařadit mezi obce využívající moderní způsoby komunikace, ale již tehdy návrh Kulturní komise nebyl vedením města vyslyšen. Systém byl asi moc moderní. Po volbách, na podzim 2018 se to nepovedlo znovu. A ani na jaře roku 2020 za výjimečných podmínek nabídky ZDARMA (z důvodu řešení krizového zpravodajství vzhledem k pandemii Covid 19)

Systém “Mobilního rozhlasu” byl naposledy shozen starostkou ze stolu i přesto, že ODS slibovala zavedení SMART komunikace. V dopise zastupitelům v březnu 2020 uvedla: “Vážení zastupitelé, protože nikdo již nereagoval na používání mobilního rozhlasu, předpokládám, že v současné době tuto záležitost řešit nebudeme.”

Skutečnost, však byla následující, 6 zastupitelů se vyjádřilo (v rámci komunikace mezi zastupiteli), že souhlasí s tím, systém na zkoušku zavést, 7 zastupitelů se nevyjádřilo vůbec a dva zaslali svůj negativní postoj.

Starostka, představitelka strany ODS, ve svém předvolebním programu přímo slibuje vytvoření vnitřní informační sítě města nabízející moderní komunikační služby. Proto jsem opakovaně předkládal návrhy týkající se SMART komunikace, jak jsem již zmiňoval. Informoval jsem zastupitele i o nové možnosti tento projekt získat v rámci krizového informovanosti obyvatel doživotně ZDARMA. Je tedy zcela nepochopitelné, že ten kdo slibuje slibuje zavedení SMART komunikace, se pokaždé cíleně postaví proti návrhu tento počin realizovat?! Dokonce ZADARMO. Co to je za logiku? Že by místo činů platilo ono “Slibem nezarmoutíš”?!

S argumenty proti Vás v rámci objektivnosti také seznámím, zasílal je místostarosta Rousek, a radní Richtr.

MUDr. Richtr uvedl, v jeho obsáhlém mailu, teď ho budu parafrázovat, že všichni mají internet, mobil, TV a každé další informační médium je zbytečné. (tato informace je ale zavádějící, “Mobilní rozhlas” řeší hlavně informovanost obce, občanů a jejich problémy, ne plošnou mediální informovanost) V kontrastu s tímto tvrzením je pak jeho pozdější hlasování kdy zvedl ruku pro zavedení nového tištěného média Hrádeckých novin. Zde za 6 čísel tisku zaplatíme uvedených 80.000,- Kč. Tak jak je to s těmi postoji a názory?

Mgr. Rousek posléze zaslal naprosto originální argument, proč nezavést “Mobilní rozhlas”. Uvedl tento nesmysl, cituji: Osobně nerad spolupracuji s firmami, které nezveřejňují účetní závěrky, tak jako od r.2017 firma Neogenia, jež provozuje systém mobilního rozhlasu. ”

Jak moc je jeho výše uvedená argumentace lživá, nebo podjatá nechám na vás. On je totiž čelním představitelem našeho města a nikdy nevystoupil ani nekritizoval POLYGON (což je zájmové sdružení měst a obcí okresu Rokycany pro zneškodňování tuhých komunálních odpadů).

Hrádek je totiž jeho nedílnou součástí a přispívá do “společné” kasy sdružení nemalou částku! Zde mu najednou nevadí spolupracovat s tímto sdružením i přesto, že toto sdružení NIKDY nezveřejnilo účetní uzávěrky a dodnes na portálu Justice.cz nejsou k dispozici? (mimochodem, Neogenia účetní uzávěrky samozřejmě uvedené má)

Systém “Mobilního rozhlasu”, mohlo být řešení společného programového bodu, ze kterého by měli vytěžit nejvíce obyvatelé našeho města. Proč tedy ta neochota tento systém zavést? Z hlediska financí se mi jeví lepší možnost mít jeden kvalitní ucelený systém, než si držet několik téměř nefunkčních systémů. Nasčítáním provozu X systémů, místo jednoho, dojdete totiž k pěkné sumě. A to jsem do toho nezapočetl minimálně dalších 80.000,- Kč/rok, které nás bude stát papírová forma zpravodaje. Tím samozřejmě tento způsob komunikace nezatracuji, vím, že si své čtenáře najde.

Co mě ale opravdu potěšilo je, že o systému “Mobilního rozhlasu” byl publikován článek v prestižním časopise Forbes. A já se nedivím, tento systém využívá již 1000 samospráv a finanční investice se jen hrnou, viz článek https://forbes.cz/pale-fire-capital-chce-z-mobilniho-rozhlasu-udelat-globalni-vec-nyni-v-nem-kupuje-majoritu/

1000 samospráv správně pochopilo jak efektivně a moderně komunikovat se svými občany, jak nevyhazovat peníze z oken za množství různých informačních cest.

Na jednu stranu je zde radost, že řešení “Mobilního rozhlasu”, je neskutečně kreativní a úspěšně se rozvíjí, ale na druhou stranu nic z toho nemůžeme nabídnout našim občanům. Což byla má priorita.

Zatímco “Mobilní rozhlas” se bude podílet na vzniku celoevropských standardů pro SMART komunikaci. My máme dodnes v našem městě problémy s krizovou i zcela běžnou komunikací.

Bylo více nasloucháno nesmyslným argumentům proč to nejde. Což je cílem. Proto nezbývá než vydržet. Třeba budou v dalším zastupitelstvu sedět lidé, kteří raději budou konstruktivně řešit, jak co udělat lépe, než vymýšlet argumenty proč to udělat nepůjde!

David Redl, zastupitel