Harmonogram pro komunální volby 2022

TermínÚkolKdo zajišťuje
19.07.2022 do 16:00 hodtermín přihlášení (nejzazší termín podání kandidátky – do komunálních voleb)Zmocněnci → obecní úřad v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory tj Hrádek u Rokycan
19.07. – 25.07.2022přezkoumání kandidátních listin, případně následná výzva k odstranění závad na kandidátní listiněObecní případně Krajský úřad
V případě, že registrující úřad zjistí nedostatky (kandidátní listina nemá zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje), vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce nebo nezávislého kandidáta nejpozději 27. července 2022, aby závady odstranili do 1. srpna 2022.
25.07.2022 do 16:00 hodposlední den pro doplňování dalších kandidátů do kandidátních listin a změnu jejich pořadíZmocněnci
01.08.2022 do 16:00 hodposlední termín pro odstranění případných závad na kandidátní listiněZmocněnci
06.08.2022rozhodnutí úřadu o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci nebo odmítnutí kandidátní listinyObecní úřad
Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se může každá volební strana, která podala kandidátní listinu pro volby do daného zastupitelstva obce, do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u příslušného krajského soudu. V případě, že došlo ke škrtnutí kandidáta, může se rovněž i tento kandidát domáhat ochrany u příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního.Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu.
15.08.2022delegace členů do okrskových volebních komisíZmocněnci
24.08.2022termín delegací do OVK (poslední termín) do 16:00 hodZmocněnci
02.09.2022nejzazší termín pro první zasedání okrskových volebních komisíObecní a městské úřady
21.09.2022 do 14:00nejzazší termín pro odvolání či odstoupení kandidátaKandidáti, republikový výbor, Zmocněnci
23.-24.9.2022volbyČSÚ

Změna ANO – volby 2022

Máme obrovskou radost, protože dnes 18. 7. 2022 dopoledne jsme podali na Městském úřadě v Hrádku dvě kandidátní listiny pro podzimní volby, které se uskuteční dne 23. a 24. září 2022 za Srdcem pro Hrádek a Pro Hrádečáky.

Díky vám všem, kteří jste nás podpořili. Už nyní je to pro nás závazek do budoucnosti. Velmi si toho vážíme a doufáme, že k volbám přijdete a vyjádříte tím svůj postoj k dění v našem městě.

Petr Franta, zastupitel

Společné prohlášení sdružení nezávislých kandidátů Srdcem pro Hrádek a Pro Hrádečáky

Chtěli bychom tímto požádat občany našeho města, kteří stejně jako my vnímají, že je potřeba změna ve vedení našeho města, zda by nám podepsali petice pro naše sdružení nezávislých kandidátů.

Bez těchto petic by se naše sdružení nezávislých kandidátů Srdcem pro Hrádek a Pro Hrádečáky nemohlo účastnit podzimních voleb do zastupitelstva města. Potřebujeme minimálně 191 podpisů občanů našeho města, kteří zde mají trvalé bydliště a v den voleb jim musí být 18 let.

Pokud byste byli ochotni nás podpořit svým podpisem, napište do komentáře pod článek den a čas, kde bychom se mohli sejít a my za Vámi rádi přijdeme. Pokud byste chtěli přijít Vy za námi, tak se zastavte u Zmrzlinového domečku (https://mapy.cz/s/kocudesena), kde bude možné petice podepsat.

Vzhledem k tomu, že se obě sdružení předem dohodla na spolupráci, bude mít každý u sebe obě petice pro obě sdružení.

Věříme, že jsme Vás za poslední čtyři roky informovali o všem, co nám na stávajícím vedení města vadí a co vše bychom chtěli změnit. Pokud máte podobné smýšlení jako my, tak budeme velmi rádi pokud nás podpoříte Vaším podpisem v naší petici a na podzim svůj postoj vyjádříte hlasovacím lístkem. Volby do zastupitelstva se uskuteční 23. a 24. 9. 2022.

Za sdružení nezávislých kandidátů Srdcem pro Hrádek Mgr. David Redl a za sdružení nezávislých kandidátů Pro Hrádečáky Petr Franta

#ToNevymyslis_3 – Starostka není schopna doložit své tvrzení

Transparentnost má být základ každého úřadu státní správy.

Otázkou však je, jak přesně pojmenovat to, co se u nás ve městě odehrává ohledně informací. Tento příspěvek je ze série článků o počinech vedení našeho města ve stylu #ToNevymyslis.

V článku se dozvíte, že informace uvedené v zápisech, o které se město často opírá, a kterými často přesvědčuje zastupitele, neexistují! Jak to pojmenovat? Lež? Úmysl?   

Chápu, že ne všechny informace ohledně chodu města zajímají všechny občany. Může se ale stát, že budete řešit situaci, která se vás osobně týkat bude, a proto budete dohlížet na to, aby veškeré informace byly pravdivé, nezkreslené, transparentní a hlavně ucelené.

Po přečtení článku se možná i vy zamyslíte nad tím, jak to tady u nás s těmi informacemi vlastně funguje a zda je to takto v pořádku. Je úplně jedno o jakou informaci jde, zda o nesplněný slib, nebo podanou informaci. Vždy by vedení města mělo být schopno doložit to, co je uvedeno v zápisech. U nás ve městě tomu tomu tak není!

Uvedu zde příklad informací, tedy neinformací, které nejsou k dispozici a týká se hlavně sousedů kolem nemovitosti bývalé restaurace Džbánek.  U tohoto případu vše začalo tím, že město Hrádek koupilo bývalou restauraci “Džbánek”, protože právě lidé bydlící v blízkosti této nemovitosti měli obavy, že z bývalé restaurace se stane ubytovna. Po několika letech tápání co vlastně podniknout s nabytou budovou, se současné vedení města rozhodlo pro rekonstrukci tohoto objektu na bytové jednotky.

Vedení města nechalo vypracovat projekt dle vlastních představ. Jenže představy vedení města nebyly předem nikterak projednány se sousedy zmíněného objektu. Není tedy nic zvláštního na tom, když rekonstrukcí dotčení sousedé mají ke zveřejněnému projektu své výhrady a pochopitelné připomínky. Z mého pohledu se oprávněně dožadují změn projektu v rámci připomínkového řízení. Vyřčené výtky považuji za objektivní a obhajitelné. Nespokojenost účastníků řízení vedla k tomu, že již v červenci 2021 proběhla jednání se  starostkou. Jelikož starostka na proběhlém jednání zřejmě nedokázala projekt dostatečně obhájit, přeneslo se  jednání na Zastupitelstvo města, které proběhlo v září 2021. Zde se měl projekt rekonstrukce “Džbánku” projednávat a odsouhlasit včetně připomínek všech dotčených. Na jednání se osobně dostavili pouze Fišerovi, kteří  před zastupiteli zopakovali své výtky k projektu.

Díky tomu, že jsem vnímal argumenty Fišerů jako oprávněné a chápal jejich situaci, zapojil jsem se do diskuze na jednání zastupitelstva a snažil jsem se podpořit změnu a navrhl i několik řešení k problémům, které zde zazněly. Například změnu dispozic oken, a další, ale tyto připomínky v zápise tajemníka nenajdete. Zrovna tak, jako nenajdete v zápise ani moje jméno v rámci záznamu diskuze. Najdete tam, ale informaci, že starostka lpí na projektu tak, jak je vypracován. Nemá pro rodinu Fišerů pochopení. Kladl jsem si otázku, jak by asi reagovala sama starostka, kdyby někdo, tak zásadním způsobem narušil stávající soukromí jejího bydlení. Tento přístup starostky a vedení města mně osobně vadí. Rozhodl jsem se tedy, že si vznesené připomínky ohlídám a zkontroluji, zda budou tyto připomínky zohledněny v rámci požadavků vedení města na úpravu projektu.

V zápisu Rady města z 16.11.2021 jsem se dozvěděl, že připomínky k projektu rekonstrukce Džbánku byly starostkou předány projektantovi stavby. Zcela logicky jsem si tedy požádal o kopii těchto připomínek, abych si vše mohl ověřit. Proto jsem dopis s žádostí o informace ke změnám projektu odeslal 13.12.2021. Vzhledem k tomu, že jde o banální úkol vytvoření kopie dokumentu a jeho odeslání na mou adresu, naivně jsem se domníval, že vše bude vyřízeno během čtrnácti dnů.

V textu odpovědi, kterou mi tajemník našeho města zaslal uvádí, že požadovaná informace je v zápise onoho jednání Zastupitelstva města ze dne 23.9.2021, bod č. 11

(odkaz na tento bod zde: https://uzob.cz/zasedani/zobrazit-zapis/76)

Jenže, v zápise, tak jak je napsán, nejsou zohledněna přání a žádost rodiny Fišerů, ale naopak je tam opakovaně zdůrazněno, že starostka chce pokračovat v projektu tak, jak byl navržen. Není tam vidět snaha nás, co jsme se rodiny Fišerů zastali a požadovali snížení počtu bytů z 10ti na 8, a ani tam nenajdete seznam vyslovených připomínek a požadavků, který měl být údajně předán projektantovi.

Proto jsem si znovu požádal o KOPII předaných připomínek projektantovi. Toto je ukázkový příklad běžných obstrukcí ze strany úřadu pod vedením tajemníka Drnce, kdy si o jednoduchou informaci musíte psát několikrát.

Odpověď vám asi řekne vše:

Na žádost o znovu zaslání kopie připomínek nelze reagovat, neboť kopii připomínek MěÚ nikdy neodeslal, protože kopii připomínek nemá MěÚ k dispozici (opakovaně sdělujeme, že informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního). Jak jsme zdůraznili výše – MěÚ není vlastníkem požadované informace.

Abych vám to přeložil, tak ve zprávě mě tajemník městského úřadu informuje  o tom, že žádná písemná informace ke změně projektu neexistuje. Přijde mi to neuvěřitelné, proto jsem požádal starostku o nápravu, protože starostka je nadřízenou osobou tajemníka, který vyřizoval mé dotazy. Potřetí jsem musel požadovat kopii informací na přepracování projektové dokumentace.

Odpověď starostky? Tajemník nepochybil a má samozřejmě pravdu, protože mnou požadované připomínky předložené starostkou projektantovi neexistují. Tím starostka považuje celou záležitost za vyřízenou.

Protože text je dlouhý tak to shrnu do jedné věty. Starostka předala informace projektantovi pouze ústně, nikdo neví co mu řekla ani jak se to bude řešit. Tento závěr jsem zjistil po třech dopisech a několika týdnech komunikace s úřadem.

Přemýšlím jaké otázky asi ve vás vyvolává zmíněné chování  starostky a zkusím jich pár zformulovat… Trefil jsem se?

Opravdu můžeme věřit všemu co je psáno?

Jak moc můžeme věřit vedení města a jejich slibům, když svá tvrzení nemohou nijak doložit?

Je chování vedení města účelové, když z jednání, připomínkování, obchodů a dohod nevedou zápisy z jednání?

Co vede vedení města k tomu, aby se chovalo netransparentně?

Je netransparentní způsob chování důkaz něčeho? 

Hodí se netransparentnost k tomu, aby vedení města mohlo snadněji prosazovat své zájmy?

Může úředník státní správy, Rada města a starostka zneužívat ve svůj prospěch fakt, že co není psáno, to není dáno?

Nebo je snad nepořizování záznamů snaha jak se vyhnout případné osobní zodpovědnosti?

Určitě vás napadají i další otázky. Já považuji toto jednání vedení našeho města a vedoucího úřadu za nepřijatelné. Jednání, která jsou vedena bez zápisu a připomínky, které nejsou předávány písemně považuji za netransparentní počínání. Komunální politik je ve své funkci jen díky důvěře svých spoluobčanů, ztratit ji je snadné, pokud vědomě svolíte, aby se tak mohlo stát, je za tím jistě nějaký důvod. To asi dojde každému.

Tento případ není první a není ani ojedinělý. Bohužel jsem přesvědčen o tom, že díky složení vedení našeho města to dokonce nebude ani případ poslední… Vedení města, moji důvěru, díky svému jednání ztratilo již dávno.

Tento příklad se týká hlavně rodiny Fišerů, ale myslíte si, že příště se podobný příběh nemůže týkat zrovna vás?!

David Redl, zastupitel

Pohádka o písaři a rychlé dvorní dámě

Na našem malém hrádečku si jednoho dne postěžovala královna, během sezení u kulatého stolu, že dva z rytířů dělají pro království pouze pár dnů před tím, než zasednou u kulatého stolu a tím pádem neodvádějí pravidelně svou práci.

Oba rytíři věděli, že královna mluví ze své vlastní dlouholeté zkušenosti, proto se rozhodli, že svou práci budou dělat jinak. Pokud budou rytíři více pro království pracovat, více se toho dozví a budou tak více ku prospěchu celému království. Důležité pro ně bylo, aby nezapomněli na ty, díky kterým se stali rytíři.

Aby ti dva rytíři mohli lépe komunikovat s hrádkem, tak si pořídili několik poštovních holubů, čímž se zrychlila komunikace mezi hrádkem a jejich obydlím. Tímto okamžikem začali na hrádek posílat své dotazy, podněty či návrhy, aby mohli dostát svému rytířskému slibu – pracovat pro království.

Jak čas plynul stalo se něco, s čím tito rytíři vůbec nepočítali. Písař na hradě začal chodit za královnou, a čím dál častěji si stěžoval, že má díky těmto dvěma rytířům stále více práce. Musí dokonce dvakrát týdně dolévat inkoust do kalamáře, co každý den seřezávat brk na psaní a od pečetidla se mu udělal mozol. Královna byla čím dál více nešťastná z písařova nářku. No jen si to představte, když za vámi den co den písař chodí s nářkem, kolik mu ti rytíři přidělávají práce, jak je to všechno složité, že potřebuje k sobě dalšího písaře, aby sobě ulevil a tak dále a tak dále. Samo sebou to královna dlouho nevydržela a svěřila se svým nejbližším oddaným poddaným se svou starostí ohledně písařova nářku a požádala je o pomoc.

Naštěstí byla v blízkosti královny její věrná dvorní dáma, která vždy jako první přispěchala s pomocí, proto se jí říkalo rychlá dvorní dáma. Ta když slyšela, že její oblíbená královna potřebuje pomoc, tak nelenila a s rychlostí sobě vlastní se pustila do řešení tohoto, pro královnu, zapeklitého problému. Slíbila královně, že celou záležitost rychle vyřeší.

Jednoho dne, když rytíři znovu zasedli u kulatého stolu, se tato rychlá dvorní dáma rychle ujala slova a vystoupila proti těmto dvěma rytířům. Řekla jim: “Vy dva pracujete moc a to se v našem království nesmí! Musíte pochopit, že takhle nikdo pracovat nemůže, to se prostě nedělá. Na hrádku tím všechny zatěžujete a písař kvůli vám bude potřebovat pomocníka. Bylo by dobré, abyste pracovali méně, protože o svůj žold stejně nepřijdete, i kdyby jste nepracovali vůbec.” Přidal se i další věrný z královniny družiny rytíř “Píč”, který si postěžoval, že musí na hrádku každý den v šest hodin ráno odchytávat poštovní holuby se vzkazy od oněch dvou rytířů. Byl by asi raději, kdyby mu tam létali pečení holubi, ale to ti dva rytíři určitě posílat nebudou.

video: Podobná situace na jiném zastupitelstvu.

Ti dva rytíři seděli u kulatého stolu a nevěřícně kroutili hlavou. “Co máme vlastně dělat?”, říkali si. Královně se nelíbí, když děláme pro království málo. Písaři se zase nelíbí, že děláme moc. Rychlá dvorní dáma dělá všechno pro to, aby se zavděčila královně, takže té se ti dva rytíři nezavděčí nikdy.

Samozřejmě, že se rytíři zachovali tak, jak jim praví jejich rytířská čest. Nenechají si do své práce kecat od nikoho, kdo dělá svou práci jen proto, aby se zavděčil královně nebo těm, kteří královně žalují a ukazují prstem na ty, co se jim nelíbí. Správný rytíř je zde pro svůj lid a pokud svou práci dělá špatně, tak mu to lid za pár dní spočítá, ale rozhodně jim nebude žádná rychlá dvorní dáma, písař nebo kdokoliv jiný diktovat, jak se mají o svůj rytířský úřad starat.

Petr Franta, zastupitel

PS: Audio verzi pohádky poskytne na vyžádání městský úřad v Hrádku. Konkrétně si musíte napsat o audio záznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.2.2021. Jak na to, je popsáno na této stránce.

Prodej pozemku města 17.12.2020

Dopředu chci napsat, že podat žádost o odkoupení pozemku města je právo, které má každý a já ho nechci rozporovat. Stejně tak, má právo zastupitelstvo tento pozemek neprodat.

Vracím se k zasedání zastupitelstva konaného dne 17.12.2020.

V podkladech na zasedání zastupitelstva byl návrh na prodej pozemku. Nebudu zde rozepisovat, kdo si o něj požádal, ale jak se postavilo zastupitelstvo k jeho prodeji.

V roce 2018, ke konci volebního období schválila rada města prodej pozemku. Tento pozemek se dostal až po dvou letech na program jednání zastupitelstva, protože se potřebovaly vyřídit všechny náležitosti spojené s prodejem.

Omáčku už máme za sebou a teď přejdu k vlastnímu jednání zastupitelstva.

K projednávanému bodu jsem vystoupil s tím, že jsem proti prodeji pozemku. Důvody jsou jednoduché.

  • Za prvé je pozemek v těsné blízkosti budov, které jsou majetkem města a prodejem tohoto pozemku bychom si nemohli postavit ani lešení na vlastním pozemku v případě opravy budovy.
  • Druhý důvod je ten, že nebudu prodávat pozemek, když nevím, zdali se mi nebude za deset let hodit. Já už v té době v zastupitelstvu nebudu a ti co přijdou po mě to jistě ocení.
  • Třetí důvod je ten, že jsem obecně proti bezdůvodnému prodeji pozemků města, když lze pozemek dlouhodobě pronajmout.
  • Čtvrtý důvod je, že cena prodávaného pozemku byla kolem devíti tisíc korun, takže v době, kdy budeme investovat přes 35 milionů korun není devět tisíc to, co město zachrání nebo mu nějak pomůže.

Přednesl jsem své argumenty a pak měly přijít ty, co podporují prodej majetku.

Během projednání tohoto bodu se zeptal zastupitel Šístek paní starostky, zdali by se mohl podívat do nákresu plánu, na kterém je vyznačeno, co by se mělo prodávat. Je vtipné, že zastupitel přijde na zastupitelstvo a ani neví, o čem se bude hlasovat. Jakmile si zastupitel Šístek prohlédl nákres, tak se mi zeptal, zdali jsem to vůbec viděl, že je to jen taková nudle. Zastupiteli Šístkovi jsem sdělil, že jsem si byl pozemek prohlédnout a mám ho i vyfocený a na rozdíl od něj, který si to zjistil teprve před pěti minutami na papíře formátu A4. Pro mě rozhodně není žádný pozemek města pouhá nudle! Stejný výraz “nudle” pro prodávaný pozemek měl i zastupitel Pech, takže jsem zjistil, že máme novou měrnou jednotku v našem městě: 1 nudle = 36 m2. Další vtip je ten, že právě zastupitel Šístek byl v roce 2018 jeden z radních, kteří rozhodli o prodeji tohoto pozemku. Tak to už mi hlava nebere. Přitom se rozhodli radní pozemek prodat 10.10.2018, tedy v době, když už bylo po nových volbách a byly známy výsledky těchto voleb.

Druhý šok mi uštědřila paní starostka Sobotková, která prohlásila, že se prodávaly strategičtější pozemky za menší peníze. Tímto asi chtěla zlehčit vlastní prodej pozemku, protože jinak nechápu, proč by to říkala. Paní starostka Sobotková přesně ví o čem mluví, když sedí v zastupitelstvu už čtvrt století a musela být (pokud byla přítomna) takřka u všech prodejů městského majetku, které byly větší nebo strategičtější za méně peněz.

Tajemník Drnec se také vložil do diskuse a prohlásil na mou adresu, že musím přesvědčit své kolegy zastupitele, aby se pozemek neprodal a gestem ukázal na ostatní zastupitele. Proč to prohlásil netuším. Vlastně vůbec netuším, proč mi to sdělil, ale jak ho znám, tak měl svou potřebu něco sdělit doufajíc, že stejně nemám šanci zvrátit hlasování.

První překvapení, které jsem nečekal, bylo vystoupení radního pana doktora Richtera, který sám upozornil na to, že před rokem jsme hlasovali o jiné žádosti na prodej pozemku a tehdy se pozemek neprodal, takže bychom měli mít podobný přístup ke všem občanům našeho města.

Překvapení druhé bylo, že se pozemek opravdu neprodal. Pro prodej pozemku bylo nakonec jen šest zastupitelů: Pech, Šístek, Sobotková, Rousek, Kotyzová a Beranová, od kterých jsem neslyšel žádný rozumný argument pro prodej městského pozemku velikosti “jedné nudle”, přitom všichni hlasovali opačně před rokem na to samé téma. Pan Rousek, který měl před rokem a půl proslov o tom, jak by se pozemky města prodávat neměly, letos svůj proslov vynechal. Být to zastupitelé, kterým jsem dal svůj hlas, tak bych se jich zeptal, proč se rozhodují tak jak se rozhodují? Máte na to právo, pokud vás to zajímá a věřím, že vám rádi zodpoví důvody, které jsem se já nedozvěděl.

Petr Franta, zastupitel

Nové možnosti, nové aktivity, nové sporty, ale prostory chybí…

Dobrý den Vážení spoluobčané,

přicházím za vedením města s dalším návrhem projektu, který by město mohlo zařadit do Strategického plánu města.

Pokud budete věnovat pár minut přečtení návrhu TJ Hrádek, který jsem rozeslal všem zastupitelům a na oficiální kontaktní adresu městkého úřadu, dozvíte se, že návrh obsahuje několik variant.z nichž jedna varianta nabízí komplexní služby obyvatelům města v oblasti relaxace, kultury a samozřejmě i sportovních možností, které v Hrádku zatím nejsou dostupné právě z důvodu nedostupnosti kvalitního zázemí.

Věřím, že vedení města i vy, obyvatelé, najdete na projektu pozitiva a možné přínosy pro celé naše město a možná i pro široké okolí.

David Redl
zastupitel
předseda TJ Hrádek

Dvojí metr

Na zasedání zastupitelstva dne 30.4.2020 byl na programu jednání bod o prodeji pozemků. O pozemky požádala Správa železnic v rámci rámci revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice.

Rada města (Sobotková, Sobotka, Rousek, Richtr, Kotyzová) jednomyslně odsouhlasila prodej pozemků, bez jakýchkoliv výhrad. Díky tomu rada města předala doporučení zastupitelům, aby s prodejem pozemků Správě železnic souhlasili.

Asi by na tom nebylo nic zvláštního, kdyby přesně před rokem ta samá rada nedala opačné doporučení na žádost o prodej pozemku jednoho z občanů našeho města.

Dva stejné požadavky na prodej kousků pozemků a dva naprosto opačné přístupy pro prodej pozemků ze strany rady města.

Před rokem nám z rady bylo sděleno, že město pozemky neprodává, protože je to nastolený standard z předchozích let, který je doporučeno dodržovat. Samozřejmě, že to byl nepsaný standard a platí jen pro někoho a jenom někdy, ale to se bohužel člověk dozví až později.

Moje otázka byla celkem jednoduchá. Proč město nechce prodat kousek pozemku města občanovi, který zde bydlí, ale nějaké cizí firmě pozemky prodat chtějí? Proč není stejný metr pro všechny? Proč je občan našeho města něco míň než firma, který s městem nemá nic společného?

Víte proč? Protože ti, co se snaží ukázat, jak tady vládnou, mají strach! Mají strach z toho, že by se Správa železnic mohla domáhat soudní cestou odprodeje pozemmků a nikdo s ní nechce jít do křížku.

Jinými slovy na občana našeho města, kterého mají v hrsti si umí došlápnou a také si došlápli, ale Správa železnic pozemky získala.

Je to takové to “hrdinství”, kdy ví, na koho si můžu dovolit a na koho ne a podle toho se také chovají.

Nejsem ani zastáncem prodeje pozemků ani odpůrcem prodeje pozemků, jde mi jen o to, aby lidé v tomhle městě věděli, že s nimi bude jednáno jako s kýmkoliv jiným a ne podle toho, jak má někdo dobrého právníka.

Nesouhlasím s tímto přístupem a příčí se mi tento dvojí metr.

Petr Franta, zastupitel

Je třeba hledat způsob, důvod máme!

Vážení spoluobčané,

reaguji na schválený strategický plán města, ke kterému jsem se chtěl vyjádřit na zasedání zastupitelstva. Po mých úvodních připomínkách jsem byl zastaven MUDr. Richtrem, kdy konstatoval, že čas na jednání zastupitelstva není určen k diskuzi o předloženém návrhu, ale pouze k odhlasování dokumentu.

Starostka nás v této souvislosti informovala o tom, že strategický plán města je dynamický dokument, který se bude měnit na základě podnětů.

Rád tedy využívám této nabídky, a přicházím se svým prvním návrhem na zařazení projektu do Strategického plánu, o kterém se domnívám, že by mohl oslovit obyvatele našeho města.

Návrh jsem zaslal vedení města a všem zastupitelům. Zároveň jej tímto způsobem předkládám i široké veřejnosti.

David Redl, zatupitel