Chytrou (SMART) komunikaci brzdí nesmyslné argumenty…

Zamyšlení začnu tím, že v našem městě dlouhodobě vnímám problém s komunikací mezi vedením města, městem (myšleno úřad města) a občany. Je zcela jedno jestli jde o informace provozní, týkající se dění ve městě nebo z oblasti spolkové, sportovní či kulturní. Stále slýchám výtky na to, že se informace k lidem nedostávají.

Na první pohled máme komunikačních kanálů dostatek. Oficiální internetové stránky města, Oficiální facebookové stránky města, na zkoušku máme aplikaci “V Obraze” (což není SMART komunikace), dále máme městský rozhlas, SMS Info kanál a možnost rozesílání informací emailem (to vše je součást varovného systému města) a navíc se jako novinka připravuje vydávání tištěného městského zpravodaje “novin”, které jsou plánovány s dvouměsíční periodicitou.

Proč tedy článek na téma komunikace, nebo ještě lépe na téma chytrá (smart) komunikace?

Z mého pohledu máme mnoho informačních kanálů, ale žádný ucelený systém informování obyvatel, který by uměl všechny kanály spojit do jediného místa. Máme také varovný systém města (což je městský rozhlas a SMS Info kanál), ale ten má minimální dosah. Hovořit o něm, jako o skutečně varovném systému, se také nedá. Městský rozhlas totiž zasáhne pouze ty co ho slyší. Musí tedy být přítomni na území města. Širší dosah má funkce SMS Info kanálu. Dotázal jsem se firmy kolik je v systému registrováno obyvatel. Odpověď byla k červnu 2020 přesně 272 občanů. Což je zlomek obyvatel města. Informace emailem, město nevyužívá vůbec. Je to logické, nemá vlastní databázi emailových kontaktů.

Hlavní zásadou krizové informace je rychlost jejího předání bez jakékoliv prodlevy ke koncovému uživateli, tedy občanovi. Z tohoto pohledu se mi jeví jako zcela nepoužitelné využití internetových a facebookovských stránek. U těchto médií chybí možnost zpětné vazby, kdo informaci obdržel a kdo ne! V rámci předávání krizové informace je to zásadní problém! Utěšovat se pocitem, že díky množství infromačních médií je pro informovanost obyvatel uděláno maximum, je chyba! Z mého pohledu je nutno v tomto směru udělat mnohem více a opakovaně jsem vedení města na tuto skutečnost upozorňoval !

Zasílání provozních informací obyvatelům města stále není vnímáno vedením města Hrádek jako důležitá služba. Což také považuji za chybu. Moderní systémy nabízí možnost cíleně dostat do každé rodiny informace o kultuře, sportu, dění ve městě, o službách a nabídkách našich lékařů, podnikatelů a obchodníků, včetně zpětné vazby. Zároveň je možné obyvatelům obce zpříjemnit život, využítím moderních služeb, jako je placení městských poplatků či e-podatelna. Zapojování občanů do dění pomocí anket a participativních rozpočtů osobně považuji za samozřejmost. Nadstavbou pak je pomoc občanů při řešení černých skládek nebo závad ve městě. Pomoc s hledáním ztracených zvířat a lidí je jako pomyslná třešnička na dortu tohoto systému. Nic z kategorie SMART komunikace se však v našem městě zatím nezavedlo. Výhody moderní komunikace jsme u nás ve městě neměli nikdy možnost vyzkoušet (ve vztahu město/občan), tak máme zřejmě falešný pocit, že nám tyhle služby vlastně nechybí.

Před 6ti lety se Hrádek mohl zařadit mezi obce využívající moderní způsoby komunikace, ale již tehdy návrh Kulturní komise nebyl vedením města vyslyšen. Systém byl asi moc moderní. Po volbách, na podzim 2018 se to nepovedlo znovu. A ani na jaře roku 2020 za výjimečných podmínek nabídky ZDARMA (z důvodu řešení krizového zpravodajství vzhledem k pandemii Covid 19)

Systém “Mobilního rozhlasu” byl naposledy shozen starostkou ze stolu i přesto, že ODS slibovala zavedení SMART komunikace. V dopise zastupitelům v březnu 2020 uvedla: “Vážení zastupitelé, protože nikdo již nereagoval na používání mobilního rozhlasu, předpokládám, že v současné době tuto záležitost řešit nebudeme.”

Skutečnost, však byla následující, 6 zastupitelů se vyjádřilo (v rámci komunikace mezi zastupiteli), že souhlasí s tím, systém na zkoušku zavést, 7 zastupitelů se nevyjádřilo vůbec a dva zaslali svůj negativní postoj.

Starostka, představitelka strany ODS, ve svém předvolebním programu přímo slibuje vytvoření vnitřní informační sítě města nabízející moderní komunikační služby. Proto jsem opakovaně předkládal návrhy týkající se SMART komunikace, jak jsem již zmiňoval. Informoval jsem zastupitele i o nové možnosti tento projekt získat v rámci krizového informovanosti obyvatel doživotně ZDARMA. Je tedy zcela nepochopitelné, že ten kdo slibuje slibuje zavedení SMART komunikace, se pokaždé cíleně postaví proti návrhu tento počin realizovat?! Dokonce ZADARMO. Co to je za logiku? Že by místo činů platilo ono “Slibem nezarmoutíš”?!

S argumenty proti Vás v rámci objektivnosti také seznámím, zasílal je místostarosta Rousek, a radní Richtr.

MUDr. Richtr uvedl, v jeho obsáhlém mailu, teď ho budu parafrázovat, že všichni mají internet, mobil, TV a každé další informační médium je zbytečné. (tato informace je ale zavádějící, “Mobilní rozhlas” řeší hlavně informovanost obce, občanů a jejich problémy, ne plošnou mediální informovanost) V kontrastu s tímto tvrzením je pak jeho pozdější hlasování kdy zvedl ruku pro zavedení nového tištěného média Hrádeckých novin. Zde za 6 čísel tisku zaplatíme uvedených 80.000,- Kč. Tak jak je to s těmi postoji a názory?

Mgr. Rousek posléze zaslal naprosto originální argument, proč nezavést “Mobilní rozhlas”. Uvedl tento nesmysl, cituji: Osobně nerad spolupracuji s firmami, které nezveřejňují účetní závěrky, tak jako od r.2017 firma Neogenia, jež provozuje systém mobilního rozhlasu. ”

Jak moc je jeho výše uvedená argumentace lživá, nebo podjatá nechám na vás. On je totiž čelním představitelem našeho města a nikdy nevystoupil ani nekritizoval POLYGON (což je zájmové sdružení měst a obcí okresu Rokycany pro zneškodňování tuhých komunálních odpadů).

Hrádek je totiž jeho nedílnou součástí a přispívá do “společné” kasy sdružení nemalou částku! Zde mu najednou nevadí spolupracovat s tímto sdružením i přesto, že toto sdružení NIKDY nezveřejnilo účetní uzávěrky a dodnes na portálu Justice.cz nejsou k dispozici? (mimochodem, Neogenia účetní uzávěrky samozřejmě uvedené má)

Systém “Mobilního rozhlasu”, mohlo být řešení společného programového bodu, ze kterého by měli vytěžit nejvíce obyvatelé našeho města. Proč tedy ta neochota tento systém zavést? Z hlediska financí se mi jeví lepší možnost mít jeden kvalitní ucelený systém, než si držet několik téměř nefunkčních systémů. Nasčítáním provozu X systémů, místo jednoho, dojdete totiž k pěkné sumě. A to jsem do toho nezapočetl minimálně dalších 80.000,- Kč/rok, které nás bude stát papírová forma zpravodaje. Tím samozřejmě tento způsob komunikace nezatracuji, vím, že si své čtenáře najde.

Co mě ale opravdu potěšilo je, že o systému “Mobilního rozhlasu” byl publikován článek v prestižním časopise Forbes. A já se nedivím, tento systém využívá již 1000 samospráv a finanční investice se jen hrnou, viz článek https://forbes.cz/pale-fire-capital-chce-z-mobilniho-rozhlasu-udelat-globalni-vec-nyni-v-nem-kupuje-majoritu/

1000 samospráv správně pochopilo jak efektivně a moderně komunikovat se svými občany, jak nevyhazovat peníze z oken za množství různých informačních cest.

Na jednu stranu je zde radost, že řešení “Mobilního rozhlasu”, je neskutečně kreativní a úspěšně se rozvíjí, ale na druhou stranu nic z toho nemůžeme nabídnout našim občanům. Což byla má priorita.

Zatímco “Mobilní rozhlas” se bude podílet na vzniku celoevropských standardů pro SMART komunikaci. My máme dodnes v našem městě problémy s krizovou i zcela běžnou komunikací.

Bylo více nasloucháno nesmyslným argumentům proč to nejde. Což je cílem. Proto nezbývá než vydržet. Třeba budou v dalším zastupitelstvu sedět lidé, kteří raději budou konstruktivně řešit, jak co udělat lépe, než vymýšlet argumenty proč to udělat nepůjde!

David Redl, zastupitel

Chlubit se cizím peřím = připisovat sám sobě snahy někoho jiného!

Je říjen 2020 a máme zpět uzavření obchodů, restaurací a dalších služeb!

Podobně tomu bylo na jaře tohoto roku. A obdobně jako na jaře nás nepříjemně zasáhla i tato druhá vlna šířící se epidemie COVID 19. Uvědomil jsem si, že tento rok jsme vystavováni velkým zkouškám a zcela novým situacím. Na každého z nás důsledky všemožných opatření dopadají jinak. Ale není asi nikdo, kdo by nebyl touto situací zasažen vůbec.

Vnímal jsem jarní vlnu epidemie jako šanci na znovunastolení určité pospolitosti, vzájemné empatie, respektu a spolupráce. Mnoho lidí, svým způsobem, pomáhalo druhým. Byl jsem z toho nadšený. I díky své práci jsem pocítil jak umí být lidé solidární a úžasní. Vnímal jsem vůči té podpoře lidí velký pocit zodpovědnosti, a to je zavazující. Stejný pocit zodpovědnosti vnímám i jako zastupitel. Proto jsem chtěl pomoci v rámci svých možností.

Otázka tedy zněla, jak lze jednoduše pomoci v rámci města? Napadlo mě řešení které by mělo být jednoduché, rychlé a účelné. Odpustit nájemné jsem považoval za rychlou a systémovou pomoc podnikatelům, kteří jsou navázání pronájmy na město. Jedno hlasování by nestálo nic než čas. A ztráta sumy za odpuštěné nájmy by město na kolena rozhodně také nepoložila…

Jeden příklad za všechny pronájmy je Hrádecká pivnice, nájemce platí městu nájem za prostory a energie. Na jaře, v době “nejtvrdších” vládních opatření, byla činnost nájemci ze dne na den ukončena. Podnikání z hodiny na hodinu zastaveno. Zaměstnanci bez práce, nájemce bez zdroje příjmu. Ale smluvní vztah se plnit musí. Nájemné běželo. Energie potřebná, třeba na uchování zboží také. Každému z podnikatelů vyvstala otázka z čeho vše zaplatit?! Samozřejmě to není jen o městské pivnici, subjektů podnikajících v nebytových prostorech města je mnohem víc!

Nejdříve jsem hledal, jestli rada města neučinila nějaký zásadní krok pomoci vůči těm, kteří to nyní potřebují. Naši podnikatelé svými daněmi plní městskou pokladnu a v takto těžkých chvílích by pomoc rozhodně nevypadala jako laciné populistické gesto. Domníval jsem se, že odpuštění nájmu vyšle pomyslný vzkaz: “Vaše město si vás váží. Vaši zastupitelé si vás váží. Vážíme si toho co děláte a společně vám chceme dokázat, že vás v našem městě potřebujeme i nadále a uděláme maximum abysme vám pomohli tyto těžké chvíle zvládnout.” Proto jsem již na dubnovém zasedání zastupitelstva města Hrádek navrhl pro tyto podnikatele odpuštění nájmu.

Odpověď starostky raději odcituji (neřeší se odpuštění nájmů, ale pouze oddálení plateb):

Upozornila zastupitele na usnesení RM, které řeší odklad nájmu na základě žádosti subjektu o odložení platby nájemného za využívání prostor města do 30.9.2020. Následně bude rozhodnuto o řešení platby i v souvislosti s řešení v rámci celé ekonomiky (v době řešení RM nebyl dostupný jasný právní názor k této problematice a tento se stále vyvíjí).“ Takže jsem nepochodil…

Vy co se orientujete ve veřejné správě chápete, že jsou to jen řeči. A výmluvy! Kdo chce pomáhat najde způsob, kdo nechce, hledá důvod. S tím jak se hledají důvody u nás máme zkušenost, například Mudr. Starková je toho zářným příkladem, slova chceme pomáhat vyzněla naprázdno.

Když se chce, věci jdou dělat i jednoduše. Zastupitelé se mohli dohodnout a odhlasovat odpuštění nájmu rovnou, s okamžitou platností. Postiženým podnikatelům by to jistě udělalo radost, odpadla by jim jedna existenční starost a ulehčilo situaci! Ale to se nestalo.

Od té doby se do června vůbec nic nezměnilo. Rada neučinila žádný vstřícný krok vůči našim podnikatelům. Pouze znovu projednala odložení plateb za nájemné. Využil jsem tedy své možnosti a 21.6.2020 zaslal návrh na programový bod jednání zastupitelstva města, s názvem: Odpuštění nájmu podnikatelům v souvislosti s pandemií COVID – 19.V rámci zasedání zastupitelstva byl návrh usnesení, dne 25.6.2020, projednán.

Naivně jsem věřil, že chuť pomáhat máme v nelehké době všichni. Věděl jsem, že odpuštění nájmu není taková položka, která by městský rozpočet položila na lopatky. Opíral jsem svou domněnku i o fakt, že pokud město na návrh místostarosty je ochotno vynaložit nesmyslné peníze jako například ty za zpracování statického posudku skály v přírodním divadle (mimochodem skály v přírodním divadle nejsou ani v majetku města, a posudek nestál zrovna málo!), tak zastupitelé rádi podpoří i ty, co podnikají v našem městě a jsou pro nás důležití! Můj požadavek proto zazněl již podruhé. Nebyla to tedy pro zastupitele novinka.

Navrhl jsem zcela konkrétní způsob pomoci a předložil následující usnesení:

Zastupitelstvo města Město Hrádek schvaluje odpuštění nájmu od 1. dubna 2020 do 31. srpna 2020 (a to je na dobu 5 měsíců) všem, kteří v době omezujících vládních nařízení v souvislosti s pandemií COVID 19 vykonávali podnikatelskou činnost na vlastní IČO a využívají pronájmu prostor k tomuto podnikání od Města Hrádek na základě řádné smlouvy a zároveň prokazatelně došlo ke 100 % přerušení jejich podnikatelské činnosti v daném prostoru na základě jednotlivých vládních opatření.”

A výsledek?? Níže uvedení zastupitelé svým hlasováním podnikatele nepodpořili. Rozhodli tak o tom, že nájem se odpouštět nebude!

Vy víte komu jste dali ve volbách svůj hlas, proto uvedu jmenovitě kdo jak hlasoval…

Tajemník má v zápisech bordel proto zjistíte, že zápis o hlasování mu početně nevychází. Ale ověřovatelé nic nenamítají, kontrolní výbor také ne. Tak proč se tím trápit, že? Budu se tedy držet toho co určitě vím.

Pro: 4 (Redl a Franta, další dvě jména jsou nejistá, byl to Sobotka, Rychlá nebo Hůza?)

Proti: 2 (Pech, Richtr)

Zdrželi se: 6 (Hejlová, Janečka, Kotyzová, Rousek, Šístek, Sobotková)

Omluveni: 2 (Beranová, Špetková)

Zde vidíte důsledky opakujících se chyb tajemníka. Veřejná listina zápisu je nepřesná! Zde jde konkrétně o záznam hlasování jednoho zastupitele. Ale díky této nepřesnosti, nebo lenosti, vypsat všechna jména hlasujících zastupitelů je v podstatě velkou neznámou kdo hlasoval PRO. O mně a Petrovi Frantovi vím, ale z uvedených tří zastupitelů se lze jen domýšlet, kteří dva skutečně zvedli ruku pro.

Teď když píšu tyto řádky je až tragikomické, že jsem si v hlavě tehdy připravoval článek o tom, že těžká doba umí lidi spojovat a že jsem rád, že mohu zastupitelům poděkovat. Ale hlasování mě vrátilo zpět do reality.

!!! NESTALO SE NIC VÝJIMEČNÉHO ZACHOVALI SE STEJNĚ JAKO VŽDY !!!

Nevěříte? Vše má totiž pokračování. Vzpomínáte si ještě na pohádku “O zlé lavičce” zde na Hrádeckém zpravodaji? Situace se opakuje, ne poprvé, a určitě ne naposledy.

Sbírání politických bodů a nápadů druhých vypadá totiž přesně takto:

Na jednání rady města 29.9.2020 naleznete bod programu:

Odložení placení nájmů podnikatele, který požádali o odpuštění dle usnesení rady města č. RM 141/20, čj. žádosti 963/2020/MUHR.

Návrh usnesení: Rada města Hrádek schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Hrádek a žadatelem ***, IČ 0456931 (žádost čj 963/2020/MUHR). Smluvní strany se dohodly na změně části II. bodu 5 a 6, kdy z důvodu nouzového stavu kvůli coronavirové pandemii dojde k prominutí nájemného a dodávky tepla za měsíc duben, květen, červen 2020. Dále se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v části II. bodu 5 a 6 kdy dojde ke snížení nájemného a dodávky tepla o 50 % za měsíce červenec, srpen a září 2020.

Mimochodem uvedené IČO je také tajemníkův bordel, protože v tomto formátu je uvedené IČO neplatné a nenajdete jej v živnostenském rejstříku. Ověřovatelům a všem kontrolním orgánům města je to opět jedno.

Výsledek hlasování: Pro: 4 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Radní Richtr který byl proti mému návrhu usnesení je nyní omluven.

Sobotková, Rousek, Sobotka, Kotyzová, kteří se u mého návrhu zdrželi jsou najednou PRO. Gratuluji!

Nepřesnosti v zápisech už hodnotit nehodlám protože nevadí starostce, ani kontrolním orgánům. Když jsem se pokusil na chyby upozornit dopadlo to jak jsem předpoládal, ten kdo chyby udělal je nepřizná, ale pěkně moderně to otočí proti tomu kdo na chyby upozornil.

Pokud se vrátím k samotným usnesením, za povšimnutí spíš stojí, že v zápise Rady města naleznete ještě dvě usnesení o odpuštění nájmu (opírající se o usnesení 7i/19RM/20). Jednou pro podnikatele s platným IČO a žádostí, a podruhé pro podnikatele bez uvedení IČO (což nechápu), jen s číslem žádosti. Moje otázka na město bude logicky znít, zda se pomohlo podnikatelům systémově, nebo zda se využilo pouze toho, že si o odložení nájmu požádal jen někdo?!

Připomíná mi to situaci, když zastupitel Franta navrhl dát MUDr. Starkové dar 60.000,- Kč za mnohaletou péči o dětské pacienty u nás ve městě, ale místostarosta “rafinovaně” navrhl, že lepší by bylo se jít zeptat, zda MUDr. Starková dar vůbec chce! Zároveň také navrhl, zeptat se paní doktorky, jakou výši daru by si asi tak představovala. Ve vedení města sedí zkrátka mistři v pomáhání a vyjednávání.

Když se nepomáhá systematicky, ale pouze se vyčkalo na došlé žádosti, nepřijde mi to jako férová pomoc. Pomoc města pro podnikatele podnikající v nebytových prostorách v majetku města má být pro všechny stejná. Dokonce i pro ty co si z jakéhokoliv důvodu o odpuštění nájmu nepožádali!

Nyní když čtete tyto řádky dopadla na všechny opět nejtvrdší opatření vlády. Opakovaně budu žádat o pomoc podnikatelům a subjektům města. Domnívám se, že na prosincovém zasedání mě díky tomuto článku radní buď předběhnou, nebo budou hlasovat proti, aby s tím na některém z dalších jednání mohli přijít sami.

Způsob chování členů Rady města a koaličních zastupitelů je již předvídatelný, ale uvědomuji si, že z toho vůbec nejsem zklamaný. Naopak. Mám jen jeden hlas a přitom další mnou navržený bod je schválen i když hlavním cílem radních bylo přivlastnit si nápad a udělat si na něm své politické PR. K tomu vedly veškeré obstrukce ohledně mého návrhu. Pro mě je však důležité že jsem dosáhl cíle. Článek jsem napsal jako ukázku toho jak naše koalice sbírá zásluhy a uznání. Mějte na paměti, že každá mince má vždy svůj rub a líc. Proto je důležité si informace ověřovat.

David Redl, zastupitel

Analýza průjezdnosti směr z Mirošova ul. Čtrnáctka

Ti co jezdí kolem ulice Chlická po obchvatu si mohli všimnout, že během července a září bylo postaveno zařízení pro minitorování provozu v této kritické části, kde dodržují rychlost 50 km/h jen skalní příznivci dopravních předpisů.

Zařízení naměřilo zajímavé hodnoty, které zpracovala firma Gemos dopravní systémy a.s. a pokud chcete vědět, kolik vozidel překročilo povolenou rychlost nebo kolik vozidel v tomto měřeném období projelo, tak se podívejte do přiložených souborů.

Statistiky nechalo vypracovat Město Hrádek

V nouzi poznáš …

Co uděláte, když vás soused poprvé požádá o pomoc, o kterou nikdy předtím nežádal? Když “ten soused” má skutečné problémy, které mu způsobil COVID-19 a vy mu můžete pomoci jen tím, že na něj nebudete tlačit s termínem, který jste si ani sami nevymysleli? Řeknete mu, že počkáte o pár měsíců déle, protože vás to nic nestojí, nebo si do toho souseda “kopnete”? Záleží Vám na sousedských vztazích?

Před napsáním tohoto článku jsem měl zcela jasno, jak by se asi každý zachoval, ale dnes už v tom jasno nemám. Odpověď se asi bude lišit člověk od člověka nebo soused od souseda.

Já osobně mám super sousedy a nedokážu si představit, že by mi někdo z nich požádal o pomoc a já bych jim odmítl pomoci, tím spíš, když mi to nebude nic stát…

Protože zde píši jako zastupitel, tak se s vámi podělím o svůj pohled na to, jak je možné se na jednu věc dívat dvěma různými pohledy a podle toho také činit.

Rád bych zde poukázal na rozhodnutí některých zastupitelů a radních, které mě nejdou do hlavy. Respektuji názor všech dalších čtrnácti zastupitelů, ale pouze tehdy, pokud jejich rozhodnutí jsou podložena důkazy. Pokud to tak není, tak mám velké pochyby.

Pan ředitel, který má na starosti ocelárnu v naší “fabrice”, požádal naše město o pomoc. Ještě upřesním, že požádal naše město o pomoc vůbec poprvé, protože nikdy předtím neměli takové problémy jako nyní po krizi ohledně COVID-19.

Co chtěl tak moc po našem městě, že mu rada města odmítla vyhovět a následně mu nepomohla ani většina zastupitelů? Pan ředitel “fabriky” pouze potřeboval posunout termín realizace třetí a čtvrté etapy odhlučnění, protože kvůli COVID-19 se ocelárna dostala do finančních problémů a firma, která realizaci odhlučnění provádí, měla zakázáno pracovat mimo své pracoviště až do konce června. Díky těmto problémům vychází realizace třetí etapy na zimu a to prý není možné (dává mi to smysl). Takže město by to nestálo vůbec NIC! Šlo jen o to vydat stanovisko, kde by rada města vyjádřila souhlas s posunutím realizace odhlučnění o pár měsíců, nic víc nic míň.

Jak řekl jeden občan našeho města na zasedání zastupitelstva dne 25.6.2020: “Je morálně obhajitelné vyjít této žádosti vstříc.”. Na této větě od tohoto člověka je však zajímavý jeden poměrně důležitý fakt. Tento občan si oficiálně stěžoval na hluk z “fabriky” a také dodal, že od začátku realizace odhlučnění v roce 2016 se hluk o hodně snížil. Jen pro informaci došlo k opláštění ocelárny (první a druhá etapa) a chybí jen odhlučnění odsávání (třetí a čtvrtá etapa).

Asi je normální se zeptat, proč se rada města rozhodla tak, že žádost zamítla? Co v tom bylo? Že by se nerozhodovali “jen tak”?

Oficiálním důvodem je, že si lidé v našem městě stěžují na hluk z ocelárny. Tento důvod je pochopitelný, ale má to několik ALE. Na dotaz Davida Redla, zdali mohou doložit, kolik přišlo na město stížností na hluk z ocelárny a o kolik přesně se jedná lidí, bylo odpovězeno paní starostkou, že žádná stížnost oficiálně na město nepřišla, a že to bylo řešeno hlavně osobně a telefonicky se skoro třiceti lidmi. Po mých zkušenostech práce v zastupitelstvu vím, jak se zachází s pravdou v našem městě, takže paní starostce nevěřím. Je to odpověď typu “jedna paní povídala”, nic z toho co tvrdí paní starostka si nemohu ověřit, takže tomu nevěřím. Je to jen obhajoba rozhodnutí, které udělala rada, aby se ukázalo, že vlastně vystupují za občany. Ale za které?

Velmi vtipná argumentace se odehrála během rozhovoru mezi radním Richtrem a ředitelem “fabriky” během zasedání zastupitelstva. Radní Richter vysvětlil panu řediteli, že rozhodnutí rady bylo na základě rozhodnutí hygienické stanice, která vydala nesouhlasné stanovisko a tudíž se přiklonili k tomuto stanovisku. Vtipné je, že to bylo přesně naopak, jak podotkl pan ředit, protože rozhodnutí rady bylo o den dříve, než bylo rozhodnutí hygienické stanice. Když tohle slyšíte a vidíte na vlastní oči, tak se musíte ptát, na základě čeho vlastně rozhodli?

Na zasedání zastupitelstva byl jen jeden občan, který si stěžoval oficiálně na “fabriku” a ten byl ochoten úlevu “fabrice” udělit. Ti občané, které měla na mysli naše paní starostka na zastupitelstvu nebyli. Je to náhoda, že nikdo z těch třiceti lidí na zasedání zastupitelstva nebyl?

Ještě uvedu další pochybnosti. Na město přišla stížnost na hluk z firmy Borgers, kterou si samozřejmě řeší občané sami, stejně jako to je s “fabrikou”. Vtipné je, že paní starostka chodila před pár měsíci v ulici Učňovská a ptala se lidí, jak hluk vnímají a prý neměla žádnou negativní odezvu. To znamená, že si pravděpodobně nestěžoval nikdo ani na hluk z ocelárny, protože kdyby to tak bylo, tak by to bylo určitě písemně zaneseno.

Dalším příkladem je to, že v souvislosti s hlukem z firmy Borgers naše město přiznalo, že nemá na měření hluku žádný přístroj, aby si mohlo ověřit/změřit, jak to z hlukem vlastně je. Jak je tedy možné, že teď ví, že ocelárna dělá takový hluk, díky kterému se musela žádost o pomoc zamítnout, i když to město nemůže změřit?

Oslovil někdo lidi ve městě, kteří si na hluk stěžovali, zdali by ocelárně pár měsíců počkali? Město nejsou jen občané, ale také firmy, které zde podnikají a lidé, kteří sem dojíždějí za prací. Mělo by se to řešit se všemi a ne, aby někdo zastupoval sám sebe.

Ptal jsem se před zasedáním zastupitelstva toho jediného občana, který se na zasedání zastupitelstva dostavil, zdali ho někdo z města kontaktoval a ptal se ho na názor ohledně posunu termínu odhlučnění. No, co myslíte? Jasně, že neptal.

Tento občan na zastupitelstvu vystoupil a řekl, že když si stěžoval na hluk z “fabriky” před několika lety a požadoval pomoc města, tak mu nikdo z těch, co tam sedí v zastupitelstvu i dnes, nepomohl a vše musel řešit sám. Dnes, když se tento problém řeší a není to zásluhou města, tak se vedení města bije do prsou a říká my jsme tady pro lidi a chceme jim pomoc. Tak tohle je učebnicový příklad populismu vedení našeho města, který snad musí praštit každého do očí. Například paní starostka Sobotková je krásný příklad toho, že tam seděla tenkrát i dnes.

Je docela hnusné, že 1.6.2020 zasedala komise našeho města pro životní prostředí, kde její předseda pan Sobotka informoval přítomné o tom, že rada města vydá nesouhlasné stanovisko (ze zápisu této komise), přestože 3.6.2020, tedy o dva dny po tomto vyjádření, byl na jednání rady města pozván ředitel “fabriky”, aby své požadavky dovysvětlil. Proč ho tam zvali, když už věděli, že ho pošlou k šípku? Takové jednání umí snad jen rada našeho města. Zamítnutí žádosti pak bylo jen formalitou. Rada města vydala stanovisko, že nesouhlasí s prodloužení realizace odhlučnění, čímž si kopla do pana ředitele a následně to udělala i většina zastupitelů na jednání zastupitelstva.

Teď vám uvedu dva příklady, jak sami sobě vycházejí radní a zastupitelé vstříc, protože je zasáhla krize kolem COVID-19, i když já to považuji jen za výmluvy a v porovnání s žádostí pana ředitele i za výsměch.

Když paní starostka Sobotková představila na zastupitelstvu města 30.4.2020 “Strategický plán rozvoje města”, který se podle ní tvořil rok a čtvrt a měl se schvalovat zastupitelstvem, tak nám paní starostka vysvětlila, že ho nestihla veřejnosti předložit, protože do toho zasáhl COVID-19. Když jsem tuhle blbost slyšel, tak jsem si říkal, že to snad ani není možné, ale jak zjišťuji, tak u nás ve městě je možné vše. Nešlo to zveřejnit dopředu – víte, že existuje internet? Proč se jednotlivé kapitoly dokumentu neřešili z občany průběžně? Proč se to nedalo včas připomínkovat občanům? Proč do dokumentu nebyly zapojeny komise, které město platí? Už chápete ten nesmysl, že díky COVID-19 se něco nemohlo, když problém s COVID-19 trval jen pár týdnů, ale dokument se strategickým plánem se tvořil přes rok?

Předseda finančního výboru Richtr předložil na zastupitelstvu posun plánu kontrol finančního výboru kvůli COVID-19, protože se prý nemohly dělat plánované kontroly. Všichni ví, že se dá dělat kontrola dokumentu vzdáleně a zdarma. Vzhledem k tomu, že i jedna taková vzdálená kontrola proběhla na našem úřadě, nemůže být pochyb o tom, že by to někdo z přítomných nevěděl. Pro mě je to jen další výmluva na COVID-19.

Jak paní starostce Sobotkové, tak panu Richterovi zastupitelstvo schválilo oba návrhy. Zkrátka kapři si rybník nevypustí.

Je to jen můj názor, ale díky zkušenostem, které mám, se již nějak nemohu na vedení tohoto města dívat tak, že se snaží pomoci lidem, protože mám pocit, že se snaží pomoci jen sami sobě …

Petr Franta, zastupitel

Kvalita vody v Hrádku II. Místo ověřitelných faktů výmysly!

V článku “Kvalita vody v Hrádku? Většině lidí vyhovuje, tvrdí vedení města!” jsem se věnoval skutečnosti, kdy se vedení města nepostavilo za své obyvatele, nebojovalo za systémové řešení nadměrně tvrdé vody v Hrádku, ale podpořilo vodohospodářskou společnost a ušetřilo jí svým postojem nemalé peníze! A ty občane, zaplať si své problémy s vodou ze svého.

Jelikož chci být objektivní, slíbil jsem vám v článku, že se zeptám na skutečnost, kdy místostarosta se starostkou argumentovali na valné hromadě vodohospodářského sdružení slovy: “části obyvatel tvrdost vody vyhovuje!!”.

Osobně bych si nikdy nedovolil něco podobného tvrdit pokud bych pro dané tvrzení neměl podklady. Ale zvykl jsem si, že naše vedení rozhodně si s tím rozhodně hlavu nedělá. Ptát se proč to dělají je zbytečné, odpověď by zřejmě zněla “jen tak”!

Snažím se informace vždy ověřovat, pokud vás napadne otázka proč, tak nemusím ani dlouze vzpomínat, abych vám uvedl jeden příklad z mnoha. Na zastupitelstvu 25.6.2020, kde se zastupitel Franta snažil změnit nesouhlasný postoj Rady města (jednalo se o povolením odkladu dokončení odhlučňovací stěny jedné z hal v objektu Železáren) došlo k názorové výměně zastupitelů. Ani já jsem nesouhlasil s rozhodnutím Rady města a tak jsem také vyjádřil svůj postoj a ptal se na argumenty proč se Rada rozhodla tak, jak se rozhodla. Starostka postoj Rady města obhajovala tvrzením, že má od obyvatel stížnosti na hluk z objektu Železáren a jelikož hájí jejich zájmy, radní zamítli odklad dokončení odhlučnění.

Upřímně, já továrnu neslyším, a to od ní bydlím opravdu jen pár stovek metrů. Tvrzení starostky mě natolik zaujalo, že jsem vznesl dotaz, zda mohu obdržet informaci kolik lidí si stěžovalo a zda mohu obdržet kopie stížností. Odpověď kterou jsem dostal mě zarazila. Stížnosti starostka musela z hlavy odhadnout, “prý možná tak třicet” a kopie stížností dostat nemohu, protože ani jedna stížnost neexistuje. V zápise ze Zastupitelstva města se o mém vyjádření k situaci nedočtete, ani o dotazech, které jsem vznesl, nehodí se! Nedočtete se ani odpověď starostky. Vše skončilo po úpravách tajemníka uschováno pod textem “Do diskuse se zapojili – zast. Rychlá, Hůza, Redl, Janečka, Rousek”, na audiozáznamu to zaznamenáno je, ale o jeho vydání si již musíte požádat. Sázka vedení, na nezájem Vás obyvatel, je evidentní.

Ve výčtu neověřitelných tvrzení, které radní produkují bych mohl pokračovat, ale tento článek není primárně o skutečnosti, že si vedení argumenty vymýšlí. Byl to jen příklad toho, proč je třeba si informace ověřovat.

Vrátím se tedy ke kvalitě vody a splnění slibu, že vás seznámím se zněním odpovědi, jak je to s tvrzením, že části obyvatel tvrdost vody vyhovuje. Zaslal jsem tedy na město dne 7.9.2020 dotaz s níže uvedeným textem, cituji:

Na základě Vámi poskytnuté odpovědi na můj dotaz ohledně kvality vody a jejího řešení jsem se dočetl i argumentaci vedení města, že části obyvatel stávající tvrdost vody vyhovuje.

  • Rád bych požádal o kopii místního šetření, na základě kterého bude evidentní o jak velkou část obyvatel se jedná, které vyhovuje současná tvrdost vody. Vzhledem k argumentaci věřím, že existuje takto zpracovaný dotazník.”

Odpověď, pro mě už překvapující není, opakovaně dochází k tomu, že vedení něco tvrdí, ale…

Skutečnost je taková, že NEEXISTUJE ŽÁDNÝ DOKUMENT (místní šetření), na základě kterého by vedení mohlo argumentovat na valné hromadě vodohospodářského sdružení tak jak argumentovalo !!! Odpověď od vedení města samozřejmě přikládám v plném znění jako důkaz.

Volby prý jsou o důvěře, kterou vyjadřujete lidem, které volíte. Jde tedy o to, zda věříte nebo jste ochotni věřit všemu co je vám sdělováno, nebo zda jste ochotni si informace ověřovat. Na závěr si dovolím jeden trefný citát Stephena Kinga „Důvěra nevinného je lhářův nejmocnější nástroj.“

David Redl
zastupitel