Digitalizace města aneb buďmě občanům blíž…

Vážení spoluobčané,

předkládám vedení města další z řady návrhů, které by bylo dobré zařadit do Strategického plánu města. Doba pokročila, většina z nás je pracovně hodně vytížena a tak se hodí každá každá maličkost, která by nám ušetřila trochu času. Myslím si, že chození na úřady, ať už kvůli vyřizování dokumentů, nebo kvůli platbám je jedna z činností, kterou si každý z nás rád odpustí. Pokud je to totiž možné, jistě by vše raději vyřídil z pohodlí domova. V návrhu se na tuto problematiku zaměřuji a mou snahou je předložit vedení návrh, který by vedl naše město k maximální digitalizaci služeb.

Vnímám podporu digitalizace a snahu o modernizaci i na úřadě. Kupují se programy, které pomáhají s vedením zápisů rady a zastupitelstva, kupují se Geo programy umožňující snadný přehled o našem městě, kupují se inventarizační programy, a tak věřím, že po usnadnění práce na úřadě přijde řada i na Vás na občany, a vedení napře síly k tomu Vám poskytnout služby, které Vám například online pomohou zaplatit popelnice či jiné poplatky, a vyřídíte online i agendu týkající se třeba kácení stromů nebo cokoliv jiného…

No a dostáváme se i k tomu nejdůležitějšímu co ovlivňuje život ve městě každého jednoho z nás, a to jsou jednání Zastupitelstva města. Vím, že dění ve městě Vám není lhostejné, ale upřímně, kdo z Vás je ochotný trávit 4-5 hodin na samotném jednání. Až na pár obyvatel je to něco, co si každý z Vás umí odpustit. Ale vím z vlastní zkušenosti, že online přenos ze zasedání se Vám líbil a ohlasy to mělo pozitivní, tak proč se nevydat touto cestou?! Zájem občanů o dění ve městě se zvýší, a nové interaktivní možnosti být součástí jednání na dálku, ať jste kdekoliv, nebo pomocí mobilních telefonů jistě ocení většina. Součástí by mohla být i interaktivní forma pokládání dotazů do diskuze. Ale to již předbíhám, a jistě by to muselo být spojeno i se změnou frekvence jednání, tak aby jednání zastupitelstva byla kratší a občan tak dostal více prostoru k diskuzi.

Doufám tedy, že město bude myslet i na to jak vyjít vstříc co největšímu počtu obyvatel a cesta digitalizace a online přenosů je ta nejlepší cesta být občanům nejblíže.

David Redl
zastupitel

Nové možnosti, nové aktivity, nové sporty, ale prostory chybí…

Dobrý den Vážení spoluobčané,

přicházím za vedením města s dalším návrhem projektu, který by město mohlo zařadit do Strategického plánu města.

Pokud budete věnovat pár minut přečtení návrhu TJ Hrádek, který jsem rozeslal všem zastupitelům a na oficiální kontaktní adresu městkého úřadu, dozvíte se, že návrh obsahuje několik variant.z nichž jedna varianta nabízí komplexní služby obyvatelům města v oblasti relaxace, kultury a samozřejmě i sportovních možností, které v Hrádku zatím nejsou dostupné právě z důvodu nedostupnosti kvalitního zázemí.

Věřím, že vedení města i vy, obyvatelé, najdete na projektu pozitiva a možné přínosy pro celé naše město a možná i pro široké okolí.

David Redl
zastupitel
předseda TJ Hrádek

Dvojí metr

Na zasedání zastupitelstva dne 30.4.2020 byl na programu jednání bod o prodeji pozemků. O pozemky požádala Správa železnic v rámci rámci revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice.

Rada města (Sobotková, Sobotka, Rousek, Richtr, Kotyzová) jednomyslně odsouhlasila prodej pozemků, bez jakýchkoliv výhrad. Díky tomu rada města předala doporučení zastupitelům, aby s prodejem pozemků Správě železnic souhlasili.

Asi by na tom nebylo nic zvláštního, kdyby přesně před rokem ta samá rada nedala opačné doporučení na žádost o prodej pozemku jednoho z občanů našeho města.

Dva stejné požadavky na prodej kousků pozemků a dva naprosto opačné přístupy pro prodej pozemků ze strany rady města.

Před rokem nám z rady bylo sděleno, že město pozemky neprodává, protože je to nastolený standard z předchozích let, který je doporučeno dodržovat. Samozřejmě, že to byl nepsaný standard a platí jen pro někoho a jenom někdy, ale to se bohužel člověk dozví až později.

Moje otázka byla celkem jednoduchá. Proč město nechce prodat kousek pozemku města občanovi, který zde bydlí, ale nějaké cizí firmě pozemky prodat chtějí? Proč není stejný metr pro všechny? Proč je občan našeho města něco míň než firma, který s městem nemá nic společného?

Víte proč? Protože ti, co se snaží ukázat, jak tady vládnou, mají strach! Mají strach z toho, že by se Správa železnic mohla domáhat soudní cestou odprodeje pozemmků a nikdo s ní nechce jít do křížku.

Jinými slovy na občana našeho města, kterého mají v hrsti si umí došlápnou a také si došlápli, ale Správa železnic pozemky získala.

Je to takové to “hrdinství”, kdy ví, na koho si můžu dovolit a na koho ne a podle toho se také chovají.

Nejsem ani zastáncem prodeje pozemků ani odpůrcem prodeje pozemků, jde mi jen o to, aby lidé v tomhle městě věděli, že s nimi bude jednáno jako s kýmkoliv jiným a ne podle toho, jak má někdo dobrého právníka.

Nesouhlasím s tímto přístupem a příčí se mi tento dvojí metr.

Petr Franta, zastupitel

Je třeba hledat způsob, důvod máme!

Vážení spoluobčané,

reaguji na schválený strategický plán města, ke kterému jsem se chtěl vyjádřit na zasedání zastupitelstva. Po mých úvodních připomínkách jsem byl zastaven MUDr. Richtrem, kdy konstatoval, že čas na jednání zastupitelstva není určen k diskuzi o předloženém návrhu, ale pouze k odhlasování dokumentu.

Starostka nás v této souvislosti informovala o tom, že strategický plán města je dynamický dokument, který se bude měnit na základě podnětů.

Rád tedy využívám této nabídky, a přicházím se svým prvním návrhem na zařazení projektu do Strategického plánu, o kterém se domnívám, že by mohl oslovit obyvatele našeho města.

Návrh jsem zaslal vedení města a všem zastupitelům. Zároveň jej tímto způsobem předkládám i široké veřejnosti.

David Redl, zatupitel

Hlášení 4.5.2020: Kontejnery na bioodpad

V našem městě byly rozmístěny čtyři nádoby na bioodpad.

Mapa s umístěním kontejnerů na bioodpad.

Stanoviště jsou u dětského hřiště na Hamplově, v ulici Janovské, pod tratí v ulici Rokycanské a u zahrádek v ulici Zahrádkářské.

Do nádob je možno odkládat zbytky zeleniny a ovoce, čajový odpad, kávovou sedlinu, skořápky z vajíček a zbytky potravin pouze rostlinného původu

Dále jsou nádoby určeny pro odpady rostlinného původu jako je posekaná tráva, listí, zbytky rostlin, listy a kořeny zeleniny, plevel, květiny, kousky keřů do velikosti 30 cm, seno, sláma a podobně.

Do nádoby nepatří zbytky jídel, oleje, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a ostatní odpady, jako například papír, plasty, sklo nebo kovy.

Koupaliště 2020

Každoročně musím zatlačit slzu v oku při pohledu na naše koupaliště, kde jsme se dříve tak rádi scházeli a trávili svůj volný čas.

Díky startegickému plánu rozvoje našeho města, který byl schválen 30. 5. 2020, se blíží konec takto zanedbaného koupaliště.

Byla přislíbena veřejná debata o startegickém plánu rozvoje našeho města, takže pokud máte nějaký návrh či nápad, tak vyčkejte na oslovení, abyste se mohli této debaty zúčastnit a o své názory či nápady se podělit.

Pokud chcete vidět aktuální strategický plán, tak si o něj požádejte na městě, kde Vám jej rádi a ochotně poskytnou.

Informoval jsem všechny zastupuitele našeho města o programu http://pestujprostor.plzne.cz/vyzva-2020/, který je jako dělaný pro změnu koupaliště k lepšímu nebo něčeho jiného.

Podpoříte knihu Filipínek od našeho rodáka

Chtěl bych Vás požádat o podporu našeho rodáka Marka Šnábla, který se snaží vydat knihu pro děti s názvem Filipínek.

Marka znám léta, a proto mi jeho počin vůbec nepřekvapuje, protože Marek je sečtělý člověk s výbornou češtinou a úžasnou představivostí.

Knihu můžete podpořit na stránce pointa.cz.

Ukázka z knihy Filipínek