Pohádka o písaři a rychlé dvorní dámě

Na našem malém hrádečku si jednoho dne postěžovala královna, během sezení u kulatého stolu, že dva z rytířů dělají pro království pouze pár dnů před tím, než zasednou u kulatého stolu a tím pádem neodvádějí pravidelně svou práci.

Oba rytíři věděli, že královna mluví ze své vlastní dlouholeté zkušenosti, proto se rozhodli, že svou práci budou dělat jinak. Pokud budou rytíři více pro království pracovat, více se toho dozví a budou tak více ku prospěchu celému království. Důležité pro ně bylo, aby nezapomněli na ty, díky kterým se stali rytíři.

Aby ti dva rytíři mohli lépe komunikovat s hrádkem, tak si pořídili několik poštovních holubů, čímž se zrychlila komunikace mezi hrádkem a jejich obydlím. Tímto okamžikem začali na hrádek posílat své dotazy, podněty či návrhy, aby mohli dostát svému rytířskému slibu – pracovat pro království.

Jak čas plynul stalo se něco, s čím tito rytíři vůbec nepočítali. Písař na hradě začal chodit za královnou, a čím dál častěji si stěžoval, že má díky těmto dvěma rytířům stále více práce. Musí dokonce dvakrát týdně dolévat inkoust do kalamáře, co každý den seřezávat brk na psaní a od pečetidla se mu udělal mozol. Královna byla čím dál více nešťastná z písařova nářku. No jen si to představte, když za vámi den co den písař chodí s nářkem, kolik mu ti rytíři přidělávají práce, jak je to všechno složité, že potřebuje k sobě dalšího písaře, aby sobě ulevil a tak dále a tak dále. Samo sebou to královna dlouho nevydržela a svěřila se svým nejbližším oddaným poddaným se svou starostí ohledně písařova nářku a požádala je o pomoc.

Naštěstí byla v blízkosti královny její věrná dvorní dáma, která vždy jako první přispěchala s pomocí, proto se jí říkalo rychlá dvorní dáma. Ta když slyšela, že její oblíbená královna potřebuje pomoc, tak nelenila a s rychlostí sobě vlastní se pustila do řešení tohoto, pro královnu, zapeklitého problému. Slíbila královně, že celou záležitost rychle vyřeší.

Jednoho dne, když rytíři znovu zasedli u kulatého stolu, se tato rychlá dvorní dáma rychle ujala slova a vystoupila proti těmto dvěma rytířům. Řekla jim: “Vy dva pracujete moc a to se v našem království nesmí! Musíte pochopit, že takhle nikdo pracovat nemůže, to se prostě nedělá. Na hrádku tím všechny zatěžujete a písař kvůli vám bude potřebovat pomocníka. Bylo by dobré, abyste pracovali méně, protože o svůj žold stejně nepřijdete, i kdyby jste nepracovali vůbec.” Přidal se i další věrný z královniny družiny rytíř “Píč”, který si postěžoval, že musí na hrádku každý den v šest hodin ráno odchytávat poštovní holuby se vzkazy od oněch dvou rytířů. Byl by asi raději, kdyby mu tam létali pečení holubi, ale to ti dva rytíři určitě posílat nebudou.

video: Podobná situace na jiném zastupitelstvu.

Ti dva rytíři seděli u kulatého stolu a nevěřícně kroutili hlavou. “Co máme vlastně dělat?”, říkali si. Královně se nelíbí, když děláme pro království málo. Písaři se zase nelíbí, že děláme moc. Rychlá dvorní dáma dělá všechno pro to, aby se zavděčila královně, takže té se ti dva rytíři nezavděčí nikdy.

Samozřejmě, že se rytíři zachovali tak, jak jim praví jejich rytířská čest. Nenechají si do své práce kecat od nikoho, kdo dělá svou práci jen proto, aby se zavděčil královně nebo těm, kteří královně žalují a ukazují prstem na ty, co se jim nelíbí. Správný rytíř je zde pro svůj lid a pokud svou práci dělá špatně, tak mu to lid za pár dní spočítá, ale rozhodně jim nebude žádná rychlá dvorní dáma, písař nebo kdokoliv jiný diktovat, jak se mají o svůj rytířský úřad starat.

Petr Franta, zastupitel

PS: Audio verzi pohádky poskytne na vyžádání městský úřad v Hrádku. Konkrétně si musíte napsat o audio záznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.2.2021. Jak na to, je popsáno na této stránce.

Prodej pozemku města 17.12.2020

Dopředu chci napsat, že podat žádost o odkoupení pozemku města je právo, které má každý a já ho nechci rozporovat. Stejně tak, má právo zastupitelstvo tento pozemek neprodat.

Vracím se k zasedání zastupitelstva konaného dne 17.12.2020.

V podkladech na zasedání zastupitelstva byl návrh na prodej pozemku. Nebudu zde rozepisovat, kdo si o něj požádal, ale jak se postavilo zastupitelstvo k jeho prodeji.

V roce 2018, ke konci volebního období schválila rada města prodej pozemku. Tento pozemek se dostal až po dvou letech na program jednání zastupitelstva, protože se potřebovaly vyřídit všechny náležitosti spojené s prodejem.

Omáčku už máme za sebou a teď přejdu k vlastnímu jednání zastupitelstva.

K projednávanému bodu jsem vystoupil s tím, že jsem proti prodeji pozemku. Důvody jsou jednoduché.

 • Za prvé je pozemek v těsné blízkosti budov, které jsou majetkem města a prodejem tohoto pozemku bychom si nemohli postavit ani lešení na vlastním pozemku v případě opravy budovy.
 • Druhý důvod je ten, že nebudu prodávat pozemek, když nevím, zdali se mi nebude za deset let hodit. Já už v té době v zastupitelstvu nebudu a ti co přijdou po mě to jistě ocení.
 • Třetí důvod je ten, že jsem obecně proti bezdůvodnému prodeji pozemků města, když lze pozemek dlouhodobě pronajmout.
 • Čtvrtý důvod je, že cena prodávaného pozemku byla kolem devíti tisíc korun, takže v době, kdy budeme investovat přes 35 milionů korun není devět tisíc to, co město zachrání nebo mu nějak pomůže.

Přednesl jsem své argumenty a pak měly přijít ty, co podporují prodej majetku.

Během projednání tohoto bodu se zeptal zastupitel Šístek paní starostky, zdali by se mohl podívat do nákresu plánu, na kterém je vyznačeno, co by se mělo prodávat. Je vtipné, že zastupitel přijde na zastupitelstvo a ani neví, o čem se bude hlasovat. Jakmile si zastupitel Šístek prohlédl nákres, tak se mi zeptal, zdali jsem to vůbec viděl, že je to jen taková nudle. Zastupiteli Šístkovi jsem sdělil, že jsem si byl pozemek prohlédnout a mám ho i vyfocený a na rozdíl od něj, který si to zjistil teprve před pěti minutami na papíře formátu A4. Pro mě rozhodně není žádný pozemek města pouhá nudle! Stejný výraz “nudle” pro prodávaný pozemek měl i zastupitel Pech, takže jsem zjistil, že máme novou měrnou jednotku v našem městě: 1 nudle = 36 m2. Další vtip je ten, že právě zastupitel Šístek byl v roce 2018 jeden z radních, kteří rozhodli o prodeji tohoto pozemku. Tak to už mi hlava nebere. Přitom se rozhodli radní pozemek prodat 10.10.2018, tedy v době, když už bylo po nových volbách a byly známy výsledky těchto voleb.

Druhý šok mi uštědřila paní starostka Sobotková, která prohlásila, že se prodávaly strategičtější pozemky za menší peníze. Tímto asi chtěla zlehčit vlastní prodej pozemku, protože jinak nechápu, proč by to říkala. Paní starostka Sobotková přesně ví o čem mluví, když sedí v zastupitelstvu už čtvrt století a musela být (pokud byla přítomna) takřka u všech prodejů městského majetku, které byly větší nebo strategičtější za méně peněz.

Tajemník Drnec se také vložil do diskuse a prohlásil na mou adresu, že musím přesvědčit své kolegy zastupitele, aby se pozemek neprodal a gestem ukázal na ostatní zastupitele. Proč to prohlásil netuším. Vlastně vůbec netuším, proč mi to sdělil, ale jak ho znám, tak měl svou potřebu něco sdělit doufajíc, že stejně nemám šanci zvrátit hlasování.

První překvapení, které jsem nečekal, bylo vystoupení radního pana doktora Richtera, který sám upozornil na to, že před rokem jsme hlasovali o jiné žádosti na prodej pozemku a tehdy se pozemek neprodal, takže bychom měli mít podobný přístup ke všem občanům našeho města.

Překvapení druhé bylo, že se pozemek opravdu neprodal. Pro prodej pozemku bylo nakonec jen šest zastupitelů: Pech, Šístek, Sobotková, Rousek, Kotyzová a Beranová, od kterých jsem neslyšel žádný rozumný argument pro prodej městského pozemku velikosti “jedné nudle”, přitom všichni hlasovali opačně před rokem na to samé téma. Pan Rousek, který měl před rokem a půl proslov o tom, jak by se pozemky města prodávat neměly, letos svůj proslov vynechal. Být to zastupitelé, kterým jsem dal svůj hlas, tak bych se jich zeptal, proč se rozhodují tak jak se rozhodují? Máte na to právo, pokud vás to zajímá a věřím, že vám rádi zodpoví důvody, které jsem se já nedozvěděl.

Petr Franta, zastupitel

Nové možnosti, nové aktivity, nové sporty, ale prostory chybí…

Dobrý den Vážení spoluobčané,

přicházím za vedením města s dalším návrhem projektu, který by město mohlo zařadit do Strategického plánu města.

Pokud budete věnovat pár minut přečtení návrhu TJ Hrádek, který jsem rozeslal všem zastupitelům a na oficiální kontaktní adresu městkého úřadu, dozvíte se, že návrh obsahuje několik variant.z nichž jedna varianta nabízí komplexní služby obyvatelům města v oblasti relaxace, kultury a samozřejmě i sportovních možností, které v Hrádku zatím nejsou dostupné právě z důvodu nedostupnosti kvalitního zázemí.

Věřím, že vedení města i vy, obyvatelé, najdete na projektu pozitiva a možné přínosy pro celé naše město a možná i pro široké okolí.

David Redl
zastupitel
předseda TJ Hrádek

Dvojí metr

Na zasedání zastupitelstva dne 30.4.2020 byl na programu jednání bod o prodeji pozemků. O pozemky požádala Správa železnic v rámci rámci revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice.

Rada města (Sobotková, Sobotka, Rousek, Richtr, Kotyzová) jednomyslně odsouhlasila prodej pozemků, bez jakýchkoliv výhrad. Díky tomu rada města předala doporučení zastupitelům, aby s prodejem pozemků Správě železnic souhlasili.

Asi by na tom nebylo nic zvláštního, kdyby přesně před rokem ta samá rada nedala opačné doporučení na žádost o prodej pozemku jednoho z občanů našeho města.

Dva stejné požadavky na prodej kousků pozemků a dva naprosto opačné přístupy pro prodej pozemků ze strany rady města.

Před rokem nám z rady bylo sděleno, že město pozemky neprodává, protože je to nastolený standard z předchozích let, který je doporučeno dodržovat. Samozřejmě, že to byl nepsaný standard a platí jen pro někoho a jenom někdy, ale to se bohužel člověk dozví až později.

Moje otázka byla celkem jednoduchá. Proč město nechce prodat kousek pozemku města občanovi, který zde bydlí, ale nějaké cizí firmě pozemky prodat chtějí? Proč není stejný metr pro všechny? Proč je občan našeho města něco míň než firma, který s městem nemá nic společného?

Víte proč? Protože ti, co se snaží ukázat, jak tady vládnou, mají strach! Mají strach z toho, že by se Správa železnic mohla domáhat soudní cestou odprodeje pozemmků a nikdo s ní nechce jít do křížku.

Jinými slovy na občana našeho města, kterého mají v hrsti si umí došlápnou a také si došlápli, ale Správa železnic pozemky získala.

Je to takové to “hrdinství”, kdy ví, na koho si můžu dovolit a na koho ne a podle toho se také chovají.

Nejsem ani zastáncem prodeje pozemků ani odpůrcem prodeje pozemků, jde mi jen o to, aby lidé v tomhle městě věděli, že s nimi bude jednáno jako s kýmkoliv jiným a ne podle toho, jak má někdo dobrého právníka.

Nesouhlasím s tímto přístupem a příčí se mi tento dvojí metr.

Petr Franta, zastupitel

Je třeba hledat způsob, důvod máme!

Vážení spoluobčané,

reaguji na schválený strategický plán města, ke kterému jsem se chtěl vyjádřit na zasedání zastupitelstva. Po mých úvodních připomínkách jsem byl zastaven MUDr. Richtrem, kdy konstatoval, že čas na jednání zastupitelstva není určen k diskuzi o předloženém návrhu, ale pouze k odhlasování dokumentu.

Starostka nás v této souvislosti informovala o tom, že strategický plán města je dynamický dokument, který se bude měnit na základě podnětů.

Rád tedy využívám této nabídky, a přicházím se svým prvním návrhem na zařazení projektu do Strategického plánu, o kterém se domnívám, že by mohl oslovit obyvatele našeho města.

Návrh jsem zaslal vedení města a všem zastupitelům. Zároveň jej tímto způsobem předkládám i široké veřejnosti.

David Redl, zatupitel

Hlášení 24.4.2020: Uvolňování mimořádných opatření

Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření.

Od dnešního dne se mění pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti a rovněž rozhodla, že urychlí naplánovaný scénář otevírání obchodů a provozoven.

Od 27. dubna budou otevřeny vybrané provozovny, autoškoly, posilovny a fitness centra bez využití zázemí, bohoslužby do 15. osob za přesně definovaných podmínek, knihovny a venkovní prostory zoologických a botanických a zoologických zahradách.

Bližší informace zjistíte na webových stránkách města.

O dalším uvolňování vás Budeme průběžně informovat.

Máme šestnáctého zastupitele? Odpovědi na dotazy tajemníka

Tajemník našeho úřadu zaslal dne 16. 4. 2020 otevřený dopis všem zastupitelům s tím, že článek, který jsem zveřejnil na stránkách Hrádeckého zpravodaje “Máme šestnáctého zastupitele?” může zejména u neinformovaných čtenářů vyvolat různý výklad skutečností. Já tomu přesně nerozumím, co tím tajemník myslí, protože se mi nikdo neozval, že by v textu bylo uvedeno něco nepochopitelného. Důležité je, že se jedná o můj pohled na to, jak se chová tajemník při jednání zastupitelstva a z logiky věci může dojít k tomu, že neinformovaný čtenář může nabýt dojmu, že je něco špatně, protože ti informovaní vědí.

Pokud by se pan tajemník chtěl na něco zeptat pouze mě, mohl to udělat přímo a neadresovat dopis všem zastupitelům očekávajíc asi morální podporu. Té se mu jaksi nedostalo. Proč? Já věřím, že čtenářům mých článků nemusím vše vysvětlovat, protože je považuji za dostatečně informované a inteligentní na to, aby si svůj názor udělali sami bez jakékoliv pomoci.

Protože nám zastupitelům tajemník potvrdil svým druhým emailem, že se jedná o oficiální otázky této úřední osoby a trval na mé odpovědi, a současně v druhém emailu naznačil, že mu na jeho otázky nechci odpovídat a spekuloval, proč tomu tak asi je, rozhodl jsem se, že dopis pana tajemníka s jeho otázkami zveřejním a veřejně mu i odpovím. Chci tím předejít podezření pana tajemníka nebo ostatních, kteří dopis obdrželi, že nejsem schopen na jeho otázky, které dával přes měsíc dohromady, odpovědět.

Uvedu zde celý dopis, který jsme obdrželi od tajemníka a pod jeho textem se vyjádřím k jednotlivým otázkám, některým nesrovnalostem v něm uvedených a k obsahu některých vět.

Zde je dopis tajemníka adresovaný všem zastupitelům našeho města:

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

dne 15. března byl na webových stránkách www.hradeckv-zpravodaj.cz zveřejněn příspěvek pod názvem „Máme 16. zastupitele”. Autorem příspěvku, který jej na web také umístil, byl pan zastupitel Petr Franta.

V příspěvku jsou zpochybněny principy fungování MěÚ v Hrádku a funkce tajemníka městského úřadu. Konstatování uvedená v příspěvku nejsou konkrétně doložena, jen naznačena. To vzhledem k zveřejnění může vyvolat různý výklad skutečností, které jsou popsány, zejména u neinformovaných čtenářů.

Proto žádám pana zastupitele Petra Frantu, o vysvětlení skutečností, které v příspěvku uvedl. Zejména pak konstatování:

 • tajemník téměř do všeho mluví, ale o ničem během zasedání nerozhoduje – z jakého důvodu má tedy tajemník povinnost se zasedání zastupitelstva zúčastňovat?
 • tajemník … který se dostal do své funkce a na zasedání zastupitelstva jen díky tomu, že ho tam dosadila naše paní starostka – tzn., že při výběru tajemníka nebylo postupováno v souladu se zákonem?
 • tajemník … zatajil některým zastupitelům informace týkající se dotačního programu, z důvodu, aby se nemohli lépe připravit na jednání – o které konkrétní informace se jednalo?
 • tajemník … si nemůže dovolit před jednáním zastupitelstva města písemně požádat zastupitele o zaslání usnesení, o kterých zastupitelé ví, že je budou na jednání zastupitelstva předkládat k hlasování, stejné jako žádat o zaslání dotazů, které zastupitelé budou v průběhu jednání vznášet a nevyplynou až ze samotného jednání?
 • tajemník … čím porušuje veřejný zájem a je ve střetu zájmů – v jakých konkrétních situacích tajemník porušil veřejný zájem a kdy se dostal do principu střetu zájmů, kdy upřednostnil zájmy své strany resp. radnice před zájmem veřejným?
 • tajemník … proč nemůže před hlasováním upozornit členy zastupitelstva na ustanovení Zákona o střetu zájmu a proč je toto upozornění hloupost; kteří zastupitelé jsou dle zastupitele Petra Franty ve střetu zájmů a v jakých situacích?
 • co městský úřad porušil, když panu zastupiteli Petru Frantovi požadovaný dokument zaslal až po 25 dnech?

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

nejsem příznivcem komunikace tohoto typu, a protože nejsem zvoleným politikem, čas strávený přípravou textu si dovedu představit užít příjemněji a účelněji. Věřím, že v tomto nenajdu zalíbení. Jsem skromný, obvykle mi stačí minutka slávy – jiným nestačí ani hodiny. 

Přesto očekávám, že pan zastupitel Petr Franta vyjde vstříc žádosti o stručné a jasné vysvětlení skutečností uvedených v publikovaném příspěvku.

Podepsán: Ing. Jiří Drnec, tajemník, Město Hrádek

Nyní se pokusím reagovat na text, který jsem od tajemníka našeho úřadu obdržel. Text tajemníka zde zvýrazním, aby nedošlo k záměně mezi textem tajemníka a mým.

dne 15. března byl na webových stránkách …
Článek vyšel již 5. března.

V příspěvku jsou zpochybněny principy fungování MěÚ v Hrádku a funkce tajemníka městského úřadu.
Tahle věta je naprostý nesmysl, kterou si tajemník vymyslel a zatáhl do toho celý MěÚ v Hrádku. Nikde v článku nejsou zpochybněny principy fungování MěÚ v Hrádku, protože celý článek se týká pouze zasedání zastupitelstva a chování tajemníka na těchto jednáních. Jak si může tajemník dovolit své chování spojovat s fungováním městského úřadu a zatahovat své podřízené do něčeho, s čím oni nemají nic společného a nemohou ani ovlivnit. Naopak, já osobně mám s ostatními pracovníky městského úřadu ty nejlepší zkušenosti. Pokud má pan tajemník pocit, že jsou zpochybněny principy fungování městského úřadu, pak může dát podnět kontrolnímu výboru, který se tím bude zabývat.

Konstatování uvedená v příspěvku nejsou konkrétně doložena, jen naznačena.
Jak může položit tajemník tuto otázku, když byl u všech jednání přítomen a on je ten, který tvoří zápisy zastupitelstva?
Proč bych napsat článek, který by nebyl podložen fakty?
S nástupem našeho tajemníka do funkce se začaly zápisy dělat heslovitě, protože nedílnou součástí zápisů ze zastupitelstva je audio záznam. Na jednom ze zastupitelstev jsme se proti tomuto formátu ohradili (nejen zastupitelé, ale i občané), ale moc jsme si nepomohli. Na tom samém zastupitelstvu jedna ze zastupitelek ODS řekla, že pokud někdo něco neví, tak se má obrátit na paní starostkou, která mu ráda pomůže, což může být také návod, jak postupovat, když mi není něco jasné.
Pokud chce pan tajemník zjistit, zdali konstatování jsou či nejsou doložena, tak mi nezbývá než mu sdělit, aby sklidil plody své práce a zaposlouchal se do několikahodinových audio záznamů, protože ze zápisů se k tomuto tématu nic nedozví.
V souvislosti s tématem zápisů ze zasedání zastupitelstva mě oslovilo několik občanů s tím, že se ze zápisů nedá nic zjistit. Já jim musím dát za pravdu, a abych ukázal na příkladu, jak se čtou informace z těchto zápisů, připravil jsem soutěž na pátek 1. 5. 2020 na těchto stránkách, kde bude soutěžní otázka z jednoho ze zápisu a odpověď bude ohodnocena malou finanční částkou. Pokud by se soutěž ujala, budeme v ní pokračovat, materiálů máme dostatek.

To vzhledem k zveřejnění může vyvolat různý výklad skutečností, které jsou popsány, zejména u neinformovaných čtenářů.
Toto je z mého pohledu zvláštní názor, protože já mám naprosto opačnou zkušenost se svými čtenáři. Nikdo se mi neozval s tím, že text je nesrozumitelný a nechápe podstatu článku. Nevím, kdo se konkrétně skrývá za “neinformovaným čtenářem”, protože každý, kdo by chtěl, tak si informace najde.

Nyní k položeným otázkám panem tajemníkem:

 • tajemník téměř do všeho mluví, ale o ničem během zasedání nerozhoduje – z jakého důvodu má tedy tajemník povinnost se zasedání zastupitelstva zúčastňovat?
  Nevím, na základě jakého textu mi tajemník položil tuto otázku, protože jsem v článku nic o povinnosti či nepovinnosti nepsal. Ale abych vyšel našemu panu tajemníkovi vstříc, byť mi otázka velice zarazila, protože se na ni dá odpovědět pouze citací zákona o obcích, který je denní chléb našeho pana tajemníka.
  Takže dle Zákon o obcích č.128/2000 Sb., § 110 odstavec 5) Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.
  Čili tajemník má povinnost se zúčastnit zasedání zastupitelstva dle zákona, ale má pouze poradní hlas, nemůže hlasovat – rozhodovat, což odpovídá větě “téměř do všeho mluví, ale o ničem během zasedání nerozhoduje”. Snad jsem to vysvětlil dostatečně jasně, jak jsem znění věty právní převedl do věty běžné mluvy. 
 • tajemník … který se dostal do své funkce a na zasedání zastupitelstva jen díky tomu, že ho tam dosadila naše paní starostka – tzn., že při výběru tajemníka nebylo postupováno v souladu se zákonem?
  Opět otázka, která nemá základ nikde v textu, protože jestli to bylo či nebylo v souladu se zákonem, jsem nikdy a nikde nezpochybnil a pan tajemník opět asi špatně četl nebo pochopil text článku, protože já píši o voze a tajemník o koze.
  Zdali bylo či nebylo postupováno dle zákona při výběru tajemníka musí snad vědět on sám, protože já tam neseděl, když ho vybírali nebo jmenovali. Abych ale tajemníkovi odpověděl, tak to bylo právě naopak. Díky tomu, že se postupovalo dle zákona, se pan tajemník na zasedání zastupitelstva dostal.
  K vysvětlení textu “dosadila naše paní starostka” opět zalistujeme v zákoně 128/2000 Sb. Zákon o obcích, § 103 odstavec 3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.
  Má někdo pochybnosti o tom, že by paní starostka jmenovala do funkce tajemníka člověka, kterého by tam nechtěla? Asi o tom nikdo nepochybuje, proto na místě tajemníka městského úřadu máme člověka, se kterým si dnes tak krásně dopisujeme.
 • tajemník … zatajil některým zastupitelům informace týkající se dotačního programu, z důvodu, aby se nemohli lépe připravit na jednání – o které konkrétní informace se jednalo?
  A jsme u toho zase. Najdete někde v článku slovo zatajil? Pan tajemník tvrdí, že já tvrdím… Začínám mít pocit, že dopis pana tajemníka ohledně neinformovaných čtenářů je spíše o něm, než o těch druhých. Je mrzuté, jak si někdo vykládá, upravuje a doplňuje text, který se mi snaží vložit do úst. V každém případě jsem se odkazoval na dokument, o který jsem si na zasedání zastupitelstva požádal, protože byl zmiňován během jednání zastupitelstva jako ten, který byl důvodem změny systému dotací. Tento dokument jsem obdržel až po 25 dnech od mé žádosti, tedy 25 dnů po tom co se o úpravách hlasovalo. Pan tajemník o dokumentu věděl, také věděl, že není součástí zveřejněných podkladů pro jednání. Proč tajemník nedal dokument do podkladů pro jednání, je otázka na kterou si dnes již odpovím sám. Protože mu to zákon neukládá.
  Připravuji článek o novém systému dotací, kde tento dokument, který jsem obdržel ukáži, abyste měli představu, proč se musel tak narychlo změnil systém dotací v našem městě.
 • tajemník … si nemůže dovolit před jednáním zastupitelstva města písemně požádat zastupitele o zaslání usnesení, o kterých zastupitelé ví, že je budou na jednání zastupitelstva předkládat k hlasování, stejné jako žádat o zaslání dotazů, které zastupitelé budou v průběhu jednání vznášet a nevyplynou až ze samotného jednání?
  Je smutné, že opět musím konstatovat, že takové tvrzení jsem nikdy nenapsal a je zajímavé, jak byl text tajemníkem pochopen a čemu přikládá pozornost. Tajemník si samozřejmě může dovolit napsat komukoliv cokoliv, to mu nikdo nebere, ale podstatou textu bylo to, že vás tajemník veřejně pranýřuje za to, že mu dokument nepošlete do druhého dne. To je opravdu moc, co si tajemník dovoluje. Je vidět, že se pan tajemník ohání zákonem jen, když se mu to hodí, protože tohle byla jeho vlastní iniciativa, kterou mu žádný zákon neukládá.
  Například dne 16.4.2020 byla panu tajemníkovi položena otázka od jednoho ze zastupitelů týkající se komunikace mezi mnou a tajemníkem, proč svůj názor na můj článek píše všem zastupitelů, když se všichni zasedání zúčastnili a vidí, co se kolem nich děje, tak zdali by mohl svůj úmysl vysvětlit. Hádejte, za jak dlouho tajemník na tak jednoduchou otázku odpověděl? Pan tajemník dosud (23.4.2020) na tak jednoduchou otázku neodpověděl. Mě to také zajímá, zdali se jedná o iniciativu tajemníka nebo to dostal za úkol.
 • tajemník … čím porušuje veřejný zájem a je ve střetu zájmů – v jakých konkrétních situacích tajemník porušil veřejný zájem a kdy se dostal do principu střetu zájmů, kdy upřednostnil zájmy své strany resp. radnice před zájmem veřejným?
  Ale opět jsem nikde nepsal o tom, že by byl tajemník ve střetu zájmu nebo, že porušuje veřejný zájem. Je těžké být obviňován z něčeho, co jsem neudělal.
  To co jsem popsal v posledním odstavci ohledně petice je pro mě jasná známka toho, že by tajemník měl hájit veřejný zájem. Nedokážu si totiž představit jasnější důkaz veřejného zájmu, než petice podepsaná stovkami lidí v našem městě. Ať si čtenář sám posoudí, zadli je to dostatečný důkaz proto to, aby byl tento zájem hájen.
 • tajemník … proč nemůže před hlasováním upozornit členy zastupitelstva na ustanovení Zákona o střetu zájmu a proč je toto upozornění hloupost; kteří zastupitelé jsou dle zastupitele Petra Franty ve střetu zájmů a v jakých situacích?
  Takže se zase podíváme do zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích, § 83 odstavec 2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.
  Takže je to povinnost zastupitele, pokud by byl ve střetu zájmu, nikoliv tajemníka.
  A teď asi to nejdůležitější. Hlasovali jsme o tom, kolik peněz se vyčlení pro spolky a organizace v našem městě. Čili nikoli o tom kolik korun dostane konkrétní spolek či organizace z takto odhlasované částky. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou částku z rozpočtu, která je ve výsledku pro spolky a organizace nenároková, tak David Redl nemohl být ve střetu zájmu, protože nehlasoval o žádných penězích pro svou organizaci, ale pouze o částce vyčleněné z rozpočtu města pro všechny spolky a organizace.
  Kdyby byl David Redl ve střetu zájmu, protože je veden v tělovýchově, tak by musel být ve střetu zájmu i člen zastupitelstva za rybáře nebo včelaře (doufám, že mám správné informace). Nikdo z nich nebyl ve střetu zájmu, ale poukázáno bylo pouze na Davida Redla. Já osobně nepovažuji jednání tajemníka za náhodu nebo neznalost. Tento případ je pro mne ukázkou naprosto neprofesionálního jednání. Nevím, který zákon mu ukládá se takto chovat, nebo který zákon podle něho David Redl a ostatní porušili.
  K poslední části otázky jen odkážu na výše citovaný text zákona, jinými slovy já nejsem ten, kdo bude ukazovat na druhé zdali jsou ve střetu zájmu.
 • co městský úřad porušil, když panu zastupiteli Petru Frantovi požadovaný dokument zaslal až po 25 dnech?
  Je to pořád dokola. Nikde jsem nepsal, že by úřad něco porušil nebo snad ano? Jen jsem poukázal na to, že tajemník chce odpověď na svůj email do druhého dne před zastupitelstvem, ale mě odpoví po 25 dnech. Dle zákona měl ještě pět dní k dobru. Já chci jen ukázat, že pokud si budu na někoho stěžovat, že mi není schopen do druhého dne odpovědět, tak bych měl ukázat, že já jsem takovej frajer, kterej to do druhého dne umí a ukáže to všem, jak se to má dělat, když už chci někoho kritizovat. Právě proto jsem psal o tom, že by si měl tajemník nejprve zamést před vlastním prahem než začne poukazovat na špatnou práci druhých. Tato vlastnost bohužel zakotvena v zákoně není.

Text emailu od tajemníka pod otázkami:

nejsem příznivcem komunikace tohoto typu, a protože nejsem zvoleným politikem, čas strávený přípravou textu si dovedu představit užít příjemněji a účelněji
Ano pane tajemníku, přesně tak. Nejste zvoleným politikem, proto si dovolím Vám připomenout, že mě dalo svůj hlas v posledních volbách 281 voličů. Pokud s námi zastupiteli jednáte, tak si uvědomte, že skrze nás vyjadřujete svůj postoj i vůči lidem, kteří nám dali svůj hlas.

Jsem skromný, obvykle mi stačí minutka slávy – jiným nestačí ani hodiny.
Zde uvedu jednou pravdu, která není z mé hlavy. Skromností se lidé nechlubí. To je totiž podstata těchto lidí, takže tuhle větu by skromný člověk nikdy nemohl napsat. Dnes mohu s klidným svědomím napsat, že tajemník rozhodně skromný není a mám to potvrzené.
K poslední části věty. Pokud si poslechnete několik zasedání zastupitelstva, tak zjistíte, že panu tajemníkovi rozhodně minuty nestačí.

Přesto očekávám, že pan zastupitel Petr Franta vyjde vstříc žádosti o stručné a jasné vysvětlení skutečností uvedených v publikovaném příspěvku.
Pan tajemník si musí uvědomit, že není ředitelem zeměkoule a nebude mi určovat, jak mám psát své odpovědi. Respekt a úcta musí být vzájemná a pokud se někdo takto chová, tak nemůže očekávat respekt od druhých.

Bohužel nemám jinou možnost, jak se bránit jednotlivým útokům našeho tajemníka, než zveřejněním stavu, který je můj pohled na danou věc. Pokud jsem se ohradil k výpadům našeho tajemníka na zasedání zastupitelstva, tak to zůstalo vždy bez odezvy. Pokud se dodnes k chování našeho tajemníka neohradila paní starostka, která ho přímo řídí, pak je to z její strany považováno za “normální jednání” našeho tajemníka, s čímž já naprosto nesouhlasím a budu proti tomu bojovat.

Na základě položených otázek je patrné, čemu tajemník přikládá váhu a co je pro něj důležité. Je to jen další důkaz toho, o čem jsem psal v prvním článku(link), kde jsem ukázal na chybějící vlastnosti našeho tajemníka tak, jak mu to ukládá kodex úředníka např. chovat se s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoliv předsudků a mnoho dalšího. Tyto chybějící vlastnosti zákon nepostihuje, tudíž pro někoho nemají žádný význam. Vždy jsem se v životě bál toho, aby nám zákon neříkal, že se například máme pozdravit, protože to už by s námi bylo zle. Bohužel pro některé lidi to bude závazné až v době, kdy to vyjde ve sbírce zákonů.

Vzhledem k tomu, že se pan tajemník od začátku ohání tím, že mám něco proti našemu úřadu, pak musím ještě jednou zopakovat, že proti lidem na našem úřadu nic nemám ani jsem neměl. Začínám mít ale pocit, jako by úřad měl problém s tajemníkem, protože mi připadá, že se tajemník snaží svým dopisem pouze odvést pozornost od jiných problémů…

Petr Franta, zastupitel

Hlasovací anomálie nám chrání místostarostu

Anomálie, související s funkcí místostarosty

Už jsem toho od svého zvolení do zastupitelstva města zažil poměrně dost. A vždy si říkám, že mě už nemůže nic překvapit, ale každé další zastupitelstvo mě přesvědčí o opaku.

Na posledním zastupitelstvu dne 6.2.2020 jsem se mimo jiné setkal z mého pohledu se zvláštní anomálií.

Jsem si vědom, že moje sdělení je pouze pro ty co nad věcmi mají snahu přemýšlet a dočtou informaci do konce. Ostatní jakmile zjistí, že psaná informace dostatečně neoslavuje současné vedení, ale poukazuje na nelogická rozhodnutí a argumentaci, komentář samozřejmě dočítat nebudou.

O co tedy jde? O to jak funguje zastupitelstvo a vedení města. Nebo spíše jak by fungovat mělo. Proč je tam tolik lidí a proč se zastupitelstvu říká kolektivní orgán.

Nebudu psát podrobnosti, i když po svém zjištění bych asi měl. V tomto konkrétním případě šlo o situaci, kdy se v plénu zastupitelstva probírala otázka rekonstrukce kulturního domu a jeho vybavení. Tuším, že to již byl poslední bod programu jednání, diskuze.  Starostka zmínila nutnost rekonstrukce kulturního domu. Máme letitý kulturní dům a já sám považuji za důležité jej zrekonstruovat. Tady je nutné předeslat, že přesně v těchto hlasováních má být úplně jedno, jestli je někdo ve vládnoucí koalici, nebo v opozici, tady jde o dobrou věc pro všechny naše občany s přesahem na celé okolí a výsledek má být většinové hlasování pro každou dobrou věc, která nám v tomto záměru pomůže. Za mě je to téma důležité, které chci, aby se vyřešilo co nejlépe, co nejkvalitněji, nejkomplexněji a finančně co nejefektivněji. Přeci jen se bavíme o rekonstrukci a obměně vybavení na další desítky let.

Po vyslechnutí veškerých argumentů a informacích o finanční situaci města, kterou nám vždy rád sdělí náš tajemník, (samozřejmě nezapomene podotknout, že jde o jeho „minuty slávy“ jak svým projevům s oblibou říká) a po připomenutí, že náš rozpočet není nafukovací, jsem dostal nápad, že bych jako zastupitel navrhl úkol pro místostarostu našeho města. O úkolech pro starostku se ví,  není jich málo, ale ze zasedání zastupitelstev jsem neslyšel o jediném úkolu, který by byl přímo směřován na našeho místostarostu, ale možná se pletu. Osobně ho považuji za méně využívaného, ale také se můžu plést a samozřejmě přijmu obhajobu v podobě argumentace, kolik práce má za sebou, kolik mu bylo usneseními přiděleno konkrétních úkolů a kolik jich dotáhl do konce a s jakým výsledkem. Každý si pak může udělat obrázek o tom, jaký je poměr cena/výkon, jak se říká…

V uvedené souvislosti jsem tedy navrhl konkrétní úkol pro místostarostu. Má zjistit a průběžně sledovat veškeré dotační tituly, které by bylo možné uplatnit v rámci plánované rekonstrukce a výměny technického vybavení našeho kulturního domu. Pokud najde takový dotační titul, přizpůsobili bysme tomu aktuálně to, co chceme vyměnit či zrekonstruovat, zkrátka pružně by se reagovalo na nabídku. Přišlo mi to zcela logické. Dám vám k tomu příklad: je seznam věcí, které se v KD musí udělat a na posledních místech bude například výměna táhel, lanoví a opon. Nebo výměna zvukové aparatury. Pokud by místostarosta zjistil dotační titul, který by nám umožnil, vyměnit například audio aparaturu, tak toho využijeme, a v seznamu požadavků dostane tato činnost prioritu. Ušetří nám to hlavně peníze z rozpočtu a přitom dosáhneme stejného konečného výsledku. Na to většina zastupitelů reagovala kladně a moji myšlenku nikterak nezamítli.

Ale moje nadšení vystřídalo překvapení. Nyní totiž přijde ta anomálie. Náš místostarosta mi sdělil, že se mu mnou navržený úkol nelíbí, že s úkolem rozhodně nesouhlasí a že by mohl třeba navrhnout, abych tento úkol zpracoval já. Do pléna se pak pro jistotu vyjádřil ve smyslu, že je to zbytečná práce,  že v tom nevidí smysl a že se to dělá jinak. Zkrátka všem vysvětlil, že ten úkol nechce a že se mu nelíbí. Umím to pochopit, muselo to pro něj být překvapení. V našem městě asi totiž neexistuje zápis zastupitelstva, kdy zastupitel přímo úkoluje starostu nebo spíše místostarostu. Nebylo to u nás zvykem. Nové vedení sice tvrdí, že mnoho věcí chtějí dělat nově, ale zároveň vždy podotknou, že je nejvíc zatěžuje napravovat zásadní chyby minulého vedení. (Tady musím opět podotknout, že tato argumentace je přinejmenším směšná. Každý kdo nad věcmi přemýšlí přeci ví, že minimálně třetina současných zastupitelů seděla v zastupitelstvu právě i minulá období a někteří tam sedí dokonce již od revoluce. Například starostka. Kdyby mi někdo chtěl oponovat, že proti tomu nemohli nic dělat, pak mi musíte vysvětlit proč?! Starostka byla dokonce 8 let místostarostkou, byla i v radě, byla tedy u veškerého dění, proč tedy neupozorňovala na chyby zastupitelstvo již dříve? Dnes by nemusela řešit kostlivce. Ale upozorňovat na chyby není populární, a přináší to svá negativa, vím o tom své, a vy už taky… O tom si ještě někdy řekneme své). Pochopili jste tedy správně občané, pokud si tedy v tomto směru vedení stěžuje, třetina současných zastupitelů si stěžuje hlavně na sebe a to je opravdu úsměvné.

Ale zpět ke zmíněné anomálii…

Výsledek mého snažení usnést se na úkolu pro místostarostu tedy je, že některých zažitých zvyků se vedení prostě hodlá držet i nadále. Nemohou tedy připustit, aby „řadový“ zastupitel dával přímé úkoly místostarostovi.

Myslíte si, že je to přehnané? Pokud ano, dovedete mi tedy rozumně vysvětlit chování zastupitelů? S mým nápadem souhlasili, nikdo nevystoupil s žádnou negativní poznámkou proti mému návrhu a přesto se krom mě a zastupitele Franty všichni do jednoho raději zdrželi hlasování. Takže žádný úkol se nekoná, snahy ušetřit peníze z rozpočtu jsou asi pro ostatní zastupitele zbytečné, což se domnívám není v souladu se zákonnou povinností „péče řádného hospodáře“.

Tak jak je to? Smíme místostarostovi za jeho plat přidělit úkoly, nebo je v Hrádku nějaká anomálie a místostarosta, je nějak „hájený“ ?

Informace pro ty, kteří budou opět slepě argumentovat, a hledat chybu všude jinde, napíši jediné: Pokud si přečtete zákon o obcích, dočtete se, že se nepletu. A z osobní zkušenosti vím, že v jiných městech je přidělování přímých úkolů celkem běžná praxe.

Jako zastupitel vědom si své odpovědnosti za jednání ve své funkci, vědom si i své trestněprávní odpovědností a jako zastupitel se smyslem pro neporušování obecných povinností s tím, že rozhodování budu činit s potřebnými znalostmi a pečlivostí, většinou tedy se zájmem sleduji, jak ke své odpovědnosti přistupují ostatní zastupitelé, místostarosta a starostka, a často si vnitřně říkám, jestli to co dělají opravdu myslí vážně?

O tom ale opravdu zase jindy…

Je třeba, aby si každý dělal na věci svůj názor. Můj komentář tedy berte pouze jako námět k zamyšlení.

Mgr. David Redl
zastupitel

ONLINE přenos z jednání zastupitelstva

TJ Hrádek zprostředkuje ONLINE přenos ze zasedání zastupitelstva, které se bude konat 6. 2. 2020 od 17:00 hodin. Bude se přenášet zvuk i video, takže pokud vás jednání zajímá a nemůžete se ho osobně zúčastnit, můžete ho sledovat z pohodlí domova na své počítači, telefonu nebo chytré televizi, podporující tento formát přenosu.

Jedná se o průkopnický krok TJ Hrádek v našem městě, který by se mohl stát, pokud budou občané s tímto přenosem spokojeni, standardem, který by přinesl informace široké veřejnosti. Doufejme, že nenastanou žádné technické problémy a podaří se historicky první ONLINE přenos odvysílat.

Takže každý kdo bude mít zájem, sledujte naše FCB stránky zítra od 17 hodin. Pokud nás nezklame technika, každý zájemce by zde měl najít přímý přenos z jednání.
Citace ze stránek Facebook TJ Hrádek

Více informací naleznete na stránce Facebook TJ Hrádek