Mimořádné opatření (středa 24.2.2021)

oznamujeme že na webových stránkách města jsou zveřejněna mimořádná opatření týkající se nošení respirátoru s účinností od 25 února a izolace a karantény s účinností od 1 do odvolání

od 25 února se zakazuje pobyt a Pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest kterými respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu a to ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce dále v prodejnách provozovnách služeb zdravotnickém zařízení zařízení sociálních služeb v prostředcích veřejné dopravy na nástupišti v motorových vozidlech

Ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti.

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem.

Audio záznam hlášení Mimořádné opatření (středa 24.2.2021) je na webu města Hrádek.