Kiosek (pátek 9.4.2021)

Město Hrádek zveřejnilo záměr pronajmout kiosek v přírodním divadle v Hrádku doba nájmu je od června do září 2021. Termín pro podání žádosti byl stanoven do 14. Dubna do 12:00 bližší informace a podmínky naleznete na webových stránkách města.

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem.

Audio záznam hlášení Kiosek (pátek 9.4.2021) je na webu města Hrádek.