Inventarizace majetku za rok 2018 – zpráva finančního výboru

Jsem přesvědčen o tom, že budu označen za hnidopicha, ale když jsem si přečetl zprávu finančního výboru ze dne 4.3.2019, tak jsem nevěděl, zdali mám brečet nebo se smát. Proberu zde jen první část zprávy, protože zbytek se bude probírat na zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 25.4.2019 a určitě všichni přijďte. Předem je nutné upozornit, že zveřejněný dokument finančního výboru je dokumentem interním pro potřeby zastupitelstva a neměl se zveřejnit do doby, než o něm budou zastupitelé jednat, takže věřím, že to kontrolní výbor zohlední při své kontrole, nehledě na to, že to není poprvé.

Abyste porozuměli, proč brečet nebo se smát, musíte vědět, co to znamená “Inventarizace majetku“. Dle Wikipedia to znamená: Termíny inventura či inventarizace se zejména v ekonomických oborech označuje speciální administrativní úkon, kdy se ke stanovenému datu zjišťuje stav (množství, cena) hospodářských prostředků, popřípadě jejich zdrojů. Provádí se tedy inventarizace majetku a závazků. Dále se lze dočíst, že o “Inventarizaci majetku a závazků” hovoří zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., Část pátá podle §29 a §30.

Protože už máme trochu tušení, co je to “Inventarizace majetku”, můžeme se ponořit do zápisu finančního výboru, kde se dozvíme v šesti bodech, že je vše v pořádku, protože byla zkontrolována jedna čalouněná židle a majetek města je 343 776 800,96 Kč. Ještě jednou pro ty co nevěří vlastním očím, protože já si to musel také přečíst několikrát, tak město má majetek v hodnotě 343,8 miliónu korun a namátkou byla zkontrolovaná jedna čalouněná židle. Vzhledem k tomu, že se podařila inventarizace majetku udělat v rekordně rychlém čase, zbyl i čas na kontrolu dokumentů, které jsou uvedeny v bodě 2), 3), 4) a 5). Jsem rád, že má město veškerý majetek v pořádku, protože hned se mi spí mnohem lépe.

Pokud si přečtete zákon o Inventarizaci, tak se předně dozvíte, že to co se nazývá Inventarizací podle zdejšího finančního výboru se ani zdaleka vlastní Inventarizaci podle zákona nepřibližuje.

Petr Franta
(zastupitel)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>