Velikonoční hra (pondělí 11.4.2022)

Město Hrádek pořádá 2. Ročník velikonoční hry pro celou rodinu. Po stopách Velikonočního zajíce více informací a soutěžní kvíz naleznete na webových stránkách města a na informačních tabulích města. confidence: 0.95114952325821

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Velikonoční hra (pondělí 11.4.2022) je na webu města Hrádek.