Chlubit se cizím peřím = připisovat sám sobě snahy někoho jiného!

Je říjen 2020 a máme zpět uzavření obchodů, restaurací a dalších služeb!

Podobně tomu bylo na jaře tohoto roku. A obdobně jako na jaře nás nepříjemně zasáhla i tato druhá vlna šířící se epidemie COVID 19. Uvědomil jsem si, že tento rok jsme vystavováni velkým zkouškám a zcela novým situacím. Na každého z nás důsledky všemožných opatření dopadají jinak. Ale není asi nikdo, kdo by nebyl touto situací zasažen vůbec.

Vnímal jsem jarní vlnu epidemie jako šanci na znovunastolení určité pospolitosti, vzájemné empatie, respektu a spolupráce. Mnoho lidí, svým způsobem, pomáhalo druhým. Byl jsem z toho nadšený. I díky své práci jsem pocítil jak umí být lidé solidární a úžasní. Vnímal jsem vůči té podpoře lidí velký pocit zodpovědnosti, a to je zavazující. Stejný pocit zodpovědnosti vnímám i jako zastupitel. Proto jsem chtěl pomoci v rámci svých možností.

Otázka tedy zněla, jak lze jednoduše pomoci v rámci města? Napadlo mě řešení které by mělo být jednoduché, rychlé a účelné. Odpustit nájemné jsem považoval za rychlou a systémovou pomoc podnikatelům, kteří jsou navázání pronájmy na město. Jedno hlasování by nestálo nic než čas. A ztráta sumy za odpuštěné nájmy by město na kolena rozhodně také nepoložila…

Jeden příklad za všechny pronájmy je Hrádecká pivnice, nájemce platí městu nájem za prostory a energie. Na jaře, v době “nejtvrdších” vládních opatření, byla činnost nájemci ze dne na den ukončena. Podnikání z hodiny na hodinu zastaveno. Zaměstnanci bez práce, nájemce bez zdroje příjmu. Ale smluvní vztah se plnit musí. Nájemné běželo. Energie potřebná, třeba na uchování zboží také. Každému z podnikatelů vyvstala otázka z čeho vše zaplatit?! Samozřejmě to není jen o městské pivnici, subjektů podnikajících v nebytových prostorech města je mnohem víc!

Nejdříve jsem hledal, jestli rada města neučinila nějaký zásadní krok pomoci vůči těm, kteří to nyní potřebují. Naši podnikatelé svými daněmi plní městskou pokladnu a v takto těžkých chvílích by pomoc rozhodně nevypadala jako laciné populistické gesto. Domníval jsem se, že odpuštění nájmu vyšle pomyslný vzkaz: “Vaše město si vás váží. Vaši zastupitelé si vás váží. Vážíme si toho co děláte a společně vám chceme dokázat, že vás v našem městě potřebujeme i nadále a uděláme maximum abysme vám pomohli tyto těžké chvíle zvládnout.” Proto jsem již na dubnovém zasedání zastupitelstva města Hrádek navrhl pro tyto podnikatele odpuštění nájmu.

Odpověď starostky raději odcituji (neřeší se odpuštění nájmů, ale pouze oddálení plateb):

Upozornila zastupitele na usnesení RM, které řeší odklad nájmu na základě žádosti subjektu o odložení platby nájemného za využívání prostor města do 30.9.2020. Následně bude rozhodnuto o řešení platby i v souvislosti s řešení v rámci celé ekonomiky (v době řešení RM nebyl dostupný jasný právní názor k této problematice a tento se stále vyvíjí).“ Takže jsem nepochodil…

Vy co se orientujete ve veřejné správě chápete, že jsou to jen řeči. A výmluvy! Kdo chce pomáhat najde způsob, kdo nechce, hledá důvod. S tím jak se hledají důvody u nás máme zkušenost, například Mudr. Starková je toho zářným příkladem, slova chceme pomáhat vyzněla naprázdno.

Když se chce, věci jdou dělat i jednoduše. Zastupitelé se mohli dohodnout a odhlasovat odpuštění nájmu rovnou, s okamžitou platností. Postiženým podnikatelům by to jistě udělalo radost, odpadla by jim jedna existenční starost a ulehčilo situaci! Ale to se nestalo.

Od té doby se do června vůbec nic nezměnilo. Rada neučinila žádný vstřícný krok vůči našim podnikatelům. Pouze znovu projednala odložení plateb za nájemné. Využil jsem tedy své možnosti a 21.6.2020 zaslal návrh na programový bod jednání zastupitelstva města, s názvem: Odpuštění nájmu podnikatelům v souvislosti s pandemií COVID – 19.V rámci zasedání zastupitelstva byl návrh usnesení, dne 25.6.2020, projednán.

Naivně jsem věřil, že chuť pomáhat máme v nelehké době všichni. Věděl jsem, že odpuštění nájmu není taková položka, která by městský rozpočet položila na lopatky. Opíral jsem svou domněnku i o fakt, že pokud město na návrh místostarosty je ochotno vynaložit nesmyslné peníze jako například ty za zpracování statického posudku skály v přírodním divadle (mimochodem skály v přírodním divadle nejsou ani v majetku města, a posudek nestál zrovna málo!), tak zastupitelé rádi podpoří i ty, co podnikají v našem městě a jsou pro nás důležití! Můj požadavek proto zazněl již podruhé. Nebyla to tedy pro zastupitele novinka.

Navrhl jsem zcela konkrétní způsob pomoci a předložil následující usnesení:

Zastupitelstvo města Město Hrádek schvaluje odpuštění nájmu od 1. dubna 2020 do 31. srpna 2020 (a to je na dobu 5 měsíců) všem, kteří v době omezujících vládních nařízení v souvislosti s pandemií COVID 19 vykonávali podnikatelskou činnost na vlastní IČO a využívají pronájmu prostor k tomuto podnikání od Města Hrádek na základě řádné smlouvy a zároveň prokazatelně došlo ke 100 % přerušení jejich podnikatelské činnosti v daném prostoru na základě jednotlivých vládních opatření.”

A výsledek?? Níže uvedení zastupitelé svým hlasováním podnikatele nepodpořili. Rozhodli tak o tom, že nájem se odpouštět nebude!

Vy víte komu jste dali ve volbách svůj hlas, proto uvedu jmenovitě kdo jak hlasoval…

Tajemník má v zápisech bordel proto zjistíte, že zápis o hlasování mu početně nevychází. Ale ověřovatelé nic nenamítají, kontrolní výbor také ne. Tak proč se tím trápit, že? Budu se tedy držet toho co určitě vím.

Pro: 4 (Redl a Franta, další dvě jména jsou nejistá, byl to Sobotka, Rychlá nebo Hůza?)

Proti: 2 (Pech, Richtr)

Zdrželi se: 6 (Hejlová, Janečka, Kotyzová, Rousek, Šístek, Sobotková)

Omluveni: 2 (Beranová, Špetková)

Zde vidíte důsledky opakujících se chyb tajemníka. Veřejná listina zápisu je nepřesná! Zde jde konkrétně o záznam hlasování jednoho zastupitele. Ale díky této nepřesnosti, nebo lenosti, vypsat všechna jména hlasujících zastupitelů je v podstatě velkou neznámou kdo hlasoval PRO. O mně a Petrovi Frantovi vím, ale z uvedených tří zastupitelů se lze jen domýšlet, kteří dva skutečně zvedli ruku pro.

Teď když píšu tyto řádky je až tragikomické, že jsem si v hlavě tehdy připravoval článek o tom, že těžká doba umí lidi spojovat a že jsem rád, že mohu zastupitelům poděkovat. Ale hlasování mě vrátilo zpět do reality.

!!! NESTALO SE NIC VÝJIMEČNÉHO ZACHOVALI SE STEJNĚ JAKO VŽDY !!!

Nevěříte? Vše má totiž pokračování. Vzpomínáte si ještě na pohádku “O zlé lavičce” zde na Hrádeckém zpravodaji? Situace se opakuje, ne poprvé, a určitě ne naposledy.

Sbírání politických bodů a nápadů druhých vypadá totiž přesně takto:

Na jednání rady města 29.9.2020 naleznete bod programu:

Odložení placení nájmů podnikatele, který požádali o odpuštění dle usnesení rady města č. RM 141/20, čj. žádosti 963/2020/MUHR.

Návrh usnesení: Rada města Hrádek schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Hrádek a žadatelem ***, IČ 0456931 (žádost čj 963/2020/MUHR). Smluvní strany se dohodly na změně části II. bodu 5 a 6, kdy z důvodu nouzového stavu kvůli coronavirové pandemii dojde k prominutí nájemného a dodávky tepla za měsíc duben, květen, červen 2020. Dále se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v části II. bodu 5 a 6 kdy dojde ke snížení nájemného a dodávky tepla o 50 % za měsíce červenec, srpen a září 2020.

Mimochodem uvedené IČO je také tajemníkův bordel, protože v tomto formátu je uvedené IČO neplatné a nenajdete jej v živnostenském rejstříku. Ověřovatelům a všem kontrolním orgánům města je to opět jedno.

Výsledek hlasování: Pro: 4 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Radní Richtr který byl proti mému návrhu usnesení je nyní omluven.

Sobotková, Rousek, Sobotka, Kotyzová, kteří se u mého návrhu zdrželi jsou najednou PRO. Gratuluji!

Nepřesnosti v zápisech už hodnotit nehodlám protože nevadí starostce, ani kontrolním orgánům. Když jsem se pokusil na chyby upozornit dopadlo to jak jsem předpoládal, ten kdo chyby udělal je nepřizná, ale pěkně moderně to otočí proti tomu kdo na chyby upozornil.

Pokud se vrátím k samotným usnesením, za povšimnutí spíš stojí, že v zápise Rady města naleznete ještě dvě usnesení o odpuštění nájmu (opírající se o usnesení 7i/19RM/20). Jednou pro podnikatele s platným IČO a žádostí, a podruhé pro podnikatele bez uvedení IČO (což nechápu), jen s číslem žádosti. Moje otázka na město bude logicky znít, zda se pomohlo podnikatelům systémově, nebo zda se využilo pouze toho, že si o odložení nájmu požádal jen někdo?!

Připomíná mi to situaci, když zastupitel Franta navrhl dát MUDr. Starkové dar 60.000,- Kč za mnohaletou péči o dětské pacienty u nás ve městě, ale místostarosta “rafinovaně” navrhl, že lepší by bylo se jít zeptat, zda MUDr. Starková dar vůbec chce! Zároveň také navrhl, zeptat se paní doktorky, jakou výši daru by si asi tak představovala. Ve vedení města sedí zkrátka mistři v pomáhání a vyjednávání.

Když se nepomáhá systematicky, ale pouze se vyčkalo na došlé žádosti, nepřijde mi to jako férová pomoc. Pomoc města pro podnikatele podnikající v nebytových prostorách v majetku města má být pro všechny stejná. Dokonce i pro ty co si z jakéhokoliv důvodu o odpuštění nájmu nepožádali!

Nyní když čtete tyto řádky dopadla na všechny opět nejtvrdší opatření vlády. Opakovaně budu žádat o pomoc podnikatelům a subjektům města. Domnívám se, že na prosincovém zasedání mě díky tomuto článku radní buď předběhnou, nebo budou hlasovat proti, aby s tím na některém z dalších jednání mohli přijít sami.

Způsob chování členů Rady města a koaličních zastupitelů je již předvídatelný, ale uvědomuji si, že z toho vůbec nejsem zklamaný. Naopak. Mám jen jeden hlas a přitom další mnou navržený bod je schválen i když hlavním cílem radních bylo přivlastnit si nápad a udělat si na něm své politické PR. K tomu vedly veškeré obstrukce ohledně mého návrhu. Pro mě je však důležité že jsem dosáhl cíle. Článek jsem napsal jako ukázku toho jak naše koalice sbírá zásluhy a uznání. Mějte na paměti, že každá mince má vždy svůj rub a líc. Proto je důležité si informace ověřovat.

David Redl, zastupitel

Jeden komentář na “Chlubit se cizím peřím = připisovat sám sobě snahy někoho jiného!”

  • Petr Franta napsal(a):

    Protože se toho všeho účastním, tak mohu potvrdit, že to co píše David je smutná pravda.
    Může vám vše připadat jen jako “politické harašení”, ale pokud se snažíte dělat práci dobře a dáváte jí svůj volný čas, tak by asi každému vadilo, kdyby se vašimi nápady chlubil někdo jiný. Zkrátka tady máme skupinu lidí, kteří dokáží objevit objevené a vymyslet vymyšlené a člověka, který to nedokáže ani pořádně zdokumentovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>