Ukázka výcviku psů pro pionýrský tábor

13. 7. 2022 Kynologický klub Hrádek se prezentoval na ukázce výcviku psů pro pionýrský tábor ve Spáleném mlýně na břehu řeky Berounky. Nadšení děti nebralo konce, ale museli jsme se vejít do časového plánu a programu ,včetně slavnostního dekorování dětí. Těšíme se na další běh a možnost prezentovat naší činnost, před vesměs dětí z Hrádku 🙂

A.Najdenov – předseda
www.zkohradek.estranky.cz

Turnaj v beach fotbale

Pozor něco výjimečného se chystá… ‼️Vždy jsme se snažili pořádat výjimečné akce, další takovou pro vás právě chystáme.

V Hrádku NIKDY nic podobného nebylo a věříme, že se na tuto akci bude dlouho vzpomínat… 🍀❤️

Pokud si představujete tropickou letní noc, mnoho lidí si představí pláž, exotiku, žhavé letní rytmy a sebe se sklenicí nějakého dobrého pití, jak si užíváte každou chvilku a cítíte jak vám tělo tančí do úžasné, živé a chytlavé exotické muziky. Změňte představy v realitu a zapište si termín naší akce do vašich kalendářů!

Pokud si navíc chcete užít sportovní odpoledne, nebo soutěže pro rodiny, party nebo jednotlivce co se dají dohromady na místě, a je jedno jestli jde o kluky nebo holky, pak nesmíte na naší akci chybět‼️

Beach hřiště projde svým zátěžovým křtem a bude oficiálně otevřeno. Následovat bude pravá Kubánská noc s nefalšovanou Kubánskou muzikou, pití i jídlo bude zajištěno a zábava na večer také….

NAVÍC, vždy jsme se i z toho mála co jsme vydělali snažili pomáhat druhým, pokud jsme věděli, že to dává smysl. Jelikož máme mezi sebou člověka, který pracoval ve stejné firmě jako kluci, rozhodli jsme se věnovat na konto kluků 30% z každé prodané vstupenky, protože příběh Honzy a Marka nás oslovil…https://www.kontobariery.cz/…/Sbirka-pro-Honzu-a-Marka

David Redl, předseda TJ Hrádek

Zdroj: Facebook TJ Hrádek

Článkem paní starostky snaha pomoci TJ končí

Na článek uveřejněný v Hrádeckých novinách číslo 9 / 2022 s názvem “Město Hrádek vnímá problémy TJ Hrádek a nabízí pomoc” musím jako předseda TJ reagovat. Já i členové TJ totiž vnímáme, že článek je záměrně (nebo účelově) zkreslen.

Hned na úvod bych rád všem sdělil, že paní starostka nikdy neměla snahu TJ pomoci. Kdyby to tak bylo, tak by pravděpodobně z její strany přišla konkrétní nabídka, ale doposud se tak nestalo. Proto když čtu, že “Město Hrádek vnímá problémy TJ”, tak aby je nevnímalo, když nás do tohoto stavu sami dohnali. Město Hrádek nechce TJ pomoc, chce jen pozemky TJ a o to se snaží od nástupu stávajícího vedení v roce 2018. Ještě je potřeba uvést na pravou míru, kdo se skrývá za “Městem Hrádek”, které vnímá problémy. Není to neživá věc, ale spolek lidí kolem paní starostky Sobotkové, která se nechová jako starostka, ale spíš jako někdo, kdo chce pozemky a dělá pro to vše možné, aby dosáhla svého. 

Pomoc, která byla poskytována panem starostou Perlíkem, před nástupem nového vedení města, v čele s paní starostkou Sobotkovou, se nedá srovnat se stávajícím stavem. Největší rozdíl je v omezování účelu financí, které jsou nám dány. Kvůli onomu omezování, nemáme již možnost získat další peníze z jiných dotací, tak jako jsme to dělali dříve. Prostě nám město Hrádek pomáhá tak, že jsme byli nuceni prodat část našeho majetku, abychom mohli dál fungovat. Za starosty pana Perlíka, byl vztah mezi TJ a městem na úrovni, kdy se nemuselo psát o tom, že město něco vnímá, protože to byl normální vztah mezi městem a spolkem.

Je pravdou, že kroky města nejsou jediný problém, který nastal, další omezení sportu přišlo v době pandemie COVID-19. Díky vládním nařízením naši členové nemohli sportovat a my jsme od nich nemohli požadovat příspěvky. Když čtete Hrádecké noviny, kde paní starostka “brečí”, jak to měli na úřadě těžké a jak to vše ustáli, tak to vypadá v porovnání s námi docela směšně, protože byť byly zachovány dotace, tak tím, že jsme přišli o příspěvky členů, jsme se dostali do mnohem horší situace, kterou jsme si nezavinili sami. Město o svůj každoroční příděl peněz nemusí nikde žádat, peníze daňových poplatníků, peníze od vás všech, získává automaticky, narozdíl od spolků a organizací.

Jak by se měla zachovat správná starostka nebo starosta vůči spolkům v jejich městě? Měl nebo měla by se pokusit o zachování spolků a najít řešení, aby vše fungovalo? Nebo spolkům pomoci tak, že odkoupí jejich majetek, když jsou v nouzi? Dnes se pomáhá kde komu, ale pomoci vlastnímu je někdy problém. Chápu, že vnímání tohoto problému se bude lišit dle úhlu pohledu každého člověka, ale zkuste se podívat na souseda, který je v těžké situaci a vy mu nabídnete pomoc tím, že si od něj koupíte kus jeho zahrady. Vtipné na tom je, že město vše platí právě z veřejných peněz, ne ze svého.

Chtěl jsem porovnat přístup předchozího starosty pana Perlíka se současnou starostkou paní Sobotkovou, ale to udělat nejde, protože bych porovnával jablka a hrušky. Jeden chtěl pomáhat a věděl o problémech, druhá se stará hlavně o své vystupování a nakupování všeho kolem ní.

Díky přístupu a podpoře bývalého starosty Perlíka a vedení města, jsme mohli dlouhodobě udržovat nízké členské příspěvky. Kontrola financí probíhala stejně a TJ vždy s přidělenými financemi nakládala co nejefektivněji. Díky finančním prostředkům města, které nebyly omezeny a šlo je použít na všechny výdaje TJ spojené s provozem, bylo možné příspěvky využít na dotace, které dnes již TJ získat nemůže. Proto se podařilo TJ Hrádek za období 2014 – 2018 získat, díky dotacím od jiných subjektů, finance v celkové hodnotě 713 tis. Kč navíc k dotacím poskytnutým městem. Z těchto peněz se začalo budovat Beach volejbalové hřiště, dětské hřiště, vyměnily se železné branky za hliníkové – bezpečné, pomohlo nám to hradit zvýšené náklady na energie, dopravu a soutěže. Také se investovalo do oprav, výstavbu a vybavení tělocvičny, přestavby sportovních šaten, vybudování nové malé posilovny, výměny podlahových krytin, výmalby a nákup zdravotnického vybavení. Například nákup přístroje automatického laického defibrilátoru (AED), který může zachránit život a tehdy jsme ho měli jako jediní v našem městě a doposud jsme možná i jediná sportovní organizace v celém okolí. Dnes z příspěvků musíme hradit náklady, které za starosty Perlíka bylo možné z podpory normálně platit, protože šlo, a stále jde o běžné provozní náklady TJ, ale vedení města rozhodlo jinak, z přidělených dotačních peněz města se totiž již hradit nesmí. Od tohoto rozhodnutí již nemáme žádné volné prostředky na to, abysme mohli požádat o dotace jinde. Za poslední 4 roky jsme tak přišli třeba o oněch 713 tis. Kč, nebo možná i víc, kdyby se na nás v dotacích, získaných jinde, usmálo štěstí. Měli jsme plány, co od roku 2018 opravíme, zvelebíme, a vybudujeme, ale bohužel… Jsem si jistý, že za nula korun to nedokáže nikdo.

Od voleb v roce 2018 dělá nové vedení vše proto, aby TJ přišlo o vše co za léta vybudovalo a udržovalo. Věřím, že to není náhoda, protože nic se neděje jen tak. Došlo to až tak daleko, že TJ nabídla městu prodej svých pozemků za odhadní cenu, které město koupit odmítlo. Zde je snad vidět nejjasnější ukázka toho, proč si myslím, že to vše není náhoda. Kdyby Město Hrádek tak moc stálo o pomoc TJ, tak už v roce 2019 udělalo jasnou nabídku pomoci TJ místo šikany, kterou z pozice silnějšího podnikalo během schvalování dotací a všemožných úprav dotačních programů v následujících letech. To, že město odmítlo vstoupit do TJ za komerční cenu se může zdát logické, ale následující kroky které vedení města podnikalo v dalších letech je jen ukázka toho, jak moc se snažili dostat TJ do problémů a snížit tak hodnotu nabídky. Kolem TJ nikdy, ve více jak stoleté historii, nebylo tak rušno, jako za poslední čtyři roky. Žádný spolek v našem městě si neprošel takovou šikanou jako naše TJ. Vše bylo vyvoláno uměle, protože se na straně TJ děláme totiž stále stejnou práci pro druhé, a stále bez nároku na jakýkoliv honorář. Dodnes se na tom nic nezměnilo, proto jsme přesvědčeni, že šlo o snahu vrazit klín mezi členy TJ, aby se nalomily lidské vztahy v rámci TJ a tím se oslabila pozice vedení TJ a posílila role města. Zkuste se zeptat ve svém okolí, které město se takto chová ke svému spolku? Mě nikdo nevěří, když mu to vyprávím.

Ještě bych rád poukázal na čtyřech příkladech, jak moc chce město pomáhat TJ:

  1. TJ nabídlo městu pozemky na uskladnění vozů, které jsou nepojízdné, zdarma. Město tuto nabídku odmítlo a místo toho platí peníze komerčnímu subjektu a to přes 200 tisíc ročně. Co myslíte proč to město odmítlo a nejednalo o detailech této nabídky s TJ? Muselo by se pak město k TJ chovat lépe? To by asi mohl být ten problém 🙂
  2. TJ mohla získat dotaci na zavlažování, ale nestalo se tak, protože o dotaci muselo požádat město. Přímo v dopise byli osloveni starostové měst a já jako předseda TJ jsem o tom město také informoval. Jak to dopadlo co myslíte, když paní starostka nabízí pomoc? Přesně tak, jak byste předpokládali, paní starostka s lidmi okolo ní se na TJ vykašlali. Paní starostka ví přesně, jak to bylo, ale ve svém článku přesto “ukáže prstem” na TJ s tím, že mohla požádat o dotaci, ale neudělala to… Co je cílem tohoto nepravdivého tvrzení?
  1. Město Hrádek opravovalo hřiště za základní školou a jelikož by to bez svolení TJ nebylo realizovatelné, kvůli příjezdu těžké techniky a materiálu, požádalo TJ o přístup k multifunkčnímu hřišti přes pozemky TJ. Když celé hřiště opravili, tak hned poté vypověděli nájemní smlouvu, na část pozemku škvárového hřiště, kterou tělovýchově od nepaměti pronajímali. Chovají se takto normální lidi, kteří vám chtějí pomoci?
  2. Město zažádalo TJ Hrádek o pronájem škvárového hřiště, zatímco jinému subjektu je ochotno platit za třikrát menší plochu přes 200 tis. Kč ročně, naší TJ nabídla starostka, a teď cituji” “symbolické nájemné 1.000,- Kč na rok”. Pokud by město mělo chuť pomoci, chová se ke spolku města lépe než k cizím subjektů? Bohužel ve vedení města není zřejmě nikdo kdo by si přál, aby tělovýchova za odpovídající pronájem od města vzkvétala, opravovala, rekonstruovala a budovala pro všechny naše občany, krásnější a vybavenější sportovní areál v centru města. V tomto směru je Hrádek unikát, ale záměr s touto lokalitou je určitě jiný.   

Až budete číst další článek paní starostky, zkuste se zamyslet nad tím, zdali to co píše je vlastně pravda?

David Redl, zastupitel

Bonitace Německých ovčáků

Dne 7.5.2022 proběhla v areálu kynologického klubu v Hrádku u Rokycan, bonitace Německých ovčáků z pověření Českého klubu NO.

Komise ve složení – F. Matouš, A. Najdenov, P. Hausler, posoudila 16 přihlášených jedinců.

Poděkování patří jak organizačnímu výboru pod vedením ing. A. Najdenovové, tak sponzorům, dary a finanční pomocí, MÚ Hrádek, MÚ Mirošov, Happy Dog, ozvučení Jiří Kyrián a řeznictví Pejsar.

Celá akce proběhla v slavnostním a sportovním duchu.

A.Najdenov – předseda
www.zkohradek.estranky.cz

Jarní závod ve výkonu psů 2022

Dne 26.3.2022 proběhl po nucené pauze opět Jarní závod ve výkonu psů v areálu kynologického klubu ZKO Hrádek u Rokycan. Příjemné počasí přilákalo nejen mnoho závodníků ale i diváků z města a i vzdáleného okolí.

Za hladký průběh děkuji rozhodčím panu Josefu Zábranskému, paní Ing. Evě Jurištové a figurant 1. tř. Tomáš Králík. Poděkování patří MÚ Hrádek za finanční dar a sponzorům Happy Dog a Zero DC, bez jejich pomoci by akce nemohla být realizovaná.

A.Najdenov – předseda
www.zkohradek.estranky.cz

#ToNevymyslis_2 – vyčůranost města

Mám zde další pohled na chování vedení města, ve stylu #ToNevymyslis…

To co se odehrálo, asi nejde napsat popisněji, než jako vyčůranost. Ona vyčůranost bohužel jde ruku v ruce se lží. Jsme bohužel tak daleko, že starostka na veřejném zasedání podává lživou informaci přímo zastupitelům. Lež, ať je jakákoliv, z úst starostky, dělá úřad velmi velmi nedůvěryhodným!

V tomto konkrétním případě se město zachovalo vůči tělovýchnovné jednotě (dále jen TJ) podrazácky. Což nebylo poprvé. V červnu 2021 požádalo vedení města Hrádek naši TJ o možnost přístupu na pozemky, ve vlastnictví TJ, z důvodu rekonstrukce hřiště na školním pozemku. Jde totiž o jediný nekomplikovaný přístup, na zadní pozemky školy, pro veškerý materiál a potřebnou stavební techniku. TJ samozřejmě žádosti vedení města vyhověla, a to bez jakéhokoliv finančního či jiného požadavku vůči městu.

Vyhověli jsme požadavkům města, protože víme, že rekonstrukce hřiště by nebyla možná, nebo by byla přinejmenším bez našeho souhlasu velmi komplikovaná. Mohli jsme nevyhovět, ale to by technika musela najíždět na pozemek školy z přední “vstupní” části, kolem jídelny a přineslo by to komplikace, poškození přístupu nebo vícenáklady, a utrpěla by tím i školní zahrada a to TJ nechtěla.

Netušili jsme však, že za tento dobrý skutek se město vůči TJ, po tom co nás využije, zachová zákeřně. Vedení města počkalo na dokončení rekonstrukce a následně nám vypovědělo pronájem z pozemku, který jsme měli od nepaměti pronajatý. Za starosty Perlíka byla smlouva mezi městem a TJ opakovaně obnovována po deseti letech. A nikdy nebyl problém. Poslední smlouva tak byla podepsána se starostou Perlíkem v roce 2017 a platila by do roku 2027. Ale to již neplatí, protože jsem se ze zápisu zastupitelstva dozvěděl, že město nás jen sprostě využilo k umožnění přístupu a v dalším kroku nás o léta užívaný pozemek připravilo. Navíc město požádalo TJ o odkup další části z našich pozemků. Od nástupu nového vedení města, se cílenými kroky, snaží TJ přivést ke krachu. O tom již bylo napsáno víc než dost. Nyní záměrně využívají špatné ekonomické situace TJ, a jako východisko z finanční krize nám pak nabízejí odkup našich pozemků. Asi už každému dojde k čemu byly všechny ty snahy vedení města. Ano, i o tom se psalo, a došlo na naše slova, protože za vším je především snaha vykoupit pozemky TJ.

Výpověď z nájmu pozemku před zahájením prací neřešili záměrně, protože výpověď je dvouměsíční a to by zavčas nevyřešilo přístup na školní pozemky během probíhající rekonstrukce víceúčelového hřiště, který potřebovali urychleně zajistit. Bylo pro ně tedy výhodnější, provést zmíněný úskok, až po využití vstřícnosti TJ a dokončené rekonstrukci. Řešit vše opačně, očekávali, že by to mohlo zkomplikovat jednání o povolení přístupu. Zřejmě se drželi pravidla, podle sebe soudím tebe.  

Tímto děkujeme vedení města za jejich chování a výpověď z pozemků!

Teď bych asi měl vysvětlit úvod článku o tom jak se veřejně lže.

Na jednání zastupitelstva 9.12.2021 tomu všemu nasadila korunu sama starostka, když všechny přítomné zastupitele seznámila s tím, že Rada města se usnesla TJ Hrádek vypovědět smlouvu o pronájmu.

Starostka totiž oznámila to, na čem se Rada města ještě NEUSNESLA. Usnesení, které zastupitelům sdělila, schvalovala Rada města až O TÝDEN POZĚJI po jejím vyjádření. Někdo by mohl namítnout, že to není lež, ale pouze rozhodnutí starostky za další čtyři  členy Rady města. Nedá mi to si nevzpomenout na odměnu pro strážníky hrádecké městské policie. Starostka jako velitel strážníků městské policie, a jako osoba, která dokáže dopředu sdělit budoucí výsledek hlasování Rady města, tak mohla prosadit i usnesení, které by městským strážníkům zajistilo finanční odměnu navíc, díky žádosti o dotaci, kterou mohla Rada města odsouhlasit. Místo toho se starostka může vymlouvat na rozhodnutí rady, které je neveřejné, a nikdo se tak nedozví, kdo a jak hlasoval. Nebo je to přesně tak, že starostka byla ten, kdo nechtěl, aby se odměna vyplatila. Kdo ví jak to bylo, ale kdo věří tomu, že kdyby starostka chtěla něco prosadit, tak by jí to ostatní členové rady shodili ze stolu? Je to úsměvné, když jeden z členů rady města je manžel paní starostky, jak si asi on může vyskakovat na starostku, teď myslím při jednání Rady města 🙂

Zášť vedení města vůči TJ je do očí bijící, a to i přes veškeré vstřícné kroky, které TJ podniklo k narovnání vzájemných vztahů a po všech vstřícných krocích a nabídkách TJ, které nabídly vedení města. Ovšem, po negativních zkušenostech, lžích a úskocích, které vedením města proti TJ, od roku 2018 podniká, již nemůžeme důvěřovat nikomu, kdo je ve vedení města. A je úplně jedno, zda jde o Sobotku, Richtra, Kotyzovou nebo Rouska. Nikdo ze zmíněných neumí totiž jednat na rovinu, a to je trapné.

Najde se někdo, kdo stále věří tomu, že město chce pomáhat TJ, a že chce podporovat sport?

Chronologicky seřazený sled událostí pro ty, co mají rádi fakta:

16.11.2021 starostka seznamuje Radu města s převzetím rekonstruovaného víceúčelového hřiště

1.12.2021 starostka prezentovala Radě města následující:

“Starostka seznámila členy rady s návrhem na jednání s TJ Hrádek o možnosti nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely, případné výpovědi smlouvy, na základě které město v současné době pronajímá tělovýchovné jednotě pozemek. Tento pronájem byl součástí spolupráce města s TJ při snaze o revitalizaci areálu v minulosti.” 

9.12.2021 starostka na jednání Zastupitelstva města seznamuje přítomné zastupitele s následující informací o usnesení Rady města (která je samozřejmě nepravdivá) cituji:

“Starostka informovala o nájemním vztahu mezi městem a TJ. Týká se nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely. TJ má od města pronajatý pozemek na 10 let. Rada města se usnesla vypovědět tuto nájemní smlouvu a požádat TJ o pronájem plochy (nebo části) škvárového hřiště z důvodu možnosti umístění několika skatových prvků na tuto plochu. Město pronajímá plochu cca 1300 m2, pozemek ale nemá vhodný tvar. Starostka bude jednat o pronájmu plochy, která je v současné době nepoužívaná.”

16.12.2021 starostka TEPRVE seznamuje členy Rady města s návrhem na vypovězení smlouvy o nájmu, což je samozřejmě s podivem, když již na zastupitelstvu oznámila výsledek tohoto usnesení o kterém ještě nebylo vůbec jednáno:

“Starostka seznámila členy Rady města s návrhem na vypovězení smlouvy o nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely uzavřené městem s TJ Hrádek, z.s., jež se týká pronájmu pozemku p.č. 1579/107 o výměře 1 302 m2, zapsaném na LV 10001. Nájem byl sjednán s výpovědní lhůtou 2 měsíce.”

 Po tomto hlasování dne 16.12.2021, skutečně již dochází k usnesení Rady města v následujícím znění:

Rada města Hrádek schvaluje ukončení nájmu dle Smlouvy o nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely podle ustanovení §2201 a násl. NOZ – Smlouva o nájmu pozemku nepodnikatelské činnosti k provozování sportovních aktivit, schválené ZM Hrádek dne 30.3.2017, jejímiž smluvními stranami jsou Město Hrádek, IČ 00258725 a TJ Hrádek z.s., IČ 18242049, podepsané dne 3. 4. 2017.”

Asi jen u nás v Hrádku je možné sledovat jak starostka vědomě lže zastupitelům na samotném jednání Zastupitelstva města Hrádek. A všem je to jedno…

Gratuluji, takhle my si tady žijeme.

David Redl, zastupitel

Podzimní zkoušky z výkonu psů

Dne 27.11.2021 proběhly podzimní zkoušky z výkonu psů v areálu kynologického klubu Hrádek u Rokycan.

Poděkování patří účastníkům a organizátorům, především z důvodů neustálých omezení a nařízení ze strany státních orgánů, které trvá již druhým rokem.

Kynologové, kteří připravují svoje zvířata na jakoukoli akci, tak to znamená pravidelný trénink a péče o psa nejméně 1,5 roku a nemůžeme na rozdíl od jiných sportu odložit psa do skříně jako, míč, rybářský prut nebo zbraň … stejně tak pořadatelé nemohou akci připravit ze dne na den a pak, když přijde omezení nebo i zákaz, tak zklamání je velké a ne každý, je pak v budoucnu ochoten, opět cokoliv pořádat.

foto autor

A.Najdenov – předseda
www.zkohradek.estranky.cz

Závody ZKO Hrádek ve starém Plzenci (18.9.2021)

Dne 18.9.2021 na závodech ve Starém Plzenci obsadili členové ZKO Hrádek první tři místa.

1. místo Martin Košař a Greis

2. místo Petr Pokorný a Danger

3. místo Martina Košarova a Finlandia

Všem velká gratulace.

A.Najdenov – předseda
www.zkohradek.estranky.cz

Hrádečtí kynologové jak utrženi z “řetězu” …

Dne 17.6.2021 Hrádečtí kynologové vystoupili pro MŠ Dobřív.

I přes vysoké teploty pejskové podali standartní výkon a nadšení dětí to dokazovalo.

Děkujeme i vzorným učitelkám a ukázněným dětem za příjemně strávené dopoledne.:-)

A.Najdenov – předseda
www.zkohradek.estranky.cz

Vystoupení ZKO Hrádek pro MŠ Janov

Dne 14.6.2021 provedli kynologové ZKO Hrádek u Rokycan vystoupení pro MŠ Janov.

V příjemném a komorním prostředí nás mile přivítali nadšené děti i paní učitelky.

Jako vždy při takové akci, největší uspokojení dětí bylo, že si mohly vyzkoušet ochranný rukáv, přetahovanou se psem a pak si i trošku s pejsky pohrát.

A.Najdenov – předseda
www.zkohradek.estranky.cz