Volby 2022 – výsledek

Komunistická str.Čech a MoravyŠístková Jaroslava Ing.KSČMBEZPP17019,10
Společně pro HrádekBeranová Kateřina Ing.NKBEZPP24011,64
Společně pro HrádekKotyzová Dana Ing.NKBEZPP23711,49
Srdcem pro HrádekRedl David Mgr.NKBEZPP2299,15
Srdcem pro HrádekŘepka VratislavNKBEZPP2168,63
Srdcem pro HrádekTrnka ZdenekNKBEZPP2028,07
Pro HrádečákyFranta PetrNEZBEZPP22718,69
JSME HRÁDEKSobotková Marcela Mgr.ODSODS5759,55
JSME HRÁDEKRychlá KvětaNKBEZPP5218,65
JSME HRÁDEKSobotka PavelNKBEZPP4898,12
JSME HRÁDEKŠístek Václav Ing.NKBEZPP4797,95
JSME HRÁDEKRichtr Patrik MUDr. Ph.D.NKBEZPP4377,26
JSME HRÁDEKKaslová Denisa Mgr.NKBEZPP4397,29
JSME HRÁDEKStáňa Jaroslav Ing. DiS.NKBEZPP3906,47
JSME HRÁDEKŠtanc DavidNKBEZPP3656,06
Zdroj: volby.cz

Jak si požádat o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Napíši vám zde stručný návod, jak si požádat o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Asi najdete mnoho rad jak na to, například na stránce ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/jak-zadat-o-informace-453908.aspx odkud jsem převzal následující odstavec.

Co musíte předložit

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.
Ze žádosti musí být zřejmé:

  • komu je určena
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb
  • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název,identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.
Upozorňujeme, že v případě týká-li se žádost práv třetích osob, budou této osobě poskytnuty základní identifikační údaje žadatele.

Příklad

Uvedu zde příklad toho, jak je možné si požádat o audiozáznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.2.2021. Je to velmi jednoduché:

Dobrý den.

Chtěla bych vás požádat o audiozáznam z jednání zastupitelstva, které se konalo dne 25.2.2021.

– Žádost je určena Městskému úřadu Hrádek
– Jedná se o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb
– Žádost podává Jméno Příjmení, nar. dd.mm.rrrr, adresa trvalého pobytu je Ulice 123/II, Hrádek 338 42, elektronická adresa pro doručování je muj.email@poskytovatel.cz 

S pozdravem
Jméno Příjmení

Kurzívou je psán text, který nahradíte vašim jménem, příjmením, datem narození, adresou a emailem.

Email, který takto napíšete odešlete na adresu evidence@mestohradek.cz. Další možnosti jsou posány na stránkách města. Do patnácti dnů byste měli dostat odpověď.

Jednání Kalamitního krizového štábu konaného dne 13. 3. 2020 v Hrádku

Pár informací z dokumentu

  • Základní škola včetně tělocvičny zůstane uzavřena.
  • Mateřská škola bude v pondělí 16. března otevřena, dle počtu příchozích dětí a nemocnosti bude rozhodnuto o dalším fungování.
  • Úkoly městské policie v současné době – koordinaci činnosti s PČR při zajišťování opatření vlády ČR v souvislosti s nouzovým stavem v ČR, kontrolu dodržování zákazu shromažďování občanů, dodržování usnesení vlády č. 194 z 12. 3. 2020 v Hrádku.
  • Jednotka sdružení dobrovolných hasičů (JSDH) informovala o možnosti zajistit vybraným skupinám občanů nákup základních potravin a léků s donáškou do domu (1x týdně). Jedná se o osoby ZTP, chronicky nemocné, v karanténě a osoby uvedených v rizikových skupinách ohrožených onemocnění Covid 19. Podmínkou je dohodnutí bezkontaktního styku mezi členy JSDH a občanem.
  • Veliteli městské policie dostal za úkol předat správcům ubytoven v Hrádku upozornění na zákaz shromažďování osob a to i v případě soukromých shromáždění v počtu větším než 10 osob.
  • Městský úřad bude fungovat bez omezení.
  • Knihovna, dům dětí a mládeže a kulturní dům jsou pro veřejnost uzavřeny do odvolání.