Jak si požádat o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Napíši vám zde stručný návod, jak si požádat o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Asi najdete mnoho rad jak na to, například na stránce ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/jak-zadat-o-informace-453908.aspx odkud jsem převzal následující odstavec.

Co musíte předložit

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.
Ze žádosti musí být zřejmé:

  • komu je určena
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb
  • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název,identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.
Upozorňujeme, že v případě týká-li se žádost práv třetích osob, budou této osobě poskytnuty základní identifikační údaje žadatele.

Příklad

Uvedu zde příklad toho, jak je možné si požádat o audiozáznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.2.2021. Je to velmi jednoduché:

Dobrý den.

Chtěla bych vás požádat o audiozáznam z jednání zastupitelstva, které se konalo dne 25.2.2021.

– Žádost je určena Městskému úřadu Hrádek
– Jedná se o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb
– Žádost podává Jméno Příjmení, nar. dd.mm.rrrr, adresa trvalého pobytu je Ulice 123/II, Hrádek 338 42, elektronická adresa pro doručování je muj.email@poskytovatel.cz 

S pozdravem
Jméno Příjmení

Kurzívou je psán text, který nahradíte vašim jménem, příjmením, datem narození, adresou a emailem.

Email, který takto napíšete odešlete na adresu evidence@mestohradek.cz. Další možnosti jsou posány na stránkách města. Do patnácti dnů byste měli dostat odpověď.

Jednání Kalamitního krizového štábu konaného dne 13. 3. 2020 v Hrádku

Pár informací z dokumentu

  • Základní škola včetně tělocvičny zůstane uzavřena.
  • Mateřská škola bude v pondělí 16. března otevřena, dle počtu příchozích dětí a nemocnosti bude rozhodnuto o dalším fungování.
  • Úkoly městské policie v současné době – koordinaci činnosti s PČR při zajišťování opatření vlády ČR v souvislosti s nouzovým stavem v ČR, kontrolu dodržování zákazu shromažďování občanů, dodržování usnesení vlády č. 194 z 12. 3. 2020 v Hrádku.
  • Jednotka sdružení dobrovolných hasičů (JSDH) informovala o možnosti zajistit vybraným skupinám občanů nákup základních potravin a léků s donáškou do domu (1x týdně). Jedná se o osoby ZTP, chronicky nemocné, v karanténě a osoby uvedených v rizikových skupinách ohrožených onemocnění Covid 19. Podmínkou je dohodnutí bezkontaktního styku mezi členy JSDH a občanem.
  • Veliteli městské policie dostal za úkol předat správcům ubytoven v Hrádku upozornění na zákaz shromažďování osob a to i v případě soukromých shromáždění v počtu větším než 10 osob.
  • Městský úřad bude fungovat bez omezení.
  • Knihovna, dům dětí a mládeže a kulturní dům jsou pro veřejnost uzavřeny do odvolání.