Prodej pozemku města 17.12.2020

Dopředu chci napsat, že podat žádost o odkoupení pozemku města je právo, které má každý a já ho nechci rozporovat. Stejně tak, má právo zastupitelstvo tento pozemek neprodat.

Vracím se k zasedání zastupitelstva konaného dne 17.12.2020.

V podkladech na zasedání zastupitelstva byl návrh na prodej pozemku. Nebudu zde rozepisovat, kdo si o něj požádal, ale jak se postavilo zastupitelstvo k jeho prodeji.

V roce 2018, ke konci volebního období schválila rada města prodej pozemku. Tento pozemek se dostal až po dvou letech na program jednání zastupitelstva, protože se potřebovaly vyřídit všechny náležitosti spojené s prodejem.

Omáčku už máme za sebou a teď přejdu k vlastnímu jednání zastupitelstva.

K projednávanému bodu jsem vystoupil s tím, že jsem proti prodeji pozemku. Důvody jsou jednoduché.

  • Za prvé je pozemek v těsné blízkosti budov, které jsou majetkem města a prodejem tohoto pozemku bychom si nemohli postavit ani lešení na vlastním pozemku v případě opravy budovy.
  • Druhý důvod je ten, že nebudu prodávat pozemek, když nevím, zdali se mi nebude za deset let hodit. Já už v té době v zastupitelstvu nebudu a ti co přijdou po mě to jistě ocení.
  • Třetí důvod je ten, že jsem obecně proti bezdůvodnému prodeji pozemků města, když lze pozemek dlouhodobě pronajmout.
  • Čtvrtý důvod je, že cena prodávaného pozemku byla kolem devíti tisíc korun, takže v době, kdy budeme investovat přes 35 milionů korun není devět tisíc to, co město zachrání nebo mu nějak pomůže.

Přednesl jsem své argumenty a pak měly přijít ty, co podporují prodej majetku.

Během projednání tohoto bodu se zeptal zastupitel Šístek paní starostky, zdali by se mohl podívat do nákresu plánu, na kterém je vyznačeno, co by se mělo prodávat. Je vtipné, že zastupitel přijde na zastupitelstvo a ani neví, o čem se bude hlasovat. Jakmile si zastupitel Šístek prohlédl nákres, tak se mi zeptal, zdali jsem to vůbec viděl, že je to jen taková nudle. Zastupiteli Šístkovi jsem sdělil, že jsem si byl pozemek prohlédnout a mám ho i vyfocený a na rozdíl od něj, který si to zjistil teprve před pěti minutami na papíře formátu A4. Pro mě rozhodně není žádný pozemek města pouhá nudle! Stejný výraz “nudle” pro prodávaný pozemek měl i zastupitel Pech, takže jsem zjistil, že máme novou měrnou jednotku v našem městě: 1 nudle = 36 m2. Další vtip je ten, že právě zastupitel Šístek byl v roce 2018 jeden z radních, kteří rozhodli o prodeji tohoto pozemku. Tak to už mi hlava nebere. Přitom se rozhodli radní pozemek prodat 10.10.2018, tedy v době, když už bylo po nových volbách a byly známy výsledky těchto voleb.

Druhý šok mi uštědřila paní starostka Sobotková, která prohlásila, že se prodávaly strategičtější pozemky za menší peníze. Tímto asi chtěla zlehčit vlastní prodej pozemku, protože jinak nechápu, proč by to říkala. Paní starostka Sobotková přesně ví o čem mluví, když sedí v zastupitelstvu už čtvrt století a musela být (pokud byla přítomna) takřka u všech prodejů městského majetku, které byly větší nebo strategičtější za méně peněz.

Tajemník Drnec se také vložil do diskuse a prohlásil na mou adresu, že musím přesvědčit své kolegy zastupitele, aby se pozemek neprodal a gestem ukázal na ostatní zastupitele. Proč to prohlásil netuším. Vlastně vůbec netuším, proč mi to sdělil, ale jak ho znám, tak měl svou potřebu něco sdělit doufajíc, že stejně nemám šanci zvrátit hlasování.

První překvapení, které jsem nečekal, bylo vystoupení radního pana doktora Richtera, který sám upozornil na to, že před rokem jsme hlasovali o jiné žádosti na prodej pozemku a tehdy se pozemek neprodal, takže bychom měli mít podobný přístup ke všem občanům našeho města.

Překvapení druhé bylo, že se pozemek opravdu neprodal. Pro prodej pozemku bylo nakonec jen šest zastupitelů: Pech, Šístek, Sobotková, Rousek, Kotyzová a Beranová, od kterých jsem neslyšel žádný rozumný argument pro prodej městského pozemku velikosti “jedné nudle”, přitom všichni hlasovali opačně před rokem na to samé téma. Pan Rousek, který měl před rokem a půl proslov o tom, jak by se pozemky města prodávat neměly, letos svůj proslov vynechal. Být to zastupitelé, kterým jsem dal svůj hlas, tak bych se jich zeptal, proč se rozhodují tak jak se rozhodují? Máte na to právo, pokud vás to zajímá a věřím, že vám rádi zodpoví důvody, které jsem se já nedozvěděl.

Petr Franta, zastupitel

Investice v našem městě přes 35 milionů korun

Na posledním zasedání zastupitelstva dne 17.12.2020 se stalo něco, co z mého pohledu nemá obdoby. Schválil se v našem městě schodkový rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023, který v součtu přináší investice přes 35 milionů korun.

Ještě nikdy (já si to nepamatuji) v našem městě nedošlo k tomu, že by se během tří let investovala tak obrovská částka. Takovou změnu musí pocítí úplně každý občan v našem městě, protože 35 milionů je částka, která musí být sakra vidět. Mimochodem běžný příjem našeho města je mezi 50 až 60 miliony za rok a v příštích letech se výdaje zvednou navíc o 35 mil. korun, které jsou naspořeny na účtu města (nastřádané v předchozích letech).

Dle očekávání budou investice vypadat takto:

RokČástka v mil. Kč
202114,28
202213,20
20238,00
Celkem35,48

Je pro mne smutným faktem, že já přesně nevím, jak tyto peníze budou investovány. Jak nemůže zastupitel přesně vědět, za co budou vynaloženy tyto peníze, když je to právě on, kdo schvaluje, že se tyto investice použijí? Na to je jednoduchá odpověď, prostě nejsem jeden z těch vyvolených, kdo má naprosto přesné informace. Když jsem se podíval do podkladů na jednání zastupitelstva, které jsou zveřejněny 10 dnů před jednáním zastupitelstva, tedy pokud je dobrá konstelace hvězd, tak tam jsem se o tom, kam přesně půjde přes 35 mil. korun, nedočetl.

Jako zastupitel mám možnost se před projednávaným bodem zeptat na cokoliv k tématu, což jsem i udělal, ale nebyl jsem schopen si z odpovědí poskládat onu 35 milionovou investici, tak jsem se rozhodl takto navržený rozpočet nepodpořit. Samozřejmě jsem zaslal dotaz na městský úřad, aby mi přesně rozepsali, jak budou peníze investovány, protože mě zajímá, co se za tak obrovským množstvím peněz skrývá. Aby to nevypadalo, že jsem se nedotazoval před jednáním zastupitelstva, tak jsem si o tyto informace ohledně rozpočtu žádal již 12.10.2020, ale bohužel to dodnes přesně nevím. Vy máte možnost se také zeptat, pokud vás to zajímá, buď městského úřadu nebo svých zastupitelů, které jste zvolili.

Když si vzpomenu, jak nám podklady na rozpočet připravovala paní Hrdličková, předchůdkyně pana Drnce, tak musím zatlačit slzu v oku, protože jí pan Drnec, který to po ní převzal jí nesahá v tomto směru ani po kotníky. Paní Hrdličková nám připravila podklady pro schvalování rozpočtu tak, že byl rozpočet rozepsaný do všech detailů a my jsme přesně věděli, kam má jaká částka jít. No nenaděláme nic, časy se mění …

Vzhledem k tomu, že bylo schváleno vše, co bylo navrženo, tak zastupitelé, kteří hlasovali pro takto navržený rozpočet včetně plánovaných investic, museli mít dostatečné informace, za co bude oněch 35 mil. Kč utraceno, protože kdyby to nevěděli, tak určitě nebudou hlasovat pro.

Uvidíme do čeho přesně budou tyto peníze investovány a jak moc to pocítí každý z nás. Jen doufám, že nebude naplněno přísloví po nás potopa, protože za dva roky budou další volby a kdo ví, kolik zůstane v kase města…

Petr Franta, zastupitel

Studie nakládání s komunálními odpady města Hrádek

Město Hrádek si nachalo zpracovat studii na nakládání s komunálními odpody v našem městě s názvem Studie nakládání s komunálními odpady města Hrádek.

Protože jsem přesvědčen o tom, že víc hlav víc ví, tak budu rád, pokud si tuto studii také přečtete a budeteli mít jakékoliv připomínky či postřehy, tak mi je zašlete, abych je mohl předat dál, jakmile se o studii budeme bavit.

Petr Franta, člen zastupitelstva

Studie rekonstrukce bývalé restaurace Džbánek

Město Hrádek si nachalo zpracovat studii na rekonstrukce bývalé restaurace Džbánek s názvem Studie rekonstrukce domu Hutnická č. 8, Hrádek – rekonstrukce na bytové jednotky (Džbánek).

Rád bych vám touto cestou poskytl pár náhledů této studie. Raději ještě jednou upozorním, že se jedná o studii a ne o konečný projekt, takže může dojít ke změnám, ale jako prvotní info je to dostačující.