Tajemník od slova tajemný? U nás ve městě ano!

Občané si v komunálních volbách volí kdo je bude zastupovat, řídit město, hospodařit s jejich penězi a také vše mohou kontrolovat. Obyvatelé města mají být seznámeni se vším co vedení města dělá. Nikdo jim toto právo nesmí znesnadňovat a informace znepřístupňovat. Pokud se tak děje, přesto se každý z Vás může obrátit se svým dotazem na úřad města. S největší pravděpodobností obdržíte dopis podepsaný šéfem úřadu. Tato funkce se jmenuje tajemník města a není to volená funkce, tajemníka si vybírá starosta.

U nás na Městském úřadu v Hrádku je tajemníkem Ing. Jiří Drnec, občan našeho města. Na základě osobních zkušeností, si myslím, že náš TAJEMNÍK si název své funkce vyložil tak, že má být TAJEMNÝ a jeho hlavní úkol je informace skrývat, nebo jinak znesnadňovat jejich dostupnost.

SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ A ODPOVÍDÁNÍ NA DOTAZY, PAN TAJEMNÍK NEMÁ ZROVNA V LÁSCE. PARADOXNĚ NEJVÍCE ČASU VĚNUJE VYMÝŠLENÍ JAK ODPOVĚDĚT CO NEJTAJEMNĚJI, NEJKOMPLIKOVANĚJI, NEJDRÁŽ NEBO VŮBEC. NEJLÉPE VŠAK POSLEDNÍ DEN ZÁKONNÉHO TERMÍNU.

S arogancí sobě vlastní si vytvořil unikátní způsob tajemné komunikace. Pohřbil běžný úřední projev a nahradil jej paskvilem, který je vidět jen u nás. Je to takový hrádecký unikát. V Hrádku máme zkrátka jeden unikát vedle druhého. Jeden vymýšlí pivo pro píče, druhý odpověď-neodpověď. Vše dělá schválně a cíleně. O tom mě již několikrát přesvědčil. On sám se tím také netají. Před “svými lidmi” to dává k lepšímu a baví se tím.

Morální hodnoty, jsou pro někoho bohužel jen slovo. Před nástupem do své funkce to byl totiž člověk, který na zasedáních městského úřadu bojoval za zveřejňování zápisů Rady města, bojoval za maximální přesnost zápisů zastupitelstva a také za pořizování audiovizuálních nahrávek z těchto jednání. Zároveň to byl člověk, který díky své aktivní komunikaci s městským úřadem kritizoval skutečnost jakým způsobem mu úřad odpovídal.

A dnes? Tajemník Ing. Drnec dělá vše, a ještě mnohem víc, z toho co dříve kritizoval ! Dovedl k naprosté dokonalosti neuvádění, strohost a nedostupnost informací. (Zápisy Rady města, nebo Zastupitelstva města) Navíc často balancuje na hraně toho co může a nemůže. Korigovat by ho měla díky svému postavení starostka, ale té to buď vyhovuje, nebo je jí to jedno. Opakovaně tedy musí chování našeho tajemníka korigovat samotný Krajský úřad. A díky za to, že tato možnost existuje! Náš tajemník by se, díky svému egu, vymkl kontrole úplně.

O konkrétní zkušenosti se vzájemnou komunikací, s panem tajemným tajemníkem se s vámi klidně podělím příště. Na nesmysly ovlivňující hlavně Vás občany je totiž třeba poukázat!!! Vzájemná komunikace s tajemníkem je jedna z věcí, ale on se podílí na tvorbě zápisů a uschováváním informací před obyvateli, což je věc druhá a pro mě naprosto nepřijatelná. Jen díky Vám jsem získal mandát zastupitele, přijal s tím spojenou zodpovědnost a složil slib zastupitele, který zní: ​ “Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů”.

Politické hry a rošády však rozdělili vedení našeho města na vládnoucí koalici, na ty co si nechtějí ve vedení nikoho naštvat a na dva opoziční zastupitele. Vzhledem k tomu, že náš tajemník je raději loajální než nestranný, dělá vše proto, aby se svým způsobem zavděčil těm, kteří jsou nyní u moci. Přispívá tím co umí nejlépe, zdlouhavou, tajemnou a komplikovanou komunikací. Nikdy jsem nebyl zastupitelem pouze na jednáních zastupitelstva a tak potřebuji mnoho informací. Ty se ke mně, díky své pozici opozičního zastupitele, normální cestou nedostanou. Musím se na ně cíleně ptát. Náš tajemník se pak seberealizuje v rámci ztrpčování naší komunikace. Možná si neuvědomuje, že ještě minimálně dva roky se této vzájemné činnosti budeme intenzivně věnovat. Přizpůsobit se komunikaci úředníka je snadné. Může tedy vše stále vyřizovat jako doposud, dětinsky, hloupě, složitě a protrahovaně. Nebo se může začít chovat dle Etického kodexu úředníka ve veřejné správě a ulehčit si svou práci. Otázkou zůstává jak moc vítězí tajemníkovo vlastní ego nad profesionalitou vykonávané funkce.

Ještě přemýšlím na tím, zda se za dva roky dočkám dalšího obratu v chování a morálních postojích našeho tajemníka, pokud v komunálních volbách uspěje někdo jiný než ti co ve vedení sedí nyní? Uvidíme…

David Redl, zastupitel

Kvalita vody v Hrádku? Většině lidí vyhovuje, tvrdí vedení města!

Dlouhodobě vnímám, osobně, i díky vašim reakcím, že kvalita vody v našem městě se v posledních letech významně zhoršila. Jde především o jeden její parametr, tvrdost. Je to totiž jediný parametr, u kterého není stanoveno zákonnou normou pevné rozmezí. Tvrdost vody tedy není zákonem nikterak limitována. A to i přes samotný fakt, že nadměrná tvrdost vody přináší běžným spotřebitelům nemalé problémy. A tomu jsme vystaveni i my v Hrádku.

Problematika tvrdosti vody v našem městě je proto poměrně zásadní téma. Již 13.12.2018 na jednání nového zastupitelstva jsem otevřel tuto otázku a vznesl dotaz na starostku ohledně kvality vody a možných kroků vedoucích k nápravě současného stavu. Podotkl jsem, že voda je příliš tvrdá! Její odpověď zněla: “kvalitu vody budu řešit s Vodohospodářským sdružením Rokycanska (dále jen VSR)”

Uplynuly téměř dva roky a tak jsem se rozhodl zeptat na kroky, které vedení města podniklo v rámci řešení této problematiky, protože jsem nevnímal žádnou změnu. Dopis s dotazem a odpovědí od vedení města najdete v příloze tohoto článku.

Ze zápisu jednání Valné hromady VSR jsem se však dozvěděl rozpor mezi slibem a skutečností. Starostka Mgr. Sobotková a místostarosta Mgr. Rousek za své občany nebojovali!! Z této informace jsem osobně rozčarován a zklamán. Zápis z jednání také raději přikládám k nahlédnutí a konkrétní pasáž jsem vyznačil, aby bylo každému jasno jak se “bojuje za své občany”

Z mého pohledu za nás nebojovali, ani neřešili problematiku, ale shodli se na jednání Valné hromady VSR, že pokud má někdo problém se současnou tvrdostí vody v našem městě, musí si zařídit úpravu vody sám na vlastní náklady. Protože, dle tvrzení starostky a místostarosty, cituji: “části obyvatel tvrdost vody vyhovuje!!” Nevím, o jaká data se opírá jejich vyjádření, protože jsem nezaznamenal žádné šetření mezi obyvateli. Nebo snad byl někdo z Vás osloven s možností vyjádřit se k dané problematice?! (Abych nikomu nekřivdil, zeptám se přímo vedení města a také se s Vámi podělím o odpověď)

Nemění to však zcela nic na skutečnosti, že je rozhodnuto! Naše vedení se zřejmě na základě osobní domněnky rozhodlo více podpořit Vodohospodářské sdružení Rokycanska místo svých občanů. K rozhodnutí našich zástupců na valné hromadě stačil jediný argument VSR a to, že centrální úprava vody by byla velmi nákladná. Byla totiž vyřčena domněnka o nejasném výsledku úpravy (tato domněnka je v zápise VSR podložena pouhou slovní zmínkou s odkazem na nějakou zpracovanou studii) Jedná se o nás, o vodu, kterou si platíme, užíváme, pijeme, ale upřímně, zná někdo z vás obsah a výsledek této studie?

Pokud shrnu obdržené informace, tak vedení našeho města se nás nezastalo, spíše se rozhodli ušetřit VSR nějaké ty peníze. Pro sdružení je úprava tvrdosti vody totiž moc drahá, tak bude lepší, když si úpravu vody uhradíme sami milí spoluobčané!!!

A tak nám obyvatelům města Hrádek cena vody roste ať chceme nebo ne … K základní ceně vody za vodné a stočné si totiž musíme připočíst dokoupení drahého zařízení na změkčování vody, pokud se tak rozhodneme a poneseme si samozřejmě i náklady na jeho pravidelné udržování. Nebo zařízení nepořídíme, ale beztak si do všech nákladů na kubík vody musíme promítnou krom výše zmíněného i platby za servis nebo výměny poškozených zařízení (karmy, bojlery, pračky, vodovodní baterie, topné spirály a jiné el. spotřebiče) na jejichž zanášení a ničení se nadměrná tvrdost vody samozřejmě podílí tou největší měrou.

Ptáme se tedy sám sebe, co lze udělat více z postu zastupitele, než vznášet dotazy a podněty tak, aby se problémy občanů řešily?! Asi vám dojde, že víc už toho opravdu dělat nelze. Tím, že vnímate problémy spoluobčanů, přenášíte je na jednání zastupitelstva a apelujete na vedení doufáte, že docílíte změny. Očekáváte, že ti co jsou u moci (u nás koaliční uskupení), jsou zastupitelé hlavně Vás občanů. Těžko jim tedy radit, jen doufáte, že chtějí naslouchat a řešit problémy ve prospěch obyvatel našeho města… Osobně mně není příjemné pozorovat, a být součástí opačného dění. Každý si samozřejmě udělejte vlastní názor. Pokud z vašeho pohledu vedení udělalo maximum a je pravdou, že většině obyvatel našeho města současná tvrdost vody vyhovuje, pak je vše zcela v pořádku.

Přílohy:

David Redl, zastupitel

Placené audiozáznamy ze zasedání zastupitelstva

Na to, abychom získali audiozáznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.6.2020 jsme museli zaplatit na městském úřadě částku 778,- Kč. Ano, čtete správně 778,- Kč za to, co bylo ještě nedávno zcela zdarma.

Občan Hrádku musí zaplatit městskému úřadu, který je placen z našich daní za to, aby si mohl poslechnou audiozáznam s informacemi o našem městě.

Někteří vámi zvolení zastupitelé se usnesli (usnesení 12a/3ZM/20), že lidi v našem městě již nebudou mít přístup ke všem informacím, a pokud je budou chtít, tak si je budou muset od městského úřadu koupit. Zdali toto rozhodnutí bylo či nebylo správné si posuďte sami.

Na tomto rozhodnutí je zajímavé několik věcí:

Na jedné straně zastupitelé odhlasují, že plat místostarosty vyjde naše město na takřka jeden milion korun za čtyřleté volební období, ale běžný občan si musí za audiozáznam zaplatit skoro 800,- Kč. Myslíte si, že částka cca. 800,- Kč je pro město tak vysoká, aby se audiozáznamy nemohly zveřejňovat zdarma? Z mého pohledu je to nepoměr, kdy na jedné straně jsme schopni zaplatit jednomu zvolenému zastupiteli plat přes dvacet tisíc čístého z rozpočtu města, abychom na druhé straně do toho samého rozpočtu dostaly skoro 800,- za to, že chcete být informováni o dění v našem městě. Samozřejmě pan místostarosta pobírá plat za práci, kterou odvádí pro město. Zdali je částka adekvátní k odvedené práci si zkuste dohledat sami. 

Částka 778,- Kč naše město rozhodně nezachrání, když má na účtech navíc desítky milionů korun, takže proč si má občan informace kupovat? Z mého pohledu je částka za audiozáznam dostatečně vysoká na to, aby si běžný občan našeho města o informace nežádal, což je asi dle mého názoru ten správný účel, nebo vás napadá něco jiného?

Asi poslední zajímavostí je, že částku za anonymizaci audiozáznamu vypočítal náš pan tajemník, který byl velký kritik předchozího vedení města. On byl také jeden z těch, kteří bojovali za to, aby se zveřejňovaly audiozáznamy ze zasedání zastupitelstva. Dnes, když pan tajemník dostal funkci od stávajícího vedení města, tak je to právě on, který vám vystaví cenu za informace, které by měly být dle mého názoru zdarma. Například pan tajemník využívá audiozáznam při psaní zápisu ze zastupitelstva, takže se s audiozáznamem pracuje a anonymizace audiozáznamem nemůže být tím pádem tak pracná, jak se nám snaží pan tajemník namluvit. Pan tajemník samozřejmě nerozhodl o tom, že se audiozáznamy mají či nemají nabízet na internetu, ale rozhodně jsem se nikde nedočetl, že by obhajoval svůj názor z předchozích let za jejich zveřejnění, za který bojoval před nástupem do své funkce. Místo toho vypočítal cenu, za kterou je úřad ochotný audiozáznam prodat nám občanům. Bohužel asi nebudete mít možnost si již porovnat verzi originální s verzí anonymizovanou úřadem, ale už teď vám musí být jasné, že se dozvíte jen to, co úřad uzná za vhodné. Dle mého názoru jsou zbytečně anonymizována pouze jména nebo spíš příjmení, která zazněla na zastupitelstvu, i když by se anonymizovat nemusely, ale je potřeba vykázat nějakou činnost při anonymizaci, aby se dala cena za audiozáznam pro občany našeho města alespoň nějak obhájit.

Audiozáznam ze zasedání zastupitelstva jsem zaplatil ze svého platu zastupitele, abyste vy, kdo o audiozáznam budete mít zájem, jste si ho moli zdarma stáhnout a poslechnout.

Petr Franta, zastupitel