Dárci krve (úterý 1.6.2021)

Oznamujeme dárcům krve s trvalým pobytem v našem městě, kteří bezplatně darovali krev, v nejméně desetkrát nebyly vyřazení z evidence dárců a chtějí využít možnost volných vstupu na filmová představení do letního kina, aby se dostavili s průkazem dárce na městský úřad, kde jim bude vystavena volná vstupenka podle počtu odběru. confidence: 0.91156661510468

Podklady o počtu odběru poslouží zároveň k ocenění dárců krve u příležitosti jejich jubilejních odběru. confidence: 0.91220754384995

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Dárci krve (úterý 1.6.2021) je na webu města Hrádek.