Impérium vrací úder

Nějak mi nezbýval čas ke konci roku, abych mohl sepsat nějak postřehy, které mě “zaujaly” jako zastupitele, protože jsem se musel věnovat hlavně práci, která mě živí. Proto jsem si průběžně dělal seznam několika věcí nebo spíše podivností, které bych rád zveřejnil, ale nakonec jsem zjistil, že jich je tolik, že by ten článek asi nikdo nedočetl až do konce. Z tohoto důvodu budu zveřejňovat své “postřehy” postupně a mám jich dost. Byl bych mile překvapen, kdyby nepřibývaly.

Asi víte, jak to bylo minulý rok s tělovýchovnou jednotou (dále TJ), která je závislá na dotacích našeho města. Psal jsem o tom článek a asi nejen já. TJ se podařilo minulý rok získat dotace až po obrovském úsilí, které asi vedení města pojalo jako “prohru” během tohoto klání, proto to letos vedení města pojalo v jiném duchu. Ono o prohře nebo vítězství jednoho ze zúčastněných nemůže být řeč, protože to byla výhra pro oba, tedy alespoň z mého pohledu.

Někteří, vámi zvolení zastupitelé se rozhodli, že to letos udělají jinak, proto jsem zvolil odpovídající nadpis článku.

Předem bych chtěl upozornit, že mě osobně velmi vadí tyto výpady ze strany vedení města, protože ve finále to stejně dopadne i na běžné sportovce, kteří nemají s politikou nic společného, ale přesto jsou zatahování do nesmyslných třenic ohledně dotací. Je zvláštní, že tyto problémy nastaly až s novým vedením města.

Pokud jste trochu v obraze a sledovali jste nebo sledujete dění kolem TJ, tak asi víte, že současně s tím, co se děje ve vedení města probíhá paralelně ještě další spor, který šetří policie. Protože dosud není znám výsledek tohoto šetření, tak nemá smysl tuto část hodnotit, to asi udělá někdo jiný až bude znám výsledek.

Asi nikoho již dnes nepřekvapí, že se zvolením nového vedení města není nic, jak bývalo a vše se dělá, tak nějak jinak. Zdali lépe nebo hůře si zhodnoťte sami, protože by to mělo být jedno z vodítek, jak volit v příštích volbách.

Ke konci roku 2019 podávaly jednotlivé spolky žádosti o dotace, tak jak byly zvyklé několik let. Žádosti o dotace na webových stránkách byly oficiálně vyvěšeny, takže vše proběhlo dle předchozích zvyklostí. Nikdo nenapsal, tím myslím někdo kompetentní, že by to mělo být jinak. Kdokoliv, kdo poslal na město žádost o dotace v roce 2019 podle oficiálně zveřejněných dokumentů, tak dělal úplně zbytečnou práci, protože dnes je vše jinak. Vedení města k tomu mělo jistě své důvody, ale bohužel nikomu nesdělilo, že to bude letos jinak. Lidé, kteří o dotace žádali podle “staré” žádosti, dělali zbytečnou práci. Informace o změně “systému” přidělování dotací resp. nepřidělení dotací se dozvěděli až deset dní před jednáním zastupitelstva, které má schvalovat rozpočet města, tedy pokud si čtou podklady pro toto jednání.

Vedení města změnilo systém dotací tak, aby to bylo více průhledné a vše proběhlo podle předem stanovených pravidel. Tento krok je chválihodný a rozhodně správným směrem. Bohužel mám pocit, že kdykoliv je nějaká změna k lepšímu, tak to není samo o sobě, takže se nezbývá zeptat, proč to chtějí najednou dělat lépe? No nebudu vás napínat. Na městě proběhla kontrola z Ministerstva vnitra, jejíž výsledkem byla série doporučení, které by město mělo dodržovat. Žádosti o dotace od města byla jednou z těchto doporučení.

Novou verzi systému přidělování dotací vypracoval finanční výbor v čele s člověkem, který přímo vystupoval proti TJ spolu s dalšími, kteří mají podobné smýšlení. Tím bych chtěl jen nadhodit, že už asi tušíte, jaký bude výsledek nového systému přidělování dotací.

Před vlastním jednáním zastupitelstva proběhla emailová komunikace mezi námi zastupiteli ohledně nového systému dotací, kde se předseda TJ přímo ptal, kolik může získat finančních prostředků dle nového systému přidělování dotací pro TJ a vyčíslil dle formulářů předběžně částku, která je samozřejmě nižší než částka v minulém roce a to o desítky procent. Já jsem osobně nezaznamenal, že by mu někdo tento výpočet rozporoval, takže jsem ho bral jako reálný fakt.

Na jednání zastupitelstva jsem jednali o novém systému přidělování dotací. Předseda finančního výboru přednesl, jakým způsobem byl systém dotací připraven a na základě jakých kritérií. Aby bylo jasno, tak z rozpočtu města by mělo být na dotacích spolkům rozděleno 1,5% z rozpočtu města. Pro rok 2020 by to mělo být cca. 800 tisíc. Sama TJ si požádala o 600 tisíc, Pionýrská organizace si požádala o 300 tisíc a ještě další spolky o několik desítek či jednotek tisíc, takže se v součtu spolky dostaly nad 1,5% vyčleněných z rozpočtu města. Proč si TJ a Pionýrská skupina požádala o tolik peněz? Ohledně Pionýrské skupiny nemám tušení, co je k tomu vedlo, takže napíši jen info o TJ, které mi poskytlo informace. Během letního zasedání zastupitelstva veřejně přislíbil jeden z radních, že by podobnou částku pro TJ podpořit. TJ se tohoto návrhu chopila, protože očekávala slíbenou podporu. Během jednání o dotacích bylo předsedovi TJ slušně vysvětleno, ať na to zapomene, a že vyjádření jednoho radního nemohl brát za bernou minci. Dobře, zkusil to a nevyšlo to. Zkrátka některá vyjádření nejsou nic jiného než populistické řeči, které mají lidem mazat med kolem huby v době, kdy je potřeba si získat přízeň.

Předseda finančního výboru nám sdělil, že nové dotace jsou zpracovány dle požadavků z předchozích let a podle obcí podobných té naší. Dále nám sdělil, že finanční výbor na tomto úkolu pracoval velmi intenzivně, aby vše stihl připravit ještě před jednáním zastupitelstva města. Asi to moc nechápu, protože mi to nevychází. Město desítky let dotovalo TJ částkou 300 tis. až 350 tis., ale tuto částku z připravených dotací již podle nových pravidel nezíská, takže na základě jakých předchozích dotací vlastně nové limity vznikly? Na tuto otázku jsem nedostal takovou odpověď, abych si to mohl sám spočítat a vyšly mi částky jako v předchozích letech.

Druhou část systému přidělování dotací je, že se při návrhu řídili podobnými obcemi v regionu. Zajímalo mě, na základě kterých obcí se návrh připravoval. Předseda finančního výboru mi sdělil, že už si to nepamatuje. No já tedy nevím, ale pokud něco připravují před zasedáním zastupitelstva resp. finišují s dokončením podkladů před tímto zastupitelstvem a pár dnů na to si již “nepamatuje” podle čeho se nové dotace připravovaly? Nechce se mi věřit, že tak vzdělaný a inteligentní člověk, jako je náš pan předseda finančního výboru by si nevzpomněl na obce Mirošov a Strašice, podle kterých to prý bylo vytvořeno, jak pohotově sdělila paní starostka, která se snažila předsedovi finančního výboru pomoci.

No nebylo nic jednoduššího, než si zavolat na městský úřad v Mirošově a zeptat se, jak mají nastavené dotace pro sport. Výsledek je takový, že fotbalisté dostávají 200 tisíc na činnost a 150 tisíc dostává spolek Sokol, což je v součtu 350 tisíc. Stejnou částku si nárokovala i Hrádecká TJ v předchozích letech. Pak jsem se zeptal na budovu Sokolovny a areál fotbalového hřiště, komu patří. Areál fotbalového hřiště patří městu stejně jako Sokolovna, takže jsem se ptal, jak je financován provoz například oprava tribuny. Paní mi odpověděla, že nedávno (rok nebo dva) probíhala oprava budovy na fotbalovém hřišti, kterou uhradilo město společně s fotbalisty. Moc jsem nerozuměl tomu, jak se podělili o opravu budovy, takže jsem se zeptal, jak to paní myslí. Odpověď byla, že město hradilo materiál na opravu a fotbalisté resp. členové fotbalového klubu si zajistili práce na budově. Jinými slovy provoz hradí město a dotace jdou na činnost. V součtu tedy celkový příspěvek na sport v Mirošově bude mnohem vyšší než dostává TJ Hrádek.

Po tom, co jsem se dozvěděl, již nemělo smysl volat do Strašic, protože mi bylo jasné, že porovnání s Mirošovem a Strašicemi bylo jen plácnutí do vody. Mirošov to má nastaveno jinak než je tomu u nás ve městě, takže je to jako srovnávat jablka s hruškami.

Ve finále debaty ohledně nového systému přidělování dotací přislíbil předseda finančního výboru, že k práci na systému dotací přizvou i jednotlivé spolky, kterých se dotace týkají. Dne 27. 1. 2020 byl zveřejněn program únorového jednání zastupitelstva, kde je jeden z bodů programu schválení nového systému dotací. Zavolal jsem předsedovi TJ, zdali se účastnil jednání ohledně novém systému dotací a zkuste si tipnout, jakou jsem dostal odpověď? Dle očekávání se nezúčastnil. Návrh dotací jsem ještě neviděl, takže předpokládám, že ho brzy obdržím, abych se k němu mohl vyjádřit. Je mi smutno, že se na zastupitelstvu na něčem domluvíme, ale výsledek je jiný.

Asi poslední nad čím bych se chtěl zamyslet je, jak to asi s TJ dopadne v budoucnu. Celé mi to opět přijde jen jako boj resp. ukázka moci na straně vedení města, protože, jak podotkl předseda finančního výboru na adresu TJ, že tento spolek není ve vlastnictví města. Tím chtěl asi naznačit, že jeho a ostatní podobně smýšlející ve vedení města, TJ nezajímá nebo je nebude zajímat do doby než bude TJ patřit městu? Na mě to pořád dělá dojem, že vedení města se všemožně snaží TJ házet klacky pod nohy, aby tlakem na vedení TJ i jednotlivé členy přimělo TJ k prodeji pozemků nebo jiného majetku.

Asi všichni víte, že veřejné osvětlení v našem městě jsme prodali a platíme si ho jako službu ve vlastním městě. Sběrné suroviny jsme prodali, abychom si to mohli platit jako službu. Pitnou vodou a odpadní vodou, kterou také máme jako službu a úklid města zimní i letní je služba. Tak proč se najednou chce “někdo” starat o nemovitosti a možná a sportovce TJ? Aby město ukázalo, že to bude dělat lépe než stávající TJ? Já za tím vidím úplně něco jiného, ale až čas ukáže, co za tím skutečně je.

Dodnes město platilo na dotacích každoročně TJ cca. 350 tisíc a nemuselo investovat do oprav například tribuny nebo dalších movitých či nemovitých věcí TJ. Myslíte si, že v případě, že by město převzalo TJ, bude nás TJ stát stejné peníze jako když si TJ spravuje vše sama nebo tam bude nárůst o desítky až stovky tisíc navíc z rozpočtu města? Pokud pak bude potřeba na provoz 800 tisíc, tak se budou muset dát a nikdo s tím nic neudělá. Kdybych viděl konstruktivní návrhy vedení města, jak to s TJ doopravdy myslí, kolik nás to bude stát a jaký má být výsledek, tak by člověk nemusel přemýšlet nad tím, proč někdo dělá kroky, které nikomu nepomáhají, tedy když nepočítám osobní ambice a vítězství jednotlivců. Doufám, že až to zase dojde do krajností a vypadá to, že se bude situace z minulého roku opakovat, tak nás to všechny nevyjde mnohem dráž. 

Petr Franta, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>