Nové dotace města Hrádek přidělávají práci a zvyšují administrativní zátěž

Nevadí mi dělat práci, která dává smysl a která přináší lidem něco pozitivního. Co se týče nových dotačních titulů našeho města, nejsem si zde vůbec jistý zda přináší něco pozitivního. Domnívám se, že dotační tituly byly špatně uchopeny, zkrátka jsme zkopírovali vzor ze špatného města. Já se klidně přikláním ke vzoru ze zmiňovaných Strašic, kde se údajně naše město inspirovalo podle tvrzení paní starostky, ale nakonec bylo vše úplně jinak, jak je u nás dobrým zvykem. Zasvěcení ví, že jsem kritikem současného systému od samého počátku. Ale ještě jednou se k tomuto tématu vrátím. 

Podnětem pro to, abych napsal tento článek je náš pan tajemník.

Důvod proč píšu tento článek je, že náš pan tajemník má následující názor na podávání dotací a shrnul to na zastupitelstvu města do tří bodů:

  1. Je to o prioritách
  2. Je to o kapacitách, kdo dotace zpracovává a vyhodnocuje
  3. Je to o efektivnosti, poměr vynaložené práce vůči výši získaných peněz

Zásadní je pak informace tajemníka na konci jeho “minuty slávy”, kdy hovoří k zastupitelům a vysvětluje že NĚKDO musí vyhodnotit, zda se z podávání žádostí o dotace nezblázní s tím, že efekt bude minimální a vynaložená práce tak bude kontraproduktivní.

Přemýšlím, kde se stala chyba? Tajemník, je člověk, který by měl hájit veřejné zájmy a myslím si, podle toho jak shrnul svůj názor na dotace, že bude obhajovat jednoduchá a administrativně málo náročná řešení. Pan tajemník během svých “minutek slávy”, vysvětloval proč musí být zavedeny nové dotační programy, proč zrovna tímto způsobem a v tomto rozsahu. Ale nikde od něj nezaznělo, že vše musí být co nejjednodušší, aby se z toho ve spolcích a organizacích, členové podávající dotace, nezbláznili !

Mé zamyšlení je tedy zcela logické, přemýšlím, zda veškeré úsilí a změna celé té úřednické a administrativní mašinérie není v rozporu s tím, jak naše město samo přistupuje k vypsaným dotačním titulům?

Pokud aplikuji zásady pana tajemníka na spolky tak:

1) Je to o prioritách…

Jen s tím rozdílem, že spolky jsou závislé na dotacích. A nemohou si vybírat. Nemají státem garantované příjmy se kterými by hospodařili, na činnost si vybírají příspěvky a veškerou činnost dělají pro sebe i pro druhé dobrovolně bez nároku na jakoukoliv odměnu. Tudíž každý spolek, chce-li přežít (příspěvky nikdy nepokryjí náklady) musí žádat své město o pomoc formou dotace. Takže u spolků jsou dotace od svého města vždy priorita č. 1 a nemohou si dovolit vybírat zda je zvýšená administrativní zátěž za 10 tis. zatíží či nikolv !!

2) Je to o kapacitách kdo bude zpracovávat a vyhodnocovat…

Ve spolcích nejsou placení úředníci a tak neplacený, člen spolku, si ke svému běžnému životu přibral v dobré víře ještě život spolkový. Jak známo spolkový život není jen o aktivitách uvnitř spolku, ale hlavně je to mnoho práce navenek, pro spoluobčany. To vše nad rámec veškerých osobních starostí. Pokud je tedy vypsán městem Hrádek dotační titul, musí se vždy nějaký “nadšenec” zhostit této zodpovědnosti od vypsání až po vyúčtování. Kolik je ochotných lidí tuto činnost dělat si asi umíte představit. Když už se někdo ochotný najde, myslel jsem si, že je pro město důležité, aby podání žádosti o dotaci svým spolkům maximálně ulehčilo. Ale spletl jsem se, opak je pravdou.

Mezi spolkem a městem je ale obrovský rozdíl !! Město má své peníze jisté každý rok, a tak si placený úředník “může dovolit” , nepochopitelně, prohlásit za celé vedení města to co prohlásil náš pan tajemník. Vybírá si, zda nějakou žádost o dotaci podá, či nikoliv, aby toho nebylo moc a aby se z toho nezbláznil…Jemu totiž nejde o existenční přežití, ale o práci navíc, a ta ho evidentně zatěžuje !!

A co spolky? No, odpověď se dle činů vedení města nabízí. Městu rozhodně nevadí, že spolky zbytečně zatěžují.

Názorný příklad jsou zahrádkáři. Dříve požádali na svou roční činnost o jednu dotaci a dostali co potřebovali, a dnes? Všichni věděli o co jde a kam peníze jdou. Na zhruba stejné peníze musí tento rok podat žádosti dvě. Asi vás napadne, že zřejmě půjde o závratné částky, ale pletete se, jde o 14.500,- Kč !!! Stejnou “pakárnu” zažijí ještě u vyúčtování to musí také podat 2x a vše pečlivě (dle účelu) rozdělit, aby náhodou po kontrole nemuseli dotaci vracet !!! Vedení města samozřejmě ví, že věkový průměr členů ZO ČZS v našem městě, troufnu si odhadnout, bude 60+. Ale ani to město nezohlednilo. Navrhoval jsem městu, ať zůstaneme u jednoho programu, ale vedení města je jeden program prostě málo. Jedná se tedy o krok správným směrem? Já tvrdím, že ne, ale jistě se najde mnoho příznivců současného vedení, kteří v tom vidí obrovský přínos.

Kdybych šel v příkladech dále, tak z jedné žádosti před rokem se nyní stalo toto:

Pionýr 3x žádost, Myslivci 2x žádost, Senioři 2x žádost, TJ Hrádek 2x žádost

3) Je to o efektivnosti, poměr vynaložené práce vůči výši získaných peněz

Jak vyhodnotíte efektivnost žádosti například u zahrádkářů? U Pionýrů, Myslivců a dalších i vzhledem k bodům výše? Jde jim o přežití, takže musí, nemají žádnou možnost výběru a ani možnost porovnávat efektivnost s administrativní zátěží. Prostě musí !! Někdo z členů si prostě sedne večer po práci k PC a bude vyplňovat žádosti dle programů, a začne… Dříve jedna, dnes musí pečlivě rozlišovat dle účelu každého programu, aby mu žádost nebyla vrácena nebo dokonce nepřijata. Za mě je to tedy zbytečné přidělávání práce a administrativy. Zároveň si myslím, že je to i ztráta obrovského množství času nad výrobou (tedy kopírováním) dotačních programů s výsledným efektem, který je pro mě rozporuplný. Pro získání stejné nebo nižší finanční částky od města musíte podniknout mnohem více úřednických kroků, než kdykoliv dříve. Apeloval jsem na zdravý selský rozum zastupitelů, ale bohužel…

Myšlenku změny v rámci dotační podpory nezatracuji, ale se způsobem jakým byla zbytečně a narychlo provedena bez předchozí konzultace se spolky, nesouhlasím. Výsledek kterého se dosáhlo považuji za nešťastný. Dnes to snad vidí i ostatní a doufám že se v tomto roce vše změní. 

Když se chce hledá se způsob, ale zde se nechtělo a hledal se pouze důvod, to pochopil asi každý…

A závěr? Od zbytečné zátěže spolků jsem se dostal až k faktu proč město nežádá o více dotací! Pokud si to volně přeložím, tak to znamená: nám se žádat nechce, je to moc práce. Ale když už město vytvoří nové dotační programy, tak to znamená, připravte se, nebude to tak jednoduché jako dřív! 

Město si totiž prostřednictvím svého tajemníka dovolilo občanům na zasedání Zastupitelstva sdělit, že nemají zájem o dostupné dotace, které by mohly ušetřit našemu městskému rozpočtu nemalou částku, protože by se z toho mohli zbláznit. Ono to bude ale spíš tak, že si vybírají dotace, které souvisí pouze s nápadem někoho z vedení.

Na zasedání zastupitelstva jsem se totiž ptal na cca 6 dotačních titulů, které jsem dohledal, naše město je mohlo využít, ale nevyužilo. Zajímal jsem se například proč nepodali žádost o dotaci na podporu lékařské péče v našem městě, když si dali tu práci a podali žádost o dotaci na kompostery. V rámci svého vystoupení jsem dále nahlas uvažoval, jaké má město tedy priority? Starostka zavzpomínala na to, že podala (později upravila na “podali” – tak nevím kdo je pověřen podáváním žádostí) celkem asi 4 dotace. Místostarosta Rousek ještě označil moji otázku “zda je pro město větší priorita získat dotaci na kompostery než na podporu lékařské péče?”, za účelovou manipulaci. Nepochopil jsem ho, ale domnívám se, že v rámci politikaření mohlo jít z jeho pohledu o ztrátu politických bodů. Tato reakce už opravdu mluví za vše !! Obyčejný dotaz je účelová manipulace !!

Našel jsem i žádost se kterou jsem město seznámil, a která by našim hasičům mohla přinést cca 60 tis ! Že by tyto finance hasiči určitě smysluplně využili je jasné, protože i bez žádosti město ze svého rozpočtu vynaložilo prostředky na nákup nového vybavení. Osobně vždy podpořím vybavení pro hasiče, policisty i záchranáře, a proto mi o to víc mrzí, že nedošlo k podání žádosti, jen z toho důvodu, že by někoho podání žádosti mohlo zatížit. Vyplývá mi z toho jediné, žádat o 60 tis. je neefektivní.

Město musí umět pracovat se svými prostředky jako řádný hospodář, a podávání žádostí o dotace je možnost jak našemu městskému rozpočtu ušetřit, ale bohužel u nás je to limitováno novým, mě nepochopitelným,  faktorem. Dle tajemníka města Hrádek: “NĚKDO musí vyhodnotit, aby se z dotací člověk nezbláznil” . Zvláštní přístup

Shrnuto a podtrženo, spolky jsou administrativně více zatíženy, ale nikomu z vedení to nevadí. Mohl by ten NĚKDO poradit i vedení města, že jejich současné dotační programy také přidělávají zbytečně práci, ale bohužel spolky si nemohou dovolit ji neudělat?!

Kdo je vlastně ten tajemný NĚKDO, kterého zmiňoval tajemník, známe jeho identitu? Pracuje pro město a pro občany?

David Redl
zastupitel

Stydím se za starostku Sobotkovou

Napsat tento článek bylo pro mě opravdu velmi těžké, protože mi nejde do hlavy, jak moc zloby, přetvářky a lhaní se skrývá v člověku, který se tváří jako nejvyšší představitel našeho města. Ano čtete dobře, protože zde píši o paní starostce Sobotkové.

Jak si mohu dovolit něco takového napsat? Až si přečtete text tohoto článku do konce, tak si sami odpovězte, zdali patříte do skupiny, která se mnou souhlasí, či nesouhlasí, anebo patříte do skupiny lidí, které je to jedno.

Asi všichni víte, že paní doktorka Starková se rozhodla v letošním roce ukončit svou dlouholetou praxi pediatričky na plný úvazek. Po takřka padesátileté praxi v našem městě paní doktorka asi čekala od města jiný přístup než ten, který se jí dostal, a který si rozhodně nezasloužila. Pravděpodobně se s paní doktorkou ještě budeme moci v ordinaci setkat, ale už to bude jen velmi výjimečně. Většina z nás i našich dětí prošla ordinací paní doktorky Starkové. Již jsem to psal, ale budu rád, pokud to zazní ještě jednou. Velmi si vážím práce paní doktorky Starkové i jí samotné, proto jsem se snažil jí pomoci v jejím působení v našem městě.

Trocha historie pro oživení paměti. Paní doktorka Starková požádala o finanční pomoc naše město ke konci roku 2018. Protože reakce rady města byla vlažná nebo spíše záporná, tak jsem se rozhodl požádal o finanční pomoc pro paní doktorku Starkovou na zasedání zastupitelstva na jaře 2019, která nebyla na zastupiteli přijata, protože se nenašlo dost hlasů pro podporu paní doktorky. Na základě tohoto hlasování se strhla lavina nevole mezi lidmi, která dala podnět vzniku petice na podporu paní doktorky. Nerad bych zde vyzdvihoval pouze svůj přínos, protože to co dokázala petice na podporu paní doktorky resp. vlna solidarity s paní doktorkou, která se díky tomu zvedla, pomohla paní doktorce víc než bych dokázal já sám.

V létě 2019 se podařilo odsouhlasit finanční příspěvek pro paní doktorku se skřípěním zubů některých zastupitelů, kteří tomu nebyli příliš nakloněni. Byl to úspěch, ale mělo to pokračování. Paní doktorka měla chuť i v roce 2020 stále pracovat v našem městě, proto na tom samém zastupitelstvu dostala paní starostka úkol, aby dohodla na rok 2020 nějakou finanční podporu pro paní doktorku Starkovou, aby se jí ulehčilo v platbě nájemného v roce 2020.

Na podzim 2019 jsem se dočetl ze zápisu rady města, že paní starostka Sobotková vyjednávala slevu s paní doktorkou Starkovou a ta nabídku na levnější nájem odmítla, čímž přišla o možnou finanční podporu v roce 2020. Když jsem si to přečetl, tak mi to nebylo jasné, proč by to paní doktorka udělala, a proto jsem si došel za paní doktorkou, abych se jí zeptal nato, co se vlastně stalo. To co jsem se dozvěděl jsem popsal v článku “Nájemné MUDr. Starkové”, ale to jsem ještě nevěl vše. K článku se strhla velká diskuse, protože jsem asi “ťal” do živého. Protože si potřebuji informace ověřit a jednání zúčastněných mi nedávalo smysl, požádal jsem si o kopie smlouvy, kterou odmítla paní doktorka Starková a o dokument, který dokládá předání této smlouvy paní doktorce. Jinými slovy jsem chtěl vědět, jak byla smlouva postavená, když jí paní doktorka, dle slov paní starostky Sobotkové odmítla, a také mi zajímal doklad o předání této smlouvy, abych věděl, kolik času měla paní doktorka na prostudování návrhu smlouvy o levnějším nájmu. Vzhledem k tomu, že má paní doktorka právníka doma, předpokládal jsem, že to s ním probrala a vše si mohla dostatečně rozmyslet, a proto mi nedávalo smysl, proč by odmítla slevu na levnější nájemné.

Nedokážete si představit, jak jsem byl překvapený, když jsem se dozvěděl, že návrh smlouvy pro paní doktorku s levnějším nájmem ani dokument dokládající předání této smlouvy neexistuje!

Ještě jednou, pro Vás co nevěříte vlastním očím stejně tak, jako tomu pořád nemůžu uvěřit ani já. Paní doktorka nikdy nemohla dostat žádnou smlouvu do ruky, protože nikdy žádná smlouva neexistovala! Byl to výmysl paní starostky Sobotkové, která tuto informaci předala radě města a díky tomu se tato informace dostala do zápisu rady města a tím i na veřejnost.

Umíte si někdo představit, jak musí být uvnitř člověk zlý, aby tohle provedl člověku, který je cca. o dvacet let starší a na sklonku své profesní kariéry? Jak moc musíte nemít rád člověka, o kterém veřejně prohlásíte, že odmítl nabízenou slevu i přestože žádná sleva nikdy neexistovala? Musíte moc dobře vědět, jak se asi lidé začnou na paní doktorku Starkovou dívat, když se dozví, že odmítla slevu na nájemném, protože to asi pro ní bylo málo. Díky tomuto veřejnému útoku proti paní doktorce Starkové ze strany paní starostky Sobotkové jsem ztratil veškeré zábrany, abych veřejně napsal to, co si o tom myslím já. Také jsem tím ztratil poslední iluze o tom, kdo vede naše město.

To, co udělala paní starostka Sobotková paní doktorce Starkové přesně vyjadřuje naprostou neprofesionalitu a nekompetentnost paní starostky. To jsem napsal velmi slušně, protože jsem měl na jazyku úplně jiná slova, která se do tohoto článku nehodí. Můžeme se bavit o tom, jaké kroky by měl udělat politik po tom, co tohle provedl, ale vzhledem k tomu, co se děje u nás ve městě a díky nastolené politické kultuře nepředpokládám, že se něco stane. Také jsem přesvědčen o tom, že to muselo vědět více lidí, ale hlavní roli v této smutné a podlé hře hrála paní starostka.

Jaké to je, když Vám starostka lže do očí jsem se přesvědčil osobně na jednání zastupitelstva, když jsem se ptal paní starostky na to, jak proběhlo předání (neexistující) smlouvy paní doktorce. Paní starostka bez mrknutí oka řekla, že (neexistující) smlouvu položila paní doktorce na stůl a ta (neexistující) smlouvu okamžitě odmítla. Když se z odstupem několika měsíců dozvíte, že Vám během zasedání zastupitelstva lže paní starostka přímo do očí a ještě se rozčiluje, když Vás zajímají detaily, abyste měli jasno, tak si uvědomíte, co je vlastně paní starostka za člověka.

Není to poprvé co paní starostka tvrdila něco co není pravda a dnes už jsem přesvědčený, že to nebylo ani naposledy.

Asi čtrnáct dní po “vyjednávání” s paní starostkou kontaktovala paní doktorka město a chtěla přistoupit na levnější nájem, ale už se paní doktorce z města nikdo neozval, což už dnes chápu, když smlouva neexistovala. Už jen ten přístup k paní doktorce, že se jí na její žádost nikdo neozve, ani aby jí řekli, že má smůlu, zkrátka nic. V době, kdy jsem ještě netušil, že smlouva neexistuje jsem se na to ptal během jednání zastupitelstva, protože mi zajímalo, z jakého důvodu se paní doktorce nikdo neozval. Během mých dotazů na paní starostku jsem se také dozvěděl, že (neexistující) smlouva byla časově omezená do konce srpna. Lež za lží! Do diskuse vstoupil pan tajemník Drnec a řekl, že k podpisu (neexistující) smlouvy musí být dva. Protože se paní doktorka ozvala, že má o smlouvu zájem, tak to bylo v době, kdy druhá strana zájem ztratila. Tím měl asi na mysli pan tajemník paní doktorku jako jednu stranu a město za stranu druhou. Takže pan tajemník Drnec, který by měl zastupovat úřad a nás občany, podpořil paní starostku ve lži. Myslíte si, že pan tajemník Drnec nevěděl, že smlouva neexistuje? Pokud to pan tajemník nevěděl a zastává se paní starostky jen proto, že mu určuje plat, pak by bylo vhodnější, aby se spíše zdržel ve svém názoru než, aby podporoval to, co není pravda. Čím dál více mi dává smysl to, proč si paní starostka vybrala k sobě právě našeho pana tajemníka Drnce. Odpověď proč nikdo paní doktorce nedokázal odpovědět, jsem se nakonec nedozvěděl ani od starostky ani od tajemníka. Dnes už mi to ani netrápí, protože si na to dokáži odpovědět sám, jen slušně mi to moc nejde.

I přestože se paní doktorka Starková ozvala, že na zlevněné nájemné přistoupí, nikde se o tomto kroku paní doktorky nedočtete. Proč? Protože je důležitá pouze informace, že paní doktorka smlouvu odmítla, přestože žádná smlouva nikdy neexistovala. Takto vypadá pravda v podání řídícího ansámblu našeho města.

Ještě jedna maličkost, která mě zasáhla byl výrok pana zastupitele Hůzi, který na zasedání zastupitelstva dne 6.2.2020 prohlásil, že nás paní doktorka Starková “prodala”, protože její praxi převezme Rokycanská nemocnice a může se stát, že bychom v budoucnu mohli přijít o pediatrickou ambulanci v našem městě. Pane zastupiteli Hůzo, uvědomte si, že když se hlasovalo na jaře 2019 o podpoře paní doktorky Starkové, tak vy jste pro paní doktorku ruku nezvedl. Neudělal jste nic pro to, aby paní doktorka v našem městě ještě nějakou dobu zůstala a našlo se nějaké rozumnější řešení. Je jednoduché ukázat prstem na paní doktorku, ale co mohla paní doktorka udělat více při takto diletantské práci paní starostky? Díky práci paní starostky se paní doktorka rozhodla tak, jak se rozhodla a já se jí nedivím a asi nikdo, kdo by se vžil do její kůže.

Nechci, aby si někdo myslel o paní doktorce to, o co se snažila naše paní starostka. Nechci, aby si ostatní lidé, kteří pracují v našem městě mysleli, že se na ně město vykašle tak, jako na paní doktorku Starkovou. Je potřeba si uvědomit, že starostka Sobotková není město Hrádek. Město Hrádek jsme my občané, ona a jí podobní jsou jen namyšlení politici, kteří si přivlastňují to, co jim nikdy nepatřilo a nikdy patřit nebude.

Petr Franta, zastupitel

PS: Vzhledem k tomu, že web Hrádecký zpravodaj byl probírán na podnět vedení města s právníkem a mě už bylo také vyhrožováno za mé názory právníkem, tak jsem zvědavý, co přijde teď, protože si za svým názorem rozhodně stojím.

Hlášení 2.6.2020: Informace pro žáky I. i II. stupně

Ředitelka základní a mateřské školy Hrádek informuje rodiče žáků základní školy I. i II. stupně, aby sledovali nové informace, které vydalo Ministerstvo školství informace pro vzdělávání žáků do 30.června 2020 naleznete na webových stránkách školy a města.

Hlášení 2.6.2020: Info o přijetí/nepřijetí do mateřské školy

Základní a mateřská škola Hrádek oznamuje, že rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole u vedoucí učitelky paní Břindové v době od 8 do 12 června od 10:00 do 12:00.

Hlášení 2.6.2020: Volné vstupenky do letního kina pro dárce krve

Oznamujeme dárcům krve s trvalým pobytem v našem městě, kteří bezplatně darovali krev nejméně desetkrát, nebyly vyřazení z evidence dárců krve a chtějí využít možnost volných vstupu na filmová představení do letního kina, aby se dostavili s průkazem dárce na městský úřad, kde jim bude vystavena volná vstupenka podle počtu odběrů.