Studie nakládání s komunálními odpady města Hrádek

Město Hrádek si nachalo zpracovat studii na nakládání s komunálními odpody v našem městě s názvem Studie nakládání s komunálními odpady města Hrádek.

Protože jsem přesvědčen o tom, že víc hlav víc ví, tak budu rád, pokud si tuto studii také přečtete a budeteli mít jakékoliv připomínky či postřehy, tak mi je zašlete, abych je mohl předat dál, jakmile se o studii budeme bavit.

Petr Franta, člen zastupitelstva

Studie rekonstrukce bývalé restaurace Džbánek

Město Hrádek si nachalo zpracovat studii na rekonstrukce bývalé restaurace Džbánek s názvem Studie rekonstrukce domu Hutnická č. 8, Hrádek – rekonstrukce na bytové jednotky (Džbánek).

Rád bych vám touto cestou poskytl pár náhledů této studie. Raději ještě jednou upozorním, že se jedná o studii a ne o konečný projekt, takže může dojít ke změnám, ale jako prvotní info je to dostačující.

Analýza průjezdnosti směr z Mirošova ul. Čtrnáctka

Ti co jezdí kolem ulice Chlická po obchvatu si mohli všimnout, že během července a září bylo postaveno zařízení pro minitorování provozu v této kritické části, kde dodržují rychlost 50 km/h jen skalní příznivci dopravních předpisů.

Zařízení naměřilo zajímavé hodnoty, které zpracovala firma Gemos dopravní systémy a.s. a pokud chcete vědět, kolik vozidel překročilo povolenou rychlost nebo kolik vozidel v tomto měřeném období projelo, tak se podívejte do přiložených souborů.

Statistiky nechalo vypracovat Město Hrádek

V nouzi poznáš …

Co uděláte, když vás soused poprvé požádá o pomoc, o kterou nikdy předtím nežádal? Když “ten soused” má skutečné problémy, které mu způsobil COVID-19 a vy mu můžete pomoci jen tím, že na něj nebudete tlačit s termínem, který jste si ani sami nevymysleli? Řeknete mu, že počkáte o pár měsíců déle, protože vás to nic nestojí, nebo si do toho souseda “kopnete”? Záleží Vám na sousedských vztazích?

Před napsáním tohoto článku jsem měl zcela jasno, jak by se asi každý zachoval, ale dnes už v tom jasno nemám. Odpověď se asi bude lišit člověk od člověka nebo soused od souseda.

Já osobně mám super sousedy a nedokážu si představit, že by mi někdo z nich požádal o pomoc a já bych jim odmítl pomoci, tím spíš, když mi to nebude nic stát…

Protože zde píši jako zastupitel, tak se s vámi podělím o svůj pohled na to, jak je možné se na jednu věc dívat dvěma různými pohledy a podle toho také činit.

Rád bych zde poukázal na rozhodnutí některých zastupitelů a radních, které mě nejdou do hlavy. Respektuji názor všech dalších čtrnácti zastupitelů, ale pouze tehdy, pokud jejich rozhodnutí jsou podložena důkazy. Pokud to tak není, tak mám velké pochyby.

Pan ředitel, který má na starosti ocelárnu v naší “fabrice”, požádal naše město o pomoc. Ještě upřesním, že požádal naše město o pomoc vůbec poprvé, protože nikdy předtím neměli takové problémy jako nyní po krizi ohledně COVID-19.

Co chtěl tak moc po našem městě, že mu rada města odmítla vyhovět a následně mu nepomohla ani většina zastupitelů? Pan ředitel “fabriky” pouze potřeboval posunout termín realizace třetí a čtvrté etapy odhlučnění, protože kvůli COVID-19 se ocelárna dostala do finančních problémů a firma, která realizaci odhlučnění provádí, měla zakázáno pracovat mimo své pracoviště až do konce června. Díky těmto problémům vychází realizace třetí etapy na zimu a to prý není možné (dává mi to smysl). Takže město by to nestálo vůbec NIC! Šlo jen o to vydat stanovisko, kde by rada města vyjádřila souhlas s posunutím realizace odhlučnění o pár měsíců, nic víc nic míň.

Jak řekl jeden občan našeho města na zasedání zastupitelstva dne 25.6.2020: “Je morálně obhajitelné vyjít této žádosti vstříc.”. Na této větě od tohoto člověka je však zajímavý jeden poměrně důležitý fakt. Tento občan si oficiálně stěžoval na hluk z “fabriky” a také dodal, že od začátku realizace odhlučnění v roce 2016 se hluk o hodně snížil. Jen pro informaci došlo k opláštění ocelárny (první a druhá etapa) a chybí jen odhlučnění odsávání (třetí a čtvrtá etapa).

Asi je normální se zeptat, proč se rada města rozhodla tak, že žádost zamítla? Co v tom bylo? Že by se nerozhodovali “jen tak”?

Oficiálním důvodem je, že si lidé v našem městě stěžují na hluk z ocelárny. Tento důvod je pochopitelný, ale má to několik ALE. Na dotaz Davida Redla, zdali mohou doložit, kolik přišlo na město stížností na hluk z ocelárny a o kolik přesně se jedná lidí, bylo odpovězeno paní starostkou, že žádná stížnost oficiálně na město nepřišla, a že to bylo řešeno hlavně osobně a telefonicky se skoro třiceti lidmi. Po mých zkušenostech práce v zastupitelstvu vím, jak se zachází s pravdou v našem městě, takže paní starostce nevěřím. Je to odpověď typu “jedna paní povídala”, nic z toho co tvrdí paní starostka si nemohu ověřit, takže tomu nevěřím. Je to jen obhajoba rozhodnutí, které udělala rada, aby se ukázalo, že vlastně vystupují za občany. Ale za které?

Velmi vtipná argumentace se odehrála během rozhovoru mezi radním Richtrem a ředitelem “fabriky” během zasedání zastupitelstva. Radní Richter vysvětlil panu řediteli, že rozhodnutí rady bylo na základě rozhodnutí hygienické stanice, která vydala nesouhlasné stanovisko a tudíž se přiklonili k tomuto stanovisku. Vtipné je, že to bylo přesně naopak, jak podotkl pan ředit, protože rozhodnutí rady bylo o den dříve, než bylo rozhodnutí hygienické stanice. Když tohle slyšíte a vidíte na vlastní oči, tak se musíte ptát, na základě čeho vlastně rozhodli?

Na zasedání zastupitelstva byl jen jeden občan, který si stěžoval oficiálně na “fabriku” a ten byl ochoten úlevu “fabrice” udělit. Ti občané, které měla na mysli naše paní starostka na zastupitelstvu nebyli. Je to náhoda, že nikdo z těch třiceti lidí na zasedání zastupitelstva nebyl?

Ještě uvedu další pochybnosti. Na město přišla stížnost na hluk z firmy Borgers, kterou si samozřejmě řeší občané sami, stejně jako to je s “fabrikou”. Vtipné je, že paní starostka chodila před pár měsíci v ulici Učňovská a ptala se lidí, jak hluk vnímají a prý neměla žádnou negativní odezvu. To znamená, že si pravděpodobně nestěžoval nikdo ani na hluk z ocelárny, protože kdyby to tak bylo, tak by to bylo určitě písemně zaneseno.

Dalším příkladem je to, že v souvislosti s hlukem z firmy Borgers naše město přiznalo, že nemá na měření hluku žádný přístroj, aby si mohlo ověřit/změřit, jak to z hlukem vlastně je. Jak je tedy možné, že teď ví, že ocelárna dělá takový hluk, díky kterému se musela žádost o pomoc zamítnout, i když to město nemůže změřit?

Oslovil někdo lidi ve městě, kteří si na hluk stěžovali, zdali by ocelárně pár měsíců počkali? Město nejsou jen občané, ale také firmy, které zde podnikají a lidé, kteří sem dojíždějí za prací. Mělo by se to řešit se všemi a ne, aby někdo zastupoval sám sebe.

Ptal jsem se před zasedáním zastupitelstva toho jediného občana, který se na zasedání zastupitelstva dostavil, zdali ho někdo z města kontaktoval a ptal se ho na názor ohledně posunu termínu odhlučnění. No, co myslíte? Jasně, že neptal.

Tento občan na zastupitelstvu vystoupil a řekl, že když si stěžoval na hluk z “fabriky” před několika lety a požadoval pomoc města, tak mu nikdo z těch, co tam sedí v zastupitelstvu i dnes, nepomohl a vše musel řešit sám. Dnes, když se tento problém řeší a není to zásluhou města, tak se vedení města bije do prsou a říká my jsme tady pro lidi a chceme jim pomoc. Tak tohle je učebnicový příklad populismu vedení našeho města, který snad musí praštit každého do očí. Například paní starostka Sobotková je krásný příklad toho, že tam seděla tenkrát i dnes.

Je docela hnusné, že 1.6.2020 zasedala komise našeho města pro životní prostředí, kde její předseda pan Sobotka informoval přítomné o tom, že rada města vydá nesouhlasné stanovisko (ze zápisu této komise), přestože 3.6.2020, tedy o dva dny po tomto vyjádření, byl na jednání rady města pozván ředitel “fabriky”, aby své požadavky dovysvětlil. Proč ho tam zvali, když už věděli, že ho pošlou k šípku? Takové jednání umí snad jen rada našeho města. Zamítnutí žádosti pak bylo jen formalitou. Rada města vydala stanovisko, že nesouhlasí s prodloužení realizace odhlučnění, čímž si kopla do pana ředitele a následně to udělala i většina zastupitelů na jednání zastupitelstva.

Teď vám uvedu dva příklady, jak sami sobě vycházejí radní a zastupitelé vstříc, protože je zasáhla krize kolem COVID-19, i když já to považuji jen za výmluvy a v porovnání s žádostí pana ředitele i za výsměch.

Když paní starostka Sobotková představila na zastupitelstvu města 30.4.2020 “Strategický plán rozvoje města”, který se podle ní tvořil rok a čtvrt a měl se schvalovat zastupitelstvem, tak nám paní starostka vysvětlila, že ho nestihla veřejnosti předložit, protože do toho zasáhl COVID-19. Když jsem tuhle blbost slyšel, tak jsem si říkal, že to snad ani není možné, ale jak zjišťuji, tak u nás ve městě je možné vše. Nešlo to zveřejnit dopředu – víte, že existuje internet? Proč se jednotlivé kapitoly dokumentu neřešili z občany průběžně? Proč se to nedalo včas připomínkovat občanům? Proč do dokumentu nebyly zapojeny komise, které město platí? Už chápete ten nesmysl, že díky COVID-19 se něco nemohlo, když problém s COVID-19 trval jen pár týdnů, ale dokument se strategickým plánem se tvořil přes rok?

Předseda finančního výboru Richtr předložil na zastupitelstvu posun plánu kontrol finančního výboru kvůli COVID-19, protože se prý nemohly dělat plánované kontroly. Všichni ví, že se dá dělat kontrola dokumentu vzdáleně a zdarma. Vzhledem k tomu, že i jedna taková vzdálená kontrola proběhla na našem úřadě, nemůže být pochyb o tom, že by to někdo z přítomných nevěděl. Pro mě je to jen další výmluva na COVID-19.

Jak paní starostce Sobotkové, tak panu Richterovi zastupitelstvo schválilo oba návrhy. Zkrátka kapři si rybník nevypustí.

Je to jen můj názor, ale díky zkušenostem, které mám, se již nějak nemohu na vedení tohoto města dívat tak, že se snaží pomoci lidem, protože mám pocit, že se snaží pomoci jen sami sobě …

Petr Franta, zastupitel

Placené audiozáznamy ze zasedání zastupitelstva

Na to, abychom získali audiozáznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.6.2020 jsme museli zaplatit na městském úřadě částku 778,- Kč. Ano, čtete správně 778,- Kč za to, co bylo ještě nedávno zcela zdarma.

Občan Hrádku musí zaplatit městskému úřadu, který je placen z našich daní za to, aby si mohl poslechnou audiozáznam s informacemi o našem městě.

Někteří vámi zvolení zastupitelé se usnesli (usnesení 12a/3ZM/20), že lidi v našem městě již nebudou mít přístup ke všem informacím, a pokud je budou chtít, tak si je budou muset od městského úřadu koupit. Zdali toto rozhodnutí bylo či nebylo správné si posuďte sami.

Na tomto rozhodnutí je zajímavé několik věcí:

Na jedné straně zastupitelé odhlasují, že plat místostarosty vyjde naše město na takřka jeden milion korun za čtyřleté volební období, ale běžný občan si musí za audiozáznam zaplatit skoro 800,- Kč. Myslíte si, že částka cca. 800,- Kč je pro město tak vysoká, aby se audiozáznamy nemohly zveřejňovat zdarma? Z mého pohledu je to nepoměr, kdy na jedné straně jsme schopni zaplatit jednomu zvolenému zastupiteli plat přes dvacet tisíc čístého z rozpočtu města, abychom na druhé straně do toho samého rozpočtu dostaly skoro 800,- za to, že chcete být informováni o dění v našem městě. Samozřejmě pan místostarosta pobírá plat za práci, kterou odvádí pro město. Zdali je částka adekvátní k odvedené práci si zkuste dohledat sami. 

Částka 778,- Kč naše město rozhodně nezachrání, když má na účtech navíc desítky milionů korun, takže proč si má občan informace kupovat? Z mého pohledu je částka za audiozáznam dostatečně vysoká na to, aby si běžný občan našeho města o informace nežádal, což je asi dle mého názoru ten správný účel, nebo vás napadá něco jiného?

Asi poslední zajímavostí je, že částku za anonymizaci audiozáznamu vypočítal náš pan tajemník, který byl velký kritik předchozího vedení města. On byl také jeden z těch, kteří bojovali za to, aby se zveřejňovaly audiozáznamy ze zasedání zastupitelstva. Dnes, když pan tajemník dostal funkci od stávajícího vedení města, tak je to právě on, který vám vystaví cenu za informace, které by měly být dle mého názoru zdarma. Například pan tajemník využívá audiozáznam při psaní zápisu ze zastupitelstva, takže se s audiozáznamem pracuje a anonymizace audiozáznamem nemůže být tím pádem tak pracná, jak se nám snaží pan tajemník namluvit. Pan tajemník samozřejmě nerozhodl o tom, že se audiozáznamy mají či nemají nabízet na internetu, ale rozhodně jsem se nikde nedočetl, že by obhajoval svůj názor z předchozích let za jejich zveřejnění, za který bojoval před nástupem do své funkce. Místo toho vypočítal cenu, za kterou je úřad ochotný audiozáznam prodat nám občanům. Bohužel asi nebudete mít možnost si již porovnat verzi originální s verzí anonymizovanou úřadem, ale už teď vám musí být jasné, že se dozvíte jen to, co úřad uzná za vhodné. Dle mého názoru jsou zbytečně anonymizována pouze jména nebo spíš příjmení, která zazněla na zastupitelstvu, i když by se anonymizovat nemusely, ale je potřeba vykázat nějakou činnost při anonymizaci, aby se dala cena za audiozáznam pro občany našeho města alespoň nějak obhájit.

Audiozáznam ze zasedání zastupitelstva jsem zaplatil ze svého platu zastupitele, abyste vy, kdo o audiozáznam budete mít zájem, jste si ho moli zdarma stáhnout a poslechnout.

Petr Franta, zastupitel

Stydím se za starostku Sobotkovou

Napsat tento článek bylo pro mě opravdu velmi těžké, protože mi nejde do hlavy, jak moc zloby, přetvářky a lhaní se skrývá v člověku, který se tváří jako nejvyšší představitel našeho města. Ano čtete dobře, protože zde píši o paní starostce Sobotkové.

Jak si mohu dovolit něco takového napsat? Až si přečtete text tohoto článku do konce, tak si sami odpovězte, zdali patříte do skupiny, která se mnou souhlasí, či nesouhlasí, anebo patříte do skupiny lidí, které je to jedno.

Asi všichni víte, že paní doktorka Starková se rozhodla v letošním roce ukončit svou dlouholetou praxi pediatričky na plný úvazek. Po takřka padesátileté praxi v našem městě paní doktorka asi čekala od města jiný přístup než ten, který se jí dostal, a který si rozhodně nezasloužila. Pravděpodobně se s paní doktorkou ještě budeme moci v ordinaci setkat, ale už to bude jen velmi výjimečně. Většina z nás i našich dětí prošla ordinací paní doktorky Starkové. Již jsem to psal, ale budu rád, pokud to zazní ještě jednou. Velmi si vážím práce paní doktorky Starkové i jí samotné, proto jsem se snažil jí pomoci v jejím působení v našem městě.

Trocha historie pro oživení paměti. Paní doktorka Starková požádala o finanční pomoc naše město ke konci roku 2018. Protože reakce rady města byla vlažná nebo spíše záporná, tak jsem se rozhodl požádal o finanční pomoc pro paní doktorku Starkovou na zasedání zastupitelstva na jaře 2019, která nebyla na zastupiteli přijata, protože se nenašlo dost hlasů pro podporu paní doktorky. Na základě tohoto hlasování se strhla lavina nevole mezi lidmi, která dala podnět vzniku petice na podporu paní doktorky. Nerad bych zde vyzdvihoval pouze svůj přínos, protože to co dokázala petice na podporu paní doktorky resp. vlna solidarity s paní doktorkou, která se díky tomu zvedla, pomohla paní doktorce víc než bych dokázal já sám.

V létě 2019 se podařilo odsouhlasit finanční příspěvek pro paní doktorku se skřípěním zubů některých zastupitelů, kteří tomu nebyli příliš nakloněni. Byl to úspěch, ale mělo to pokračování. Paní doktorka měla chuť i v roce 2020 stále pracovat v našem městě, proto na tom samém zastupitelstvu dostala paní starostka úkol, aby dohodla na rok 2020 nějakou finanční podporu pro paní doktorku Starkovou, aby se jí ulehčilo v platbě nájemného v roce 2020.

Na podzim 2019 jsem se dočetl ze zápisu rady města, že paní starostka Sobotková vyjednávala slevu s paní doktorkou Starkovou a ta nabídku na levnější nájem odmítla, čímž přišla o možnou finanční podporu v roce 2020. Když jsem si to přečetl, tak mi to nebylo jasné, proč by to paní doktorka udělala, a proto jsem si došel za paní doktorkou, abych se jí zeptal nato, co se vlastně stalo. To co jsem se dozvěděl jsem popsal v článku “Nájemné MUDr. Starkové”, ale to jsem ještě nevěl vše. K článku se strhla velká diskuse, protože jsem asi “ťal” do živého. Protože si potřebuji informace ověřit a jednání zúčastněných mi nedávalo smysl, požádal jsem si o kopie smlouvy, kterou odmítla paní doktorka Starková a o dokument, který dokládá předání této smlouvy paní doktorce. Jinými slovy jsem chtěl vědět, jak byla smlouva postavená, když jí paní doktorka, dle slov paní starostky Sobotkové odmítla, a také mi zajímal doklad o předání této smlouvy, abych věděl, kolik času měla paní doktorka na prostudování návrhu smlouvy o levnějším nájmu. Vzhledem k tomu, že má paní doktorka právníka doma, předpokládal jsem, že to s ním probrala a vše si mohla dostatečně rozmyslet, a proto mi nedávalo smysl, proč by odmítla slevu na levnější nájemné.

Nedokážete si představit, jak jsem byl překvapený, když jsem se dozvěděl, že návrh smlouvy pro paní doktorku s levnějším nájmem ani dokument dokládající předání této smlouvy neexistuje!

Ještě jednou, pro Vás co nevěříte vlastním očím stejně tak, jako tomu pořád nemůžu uvěřit ani já. Paní doktorka nikdy nemohla dostat žádnou smlouvu do ruky, protože nikdy žádná smlouva neexistovala! Byl to výmysl paní starostky Sobotkové, která tuto informaci předala radě města a díky tomu se tato informace dostala do zápisu rady města a tím i na veřejnost.

Umíte si někdo představit, jak musí být uvnitř člověk zlý, aby tohle provedl člověku, který je cca. o dvacet let starší a na sklonku své profesní kariéry? Jak moc musíte nemít rád člověka, o kterém veřejně prohlásíte, že odmítl nabízenou slevu i přestože žádná sleva nikdy neexistovala? Musíte moc dobře vědět, jak se asi lidé začnou na paní doktorku Starkovou dívat, když se dozví, že odmítla slevu na nájemném, protože to asi pro ní bylo málo. Díky tomuto veřejnému útoku proti paní doktorce Starkové ze strany paní starostky Sobotkové jsem ztratil veškeré zábrany, abych veřejně napsal to, co si o tom myslím já. Také jsem tím ztratil poslední iluze o tom, kdo vede naše město.

To, co udělala paní starostka Sobotková paní doktorce Starkové přesně vyjadřuje naprostou neprofesionalitu a nekompetentnost paní starostky. To jsem napsal velmi slušně, protože jsem měl na jazyku úplně jiná slova, která se do tohoto článku nehodí. Můžeme se bavit o tom, jaké kroky by měl udělat politik po tom, co tohle provedl, ale vzhledem k tomu, co se děje u nás ve městě a díky nastolené politické kultuře nepředpokládám, že se něco stane. Také jsem přesvědčen o tom, že to muselo vědět více lidí, ale hlavní roli v této smutné a podlé hře hrála paní starostka.

Jaké to je, když Vám starostka lže do očí jsem se přesvědčil osobně na jednání zastupitelstva, když jsem se ptal paní starostky na to, jak proběhlo předání (neexistující) smlouvy paní doktorce. Paní starostka bez mrknutí oka řekla, že (neexistující) smlouvu položila paní doktorce na stůl a ta (neexistující) smlouvu okamžitě odmítla. Když se z odstupem několika měsíců dozvíte, že Vám během zasedání zastupitelstva lže paní starostka přímo do očí a ještě se rozčiluje, když Vás zajímají detaily, abyste měli jasno, tak si uvědomíte, co je vlastně paní starostka za člověka.

Není to poprvé co paní starostka tvrdila něco co není pravda a dnes už jsem přesvědčený, že to nebylo ani naposledy.

Asi čtrnáct dní po “vyjednávání” s paní starostkou kontaktovala paní doktorka město a chtěla přistoupit na levnější nájem, ale už se paní doktorce z města nikdo neozval, což už dnes chápu, když smlouva neexistovala. Už jen ten přístup k paní doktorce, že se jí na její žádost nikdo neozve, ani aby jí řekli, že má smůlu, zkrátka nic. V době, kdy jsem ještě netušil, že smlouva neexistuje jsem se na to ptal během jednání zastupitelstva, protože mi zajímalo, z jakého důvodu se paní doktorce nikdo neozval. Během mých dotazů na paní starostku jsem se také dozvěděl, že (neexistující) smlouva byla časově omezená do konce srpna. Lež za lží! Do diskuse vstoupil pan tajemník Drnec a řekl, že k podpisu (neexistující) smlouvy musí být dva. Protože se paní doktorka ozvala, že má o smlouvu zájem, tak to bylo v době, kdy druhá strana zájem ztratila. Tím měl asi na mysli pan tajemník paní doktorku jako jednu stranu a město za stranu druhou. Takže pan tajemník Drnec, který by měl zastupovat úřad a nás občany, podpořil paní starostku ve lži. Myslíte si, že pan tajemník Drnec nevěděl, že smlouva neexistuje? Pokud to pan tajemník nevěděl a zastává se paní starostky jen proto, že mu určuje plat, pak by bylo vhodnější, aby se spíše zdržel ve svém názoru než, aby podporoval to, co není pravda. Čím dál více mi dává smysl to, proč si paní starostka vybrala k sobě právě našeho pana tajemníka Drnce. Odpověď proč nikdo paní doktorce nedokázal odpovědět, jsem se nakonec nedozvěděl ani od starostky ani od tajemníka. Dnes už mi to ani netrápí, protože si na to dokáži odpovědět sám, jen slušně mi to moc nejde.

I přestože se paní doktorka Starková ozvala, že na zlevněné nájemné přistoupí, nikde se o tomto kroku paní doktorky nedočtete. Proč? Protože je důležitá pouze informace, že paní doktorka smlouvu odmítla, přestože žádná smlouva nikdy neexistovala. Takto vypadá pravda v podání řídícího ansámblu našeho města.

Ještě jedna maličkost, která mě zasáhla byl výrok pana zastupitele Hůzi, který na zasedání zastupitelstva dne 6.2.2020 prohlásil, že nás paní doktorka Starková “prodala”, protože její praxi převezme Rokycanská nemocnice a může se stát, že bychom v budoucnu mohli přijít o pediatrickou ambulanci v našem městě. Pane zastupiteli Hůzo, uvědomte si, že když se hlasovalo na jaře 2019 o podpoře paní doktorky Starkové, tak vy jste pro paní doktorku ruku nezvedl. Neudělal jste nic pro to, aby paní doktorka v našem městě ještě nějakou dobu zůstala a našlo se nějaké rozumnější řešení. Je jednoduché ukázat prstem na paní doktorku, ale co mohla paní doktorka udělat více při takto diletantské práci paní starostky? Díky práci paní starostky se paní doktorka rozhodla tak, jak se rozhodla a já se jí nedivím a asi nikdo, kdo by se vžil do její kůže.

Nechci, aby si někdo myslel o paní doktorce to, o co se snažila naše paní starostka. Nechci, aby si ostatní lidé, kteří pracují v našem městě mysleli, že se na ně město vykašle tak, jako na paní doktorku Starkovou. Je potřeba si uvědomit, že starostka Sobotková není město Hrádek. Město Hrádek jsme my občané, ona a jí podobní jsou jen namyšlení politici, kteří si přivlastňují to, co jim nikdy nepatřilo a nikdy patřit nebude.

Petr Franta, zastupitel

PS: Vzhledem k tomu, že web Hrádecký zpravodaj byl probírán na podnět vedení města s právníkem a mě už bylo také vyhrožováno za mé názory právníkem, tak jsem zvědavý, co přijde teď, protože si za svým názorem rozhodně stojím.

Hlášení 2.6.2020: Informace pro žáky I. i II. stupně

Ředitelka základní a mateřské školy Hrádek informuje rodiče žáků základní školy I. i II. stupně, aby sledovali nové informace, které vydalo Ministerstvo školství informace pro vzdělávání žáků do 30.června 2020 naleznete na webových stránkách školy a města.