Sčítání (středa 24.3.2021)

V letošním roce bude provedeno sčítání lidu domů a bytů rozhodným okamžikem sčítání. Je půlnoc z pátku 26. Března na sobotu 27. Března fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje.

Sčítání je primárně navrženo jako online tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl doplňková ochrana nebo dočasná ochrana.

Dále každá fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomná a dále každý dům je neobydlený a každý i neobydlený byt.

Sčítání organizuje řídí a koordinuje Český statistický úřad.

údaje budou poskytnuty zápisem do stříkacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27 března do 9. dubna nebo následně při terénním došetření které provedou jmenovaní sčítací komisaři

Bližší informace získáte na webových stránkách města Hrádek nebo na stránkách www titanic.cz, popřípadě se můžete obrátit na infolinku 840 304 550.

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem.

Audio záznam hlášení Sčítání (středa 24.3.2021) je na webu města Hrádek.