Povinnosti od 1.3.2021 (úterý 16.3.2021)

Připomínáme, že pro občany platí od 1. Března povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku nebo respirátor imka platí jen v případě, že je člověk sám v přírodě ochrana dýchacích, cest je povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami na místech, kde je větší koncentrace lidí je povinný respirátor. Platí to například v prodejnách provozovnách a v dopravě včetně zastávek.

Stravovací provozy nadále budou moci občerstvení prodávat přes výdejní okénka.

Ta mohou být otevřena do 21 hodin.

Opustit bydliště za jiným účelem, než je práce nákup nebo lékař například na vycházku čistit zaběhat. Je možné přes den od 5 do 21 hodin a to pouze po území obce nikoli okresu.

Venčení psů v noci je možné pouze do 500 m od bydliště při pobytu venku se nesmí blíže stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.

Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány pobyt v přírodě je možné jen na území vlastní obce.

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem.

Audio záznam hlášení Povinnosti od 1.3.2021 (úterý 16.3.2021) je na webu města Hrádek.