Hlasovací anomálie nám chrání místostarostu

Anomálie, související s funkcí místostarosty

Už jsem toho od svého zvolení do zastupitelstva města zažil poměrně dost. A vždy si říkám, že mě už nemůže nic překvapit, ale každé další zastupitelstvo mě přesvědčí o opaku.

Na posledním zastupitelstvu dne 6.2.2020 jsem se mimo jiné setkal z mého pohledu se zvláštní anomálií.

Jsem si vědom, že moje sdělení je pouze pro ty co nad věcmi mají snahu přemýšlet a dočtou informaci do konce. Ostatní jakmile zjistí, že psaná informace dostatečně neoslavuje současné vedení, ale poukazuje na nelogická rozhodnutí a argumentaci, komentář samozřejmě dočítat nebudou.

O co tedy jde? O to jak funguje zastupitelstvo a vedení města. Nebo spíše jak by fungovat mělo. Proč je tam tolik lidí a proč se zastupitelstvu říká kolektivní orgán.

Nebudu psát podrobnosti, i když po svém zjištění bych asi měl. V tomto konkrétním případě šlo o situaci, kdy se v plénu zastupitelstva probírala otázka rekonstrukce kulturního domu a jeho vybavení. Tuším, že to již byl poslední bod programu jednání, diskuze.  Starostka zmínila nutnost rekonstrukce kulturního domu. Máme letitý kulturní dům a já sám považuji za důležité jej zrekonstruovat. Tady je nutné předeslat, že přesně v těchto hlasováních má být úplně jedno, jestli je někdo ve vládnoucí koalici, nebo v opozici, tady jde o dobrou věc pro všechny naše občany s přesahem na celé okolí a výsledek má být většinové hlasování pro každou dobrou věc, která nám v tomto záměru pomůže. Za mě je to téma důležité, které chci, aby se vyřešilo co nejlépe, co nejkvalitněji, nejkomplexněji a finančně co nejefektivněji. Přeci jen se bavíme o rekonstrukci a obměně vybavení na další desítky let.

Po vyslechnutí veškerých argumentů a informacích o finanční situaci města, kterou nám vždy rád sdělí náš tajemník, (samozřejmě nezapomene podotknout, že jde o jeho „minuty slávy“ jak svým projevům s oblibou říká) a po připomenutí, že náš rozpočet není nafukovací, jsem dostal nápad, že bych jako zastupitel navrhl úkol pro místostarostu našeho města. O úkolech pro starostku se ví,  není jich málo, ale ze zasedání zastupitelstev jsem neslyšel o jediném úkolu, který by byl přímo směřován na našeho místostarostu, ale možná se pletu. Osobně ho považuji za méně využívaného, ale také se můžu plést a samozřejmě přijmu obhajobu v podobě argumentace, kolik práce má za sebou, kolik mu bylo usneseními přiděleno konkrétních úkolů a kolik jich dotáhl do konce a s jakým výsledkem. Každý si pak může udělat obrázek o tom, jaký je poměr cena/výkon, jak se říká…

V uvedené souvislosti jsem tedy navrhl konkrétní úkol pro místostarostu. Má zjistit a průběžně sledovat veškeré dotační tituly, které by bylo možné uplatnit v rámci plánované rekonstrukce a výměny technického vybavení našeho kulturního domu. Pokud najde takový dotační titul, přizpůsobili bysme tomu aktuálně to, co chceme vyměnit či zrekonstruovat, zkrátka pružně by se reagovalo na nabídku. Přišlo mi to zcela logické. Dám vám k tomu příklad: je seznam věcí, které se v KD musí udělat a na posledních místech bude například výměna táhel, lanoví a opon. Nebo výměna zvukové aparatury. Pokud by místostarosta zjistil dotační titul, který by nám umožnil, vyměnit například audio aparaturu, tak toho využijeme, a v seznamu požadavků dostane tato činnost prioritu. Ušetří nám to hlavně peníze z rozpočtu a přitom dosáhneme stejného konečného výsledku. Na to většina zastupitelů reagovala kladně a moji myšlenku nikterak nezamítli.

Ale moje nadšení vystřídalo překvapení. Nyní totiž přijde ta anomálie. Náš místostarosta mi sdělil, že se mu mnou navržený úkol nelíbí, že s úkolem rozhodně nesouhlasí a že by mohl třeba navrhnout, abych tento úkol zpracoval já. Do pléna se pak pro jistotu vyjádřil ve smyslu, že je to zbytečná práce,  že v tom nevidí smysl a že se to dělá jinak. Zkrátka všem vysvětlil, že ten úkol nechce a že se mu nelíbí. Umím to pochopit, muselo to pro něj být překvapení. V našem městě asi totiž neexistuje zápis zastupitelstva, kdy zastupitel přímo úkoluje starostu nebo spíše místostarostu. Nebylo to u nás zvykem. Nové vedení sice tvrdí, že mnoho věcí chtějí dělat nově, ale zároveň vždy podotknou, že je nejvíc zatěžuje napravovat zásadní chyby minulého vedení. (Tady musím opět podotknout, že tato argumentace je přinejmenším směšná. Každý kdo nad věcmi přemýšlí přeci ví, že minimálně třetina současných zastupitelů seděla v zastupitelstvu právě i minulá období a někteří tam sedí dokonce již od revoluce. Například starostka. Kdyby mi někdo chtěl oponovat, že proti tomu nemohli nic dělat, pak mi musíte vysvětlit proč?! Starostka byla dokonce 8 let místostarostkou, byla i v radě, byla tedy u veškerého dění, proč tedy neupozorňovala na chyby zastupitelstvo již dříve? Dnes by nemusela řešit kostlivce. Ale upozorňovat na chyby není populární, a přináší to svá negativa, vím o tom své, a vy už taky… O tom si ještě někdy řekneme své). Pochopili jste tedy správně občané, pokud si tedy v tomto směru vedení stěžuje, třetina současných zastupitelů si stěžuje hlavně na sebe a to je opravdu úsměvné.

Ale zpět ke zmíněné anomálii…

Výsledek mého snažení usnést se na úkolu pro místostarostu tedy je, že některých zažitých zvyků se vedení prostě hodlá držet i nadále. Nemohou tedy připustit, aby „řadový“ zastupitel dával přímé úkoly místostarostovi.

Myslíte si, že je to přehnané? Pokud ano, dovedete mi tedy rozumně vysvětlit chování zastupitelů? S mým nápadem souhlasili, nikdo nevystoupil s žádnou negativní poznámkou proti mému návrhu a přesto se krom mě a zastupitele Franty všichni do jednoho raději zdrželi hlasování. Takže žádný úkol se nekoná, snahy ušetřit peníze z rozpočtu jsou asi pro ostatní zastupitele zbytečné, což se domnívám není v souladu se zákonnou povinností „péče řádného hospodáře“.

Tak jak je to? Smíme místostarostovi za jeho plat přidělit úkoly, nebo je v Hrádku nějaká anomálie a místostarosta, je nějak „hájený“ ?

Informace pro ty, kteří budou opět slepě argumentovat, a hledat chybu všude jinde, napíši jediné: Pokud si přečtete zákon o obcích, dočtete se, že se nepletu. A z osobní zkušenosti vím, že v jiných městech je přidělování přímých úkolů celkem běžná praxe.

Jako zastupitel vědom si své odpovědnosti za jednání ve své funkci, vědom si i své trestněprávní odpovědností a jako zastupitel se smyslem pro neporušování obecných povinností s tím, že rozhodování budu činit s potřebnými znalostmi a pečlivostí, většinou tedy se zájmem sleduji, jak ke své odpovědnosti přistupují ostatní zastupitelé, místostarosta a starostka, a často si vnitřně říkám, jestli to co dělají opravdu myslí vážně?

O tom ale opravdu zase jindy…

Je třeba, aby si každý dělal na věci svůj názor. Můj komentář tedy berte pouze jako námět k zamyšlení.

Mgr. David Redl
zastupitel

Přestupková komise – jak je to s výsledkem šetření

Dozvěděl jsem se o nespokojenosti některých lidí, ohledně toho, jak rozhoduje naše přestupková komise. Abych se přiznal, tak jsem neměl moc velké ponětí o tom, jak funguje tato komise a tím pádem jsem nevěděl, jak správně reagovat. Nebylo nic jednoduššího než zajít na náš úřad, kde jsem se zeptal nejkompetentnější člověka, aby mi dal odpovědi na všechny mé otázky.

Nebudu Vás zatěžovat všemi detaily ohledně této komise, protože fungování této komise je dáno zákonem. Šlo mi hlavně o to, jak vhodně reagovat, když slyšíte od někoho kolem Vás nebo čtete informaci o výsledku přestupkové komise někde na internetu. Má cenu se vůbec rozčilovat nad něčím, co vlastně nemusí být tak, jak se na první pohled zdá?

Nechci zde suplovat právníka, jen chci uvést na dvou příkladech, jak se postavit k výsledkům přestupkové komise. Mohlo se stát, že jsem to špatně pochopil, takže budu rád, pokud mi opravíte, abych nikoho neuvedl v omyl.

Mě pomohlo si představit dva příklady toho, jak komise může rozhodnout. Buď je člověk vinen (rozhodnutí o přestupku) nebo nevinen (zastavení řízení). Jak se dá reagovat na první nebo druhý výsledek přestupkového řízení? Snad se mi podaří to napsat srozumitelně.

Příklad 1. – představte si, že něco provedete a dostanete se před přestupkovou komisi a komise Vás shledá vinným a vydá o tom rozhodnutí. Nikdo kromě Vás se nedozví, že jste vinen. Člověk, kterému jste něco provedli, se nedozví, že jste vinen, může si to pouze myslet a Vy mu můžete zalhat nebo se mu smát do očí, že to pro Vás skončilo v pohodě a on nikdy nebude vědět, zdali je to pravda nebo ne. Zkrátka je to tak.

Příklad 2. – představte si, že nic neprovedete a dostanete se před přestupkovou komisi a komise Vás shledá nevinným a vydá o tom rozhodnutí. Nikdo kromě Vás se nedozví, že jste nevinen. Člověk, který Vás dostal před přestupkovou komisi se nedozví, že jste nevinen. Ještě horší je, když okolí ví, že jste za něco popotahováni, ale nemůže se dozvědět, že jste nevinný. Zkrátka je to tak.

V obou případech se nikdo další nemá šanci dozvědět o výsledku řízení. Je mi jasné, že někteří mohou namítnout, že vše je jen otázkou peněz nebo osobních známostí, protože jsme v Čechách, ale já doufám, že v naší komisi jsou lidé na svém místě a nikdo by si to nedovolil.

Nyní se vrátím na začátek článku. Když tedy uslyšíte nebo budete někde číst o tom, že někdo byl či nebyl “odsouzen” přestupkovou komisí, řekněte jen: “Ukaž mi ten papír z přestupkové komise, kde je napsáno, že jsi nevinen.” To je jediná cesta, jak se dozvědět výsledek přestupkové komise, jinou neznám. Předpokládám, že se asi nikdo nebude chlubit papírem, na kterém bude napsáno, že je vinen. Jen bych chtěl ještě upozornit na to, že pokud někdo zveřejní rozhodnutí přestupkové komise, tak by měl velmi dbát na začernění (anonymizaci) osobních údajů (GDPR), aby se znovu nevystavil problémům…

Petr Franta, zastupitel

Branný víceboj kynologů

Dne 15. 2. 2020 proběhl v areálu ZKO Hrádek u Rokycan, dle plánu činnosti, Branný víceboj kynologů.

Účast byla 18 psů ,dva pro zranění odstoupili a 16 dokončilo. Akce proběhla za přízně počasí a v sportovním duchu.

Poděkování patří hlavním sponzorům Happy Dog, Zero DC a členům ZKO Hrádek, kteří nesoutěžili, ale zajistili nezbytnou pořadatelskou službu.

Blahopřejeme vítězům jednotlivých kategoriích Martině Košařové, Ivaně Dvořákové a Václavu Fialovi ml.

Uznání patří všem soutěžícím.

Těšíme se na další ročník.

Další fotografie …

Atanas Najdenov – předseda
www.zkohradek.estranky.cz

ONLINE přenos z jednání zastupitelstva

TJ Hrádek zprostředkuje ONLINE přenos ze zasedání zastupitelstva, které se bude konat 6. 2. 2020 od 17:00 hodin. Bude se přenášet zvuk i video, takže pokud vás jednání zajímá a nemůžete se ho osobně zúčastnit, můžete ho sledovat z pohodlí domova na své počítači, telefonu nebo chytré televizi, podporující tento formát přenosu.

Jedná se o průkopnický krok TJ Hrádek v našem městě, který by se mohl stát, pokud budou občané s tímto přenosem spokojeni, standardem, který by přinesl informace široké veřejnosti. Doufejme, že nenastanou žádné technické problémy a podaří se historicky první ONLINE přenos odvysílat.

Takže každý kdo bude mít zájem, sledujte naše FCB stránky zítra od 17 hodin. Pokud nás nezklame technika, každý zájemce by zde měl najít přímý přenos z jednání.
Citace ze stránek Facebook TJ Hrádek

Více informací naleznete na stránce Facebook TJ Hrádek

Jak je to vlastně s dotacemi pro organizace a spolky?

Včera (3. 2. 2020) jsem se zúčastnil jednání Školské, sportovní a kulturní komise, kde jsem se dozvěděl velmi zajímavou informaci.

Vlasta Vasková se ohradila proti částce 300 tisíc na dotace pro pionýrskou organizaci, kterou jsem zveřejnil na Hrádeckém zpravodaji. Vlasta Vasková mi sdělila, že nepožádala ona, ani nikdo jiný za pionýrskou organizaci, město o žádnou dotaci na rok 2020 (dotace podané v roce 2019). Je mi velmi líto, že jsem Vlastu Vaskovou vystavil této “pravdě”, které musela čelit. Jsem moc rád, že mi Vlasta poskytla zpětnou vazbu, která má pro mě obrovskou hodnotu, protože mohu zveřejnit údaj, který mi byl sdělen z vedení města, a současně i argument vyvracející tuto skutečnost.

Rád bych vysvětlil, že částku 300 tisíc jsem si nevymyslel, ale byla mi resp. nám sdělena tajemníkem našeho úřadu na schůzce 9. 12. 2019 spolu s paní starostkou a dalšími dvěmi zastupiteli našeho města. Na této schůzce se probíral plánovaný rozpočet města pro rok 2020 a tato informace nám byla prezentována spolu s dalšími ohledně připravovaného rozpočtu.

Je pro mne zarážející, že nám jsou prezentovány částky, se kterými je plánováno na dotace pro spolky a organizace v našem městě bez toho, aby o tom spolky nebo organizace věděly. Musíte přemýšlet, proč se to děje. Má to být nějaký tah vedení města, aby se ukázalo, že na dotace je málo peněz a tím se nemuselo přidělovat těm, kteří žádají nejvíce? A hádejte, kdo si každoročně žádá o nejvíce peněz z rozpočtu? Možná jsou to jen spekulace, ale pokud vám není nalito čístého vína, tak se musíte ptát proč…

Jako zastupitel pracujete s informacemi, které jsou poskytnuty městem nebo vedením města. Samozřejmě, že si musíte informace ověřovat a zjišťovat i jinak. Je smutný fakt, že ne všechny informace, které se dozvíte, nejsou, tak jak na první pohled vypadají, přitom se na základě nich rozhodujete, jak budete hlasovat. Neplatí to jen o mě, ale asi i o ostatních zastupitelích, které může “dobře” prezentovaná věc v jejich rozhodování ovlivnit.

Petr Franta, zastupitel