Podivnost 6: Poslední jednání zastupitelstva (2018 – 2022)

Poslední jednání zastupitelstva bylo výživné. Když jsem přišel do sálu kulturního domu, kde probíhá zasedání zastupitelstva, tak jsem pozdravil naší paní starostku slovy: “Ahoj Marcelo!”, ale odpovědi jsem se nedočkal, ani neotočila hlavu. Stane se, asi si mě nevšimla, když jsme se míjeli 🙂

Pak jsem přišel k tajemníkovi a zeptal jsem se ho: ”Ahoj Jirko, kdepak je prezenční listina?”, ale ani tajemník hlavu neotočil a neodpověděl mi. Zvláštní, ale co, asi si mě také nevšiml 🙂

Začalo jednání zastupitelstva, které probíhalo celkem normálně.

Dostali jsme se k bodu 6. Náměty, podněty a připomínky občanů. Jeden z občanů se zeptal na chodník v ulici Hutnická a strhla se slovní přestřelka. David Redl byl zastupitel, který se chodník v ulici Hutnické snažil prosadit a svými dotazy chtěl poukázal na nesrozomitelnou komunikaci mezi ním a úřadem, což nenechalo tajemníka Drnce chladným. Tajemník Drnec se několikrát zeptal zastupitele Redla na to, zdali umí číst. Jednou to můžete brát jako náhodu, ale když už je to opakovaně, tak je to cílené. Přijde vám to normální? Jak si může dovolit nikým nevolený úředník urážet svými otázkami zastupitele města?

Druhým občanem byl člověk, který se zeptal dvou zastupitelů Šístka a Hůzy na detaily ohledně projektu rekonstrukce bývalé restaurace Džbánek, když pro změny zvedli ruku. Velmi zajímavá debata, kterou bych vám doporučil si poslechnout z audiozáznamu, pokud si o něj napíšete.

Dalším bodem jednání, nad kterým bych se rád pozastavil byl bod 9. Různé. To je bod, ke kterému nikdy nedostanete předem podklady, tedy mohu se mýlit, ale obecně to tak je, takže se na něj nelze připravit, což je chtěné. Tam přišla na řadu sehraná scénka, protože to asi ani jinak nazvat nejde. Zastupitelka Rychlá si všimla, že máme před sebou na stole papíry. Na jednom z nich byl vytištěn nějaký text ohledně mého článku “Podivnost 4: Kontrolní výbor, který nechce kontrolovat”, tak se zeptala, proč to tam vlastně máme? Jasně, že o tom nemohla vědět, když je jednou ze čtyř lidí na plakátu na křižovatce u Hatanů a pravou rukou paní starostky. Slovo si vzal tajemník Drnec a začal mluvit o tom, že by nechtěl nikoho jmenovat, tak si vymyslel fiktivní postavu “Františka Davidová”. Tajemník musel být na sebe pyšný, jak to dobře vymyslel, protože nám musel tohle jméno několikrát zopakoval. Asi nikoho nepřekvapí, že chtěl ukázat na Petra Frantu a Davida Redla, ale když mu to udělá radost, ať si poslouží. Ve svém proslovu nejprve řekl, že neví, co v textu znamená, když někoho “pošlete k šípku” a hned druhým dechem vysvětlil, že podle zákona není kontrolní výbor povinen se zabývat podněty zastupitelů, protože to kontrolnímu výboru zákon neukládá. Jsem rád, že všem přítomným pan tajemník vysvětlil, co vlastně znamená to, když někoho “pošlete k šípku”. Paní starostka si vzala slovo a potvrdila tajemníkova slova, aby dala důraz na to, že kontrolní výbor opravdu nemusí kontrolovat, když se tak rozhodne a může vás “poslat k šípku”.

Když jsem chtěl reagovat na slova pana tajemníka Drnce a paní starostky Sobotkové, tak mi paní starostka neudělila slovo a diskusi ukončila. Na začátku jednání paní starostka Sobotková prohlásí, že každý zastupitel může mluvit maximálně tři minuty a maximálně se může třikrát přihlásit o slovo. Já bohužel nejsem ten správný zastupitel, protože mě toto umožněno nebylo. Naopak tajemník Drnec, byť ho nikdo nevolil, dostal od paní starostky tolik prostoru, kolik potřeboval.

Paní Hejlová, která je předsedkyní kontrolního výboru k tomuto neřekla nic, vše odříkal tajemník Drnec a starostka Sobotková. Doufám, že už chápete, kdo řídí kontrolní výbor, o kterém jsem psal.

Na závěr posledního zasedání zastupitelstva si vzala slovo paní starostka Sobotková a prohlásila ve svém emotivním projevu, že na mě a Davida podá trestní oznámení. Důvodem trestního oznámení je článek “Stydím se za starostku Sobotkovou” a “Tohle opravdu chcete?”. Pro mě to má takovou zvláštní předvolební pachuť. Za prvé – článek “Stydím se za starostku Sobotkovou” je více než dva roky starý, tak proč s tím paní starostka čekala až do voleb? Druhý článek “Tohle opravdu chcete?” reaguje na článek na jedné stránce Facebooku, který je psán anonymně a dodnes nevím, kdo text napsal, tedy trochu už přihořívá, ale oficiálně jsem se to ještě nedozvěděl. Samozřejmě, v tom paní starostce bránit nebudu, naopak si myslím, že to mnohé vysvětlí. David získá trestní oznámení za své články na Facebooku.

Pro mě je velkou záhadou, že paní starostka Sobotková ve středu 7.9.2022, tedy den před jednáním zastupitelstva požádala mého syna, se kterým žijeme ve společné domácnosti, o přátelství na stránkách Facebooku, aby mi ve čtvrtek, následující den po této žádosti o přátelství, oznámila, že na mě podá trestní oznámení. Paní starostka mého syna nikdy neučila, tudíž nemá na něj žádnou vazbu z minulosti. Požádáte o přátelství syna svého nepřítele den před tím, než provedete útok? Myšlenkové pochody některých lidí jsou pro mě naprostou záhadou.

Do diskuse se zapojil i tajemník Drnec, který žádá město Hrádek, jako svého zaměstnavatele, o ochranu přede mnou a před Davidem Redlem. Je to velmi zvláštní, když na zasedání zastupitelstva tajemník Drnec uráží Davida Redla a ze mě i z Davida si dělá srandu zkomoleninou našich jmen, aby v závěru požádal o ochranu před námi. Je to jako když někomu dáte facku a pak se běžíte schovat za někoho silnějšího, aby vás ochránil. Ani tomuhle nerozumím.

Perlička na závěr. Všimli jste si, že pan Tomáš Rousek, který je jedničkou na kandidátce „Společně pro Hrádek“ má u svého jména uvedeno povolání “místostarosta”? Víte, že tato funkce místostarosty Rouska je u nás ve městě vykonávána jako funkce neuvolněná? Co to znamená? Neuvolněný místostarosta není pro výkon své funkce uvolněn ze „svého zaměstnání“ a tuto funkci tak vykonává v souběhu se „svým“ zaměstnáním. To znamená, že existuje nějaký důvod, proč jednička na kandidátce “Společně pro Hrádek” alias TOP 09 pan Rousek tají své pravé povolání? Třeba vám to nevadí, ale já mám rád ve věcech jasno.

Až budete číst o úspěších politiků v našem městě z předvolebních letáků, zkuste se na to podívat takto:

Zdroj: Twitter

Petr Franta, zastupitel

PS: Jděte k volbám, děkuji.

Podivnost 5: Právo na informace

Nemohu se zbavit dojmu, že paní starostka Sobotková si myslí, že informace, které získává díky své pozici, jsou něco, s čím může zacházet jako se svým majetkem.

Abych to vysvětlil. Paní starostka velmi často, jak veřejně, tak i soukromě, nabízí, že se u ní můžete zastavit v kanceláři a ona vám velmi ráda ukáže a vysvětlí vše, co by vás jen mohlo zajímat. Pokud přistoupíte na tuto hru, můžete nabýt dojmu, že jste natolik výjimeční, že se dozvíte to, co nikdo jiný vědět nebude.

Co si myslíte, že vám paní starostka může ukázat? Bude to něco výjimečného? Nebo něco tajného? Opravdu si myslíte, že se dozvíte něco, co by paní starostce nepovoloval zákon? Myslíte si, že kvůli vám by nastavovala krk?

Pokud už začínáte rozumnět, že se jedná pouze o veřejné informace, která jsou z důvodu vlastní důležitosti nabízeny tímto způsobem, pak by u vás měla vyvstat otázka, proč tyto informace, kvůli který si máte udělat volno, abyste se dostavili na úřad za paní starostkou, nejsou veřejně dostupné? Proč má někdo potřebu vystupovat jako strážce všehomíra a vybraným jednotlivcům poskytovat to, co náleží všem?

Podobné je to i s městským úřadem. Myslíte si, že jako zastupitelé máme všechny informace automaticky k dispozici? Myslíte si, že máme veškeré podklady na jednání zastupitelstva přesné a včas? My jsme na tom naprosto stejně. I nám čas od času paní starostka řekla, ať se za ní zastavíme, že nám vše ráda ukáže.

My jsme na tuto hru nepřistoupili a zvolili jsme si vlastní cestu. Začali jsem se na vše možné ptát, abychom získali dostatečné informace pro svou práci zastupitele. Proto se v poslední době objevilo několik výpadů proti mě a Davidovi Redlovi, kvůli tomu, že máme takové množství dotazů. Už to veřejně na zastupitelstvu prezentovala paní starostka Sobotková, místostarosta Rousek, tajemník Drnec, zastupitelka Rychlá a Sobotka.

V Hrádeckých novinách jsem se dočetl, ve sloupku nářku paní starostky, že žadatelé o informace dokonce zneužívají zákon při tomto dotazování. Není jasné, koho tím paní starostka myslí, proto když jsem ten, kdo se pořád ptá, tak jsem se musel zeptat městského úřadu na to: “Kolik bylo nezákonných dotazů na městský úřad?”, když se o tom píše v Hrádeckých novinách. Kolik jich asi mohlo být, když se s tím musela paní starostka svěřit celému Hrádku za peníze nás všech? Odpověď byla, že žádný dotaz nebyl nezákonný, takže bych rád na tomto krátkém příkladu ukázal, jak moc můžete věřit informacím, které čtete. Netuším, co to mělo znamenat, ale mě se jen potvrdilo to, co již dlouhou dobu tvrdím, že si musím informace ověřovat. Samozřejmě, že to nejde dělat jinak než písemně (elektronicky), abyste to měli “černé na bílém”.

Pokud si informace ověřujete a zjišťujete, že ne vše je tak, jak vypadá a k tomu to občas zveřejníte, stáváte se nepřítelem všech, komu ty články nejsou vhod. Nyní už asi chápete, proč ten tlak na to, aby se nikdo na nic neptal a tím pádem nikdo nic nevěděl.

Ještě než nastíním řešení neexistujícího “problému” s dotazováním se, tak se ještě pozastavím nad rolí zastupitele, protože někteří z vás budou na kandidátní listině do našeho zastupitelstva a určitě se to i patnácti z vás podaří.

Jako zastupitel máte určité povinnosti, které jsou vám dány zákonem. Je jen na vás, jak budete vykonávat funkci zastupitele, do které vás zvolí nemalé množství lidí našeho města. Jak chcete docílit toho, že budete rozhodovat svým hlasem o věcech, které se týkají nás všech, a za které nesete zodpovědnost? Nikdo vám neřekne, jak nejlépe vykonávat tuto funkci. Na druhé straně se najde dost chytráků, kteří vám budou říkat, že to co děláte, je špatně. Já jsem si zvolil takovou cestu, že chci mít informace, na základě kterých se budu rozhodovat, a které získám v písemné podobě právě proto, že jsem se na vlastní kůži přesvědčil, že lidem se v politice nedá věřit.

Rozepsal jsem se zde proto, protože jsem chtěl upozornit na to, že si pár zastupitelů jako je starostka Sobotková, místostarosta Rousek nebo zastupitelka Rychlá a Sobotka musí uvědomit, že v rámci zastupitelstva jsme si naprosto rovni. Nejsou zde žádní výše postavení zastupitelé, kteří vám budou určovat, co můžete nebo nemůžete. To, co děláte, je jen vaše zodpovědnost. Proto se těchto výkřiků na mou adresu během zasedání zastupitelstva nezúčastňuji. Nemám žádný důvod tam sedět a poslouchat bláboly od lidí, kterým se nezodpovídám. Je rozdíl mezi tím vést diskusi a veřejným pranýřováním.

Teď se vrátím o pár měsíců zpět, abyste porozuměli tomu, proč jsem každý pracovní den po dobu dvou let psal písemně dotazy na Městský úřad. Na jednom ze zastupitelstev mi paní starostka Sobotková nařkla z toho, že dělám jen pár dní před tím, než zasedání proběhne. Jak si může člověk, který má naprosto stejnou váhu hlasu v rámci zastupitelstva dovolit vás takto veřejně urazit? Cítíte tu aroganci a nadřazenost? Aroganci člověka, který napadá sobě rovné, aby ukázala, že je lepší než ti ostatní. Jak si může starostka Sobotková něco takového dovolit, když o mě vůbec nic neví? Na základě čeho takto veřejně soudí člověka, když se ho předem na nic nezeptala? Není lepší než mi ostatní, to už jsem tušil dávno, ale dnes už jsem o tom naprosto přesvědčený.

Po tom, co mi paní starostka osočila, že dělám málo jsem si uvědomil, že musím začít pracovat jinak, protože jsem si dříve své dotazy připravoval do diskuse na zasedání zastupitelstva, kde mi na ně bylo ústně odpovídáno. Došlo mi, že nemusím čekat, až na jednání zastupitelstva, ale mohu se informovat průběžně. Také jsem zjistil, že mám díky písemným dotazům informace z první ruky. Jak jsem psal, tak ne vše, co se člověk dozví ústně musí být pravda. Tím, že jsem se přestal ptát na zasedání zastupitelstva, tak jsem přestal zdržovat ostatní zastupitele, protože ne všechny to zajímalo. Tajemník městského úřadu nám zastupitelům před každým jednáním zastupitelstva začal zasílat seznam dotazů, které Městský úřad od zastupitelů obdržel. Díky této informaci vím, že se dotazovali městského úřadu pouze dva zastupitelé – Franta a Redl. Ti ostatní mají asi jiné způsoby, jak si informace ověřovat nebo zjišťovat, ale my bohužel jinou možnost nemáme.

Nyní k těm dotazům, které tak trápí paní starostku a její partu příznivců včetně tajemníka.

S příchodem pana Drnce do funkce tajemníka městského úřadu, se můžeme dotazovat pouze písemně přes podatelnu městského úřadu. Nemám proto jinou možnost, jak se k informacím dostat, než tak, jak mi bylo doporučeno. Jako zastupitel se ptám na vše, co souvisí s mou funkcí, protože kdybych se zeptal na něco, co by například zneužívalo nějaký zákon, tak asi nedostanu odpověď, ale to se mi ještě nestalo. Jak jsem již výše zmínil, poslal jsem přes 550 dotazů a ani jeden nebyl nezákonný.

V článku “Agitace v Hrádeckých novinách” jsem upozornil na to, že se jedná o neschopnost starostky danou situaci řešit, a proto je na mě, abych svůj postoj níže vysvětlil. Jsem přesvědčen, že existuje jednoduché řešení.

Stačí všechny informace zveřejňovat. Veřejné všem a neveřejné jen tomu, kdo na ně má oprávnění. Ano, takto jednoduché to je! Technicky to je stejně jednoduché, protože zobrazení veřejných a neveřejných informací je standard, který snad umí naprosto každý publikační software.

Jako příklad uvedu tyto stránky Hrádeckého zpravodaje, které tyto funkce umožňují. Stránky hradecky-zpravodaj.cz jsou vytvořeny v programu WordPress a cena tohoto programu je 0,- Kč (je zdarma).

Určitě existuje řešení i pro WWW stránky městského úřadu, tak proč to nedělají? Protože by informace věděli všichni a to by nemohlo docházet k selekci lidí na ty, co zajdou za paní starostkou a ti, co si tam nezajdou. Představte si, že by všichni zastupitelé před jednáním zastupitelstva věděli o všem, jak ti vládnoucí, tak ti opoziční. Také by se tím naprosto eliminovalo dotazování se Městského úřadu.

Když jsem chtěl, aby WWW stránky města uměly vyhledávat ve všech typech dokumentů, tak to bylo shozeno ze stolu.

Když jsem chtěl, aby WWW stránky města byly indexovány například Googlem nebo Seznamem, tak to bylo shozeno ze stolu.

Když jsem chtěl, aby se na WWW stránky umístili anonymizované audiozáznamy ze zasedání zastupitelstva, tak to bylo shozeno ze stolu.

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Perlička na závěr ze zápisu zasedání číslo 2 Zastupitelstva města Hrádek konané dne 28. 4. 2022:

Diskuze: Sobotka Zastupitel charakterizoval činnost žadatelů jako „klukovinu“, kterou je šikanován úřad a doporučoval by na uvedené dotazy nereagovat i s tím dopadem, že bude úřad čelit konfrontaci z ministerstva vnitra. Je škoda, že se p. Franta vzdálil a nelze mu toto říci z očí do očí. Vzhledem k tomu, že konči volební období věří, že příští zastupitelstvo se takovouto podlostí nebude muset zabývat. Poukázal na to, že je prezentováno, že zastupitel – žadatel – informace zpracovává a vyhotovuje z nich výstupy, ale ty dosud nebyly prezentovány. Poukázal na to, že jako zastupitel p. Franta hlasoval ve většině hlasování ve volebním období proti návrhům předneseným zastupitelstvu nebo se velmi často zdržoval hlasování. Toto svědčí o tom, že není zastupitelem, který je přínosem pro občany tohoto města.

Chápete, že místo toho najít řešení, jak předávat informace s co nejmenším zatížením úřadu nabádá zastupitel Sobotka, aby Městský úřad porušoval zákon! Chápete tu logiku?

Dokonce mi pan zastupitel Sobotka lustruje a nejraději by mě ze zastupitelstva vyhodil. Chápu, já si také myslím, že pan zastupitel Sobotka, který svým přičiněním zdraží zakázku o více než 270 tisíc nemá v zastupitelstvu co dělat, ale to nepřísluší mě, ale vám voličům.

Během čtyř let v zastupitelstvu, jsem se snažil získat maximum znalostí pro tuto práci. Proč si pan Sobotka myslí, že je lepší než já?

Petr Franta, zastupitel

Podivnost 3: Jak se zachází s penězi nás všech

V článku “Podivnost 2: Jak moc bude jednou drahá voda v našem městě?” jsem upozorňoval na to, že věřím tomu, že se voda u nás od roku 2026 zdraží díky tomu, jak hlasovali zastupitelé. Proč jsem o tom přesvědčen, vysvětlím v následujícím textu.

U nás ve městě vyhlásili výběrové řízení, které bylo postaveno tak, že má dva požadavky – zpracování projektu a cenu. Výběrové řízení vyhrála firma, která skončila druhá v pořadí a je dražší než faktický vítěz o 273 028,- Kč. Jak je možné, že vyhrála firma, která skončila jako druhá v pořadí a ještě je o tolik peněz dražší než faktický vítěz? Protože se vedení města zachtělo! Náhodou ta vítězná firma je “ta” firma, která bude i budoucím realizátorem požadavků na údržbu vodovodní a odpadní struktury v našem městě viz předchozí článek o vodě “Podivnost 2: Jak moc bude jednou drahá voda v našem městě?”. Snad už jsem dostatečně vysvětlil, proč jsem přesvědčený, že v budoucnu bude naše voda dražší než by musela být.

Protože jsem se nechtěl spokojit s tím, že se v našem městě vyhazují zbytečně statisíce, tak jsem požádal kontrolní výbor o pomoc. Protože mi kontrolní výbor jako obvykle poslal k šípku, tak jsem se obrátil na samotné zastupitelstvo, aby tento úkol zadalo kontrolnímu výboru, který by prošetřil, jak je možné, že se u nás ve městě vyhazují peníze nás všech. Dle očekávání se zastupitelé shodli, že je v pořádku utratit navíc 273 028,- Kč. Proč ne, když to nejde z jejich kapes. Předsedou výběrové komise byl radní pan Sobotka (dříve ODS / nyní Jsme Hrádek pod ODS). No, a když výběrová komise včele s panem Sobotkou vybrala toho druhého v pořadí, jako vítěze, tak rada zbytek schválila v čele s paní Sobotkovou (dříve ODS / nyní Jsme Hrádek pod ODS). Takový rodinný podnik.

Pokud jste někdy požadovali od našeho města nějakou maličkost a dozvěděli jste se, že na to nejsou peníze, tak věřte, že peníze jsou, ale ne pro vás.

Uvedu vám další příklad.

V našem městě jsme získali dotaci na výsadbu stromů, kterou získala firma Šístek bez výběrového řízení. Proč?

Nedalo mi to a zeptal jsem se přímo na městě, aby mi své rozhodnutí zdůvodnili. Dostal jsem odpověď od tajemníka Drnce, který mi napsal, že je město s firmou Šístek dlouhodobě spokojeno. Proto mu asi byla automaticky přidělena zakázka na výsadbu stromů.

Když už mi pan tajemník Drnec napsal, jak jsou s firmou Šístek spokojeni, tak to musí firma Šístek odvádět pro město dobrou práci. Vzhledem ke zkušenostem, které mám, jsem si chtěl informaci tajemníka Drnce ověřit. Zeptal jsem se proto Městského úřadu, kolik bylo firmě Šístek přiděleno zakázek a v jaké hodnotě za roky 2018, 2019 a 2020, doba kdy jsem v zastupitelstvu a dotaz jsem poslal na začátku roku 2021. Na odpověď jsem čekal skoro sedm měsíců a po urgencích a stížnostech přímo paní starostce jsem se dozvěděl od paní starostky Sobotkové, že firma Šístek, za požadované roky neudělala pro naše město nic. Ani jednu jedinou zakázku! Jak je tedy možné, že mi tajemník Drnec napíše, že jsou s firmou spokojení, ale fima nic neudělala? Jak je vidět, tak náš tajemník hájí zájmy vedení města, místo toho aby si zachoval status nestranného úředníka.

Teď si trochu povzdychnu: Zlatá paní Feureislová (předchůdkyně pana tajemníka Drnce).

I toto jsem chtěl po kontrolním výboru zkontrolovat a jak jsem předpokládal, nikdo se tím nezabýval.

Proč byla vybrána firma Šístek mi na jednom zastupitelstvu sdělila paní starostka Sobotková. Zdůvodnila to tím, že nebylo v podmínkách dotace, že se má dělat na tuto zakázku výběrové řízení, takže si mohou zakázku přidělit komu chtějí. Jaká je to náhoda, že pan Šístek (dříve ODS / nyní Jsme Hrádek pod ODS) je shodou okolností znovu na kandidátce s paní Sobotkovou.

Je dobré být na kandidátce “Jsme Hrádek” pod ODS spolu s paní starostkou Sobotkovou a aktivně ji podporovat, protože z toho plynou benefity. Ruka ruku myje nebo koho chleba jíš, toho píseň zpívej?

Dnes, když čtu seznam kandidátů na kandidátní listině “Jsme Hrádek” pod ODS nebo “Společně pro Hrádek” pod TOP 09, tak se musím ptát, komu bylo co slíbeno, a kdo asi dostane další zakázku bez výběrového řízení?

Mám více takových podivných zakázek, ale tyhle dvě jsou pro mě naprosto ukázkové, jak by to fungovat nemělo. Jsou to i vaše peníze, proto se vás musím zeptat: Vám to nevadí, jak se s nimi zachází?

Petr Franta, zastupitel

Společné prohlášení k urážkám kandidátů “Srdcem pro Hrádek” a “Pro Hrádečáky”

Byli jsme veřejně nařknutí z toho, že lžeme ohledně sebraných podpisů na petiční listy kandidátů “Srdcem pro Hrádek” a “Pro Hrádečáky”. Konkrétně, že se nám nepodařilo nasbírat dostatečný počet podpisů, a současně jsme si museli koupit podepsanou kandidátní listinu od jiných politických uskupení. Co vede člověka k tomu, že je ochoten veřejně lhát a urážet. Je to asi mnohem jednodušší, než si informace ověřit. Nikdo se nás neptal na to, kolik jsme nasbírali podpisů, nebo z jakého důvodu jsme petiční listy nepředali Městskému úřadu v Hrádku. Nemusíme ukazovat na ty, kterým jsou tyto lži prospěšné, a kdo nejvíce získá z toho, že by lidé těmto lžím uvěřili. Jsme rádi, že lidé, kteří takto veřejně lžou nebo zveřejňují tyto lživé informace, nejsou našimi podporovateli, a současně doufáme, že to tak i zůstane.

Podařilo se nám nasbírat na peticích dostatečný počet podpisů pro obě kandidátky. Bylo potřeba něco málo přes 190 podpisů, ale nám se podařilo nasbírat mnohem více než jsme potřebovali. Samozřejmě, že petiční archy máme u sebe a předložíme je na vyzvání orgánům, které se budou zabývat podaným trestním oznámením pro pomluvu. Ti co lžou musí nést následky svých činů.

Během sbírání podpisů pro naše kandidátky, jsme narazili na lidi, kteří měli strach z toho, že by se jim za vyjádření souhlasu s naší kandidátkou mohl někdo mstít. Kdo by se jim mohl mstít je zřejmé, protože to může udělat jen ten, kdo má tu možnost.

Hlavním důvodem je nedůvěra ve vedení našeho města včetně tajemníka Městského úřadu, který by byl zodpovědný za předané petiční archy a my jsme nechtěli riskovat, že se jména lidí podepsaných na peticích dostanou do rukou někoho jiného.

Proto jsme se rozhodli, oslovit polická sdružení, která by nám posvětila kandidátní listiny svým podpisem a my tím mohli ochránit lidi, kteří nám petice podepsali. Do poslední chvíle jsme netušili, zdali vše dobře dopadne, ale nakonec se nám to podařilo.

Za podepsanou kandidátní listinu jsme nic neplatili. Naopak jsme se seznámili s fantastickými lidmi, kteří pro nás měli pochopení a pomohli stovkám podobných kandidátních uskupení dostat se do komunálních voleb. Všechny tyto lidi spojovalo jedno společné – šikana ze strany těch, co jim vládnou a šíří strach mezi lidmi.

Věříme, že jsme udělali správnou věc a ochránili tím soukromí lidi, kteří nám vyjádřili svou podporu. Velmi si vážíme každého podpisu, za kterým je osobní statečnost podepsaného člověka i těch, kteří nám pomáhali podpisy sbírat, protože bez nich bychom se ani nedozvěděli o strachu, který se v našem městě mezi lidmi šíří.

Ještě jednou díky vám všem.

David Redl za kandidátku “Srdcem pro Hrádek”
Petr Franta za kandidátku “Pro Hrádečáky”