Zápis dětí do MŠ (čtvrtek 15.4.2021)

Zápis dětí do Mateřské školy Hrádek se v letošním roce uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte ve škole žádost o přijetí je možné doručit do školy datovou schránkou emailem s elektronickým podpisem doporučeným dopisem nebo po telefonické dohodě s vedením školy osobně do Mateřské školy v pondělí třetího a 10. Května od 10:00 do 12:00.

Potřebné formuláře je možné vytisknout z webových stránek školy nebo vyzvednout v mateřské škole?

Termín doručení vyplněných formulářů je od 2. Do 16. Května včetně zapsány budou děti, které 31. Srpnu 2021 dovrší věk 3 let.

V případě jakéhokoli dotazů kontaktujte telefonicky nebo emailem vedoucí učitelku mateřské školy?

Bližší informace a kritéria pro přijetí jsou vyvěšena na webových stránkách školy.

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem.

Audio záznam hlášení Zápis dětí do MŠ (čtvrtek 15.4.2021) je na webu města Hrádek.