Zahrádkáři (středa 16.3.2022)

Svaz zahrádkářů oznamuje, že 22. Března proběhne výroční členská schůze, která se koná od 16:00 do 18:00 v hasičárně naprogramuje hodnocení činnosti a úkoly na rok 2022 a dále proběhne zpráva o hospodaření slavnostním okamžikem bude předání ocenění členům, kteří se zasloužili o rozvoj organizace v Hrádku dále budou projednány úkoly. Které směřují k osmdesátému výročí založení organizace. confidence: 0.92759186029434

Veškeré tyto a další informace budou zveřejněny na webových stránkách města včetně nastěnky zahrádkářů. confidence: 0.95114988088608

Text byl automaticky (strojově) vytvořen z audio záznamu hlášení, takže se nemusí 100% shodovat s obsahem hlášení.

Audio záznam hlášení Zahrádkáři (středa 16.3.2022) je na webu města Hrádek.