Senioři (pátek 11.3.2022)

Výroční členská schůze klubu seniorů města Hrádek se koná ve středu v 16:00. Března od 15 hodin v sále domu kultury na programu schůze bude mimo jiné zpráva o činnosti od minulé výroční schůze zpráva o hospodaření a informace o chystaných autobusových výletech. confidence: 0.91725927591324

Od 14 hodin bude možné si zaplatit členské příspěvky a přihlásit se na exkurzi do ekofarmy v milínově a divadelní představení Brouk v hlavě v divadle j.k. Tyla v Plzni po skončení schůze bude promítnut film o činnosti v minulém roce na schůzi. Je zvána i Hrádecká veřejnost. confidence: 0.91275852918625

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Senioři (pátek 11.3.2022) je na webu města Hrádek.