Vánoční osvětlení v Hrádku pro rok 2021

Během schůze školské, sportovní a kulturní komise jsem se dozvěděl, že město Hrádek by rádo předešlo “nesrovnalostem” ohledně vánočního osvětlení. Předsedkyně této komise nás informovala, že město Hrádek by rádo koupilo vánoční osvětlení nebo nákup dalších doplňků vánoční dekorace města za částku do 100 tisíc Kč včetně DPH.

Zaslechl jsem v rádiu, že město Plzeň bude pořádat nebo už pořádalo anketu na vánoční osvětlení, tak jsem v rámci diskuse tuto informaci nadhodil, jako jednu z variant, jak by lidé v našem městě mohli pomoci s výzdobou našeho města.

Protože to byla moje poznámka, tak jsem byl požádán, ať se o anketu na vánoční osvětlení postarám sám.

V současnosti máme osvětlení v ulici 1. Máje (každý druhý sloup), máme osvětlený vánoční strom na náměstí, strom kousek od vánočního stromu, celé náměstí (sloupy) a pár andělíčků.

Chtěl bych vás všechny, kteří byste nám chtěli pomoci s osvětlením našeho města, abyste se vyjádřili pod tímto článkem, nebo svým hlasem podpořili anketu.

Anketa je vytvořžena ve spodní části této stránky.

Anketu je možné vyplnit nejpozději do půlnoci 14.10.2021

Jsou dvě základní otázky JAKÉ osvětlení koupit a KDE osvětlení umístit.

JAKÉ vánoční osvětlení:

 • Ozdobit další vánoční strom na novém místě?
 • Koupě laserových projekcí s vánoční tématikou, které by se promítaly na vybrané stěny domů v Hrádku
 • Doplnit stávající vánoční osvětlení o nové prvky? Například rozšíření andělíčků před kulturním domem, kteří slavili minulé vánoce úspěch u mnoha lidí?
 • Koupě betlému?
 • Barevně zvýraznit osvětlení v ulici 1. Máje,
 • Vaše návrhy. (Změnit současnou výzdobu, a jak?)
 • Ještě jsem dostal tip, aby se nekupovalo žádné osvětlení, protože stávající je zatím dostačující a ušetřené peníze se ponechaly v rozpočtu města.

KDE vánoční osvětlení umístit:

 • Vjezd do města, například trávník na křižovatce u Hatanů (Rokycanská a 1.Máje)
 • u Kulturního domu
 • na více místech – navrhněte – například vjezdy do města, okolo mateřské a základní školy atd. (pozemky veřejného prostranství)

Tipy, kterými se můžete inspirovat a pokud objevíte to co se vám líbí, tak to napište do textu v anketě:

Petr Franta

PS: Děkuji Davidovi R. za pomoc s přípravou

Anketa: Vánoční osvětlení 2021

Musím vám oznámit, že mi bylo doporučeno, abych stáhl anketu z těchto stránek, protože je to záložitost města Hrádek a ne mě, jako člena kulturní komise, který se nebídl anketu zdarma pro naše město zajistit a dostal to jako úkol z této komise.

Všechny došlé odpovědi jsem předal na městský úřad v Hrádku.

Oficiální anketa na vánoční osvětlení bude zveřejněna na stránkách města Hrádek https://www.mestohradek-ro.cz/.

Petr Franta (5.10.2021)

Obnova lesoparku Hrádek

Obdržel jsem z městského úřadu plán na obnovu lesoparku, tak bych vás s ním chtěl seznámit, abyste věděli, co se bude v lesoparku dít v následující době a abyste si udělali představu, jak moc se lesopark zmnění oproti tomu, jak ho známe dnes.

Zde je informace z města:

Plocha zeleně o výměře cca 10 000 m2 na západní straně Hrádku podél komunikace III/11724. Jedná se převážně o smíšený porost s převahou dubů, dopiněných javory, lipami a břízami. Jehličnany jsou zastoupeny převážné smrkem, borovicí a modřínem. Spodní patro tvoří listnaté keře – tavolníky, ptačí zoby, pámelníky, pustoryly.

Z hlediska zdravotního stavu a vitality jsou v nejlepší kondici duby. Jehličnany jsou poškozeny zejména vlivem působení posledních suchých a horkých let, v nejhorším stavu je smrková skupina.

S ohledem na zachování funkce lesoparku, kterou je zejména ochrana sídliště od komunikace i vzhledem k budoucímu obchvatu a ochrana před převládajícími západními větry, je potřeba provést zásahy v podobě kácení neperspektivních dřevin.

I. etapa: zima 2018 – 2019 (prosinec — únor)

 • zvedání korun – prosvětlení cílových dřevin
 • kácení náletových dřevin, dřevin s nízkou vitalitou (do 80 cm obvodu ve výšce 1,3m – bez povolení)
 • zmlazení keřových skupin (zejména středové části lesíku)

II. etapa: 2019 – 2020

 • označení převážně jehličnatých dřevin s nízkou vitalitou, náklonem, špatným zdravotním stavem, v blízkosti chodníků
 • vyřízení povolení, odporažení označené zeleně – lesnická firma, prodej dřeva – pokrytí části nákladů
 • ošetření poškozených stromů po kácení
 • frézování případně vytrhání pařezů

III. etapa: 2020 – 2021

 • hrubé urovnání terénu
 • dovoz a rozvoz ornice
 • založení trávníku

IV. etapa: 2021 – 2022

 • oprava obslužných komunikací – rozšíření (o 1m), vyasfaltování
 • osvětlení komunikací
 • nový městský mobiliář (lavičky, koše, herní prvky, šachový stůl, …)
 • výsadba stínomilných trvalek a keřů

ŽBC Hrádek v roce 1986

Je to zvláštní pocit, sledovat tohle video, během kterého si některé záběry promítnete v hlavě a srovnáte s realitou dnešních dnů, samozřejmě, pokud si to ještě pamatujete 🙂

Video je z roku 1986 a je primárně o “fabrice”, ale na videu objevíte i další místa v našem městě nebo místa s ním spojená, takže to není jen pro skalní příznivce oceli.

Video se k nám dostalo od stávajících zaměstnanců železáren, kterým bychom tímto chtěli moc poděkovat a současně se o něj podělíme s vámi.

Dokument o ŽBC Hrádek z roku 1986