Ochranné prostředky (pondělí 8.3.2021)

žádáme občany aby dodržovali nařízení vlády a na veřejném prostranství v zastavěném území obce používali ochranné pomůcky buď chirurgické roušky nebo respirátory

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem.

Audio záznam hlášení Ochranné prostředky (pondělí 8.3.2021) je na webu města Hrádek.